Page Title: D&d mmorpg list HighFive5 l2 server Freedom x5

Account: Guest Login as user
Clan - jduDallasa.
Name Use time Last Login Class  
1 iFrakiec 29d. 22h. 2020-Jan-20 Grand Khavatari -
2 Lillu 41d. 17h. 2020-Jan-22 Shillien Templar -
3 BezPonici 17d. 12h. 2020-Jan-20 Doomcryer -
4 Elementstar 12d. 11h. 2020-Jan-05 Cardinal -
5 Fride 12d. 20h. 2020-Jan-23 Arcana Lord -
6 KorbenDa11as 14d. 12h. 2020-Jan-20 Soul hound -
7 PPridurok 8d. 21h. 2020-Jan-18 Hierophant -
8 yebaIIIka 6d. 13h. 2020-Jan-16 Adventurer -
9 theFear 7d. 17h. 2020-Jan-16 Soultaker -
10 yasork 5d. 20h. 2020-Jan-16 Soultaker -
11 Reul 12d. 19h. 2020-Jan-20 Doomcryer -
12 BeatOK 13d. 9h. 2020-Jan-20 Fortune Seeker -

RPG Lineage 2 60fps top server l2 classic

Players:
  • 01 spacedance
  • 02 Ascension
  • 03 ech0
  • 04 hangover
  • 05 Mutabor
  • 06 WIN
  • 07 0
  • 08 Raider
  • 09 BlackMagic
  • 10 Opo4ka

Ssq:
Dawn   100%
Dusk   0%
Day