عنوان الصفحة: Lineage 2 servers High Five 🚧 L2 Servers ARK x1 Arabic Classic PTS

عشيرة - Карнавал.
اسم استخدم الوقت آخر تسجيل دخول الفئة  
1 DungeonMaster 90D. 18H. 2021-Mar-28 Dominator -
2 Niu 95D. 12H. 2021-Mar-09 Evas Saint -
3 YofiTofi 62D. 17H. 2021-Mar-28 Mystic Muse -
4 WindRider 113D. 11H. 2021-Apr-10 Wind Rider -
5 Madoka 80D. 16H. 2021-Mar-09 Archmage -
6 KaKoC 93D. 13H. 2021-Apr-05 Grand Khavatari -
7 Fyz 49D. 23H. 2021-Mar-28 Sword Muse -
8 inFlames 80D. 23H. 2021-Apr-08 Archmage -
9 Yum 88D. 14H. 2021-Mar-09 Evas Saint -
10 Kordiz 39D. 21H. 2021-Mar-23 Soultaker -
11 Ingwaz 81D. 15H. 2021-Mar-08 Evas Saint -
12 WD40 94D. 7H. 2021-Apr-28 Duelist -
13 Zhigulist 92D. 4H. 2021-May-01 Dominator -
14 boo4 73D. 17H. 2021-Mar-09 Cardinal -
15 Sanch 96D. 6H. 2021-Mar-28 Cardinal -
16 Odunokui 56D. 10H. 2021-Mar-28 Cardinal -
17 Inoumir 60D. 19H. 2021-May-06 Evas Saint -
18 Magilan 106D. 9H. 2021-Mar-28 Mystic Muse -
19 BlackForce 87D. 11H. 2021-Mar-28 Sagittarius -
20 PontiyPilatus 123D. 21H. 2021-May-05 Hierophant -
21 AncientEvil 38D. 13H. 2021-Mar-26 Soul hound -
22 Wishmaster 49D. 9H. 2021-Apr-14 Sagittarius -
23 naLABYTENAX 55D. 7H. 2021-Mar-25 Shillien Saint -
24 Un 117D. 21H. 2021-Mar-28 Moonlight Sentinel -
25 FmV 56D. 0H. 2021-Apr-11 Doomcryer -
26 Nevr 26D. 21H. 2021-Mar-09 Doomcryer -
27 EvilMoon 51D. 19H. 2021-Apr-05 Archmage -
28 Phenazepam 124D. 16H. 2021-May-04 Shillien Templar +
29 MrSheva 102D. 1H. 2021-Mar-24 Cardinal -
30 FlyLighty 118D. 9H. 2021-Mar-27 Shillien Saint -
31 lolwtole 48D. 10H. 2021-Apr-18 Evas Saint -
32 AmaruAtmos 90D. 0H. 2021-Mar-27 Sagittarius -
33 ClownBoltun 81D. 15H. 2021-Apr-05 Shillien Templar -
34 Klinskoe 102D. 4H. 2021-Mar-28 trickster -
35 DavlyGOVNO 51D. 14H. 2021-Apr-10 Titan -
36 Papercuts 121D. 5H. 2021-Mar-29 Cardinal -
37 Nota 42D. 11H. 2021-Mar-28 Spectral Dancer -
38 Moory 120D. 20H. 2021-Mar-28 Sword Muse -
39 Ksyshka 55D. 16H. 2021-Mar-09 Spectral Dancer -
40 ANeVIL 78D. 14H. 2021-Mar-25 Evas Templar -
41 Moriell 108D. 6H. 2021-Mar-31 Spectral Dancer -
42 TIGRA 73D. 1H. 2021-Mar-08 Sword Muse -
43 Nyx 74D. 13H. 2021-Mar-09 Spectral Dancer -
44 Samy 83D. 8H. 2021-Apr-10 Spectral Dancer -
45 Pypo4ek 36D. 5H. 2021-Mar-24 Cardinal -
46 uBaH 70D. 19H. 2021-May-04 Adventurer -
47 zNz 70D. 18H. 2021-Apr-06 trickster -
48 GranD 87D. 23H. 2021-Mar-27 Cardinal -
49 Line 86D. 6H. 2021-Mar-28 trickster -
50 Nilamriel 37D. 4H. 2021-Apr-25 Spectral Dancer -
51 Fanky 28D. 15H. 2021-Mar-28 Sword Muse -
52 CaIIIaIIeTpoB 77D. 5H. 2021-Mar-08 Archmage -
53 MurChenoK 14D. 8H. 2021-Apr-03 Fortune Seeker -
54 iFrakiec 33D. 17H. 2021-Feb-23 Sagittarius -
55 Edarion 52D. 4H. 2021-Mar-09 Elemental Master -
56 ZiRo 73D. 14H. 2021-Mar-28 Arcana Lord -
57 fiffa 84D. 0H. 2021-Mar-10 Sword Muse -
58 MEP3OCTb 28D. 16H. 2021-Apr-30 Dominator -
59 war4 80D. 16H. 2021-Mar-28 Doomcryer -
60 Spoilerka 66D. 7H. 2021-Mar-09 Fortune Seeker -
61 Ka 75D. 3H. 2021-May-04 Judicator -
62 Grisha 30D. 3H. 2021-Mar-27 Doomcryer -
63 Kvant 39D. 9H. 2021-Feb-11 trickster -
64 Pooh 17D. 13H. 2021-Apr-26 Soultaker -
65 BDeva 68D. 18H. 2021-Mar-04 Spectral Dancer -
66 Syrene 32D. 22H. 2021-Apr-30 Shillien Saint -
67 Jeddite 36D. 7H. 2021-Apr-25 Cardinal -
68 StrawBerryMojito 11D. 14H. 2021-Apr-05 Soul hound -
69 EastWindIsComing 4D. 20H. 2021-Mar-07 Arbalester -
70 Bael 22D. 17H. 2021-Mar-01 Cardinal -
71 Moony 11D. 0H. 2021-Mar-06 Sword Muse -
72 SisterFister 65D. 5H. 2021-Mar-24 Arcana Lord -
73 Reya 83D. 16H. 2021-Mar-04 Temple Knight -
74 awalker 54D. 0H. 2021-Feb-12 Tyrant -
75 nekrVAL 46D. 19H. 2021-Mar-28 Bladedancer -
76 uliton 30D. 1H. 2021-Apr-02 Swordsinger -
77 FriElder 1D. 6H. 2021-May-01 Elder -
78 Orfenona 0D. 5H. 2021-Apr-30 Mage -
79 Rivet 3D. 19H. 2021-Mar-30 Artisan -
80 KJIuM 0D. 14H. 2021-Mar-03 Rogue -
81 Enni 24D. 17H. 2021-Feb-16 Shillien Oracle -
82 Asato 9D. 19H. 2021-Apr-30 Dwarven Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Pts high five

RPG L2 high five exp guide lineage 2 ertheia armor

مشغلات:
  • 01 Werdandy
  • 02 Xupypr
  • 03 Acme
  • 04 GoingToHell
  • 05 WillRol
  • 06 Lelick
  • 07 Antaras
  • 08 iPOE
  • 09 S7stemD0wn
  • 10 AceOfSpades

SSQ:
فجر   94.99%
الغسق   5.01%
يوم  10