Τίτλος σελίδας: Lineage god Top 100 Ertheia ❎ L2 Server Evolution x1 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης

Χαρακτήρες δεν έχουν συνδεθεί στο παιχνίδι 60 ημέρες δεν υπολογίζονται στα στατιστικά στοιχεία!

Όνομα Κατηγορία   Φυλή  
1 KoTee4ka (Hero) Wynn Arcana Lord  GolDeN GolDeN -
2 FoxMulder (Hero) Sigel Phoenix Knight  GolDeN GolDeN +
3 Nansy (Hero) Tyrr Grand Khavatari  GolDeN GolDeN -
4 Masturta (Hero) Tyrr Duelist  GolDeN GolDeN -
5 Skatinka (Hero) Wynn Arcana Lord  GolDeN GolDeN -
6 Avendila (Hero) Aeore Eva's Saint  GolDeN GolDeN -
7 NZ1 (Hero) Iss Hierophant  GolDeN GolDeN +
8 3JIou4oIIuk (Hero) Wynn Spectral Master  GolDeN GolDeN -
9 6ykaxa (Hero) Tyrr Maestro  GolDeN GolDeN -
10 NoBoobs (Hero) Sigel Eva's Templar  GolDeN GolDeN -
11 Bazi4ka (Hero) Aeore Shilien Saint  GolDeN GolDeN -
12 Skady (Hero) Wynn Elemental Master  GolDeN GolDeN +
13 KaPaMeJIbKa (Hero) Yul Trickster  GolDeN GolDeN +
14 ShootIsMyLife (Hero) Yul Ghost Sentinel  GolDeN GolDeN -
15 Vee (Hero) Iss Hierophant  GolDeN GolDeN -
16 NZ6 Wynn Spectral Master  GolDeN GolDeN +
17 XATOP Feoh Storm Screamer  GolDeN GolDeN -
18 MMelody Feoh Mystic Muse  GolDeN GolDeN -
19 NZ37 Feoh Storm Screamer  NZ NZ +
20 Scarlett (Hero) Aeore Eva's Saint  GolDeN GolDeN -
21 Geisha (Hero) Iss Sword Muse  GolDeN GolDeN -
22 NZ2 Tyrr Maestro  NZ NZ -
23 NZ5 Sigel Shillien Templar  GolDeN GolDeN -
24 NZ4 Aeore Shilien Saint  GolDeN GolDeN +
25 DO3AnPABKA Wynn Spectral Master  GolDeN GolDeN -
26 N1L Iss Dominator  GolDeN GolDeN +
27 DrDooM Othell Ghost Hunter  GolDeN GolDeN -
28 DonKiHot Sigel Hell Knight  MAYA MAYA -
29 NZ11 (Hero) Yul Moonlight Sentinel  GolDeN GolDeN -
30 Beerka (Hero) Aeore Cardinal  GolDeN GolDeN +
31 NZ Wynn Spectral Master  GolDeN GolDeN +
32 NZ10 Othell Ghost Hunter  GolDeN GolDeN -
33 BlowMaster Othell Adventurer  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
34 AcidBurn Tyrr Titan  GolDeN GolDeN -
35 TheTruth Wynn Spectral Master  GolDeN GolDeN -
36 SevenNationArmy Yul Sagittarius  GolDeN GolDeN -
37 CrashOverdrive Aeore Cardinal  GolDeN GolDeN -
38 LordNikoN Iss Hierophant  GolDeN GolDeN -
39 MukpoOpk Othell Fortune Seeker  GolDeN GolDeN -
40 Topc Othell Fortune Seeker  GolDeN GolDeN +
41 KAMESTRO Tyrr Titan  MAYA MAYA -
42 XAPBECTEP Tyrr Maestro  EvilDeath EvilDeath -
43 NZ3 Iss Hierophant  NZ NZ -
44 IIIHypku Iss Spectral Dancer  GolDeN GolDeN -
45 PO3ETKA Sigel Shillien Templar  GolDeN GolDeN -
46 XPOHOC Tyrr Maestro  GolDeN GolDeN -
47 Xenus Othell Ghost Hunter  GolDeN GolDeN -
48 3DAPOBA Tyrr Maestro  GolDeN GolDeN -
49 npo100TBAPb Iss Dominator  EvilDeath EvilDeath -
50 BlackRecovery Soultaker  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
51 GnomiyBoh Tyrr Maestro     -
52 OneHeal Aeore Shilien Saint  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
53 Dance2Win Iss Spectral Dancer  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
54 Bardastanes Othell Ghost Hunter  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
