Τίτλος σελίδας: L2 high five multiskill Ertheia 🚑 New World server Evolution x1 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης
Φυλή - Hae6yxaHouse.
Όνομα Χρήση χρόνου Τελευταία σύνδεση Κατηγορία  
1 Meloni 56D. 17H. 2021-Jul-25 Sigel Eva's Templar -
2 ZlobeN 24D. 8H. 2021-Jun-06 Iss Hierophant -
3 Hae6yxa 83D. 16H. 2021-Jul-25 Tyrr Maestro -
4 BlackDancer 70D. 0H. 2021-Apr-23 Iss Spectral Dancer -
5 BlowMaster 22D. 18H. 2021-Jul-25 Iss Sword Muse -
6 BlackHelpFist 7D. 12H. 2021-Apr-17 Eviscerator -
7 3aMaHyXa 10D. 11H. 2021-Jul-25 Othell Fortune Seeker -
8 Dance2Win 2D. 2H. 2021-Mar-28 Iss Doomcryer -
9 Bardastanes 2D. 0H. 2021-Mar-28 Othell Ghost Hunter -
10 KnightShoes 1D. 23H. 2021-Mar-28 Sigel Hell Knight -
11 BarDarWar 1D. 23H. 2021-Mar-28 Tyrr Titan -
12 OneHeal 2D. 1H. 2021-Mar-28 Aeore Shilien Saint -
13 BlackKnight 63D. 17H. 2021-Jul-25 Sigel Hell Knight -
14 BlackRecovery 65D. 5H. 2021-Apr-23 Aeore Shilien Saint -
15 ShillienBars 25D. 3H. 2021-Jul-01 Iss Hierophant -
16 ShillienFis 21D. 5H. 2021-Jul-01 Feoh Soultaker -
17 ShillienWina 21D. 12H. 2021-Jun-20 Wynn Spectral Master -
18 ShillienRe 23D. 14H. 2021-Jun-20 Wynn Spectral Master -
19 ShillienSur 21D. 18H. 2021-Jul-01 Wynn Spectral Master -
20 ShillienOes 22D. 18H. 2021-Jul-01 Wynn Spectral Master -
21 ShillienEle 22D. 0H. 2021-Jul-01 Aeore Shilien Saint -
22 Mentol 7D. 2H. 2021-Apr-04 Sayha's Seer -
23 BlackKitty 47D. 5H. 2021-Apr-23 Wynn Spectral Master -
24 4ePToFFka 10D. 0H. 2021-Jul-25 Othell Fortune Seeker -
25 IIAHTEPA 1D. 8H. 2021-Feb-22 Wynn Spectral Master -
26 3aXuJIyXa 1D. 5H. 2021-Jul-25 Tyrr Maestro -
27 gagaka 9D. 5H. 2021-Jun-20 Tyrr Maestro -
28 BePTyXa 10D. 21H. 2021-Jul-05 Othell Fortune Seeker -
29 XuJIyXa 6D. 11H. 2021-Jul-25 Othell Fortune Seeker -
30 GreenBuff 5D. 3H. 2021-Jul-05 Tyrr Titan -
31 GreenLethal 4D. 14H. 2021-Jul-25 Tyrr Titan -
32 GreenHeal 4D. 15H. 2021-Jun-20 Tyrr Titan -
33 akagag 0D. 7H. 2021-Jul-25 Shillien Templar -
34 Beginer 2D. 14H. 2021-Jul-25 Wynn Spectral Master -
35 NZ29 0D. 10H. 2020-Apr-28 Iss Hierophant -
36 IceCream 1D. 16H. 2021-Apr-05 Wynn Arcana Lord -
37 Angella 1D. 14H. 2021-Apr-05 Aeore Eva's Saint -
38 Leila 1D. 23H. 2021-Apr-05 Wynn Arcana Lord -
39 Malina 2D. 2H. 2021-Apr-05 Wynn Arcana Lord -
40 Ekler 1D. 22H. 2021-Apr-05 Wynn Arcana Lord -
41 Marsel 1D. 16H. 2021-Apr-05 Wynn Arcana Lord -
42 Kokoc 1D. 20H. 2021-Apr-05 Iss Doomcryer -
43 TheCubs 2D. 2H. 2021-Jul-01 Sigel Shillien Templar -
44 Place2b 3D. 19H. 2021-Jul-25 Eviscerator -
45 PeIIIaLa 4D. 6H. 2021-Jun-20 Tyrr Titan -
46 4uKCa 4D. 16H. 2021-Jan-17 Aeore Shilien Saint -
47 GreenDamage 2D. 12H. 2021-Jun-20 Tyrr Titan -
48 GreenSummoner 4D. 9H. 2021-Jan-29 Tyrr Titan -
49 DyDo4ka 7D. 6H. 2021-Jun-20 Iss Dominator -
50 Obax 1D. 16H. 2021-Jul-25 Tyrr Titan -
51 GreenT0III 1D. 20H. 2021-Jul-25 Shillien Templar -
