Გვერდის სათაური: L2 Clan oath armor quest Account High Five ❌ H5 la2 ARK x1 Georgian Classic PTS

RPG Lineage 2 shop lineage 2 destruction

მოთამაშეები:
  • 01 Amadrim
  • 02 iFFFFFFFFFFFFFF
  • 03 lSpBl
  • 04 Winstek
  • 05 Zayka
  • 06 Shizophrenia
  • 07 MMK
  • 08 Bellmerre
  • 09 Fiore
  • 10 lllilillllililll

Სსკ:
Გამთენიისას   53.5%
Დუშკა   46.5%
Დღეს