Τίτλος σελίδας: Lineage 2 bosses High Five 🚨 Servers L2 ARK x1 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης
Φυλή - iBlackArrow.
Όνομα Χρήση χρόνου Τελευταία σύνδεση Κατηγορία  
1 miouHERE 67D. 18H. 2021-Jan-27 Dominator +
2 ZombiaQ 68D. 12H. 2021-Jan-27 Archmage +
3 hashtag 48D. 20H. 2021-Jan-27 Evas Saint +
4 v 61D. 9H. 2021-Jan-27 Archmage +
5 TonyStark 43D. 22H. 2021-Jan-27 Soultaker +
6 Kriet 57D. 23H. 2021-Jan-27 Archmage +
7 Shepii 51D. 13H. 2021-Jan-27 Shillien Saint -
8 iFFFFFFFFFFFFFF 52D. 17H. 2021-Jan-27 Cardinal -
9 RabiNOVi4 41D. 19H. 2021-Jan-27 Dominator -
10 WillRol 57D. 1H. 2021-Jan-27 Mystic Muse +
11 SmokeFC 48D. 17H. 2021-Jan-27 Archmage -
12 Xtazy 63D. 5H. 2021-Jan-27 Sword Muse +
13 Fallen 60D. 7H. 2021-Jan-27 Archmage +
14 Bea 65D. 12H. 2021-Jan-27 Evas Saint +
15 Frost 58D. 15H. 2021-Jan-27 Archmage -
16 AJS 66D. 0H. 2021-Jan-27 Archmage +
17 Yuna 49D. 15H. 2021-Jan-27 Mystic Muse -
18 ArabesQa 64D. 13H. 2021-Jan-27 Mystic Muse +
19 SBSN 64D. 2H. 2021-Jan-27 Archmage +
20 nufa 54D. 10H. 2021-Jan-27 Mystic Muse +
21 ne2 54D. 7H. 2021-Jan-27 Sword Muse +
22 Blade4ever 54D. 5H. 2021-Jan-27 Cardinal +
23 ZywOo 56D. 10H. 2021-Jan-27 Dominator +
24 TheFound 61D. 1H. 2021-Jan-27 Archmage +
25 Madborn 59D. 6H. 2021-Jan-27 Spectral Dancer +
26 Roman1ch 48D. 4H. 2021-Jan-26 Cardinal -
27 Elvithralith 61D. 22H. 2021-Jan-27 Dominator +
28 Setico 47D. 8H. 2021-Jan-27 Dominator -
29 Buka 56D. 19H. 2021-Jan-27 Dreadnought -
30 Raket4ica 65D. 10H. 2021-Jan-27 Evas Saint +
31 Dissident 54D. 20H. 2021-Jan-27 Cardinal -
32 HalfSATANA 39D. 13H. 2021-Jan-27 Elemental Master -
33 Milano 40D. 3H. 2021-Jan-27 Archmage -
34 GoOZI 64D. 20H. 2021-Jan-27 Evas Saint +
35 Johna 56D. 3H. 2021-Jan-27 Sword Muse +
36 Yakuzaaa 62D. 9H. 2021-Jan-27 Archmage +
37 Redempitorr 46D. 2H. 2021-Jan-27 Cardinal +
38 Nastik 66D. 11H. 2021-Jan-27 Evas Saint +
39 Overok 60D. 2H. 2021-Jan-27 Dominator +
40 Serseya 67D. 23H. 2021-Jan-27 Spectral Dancer +
41 Shizophrenia 57D. 6H. 2021-Jan-27 Evas Saint +
42 Kazuha 56D. 22H. 2021-Jan-27 Sword Muse +
43 Endzik 49D. 19H. 2021-Jan-27 Spectral Dancer +
44 Alaskalll 64D. 21H. 2021-Jan-27 Mystic Muse +
45 r20 57D. 17H. 2021-Jan-27 Mystic Muse -
46 Feann 64D. 19H. 2021-Jan-27 Archmage +
47 Loky 49D. 11H. 2021-Jan-27 Dominator +
48 StarButterfly 36D. 6H. 2021-Jan-27 Soul hound +
49 DedBaraded 47D. 2H. 2021-Jan-27 Fortune Seeker -
50 Sin 59D. 22H. 2021-Jan-27 Evas Saint +
51 BlooD 66D. 6H. 2021-Jan-27 Spectral Dancer +
52 Sibir9k 33D. 4H. 2021-Jan-27 Spectral Dancer -
53 Melistar 65D. 0H. 2021-Jan-27 Cardinal +
54 Rokaly 46D. 6H. 2021-Jan-27 Spectral Dancer -
55 Byka 63D. 19H. 2021-Jan-27 Archmage -
56 Winchester 66D. 19H. 2021-Jan-27 Cardinal +
57 Mawerick 55D. 6H. 2021-Jan-27 Mystic Muse -
58 BINANCE 54D. 14H. 2021-Jan-27 Fortune Seeker +
59 Wizzard 56D. 16H. 2021-Jan-27 Cardinal +
60 Reddoll 68D. 20H. 2021-Jan-27 Archmage +
61 M4xell 55D. 21H. 2021-Jan-27 Storm Screamer +
