Τίτλος σελίδας: Lineage pts Recoverry password High Five 🍕 la2 h5 ARK x1 Greek Classic PTS

RPG L2 Evolution gracia final lineage 2 b weapons

Παίκτες:
  • 01 lSpBl
  • 02 Amadrim
  • 03 iFFFFFFFFFFFFFF
  • 04 Shizophrenia
  • 05 Dissident
  • 06 Winstek
  • 07 Zayka
  • 08 MMK
  • 09 Bellmerre
  • 10 Fiore

Ssq:
Αυγή   53.5%
Σούρουπο   46.5%
Ημέρα