52 GreenToIII 1D. 19H. 2021-Jul-25 Tyrr Grand Khavatari -
53 Sheila 2D. 5H. 2021-Jun-20 Tyrr Grand Khavatari -
54 TynoBuff 4D. 12H. 2021-Mar-28 Iss Hierophant -
55 Barax 4D. 1H. 2021-Apr-09 Wynn Arcana Lord -
56 Btex 1D. 1H. 2021-Apr-08 Yul Sagittarius -
57 Cracs 1D. 6H. 2021-Apr-08 Sigel Hell Knight -
58 Lupen 1D. 2H. 2021-Apr-02 Othell Adventurer -
59 KpAcHyXa 0D. 11H. 2020-Nov-10 Yul Trickster -
60 MasterDark 1D. 10H. 2021-Jun-20 Feoh Soulhound -
61 He4uCTyXa 0D. 11H. 2021-Feb-14 Feoh Soulhound -
62 TuPyXa 1D. 5H. 2021-Jan-17 Tyrr Grand Khavatari -
63 3eJIeHyXa 0D. 10H. 2021-Jan-17 Tyrr Titan -
64 3ACCbIXA 0D. 10H. 2020-Nov-12 Aeore Cardinal -
65 Malol 2D. 6H. 2021-Apr-09 Aeore Eva's Saint -
66 KaCTeTyIIIka 0D. 10H. 2020-Nov-01 Wynn Arcana Lord -
67 BA6 4D. 1H. 2021-Jun-20 Spectral Master -
68 Ba8 6D. 2H. 2021-Jul-01 Titan -
69 GreenHawk 3D. 8H. 2021-Jun-20 Phantom Summoner -
70 BlackBlow 61D. 18H. 2021-May-23 Phantom Summoner -
71 BlackShot 61D. 10H. 2021-May-23 Soultaker -
72 Antaras 16D. 1H. 2021-Jun-13 Doomcryer -
73 Lindvior 14D. 11H. 2021-Jun-13 Soultaker -
74 Frintezza 16D. 8H. 2021-Jun-13 Soultaker -
75 BaiumKa 11D. 3H. 2021-Jun-13 Soultaker -
76 BlackDamage 65D. 14H. 2021-May-23 Spectral Master -
77 Ba11 1D. 4H. 2020-Apr-19 Destroyer -
78 Ba12 1D. 2H. 2020-Mar-25 Destroyer -
79 Ba10 0D. 19H. 2021-Jul-01 Destroyer -
80 Ba9 4D. 3H. 2021-Jul-01 Destroyer -
81 Orfeno4ka 10D. 16H. 2021-Jun-13 Soultaker -
82 AntQueen 14D. 12H. 2021-Jun-13 Soultaker -
83 Belef 10D. 22H. 2021-Jun-13 Soultaker -
84 KurtCobain 1D. 6H. 2020-Nov-18 Storm Screamer -
85 BA7 3D. 18H. 2021-Jul-01 Spectral Master -
86 BA5 3D. 10H. 2021-Feb-28 Spectral Master -
87 BA4 3D. 12H. 2021-Jul-01 Shillien Templar -
88 BA3 3D. 17H. 2021-Jul-01 Spectral Master -
89 BA1 4D. 12H. 2021-Jun-20 Spectral Master -
90 BA2 4D. 12H. 2020-Jun-14 Ghost Hunter -
91 Ba13 1D. 13H. 2021-Jul-01 Phantom Summoner -
92 Pokca 0D. 9H. 2021-May-03 Marauder -
93 KYCb 0D. 10H. 2021-May-03 Marauder -
94 Sk04 2D. 19H. 2021-Apr-05 Dwarven Fighter -
95 sk05 10D. 2H. 2021-Jul-01 Dwarven Fighter -
96 Sk02 22D. 23H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
97 Sk03 21D. 22H. 2021-Jul-01 Dwarven Fighter -
98 Sk01 22D. 14H. 2021-Jun-20 Dwarven Fighter -
99 MAJIbIIII 0D. 22H. 2020-Nov-01 Necromancer -
100 MiniD 0D. 3H. 2021-Jun-12 Warsmith -
101 MrGray 1D. 17H. 2021-May-03 Prophet -
102 Asiy 0D. 6H. 2020-Jun-07 Marauder -
103 3EJIEHKA 0D. 5H. 2020-May-28 Destroyer -
104 Boobs 1D. 2H. 2020-Aug-25 Spellhowler -
105 Unicorn 0D. 4H. 2021-May-24 Elemental Summoner -
106 KOHbBIIAJIbTO 0D. 0H. 2021-Mar-28 Elven Mage -
107 Pegastik 0D. 4H. 2021-Mar-28 Elven Mage -
108 dm1 3D. 5H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
109 dm2 3D. 5H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
110 dm3 0D. 7H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