62 Nicell 54D. 19H. 2021-Jan-27 Cardinal +
63 2vs1 42D. 6H. 2021-Jan-27 Shillien Saint +
64 Dansy 49D. 3H. 2021-Jan-27 Cardinal +
65 Kardok 40D. 17H. 2021-Jan-27 Sword Muse +
66 Singtree 57D. 22H. 2021-Jan-27 Mystic Muse -
67 GTX 62D. 14H. 2021-Jan-27 Archmage +
68 KhanasUbigi 43D. 10H. 2021-Jan-27 Storm Screamer +
69 Psyhopath 53D. 23H. 2021-Jan-27 Elemental Master +
70 Dieselboy 24D. 12H. 2021-Jan-27 Phoenix Knight -
71 Mercurial 57D. 6H. 2021-Jan-27 Sword Muse +
72 Selina 58D. 2H. 2021-Jan-27 Spectral Dancer +
73 Tinder 61D. 4H. 2021-Jan-27 Evas Saint +
74 UFOnaliM 58D. 23H. 2021-Jan-27 Cardinal +
75 NoName 44D. 2H. 2021-Jan-27 Sword Muse -
76 Nimbus2000 63D. 21H. 2021-Jan-27 Sword Muse +
77 MillReef 56D. 12H. 2021-Jan-27 Elemental Master +
78 TblKOBKA 52D. 21H. 2021-Jan-27 Sword Muse +
79 Sosnowiec 50D. 7H. 2021-Jan-27 Cardinal +
80 montyano 62D. 18H. 2021-Jan-27 Cardinal +
81 TraxenTaxen 56D. 8H. 2021-Jan-27 Dominator +
82 RG 55D. 5H. 2021-Jan-27 Spectral Dancer +
83 Loczka 60D. 8H. 2021-Jan-27 Cardinal +
84 Semir 55D. 18H. 2021-Jan-27 Phoenix Knight +
85 JohnnyB 46D. 14H. 2021-Jan-27 Phoenix Knight -
86 Dejmon 20D. 14H. 2021-Jan-27 Hell Knight -
87 TheSatan 63D. 18H. 2021-Jan-27 Evas Saint +
88 Resonance 54D. 4H. 2021-Jan-27 Cardinal +
89 iPina4et 48D. 14H. 2021-Jan-27 Cardinal +
90 taksa 49D. 21H. 2021-Jan-27 Archmage +
91 NTFS32 61D. 16H. 2021-Jan-27 Dominator +
92 Olyashaa 52D. 21H. 2021-Jan-27 Cardinal +
93 Lana 43D. 2H. 2021-Jan-27 trickster +
94 Zaraznaya 49D. 20H. 2021-Jan-27 Fortune Seeker +
95 per4ik 41D. 12H. 2021-Jan-27 Fortune Seeker +
96 Snak3 46D. 9H. 2021-Jan-27 Mystic Muse +
97 QueenMaeve 53D. 10H. 2021-Jan-27 Elemental Master +
98 DaLLIa 26D. 21H. 2021-Jan-27 Spectral Dancer +
99 MoonSi 26D. 2H. 2021-Jan-27 Fortune Seeker -
100 11ololo 30D. 21H. 2021-Jan-27 Fortune Seeker +
101 Escan0r 61D. 23H. 2021-Jan-27 Soultaker +
102 Atlantis 57D. 14H. 2021-Jan-27 Soultaker -
103 KHoIIo4Ka 35D. 6H. 2021-Jan-27 Fortune Seeker +
104 Pikasonic 5D. 13H. 2021-Jan-27 Bladedancer +
105 dolo 65D. 10H. 2021-Jan-27 Hell Knight +
106 ThandieNewton 46D. 5H. 2021-Jan-27 Bladedancer -
107 Asuna 68D. 2H. 2021-Jan-27 Elder +
108 IronLady 45D. 18H. 2021-Jan-27 Bladedancer +
109 VanDarkHole 45D. 9H. 2021-Jan-27 Temple Knight -
110 Belmondo85 59D. 17H. 2021-Jan-27 Swordsinger -
111 jajaja1 0D. 3H. 2021-Jan-25 Warder -
112 Bea4 0D. 10H. 2021-Jan-27 Trooper +
113 Bea1 0D. 11H. 2021-Jan-27 Trooper +
114 Bea2 0D. 11H. 2021-Jan-27 Trooper +
115 Bea3 0D. 11H. 2021-Jan-27 Trooper +

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб IBlackArrow Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Pts high five

RPG Lineage 2 yul ghost sentinel guide lineage 2 l2top

Παίκτες:
  • 01 WillRol
  • 02 GoingToHell
  • 03 Werdandy
  • 04 Espion
  • 05 Lelick
  • 06 AceOfSpades
  • 07 TonyStark
  • 08 Acme
  • 09 YaBOGINYA
  • 10 DeathSpike

Ssq:
Αυγή   95.24%
Σούρουπο   4.76%
Ημέρα