Account: Guest Login as user
Clan - WingsOfAngels.
โ„– Name Use time Last Login Class  
1 Renamed8654 17d. 23h. 2020-Mar-14 Arcana Lord -

ะ ะŸะ“ ะšะปัƒะฑ

ะ›ะฐะนัะนะดะถ2 ะ ะŸะ“ะšะปัƒะฑ WingsOfAngels Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage

RPG

Players:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 IToffy
  • 03 iOm
  • 04 isi1337
  • 05 Demokrit
  • 06 Heal100k
  • 07 st1cs
  • 08 Bruenor
  • 09 Wigo
  • 10 Elrongil

Ssq:
Dawn   75.95%
Dusk   24.05%
Day