111 dm4 0D. 6H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
112 dm5 0D. 6H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
113 dm6 0D. 5H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
114 sn01 1D. 15H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
115 sn02 1D. 15H. 2021-Jun-13 Dwarven Fighter -
116 sn03 0D. 4H. 2021-Jun-06 Dwarven Fighter -
117 Prank 0D. 0H. 2021-Mar-28 Kamael soldier -
118 IIImag1 0D. 0H. 2021-Jan-17 Fighter -
119 IIImag2 0D. 0H. 2021-Jan-17 Elven Mage -
120 IIImag3 0D. 0H. 2021-Jan-17 Dwarven Fighter -
121 IIImag4 0D. 0H. 2021-Jan-17 Dwarven Fighter -
122 IIImag5 0D. 0H. 2021-Jan-17 Dwarven Fighter -
123 IIImag6 0D. 0H. 2021-Jan-17 Dark Mage -
124 IIImag7 0D. 0H. 2021-Jan-17 Orc Mage -
125 IIImag8 0D. 0H. 2021-Jan-17 Kamael soldier -
126 IIImag10 0D. 0H. 2021-Jan-17 Elven Mage -
127 IIImag11 0D. 0H. 2021-Jan-17 Elven Mage -
128 IIImag12 0D. 0H. 2021-Jan-17 Elven Fighter -
129 IIImag13 0D. 0H. 2021-Jan-17 Elven Fighter -
130 IIImag14 0D. 0H. 2021-Jan-17 Orc Mage -
131 IIImag16 0D. 0H. 2021-Jan-17 Elven Mage -
132 IIImag17 0D. 0H. 2021-Jan-17 Elven Fighter -
133 IIImag18 0D. 0H. 2021-Jan-17 Kamael soldier -
134 IIImag19 0D. 0H. 2021-Jan-17 Kamael soldier -
135 IIImag21 0D. 0H. 2021-Jan-17 Elven Mage -
136 IIImag22 0D. 0H. 2021-Jan-17 Kamael soldier -
137 IIImag23 0D. 0H. 2021-Jan-17 Kamael soldier -
138 IIImag24 0D. 0H. 2021-Jan-17 Fighter -
139 IIImag25 0D. 0H. 2021-Jan-17 Orc Mage -
140 IIImag26 0D. 0H. 2021-Jan-17 Fighter -
141 dm07 0D. 0H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
142 sn07 0D. 0H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
143 sn06 0D. 0H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
144 sn05 0D. 0H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
145 IOLO 0D. 0H. 2021-Mar-28 Orc Mage -
146 LOLOJ 0D. 0H. 2021-Mar-28 Orc Fighter -
147 sn04 0D. 0H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
148 KOLO 0D. 0H. 2021-Mar-28 Kamael soldier -
149 JABA 0D. 0H. 2021-Mar-28 Kamael soldier -
150 DODOD 0D. 0H. 2021-Mar-28 Dwarven Fighter -
151 FDS 0D. 0H. 2021-Mar-28 Orc Mage -
152 FDSA 0D. 0H. 2021-Mar-28 Mage -
153 FDSAd 0D. 0H. 2021-Mar-28 Fighter -
154 DSAAAA 0D. 0H. 2021-Mar-28 Orc Fighter -
155 hateMe 0D. 0H. 2021-Mar-28 Dark Fighter -
156 LolUs 0D. 0H. 2020-Feb-24 Dwarven Fighter -
157 MicroD 0D. 0H. 2021-Jun-12 Dwarven Fighter -
158 Uno 0D. 0H. 2021-Jun-12 Dwarven Fighter -
159 Nano 0D. 0H. 2021-Jun-12 Dwarven Fighter -
160 Nuno 0D. 0H. 2021-Jun-12 Dwarven Fighter -
161 Maxi 0D. 0H. 2021-Jun-12 Dwarven Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Hae6yxaHouse Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. High five

RPG L2 high five mid rate lineage 2 gracia final

Παίκτες:
  • 01 FoxMulder
  • 02 NZ1
  • 03 3JIou4oIIuk
  • 04 NZ11
  • 05 6ykaxa
  • 06 NZ6
  • 07 Manjak
  • 08 N1L
  • 09 Bazi4ka
  • 10 Skady