Account: Guest Login as user
Clan - SoloPvP.
โ„– Name Use time Last Login Class  
1 pvp1 3d. 10h. 2019-Dec-20 Spellsinger -

ะ ะŸะ“ ะšะปัƒะฑ

ะ›ะฐะนัะนะดะถ2 ะ ะŸะ“ะšะปัƒะฑ SoloPvP Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Mmorpg

RPG Ertheia l2 kamael gracia final

Players:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 IToffy
  • 03 iOm
  • 04 isi1337
  • 05 Demokrit
  • 06 Heal100k
  • 07 st1cs
  • 08 Bruenor
  • 09 Wigo
  • 10 Elrongil

Ssq:
Dawn   75.95%
Dusk   24.05%
Day