55 KnightShoes Sigel Shillien Templar  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
56 BarDarWar Othell Ghost Hunter  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
57 Sara1 Yul Trickster  GolDeN GolDeN -
58 BlackDancer Iss Spectral Dancer  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
59 BlackKnight Soultaker  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
60 Naglens Sigel Shillien Templar  GolDeN GolDeN -
61 IIIauTan (Hero) Tyrr Doombringer  GolDeN GolDeN -
62 KuJlbKA (Hero) Feoh Archmage  GolDeN GolDeN -
63 Bazik Tyrr Titan  GolDeN GolDeN -
64 Woman Shillien Templar  GolDeN GolDeN -
65 Man Shillien Templar  GolDeN GolDeN -
66 JackJan Iss Dominator  MAYA MAYA -
67 AII4Xu Tyrr Grand Khavatari  GolDeN GolDeN -
68 EXinferno Feoh Soultaker  GolDeN GolDeN -
69 NZ22 Tyrr Titan  GolDeN GolDeN -
70 BlackBlow Soultaker  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
71 RoMeoMustDie Soultaker  HacHe3a6aH9lT HacHe3a6aH9lT -
72 2mba Titan  Oplokus Oplokus -
73 BlackShot Soultaker  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
74 OTBEPTKA Doomcryer  GolDeN GolDeN -
75 NZ7 Soultaker  NZ NZ -
76 Manjak Tyrr Grand Khavatari  GolDeN GolDeN -
77 3aMaHyXa Tyrr Titan  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
78 TblKBA Soultaker  GolDeN GolDeN -
79 MYXA Soultaker  GolDeN GolDeN -
80 TABLETKA Soultaker  GolDeN GolDeN -
81 BlackKitty Wynn Spectral Master  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
82 ShillienBars Doomcryer  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
83 XuJIyXa Aeore Shilien Saint  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
84 HAHoXPEHb Soultaker  GolDeN GolDeN -
85 KOHCEPBA Soultaker  GolDeN GolDeN -
86 ironPAMPERS Soultaker  GolDeN GolDeN -
87 ShillienEle Aeore Eva's Saint  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
88 ShillienWina Soultaker  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
89 ShillienFis Soultaker  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
90 ShillienSur Wynn Spectral Master  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
91 ShillienOes Soultaker  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
92 KVETLARIEN Iss Spectral Dancer  AcademyCity AcademyCity -
93 Maugli Othell Adventurer  AcademyCity AcademyCity -
94 AV Othell Ghost Hunter  MAYA MAYA -
95 REWOG Iss Spectral Dancer  MAYA MAYA -
96 TheDiversant (Hero) Othell Fortune Seeker  GolDeN GolDeN -
97 TheOnix (Hero) Sigel Hell Knight  GolDeN GolDeN -
98 FarathAidid (Hero) Othell Wind Rider  GolDeN GolDeN -
99 GreenSummoner Tyrr Titan  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
100 SHMIGLIA Feoh Soulhound  Lemuria Lemuria -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG RUSSIA Top 100 Ertheia ❎ L2 Server Evolution x1 Greek Classic PTS Lineage

RPG L2 editor high five lineage 2 5th skill

Παίκτες:
  • 01 KoTee4ka
  • 02 FoxMulder
  • 03 Nansy
  • 04 Masturta
  • 05 Skatinka
  • 06 Avendila
  • 07 NZ1
  • 08 3JIou4oIIuk
  • 09 6ykaxa
  • 10 NoBoobs