ចំណងជើងទំព័រ៖ Lineage 2 pvp server epilogue Register account HighFive5 🎥 Server L2 Zavod x1 Central Khmer Classic PTS

និមិត្តសញ្ញា ៤ ទៅ ១៣
និមិត្តសញ្ញា ៤ ទៅ ៥០
ប្រសិនបើអ្នកប្រើសេវាកម្មអ៊ីម៉ែលឥតគិតថ្លៃសូមពិនិត្យមើលថាតើសំបុត្រដំណើរការឬអត់។


ឈ្មោះ char របស់មិត្តភក្តិ (ប្រសិនបើអ្នកមាន)
និងម៉ាស៊ីនមេរបស់គាត់
លេខកូដពីរូបភាព
ធ្វើឱ្យរូបភាពស្រស់
ខ្ញុំបានអាននិងទទួលយក៖
កិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ,
បញ្ជីរំលោភនិងបញ្ជីពិន័យ,
គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG La2 Register account HighFive5 🎥 Server L2 Zavod x1 Central Khmer Classic PTS L2 hf

RPG L2 clan points quest l2 high five clan skills

អ្នកលេង:
  • 01 JeniferPopez
  • 02 3ae6y4ka
  • 03 ShveD
  • 04 GoToHell
  • 05 Naru
  • 06 GG
  • 07 French
  • 08 SaintAlex
  • 09 jurik87
  • 10 AEF

Ssq៖
ព្រឹកព្រលឹម   48.72%
ព្រលប់   51.28%
ថ្ងៃ  11