Τίτλος σελίδας: L2 clan insignia Recoverry password Ertheia 🏁 Server L2 Evolution x1 Greek Classic PTS

RPG Lineage 2 x10000 lineage 2 high 5 classes

Παίκτες:
  • 01 FoxMulder
  • 02 NZ1
  • 03 NZ11
  • 04 3JIou4oIIuk
  • 05 NZ6
  • 06 Manjak
  • 07 N1L
  • 08 Bazi4ka
  • 09 Skady
  • 10 DanaScully