Τίτλος σελίδας: Lineage 2 new server PVP, PK, Kills and Dies top Ertheia 🍔 Servers L2 Evolution x1 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης
# Φονιάς Σκοτώθηκε χρόνος
1 TynoCyMMoH npo100TX Feb 28 2021 10:24PM
2 Manjak N1L Feb 28 2021 10:23PM
3 4epeMyxa Ky6ToIII Feb 22 2021 11:37AM
4 KuJlbKA Masturta Feb 21 2021 4:31PM
5 xSauroNx Vee Feb 21 2021 3:45PM
6 Topc Atena Feb 21 2021 3:44PM
7 IIIKaFF Atena Feb 21 2021 3:42PM
8 ShadowCreature SingingGirl Feb 8 2021 12:08AM
9 Tru1 Tru2 Feb 7 2021 8:34PM
10 TynoAB Ernesto Feb 7 2021 6:13PM
11 Marchao ILovePunch Jan 28 2021 1:30PM
12 xSauroNx Woman Jan 27 2021 9:44PM
13 xSauroNx Man Jan 27 2021 9:44PM
14 xSauroNx Woman Jan 27 2021 9:39PM
15 xSauroNx Man Jan 27 2021 9:39PM
16 xSauroNx Man Jan 27 2021 9:27PM
17 xSauroNx Woman Jan 27 2021 7:26PM
18 xSauroNx Man Jan 27 2021 7:20PM
19 Masturta ShillienBars Jan 16 2021 9:28PM
20 Masturta Geisha Jan 16 2021 9:10PM
21 Masturta Dance2Win Jan 16 2021 8:27PM
22 Avendila Geisha Jan 16 2021 8:25PM
23 BePTyXa Hae6yxa Jan 16 2021 1:10PM
24 Hae6yxa 4ePToFFka Jan 16 2021 1:10PM
25 Hae6yxa Geisha Jan 16 2021 1:01PM
26 AcidBurn Moria Jan 12 2021 9:48PM
27 npo100TBAPb Masturta Jan 10 2021 4:11PM
28 IIIKaFF AcidBurn Jan 10 2021 3:58PM
29 Atena AcidBurn Jan 10 2021 3:55PM
30 AcidBurn Manjak Jan 10 2021 3:54PM
31 Nansy TheDiversant Jan 10 2021 12:40AM
32 TheDiversant NZ1 Jan 10 2021 12:38AM
33 IIIKaFF Nansy Jan 10 2021 12:37AM
34 Nansy Geisha Jan 9 2021 5:30PM
35 Marchao ShootIsMyLife Jan 7 2021 5:34PM
36 ShootIsMyLife Marchao Jan 7 2021 5:31PM
37 3JIou4oIIuk 6ykaxa Jan 7 2021 10:27AM
38 IIIKaFF Masturta Jan 7 2021 1:35AM
39 IIIKaFF Nansy Jan 5 2021 6:18PM
40 3JIou4oIIuk 6ykaxa Jan 5 2021 11:34AM
41 Moria Morik Jan 4 2021 3:52PM
42 Moria Morik Jan 4 2021 3:47PM
43 Moria Morik Jan 4 2021 3:42PM
44 Moria Morik Jan 4 2021 3:36PM
45 Moria Morik Jan 4 2021 3:31PM
46 Moria Morik Jan 4 2021 3:25PM
47 Moria Morik Jan 4 2021 3:20PM
48 Moria Morik Jan 4 2021 3:15PM
49 Moria Morik Jan 4 2021 3:10PM
50 Moria Morik Jan 4 2021 3:03PM
51 Moria Morik Jan 4 2021 2:58PM
52 Moria Morik Jan 4 2021 2:52PM
53 Moria Morik Jan 4 2021 2:45PM
54 Moria Morik Jan 4 2021 2:30PM
55 Moria Morik Jan 4 2021 2:25PM
56 Moria Morik Jan 4 2021 2:20PM
57 Moria Morik Jan 4 2021 2:13PM
58 Moria Morik Jan 4 2021 2:02PM
59 3JIou4oIIuk 6ykaxa Jan 3 2021 2:06AM
60 ShootIsMyLife Atena Jan 2 2021 9:10PM
61 xSauroNx 6ykaxa Jan 2 2021 3:06AM
62 Manjak 6yka Dec 31 2020 11:10PM
63 xSauroNx 6ykaxa Dec 30 2020 12:08PM
64 AcidBurn DO3DPOnEPMA Dec 26 2020 4:59PM
65 AcidBurn 6ykaxa Dec 26 2020 4:52PM
66 xSauroNx Vee Dec 24 2020 12:35AM
67 xSauroNx IQ17 Dec 21 2020 11:15AM
68 Vee xSauroNx Dec 21 2020 11:09AM
69 Vee xSauroNx Dec 21 2020 11:02AM
70 xSauroNx Woman Dec 18 2020 2:34PM
71 xSauroNx Man Dec 18 2020 2:34PM
72 xSauroNx Woman Dec 18 2020 12:39PM
73 xSauroNx Man Dec 18 2020 12:38PM
74 KaPaMeJIbKa N1L Dec 17 2020 12:16AM
75 DarkSX Vilomantra Dec 12 2020 11:18PM
76 DarkSX Vilomantra Dec 11 2020 4:19PM
77 DarkSX Vilomantra Dec 11 2020 3:46AM
78 Topc N1L Dec 10 2020 6:15PM
79 DarkSX Vilomantra Dec 9 2020 5:44PM
80 DarkSX Vilomantra Dec 8 2020 3:11PM
81 IrisBD Vilomantra Dec 7 2020 6:48PM
82 SD001 jle3ajleun Dec 7 2020 6:35PM
83 IrisBD jle3ajleun Dec 7 2020 2:50PM
84 DanaScully RavenHeart Dec 6 2020 6:30PM
85 DanaScully KaPaMeJIbKa Dec 6 2020 6:29PM
86 DanaScully XAPBECTEP Dec 6 2020 6:28PM
87 Skady 6yka Dec 6 2020 6:22PM
88 Beerka ZlobeN Dec 6 2020 6:21PM
89 IrisBD Vilomantra Dec 5 2020 3:03PM
90 xSauroNx IQ17 Dec 2 2020 3:37PM
91 xSauroNx Vee Dec 1 2020 5:45AM
92 Oplokus WL100 Nov 29 2020 11:34AM
93 spoilTeam jle3ajleun Nov 24 2020 10:44PM
94 iceRock DEinkognito Nov 17 2020 11:33AM
95 DEinkognito 2mba Nov 17 2020 11:32AM
96 WL100 Heospo Nov 17 2020 11:26AM
97 Heospo 2mba Nov 17 2020 11:25AM
98 WL100 8mile Nov 17 2020 11:24AM
99 8mile 2mba Nov 17 2020 11:23AM
100 spoilTeam 58WT Nov 17 2020 11:19AM

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб [Lineage 2 RPG] PVP, PK, Kills and Dies top Ertheia 🍔 Servers L2 Evolution x1 Greek Classic PTS Lineage 2 essence

RPG Lineage 2 epilogue PVP server lineage x10

Παίκτες:
  • 01 KoTee4ka
  • 02 FoxMulder
  • 03 Nansy
  • 04 PaCTaFaP9HuH
  • 05 NZ1
  • 06 Skatinka
  • 07 Avendila
  • 08 3JIou4oIIuk
  • 09 NoBoobs
  • 10 6ykaxa