Τίτλος σελίδας: Lineage 2 new server PVP, PK, Kills and Dies top Ertheia 🍔 Servers L2 Evolution x1 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης
# Φονιάς Σκοτώθηκε χρόνος
1 xSauroNx IQ17 Dec 2 2020 3:37PM
2 xSauroNx Vee Dec 1 2020 5:45AM
3 Oplokus WL100 Nov 29 2020 11:34AM
4 spoilTeam jle3ajleun Nov 24 2020 10:44PM
5 iceRock DEinkognito Nov 17 2020 11:33AM
6 DEinkognito 2mba Nov 17 2020 11:32AM
7 WL100 Heospo Nov 17 2020 11:26AM
8 Heospo 2mba Nov 17 2020 11:25AM
9 WL100 8mile Nov 17 2020 11:24AM
10 8mile 2mba Nov 17 2020 11:23AM
11 spoilTeam 58WT Nov 17 2020 11:19AM
12 58WT iceRock Nov 17 2020 11:19AM
13 spoilTeam WL102 Nov 17 2020 11:17AM
14 WL102 iceRock Nov 17 2020 11:17AM
15 spoilTeam 700WL Nov 17 2020 11:11AM
16 WL100 700WL Nov 17 2020 11:11AM
17 700WL iceRock Nov 17 2020 11:10AM
18 spoilTeam 119MHz Nov 17 2020 11:04AM
19 119MHz 2mba Nov 17 2020 11:04AM
20 spoilTeam WL101 Nov 17 2020 11:01AM
21 WL101 2mba Nov 17 2020 11:00AM
22 spoilTeam WL100 Nov 17 2020 10:59AM
23 WL100 2mba Nov 17 2020 10:58AM
24 jle3ajleun 2mba Nov 15 2020 6:21PM
25 WL100 2mba Nov 14 2020 9:50PM
26 IIIKaFF Masturta Nov 12 2020 10:14PM
27 iceRock 2mba Nov 11 2020 4:24PM
28 Marchao ILovePunch Nov 9 2020 6:30PM
29 3JIou4oIIuk xSauroNx Nov 8 2020 4:49PM
30 Whip BikaTosh Nov 8 2020 3:46PM
31 Kolbas 2mba Nov 7 2020 9:50PM
32 Kolbas PIzduk Nov 7 2020 9:49PM
33 PIzduk 2mba Nov 7 2020 9:49PM
34 Masturta 3JIou4oIIuk Nov 7 2020 8:25PM
35 IkaRugA 700WL Nov 4 2020 8:52PM
36 PIzduk 700WL Nov 4 2020 8:51PM
37 700WL IkaRugA Nov 4 2020 8:51PM
38 PIzduk Heospo Nov 4 2020 8:46PM
39 Heospo iceRock Nov 4 2020 8:45PM
40 iceRock Zeysa Nov 2 2020 7:21PM
41 iceRock jle3ajleun Oct 30 2020 4:31AM
42 700WL jle3ajleun Oct 30 2020 3:14AM
43 iceRock jle3ajleun Oct 29 2020 7:16PM
44 TynoAB DestrFF Oct 25 2020 7:50PM
45 iceRock 119MHz Oct 24 2020 6:43PM
46 119MHz Oplokus Oct 24 2020 6:42PM
47 iceRock Oplokus Oct 24 2020 6:41PM
48 Oplokus 700WL Oct 24 2020 6:41PM
49 iceRock Vilomantra Oct 24 2020 6:39PM
50 Vilomantra 700WL Oct 24 2020 6:38PM
51 iceRock 58WT Oct 24 2020 6:37PM
52 58WT 700WL Oct 24 2020 6:36PM
53 iceRock 700WL Oct 24 2020 6:34PM
54 700WL iceRock Oct 24 2020 6:33PM
55 119MHz jle3ajleun Oct 23 2020 9:09PM
56 119MHz jle3ajleun Oct 23 2020 8:57PM
57 Vilomantra 2mba Oct 23 2020 1:24PM
58 Vilomantra 2mba Oct 23 2020 1:19PM
59 Vilomantra 2mba Oct 23 2020 1:14PM
60 DestrFF Psina Oct 23 2020 12:05AM
61 OTBEPTKA Ultraviolet Oct 21 2020 9:18PM
62 Tru1 Tru2 Oct 21 2020 9:09PM
63 TABLETKA Ultraviolet Oct 21 2020 8:40PM
64 2mba 119MHz Oct 19 2020 5:34AM
65 4kus 119MHz Oct 19 2020 5:33AM
66 119MHz 2mba Oct 19 2020 5:33AM
67 119MHz 2mba Oct 19 2020 3:27AM
68 Beerka Tru2 Oct 18 2020 8:22PM
69 Beerka opostal Oct 18 2020 8:17PM
70 Beerka Ultraviolet Oct 18 2020 8:12PM
71 Beerka Vee Oct 18 2020 8:10PM
72 Avendila TohCubs Oct 17 2020 8:47PM
73 Avendila Masturta Oct 17 2020 8:46PM
74 700WL 4kus Oct 14 2020 7:40PM
75 jle3ajleun Masturta Oct 11 2020 6:29PM
76 3BEPCKA9I BlackBlow Oct 11 2020 5:03PM
77 4kus 119MHz Oct 11 2020 4:32PM
78 119MHz 4kus Oct 11 2020 4:31PM
79 3JIou4oIIuk 6ykaxa Oct 11 2020 11:43AM
80 PaCTaFaP9HuH CubsToh Oct 10 2020 9:36PM
81 4kus AmongUs Oct 10 2020 8:25PM
82 AmongUs 119MHz Oct 10 2020 8:25PM
83 4kus 119MHz Oct 10 2020 8:22PM
84 119MHz 4kus Oct 10 2020 8:21PM
85 2mba 119MHz Oct 8 2020 5:50PM
86 119MHz 4kus Oct 8 2020 5:50PM
87 119MHz 2mba Oct 8 2020 5:40PM
88 4kus 2mba Oct 8 2020 5:38PM
89 Bazik Marchao Oct 8 2020 4:03PM
90 119MHz jle3ajleun Oct 7 2020 2:58AM
91 119MHz 2mba Oct 7 2020 2:55AM
92 jle3ajleun 2mba Oct 7 2020 2:53AM
93 PaCTaFaP9HuH TohCubs Sep 15 2020 9:51PM
94 NZ NZ15 Sep 12 2020 3:57PM
95 NZ NZ15 Sep 12 2020 3:52PM
96 NZ23 NZ Sep 12 2020 3:50PM
97 NZ NZ13 Sep 12 2020 3:23PM
98 NZ NZ13 Sep 12 2020 3:13PM
99 NZ23 NZ Sep 12 2020 3:11PM
100 xSauroNx xWKx Sep 10 2020 7:50PM

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб [Lineage 2 RPG] PVP, PK, Kills and Dies top Ertheia 🍔 Servers L2 Evolution x1 Greek Classic PTS Lineage 2 essence

RPG Lineage 2 epilogue PVP server lineage x10

Παίκτες:
  • 01 FoxMulder
  • 02 Skatinka
  • 03 Nansy
  • 04 Masturta
  • 05 Avendila
  • 06 6ykaxa
  • 07 3JIou4oIIuk
  • 08 IIIKaFF
  • 09 Bazi4ka
  • 10 Skady