عنوان صفحه: L2 squad clan skills Account HighFive5 🏁 L2 Server Zavod x1 Persian Classic PTS

RPG Lineage 2 epilogue PVP server lineage x10

بازیکنان:
  • 01 JeniferPopez
  • 02 3ae6y4ka
  • 03 ShveD
  • 04 GoToHell
  • 05 Anakima
  • 06 VladKuvalda
  • 07 YouNext
  • 08 Naru
  • 09 GG
  • 10 French

Ssq:
سحر   46.81%
غروب   53.19%
روز  11