Τίτλος σελίδας: L2 clan insignia Recoverry password Ertheia ♻ Server L2 Evolution x1 Greek Classic PTS

RPG Lineage 2 x10000 lineage 2 high 5 classes

Παίκτες:
  • 01 xSauroNx
  • 02 Vee
  • 03 Bazi4ka
  • 04 RavenHeart
  • 05 UdarVSpinu
  • 06 KotiKotik
  • 07 Skady
  • 08 ShootIsMyLife
  • 09 SingingGirl
  • 10 Beerka