Τίτλος σελίδας: L2 high five holy pomander HighFive 🚭 L2 Servers Federation x15 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης
Φυλή - 3epr.
Όνομα Χρήση χρόνου Τελευταία σύνδεση Κατηγορία  
1 SaurenQ 70D. 5H. 2021-May-14 Spectral Dancer -
2 PoLiLKa 13D. 11H. 2021-May-11 Arcana Lord -
3 BDshnik2 63D. 19H. 2021-May-11 Spectral Dancer -
4 DD7DD 29D. 10H. 2021-May-11 Titan -
5 Say3 62D. 19H. 2021-May-14 Sword Muse -
6 mulatka 50D. 10H. 2021-Mar-31 Hierophant -
7 jzs161 19D. 6H. 2021-May-08 Dreadnought -
8 TezzaJ 15D. 11H. 2021-May-08 Evas Saint -
9 MaJlinka 257D. 22H. 2021-May-13 Grand Khavatari -
10 xLyHAx 61D. 10H. 2021-May-12 Evas Saint -
11 4ertoBka 34D. 18H. 2021-Feb-26 Soultaker -
12 Kotik01 258D. 10H. 2021-May-13 Arcana Lord -
13 zPPIIIKAz 11D. 0H. 2021-May-13 Hierophant -
14 BOOMxBOOM 17D. 3H. 2021-May-12 Titan -
15 BOOMxBOOM1 179D. 17H. 2021-May-12 Titan -
16 BooomXIIIK 20D. 14H. 2021-May-13 Shillien Templar -
17 BoomXKOT 14D. 23H. 2021-May-13 Warlock -
18 DiskoX 216D. 6H. 2021-May-13 Spectral Dancer -
19 SongsX 201D. 11H. 2021-May-13 Sword Muse -
20 PPPxa 273D. 0H. 2021-May-13 Hierophant -
21 MedPers 23D. 20H. 2021-May-03 Cardinal -
22 CEEshka 8D. 23H. 2021-May-13 Shillien Saint -
23 4yBak001 10D. 2H. 2021-May-12 Titan -
24 4yBak002 15D. 5H. 2021-May-12 Titan -
25 4yBak003 12D. 6H. 2021-May-12 Titan -
26 BAP4yXA4 52D. 8H. 2021-May-13 Doomcryer -
27 0verLoad 50D. 15H. 2021-May-08 Dominator -
28 Varkvrag 255D. 18H. 2021-Apr-08 Doomcryer -
29 SkyHotaru 245D. 7H. 2021-Apr-23 Evas Saint -
30 ro6JIuH 35D. 2H. 2021-May-13 Doomcryer -
31 Bapcuk 15D. 17H. 2021-May-11 Arcana Lord -
32 Jyk 26D. 21H. 2021-May-13 Shillien Templar -
33 VK4 52D. 19H. 2021-May-12 Doomcryer -
34 PP4 50D. 5H. 2021-May-11 Hierophant -
35 m9y4 50D. 21H. 2021-May-11 Arcana Lord -
36 SWS100500 26D. 6H. 2021-May-13 Sword Muse -
37 DJCyDopora 34D. 4H. 2021-May-13 Spectral Dancer -
38 xSkyHotarUx 13D. 21H. 2021-May-13 Grand Khavatari -
39 YgveY 49D. 22H. 2021-May-11 Grand Khavatari -
40 Ko6blJIa 11D. 1H. 2021-May-13 Grand Khavatari -
41 6yM6pyMruJIbda 9D. 11H. 2021-May-13 Grand Khavatari -
42 CT3H 4D. 5H. 2021-May-13 Grand Khavatari -
43 9DpeHaBoLLIb 4D. 8H. 2021-May-13 Grand Khavatari -
44 9DpEHABoLLIb1 4D. 16H. 2021-May-13 Grand Khavatari -
45 pp66 5D. 23H. 2021-May-11 Hierophant -
46 pp777 12D. 8H. 2021-May-11 Hierophant -
47 Vk779 7D. 13H. 2021-May-11 Doomcryer -
48 69vk69 8D. 17H. 2021-May-11 Doomcryer -
49 2Skyhotaru2 1D. 11H. 2021-May-13 Grand Khavatari -
50 3Skyhotaru3 2D. 3H. 2021-May-13 Grand Khavatari -
51 4Skyhotaru4 2D. 6H. 2021-May-13 Grand Khavatari -
52 6Skyhotaru6 2D. 11H. 2021-May-13 Grand Khavatari -
53 sosyn 20D. 12H. 2021-May-11 Sword Muse -
54 TaHroHArpa6JI9X 0D. 5H. 2021-Jan-04 Bladedancer -
55 MRELL 67D. 1H. 2021-May-14 Doomcryer -
56 BKedax 216D. 16H. 2021-Mar-31 Arcana Lord -
57 Ruha 94D. 8H. 2021-Apr-01 Sword Muse -
58 Ziil 176D. 3H. 2021-Apr-13 Doomcryer -
59 ProVoda 5D. 16H. 2021-May-14 Mystic Muse -
60 BAP4yXA2 94D. 1H. 2021-May-13 Doomcryer -
61 4YIIOKABPA 38D. 5H. 2021-Apr-10 Sagittarius -
62 DaiHime 28D. 7H. 2021-Apr-23 Mystic Muse -
63 BAP4yXA3 100D. 23H. 2021-May-13 Doomcryer -
64 Poniiii 80D. 16H. 2021-Apr-03 Elemental Master -
65 LLlLePa 60D. 11H. 2021-May-11 Adventurer -
66 Be1omor 2D. 21H. 2021-Apr-30 Storm Screamer -
67 reMoppou 3D. 2H. 2021-Mar-07 Dreadnought -
68 CYB8 27D. 8H. 2021-May-11 Shillien Templar -
69 lXaHypuk 178D. 21H. 2021-Apr-11 Phoenix Knight -
70 4epToBo4ka 192D. 17H. 2021-Apr-23 Mystic Muse -
71 Merged076132 61D. 3H. 2021-May-14 Evas Saint -
72 BOMMxBOOM3 16D. 21H. 2021-May-12 Titan -
73 4yBiXa002 16D. 18H. 2021-May-13 Grand Khavatari -
74 xMaJIuHKAx 122D. 20H. 2021-May-12 Titan -
75 3JIeKTpoBehuk 8D. 11H. 2021-May-13 Grand Khavatari -
76 AnGeLPrIXoTu 54D. 6H. 2021-May-11 Cardinal -
77 IKtor 59D. 19H. 2021-Mar-30 Shillien Templar -
78 4yBiXa001 22D. 4H. 2021-May-13 Grand Khavatari -
79 TorPP 59D. 19H. 2021-Mar-30 Hierophant -
80 5Skyhotaru5 2D. 0H. 2021-May-13 Grand Khavatari -
81 dodkas 24D. 21H. 2021-May-11 Soultaker -
82 4epTeHoK13 185D. 10H. 2021-May-03 Cardinal -
83 Tornadooo 61D. 19H. 2021-Apr-05 Storm Screamer -
84 RuhaBD 64D. 2H. 2021-Apr-01 Spectral Dancer -
85 9O 38D. 7H. 2021-Feb-05 Soul hound -
86 Brouz 36D. 13H. 2021-Mar-30 Soultaker -
87 ky0ko 69D. 17H. 2021-May-01 Fortune Seeker -
88 COJIHbIIIIK0 22D. 5H. 2021-Mar-02 Silver Ranger -
89 CarlaDream 612D. 21H. 2021-May-02 Adventurer -
90 EEEEska 19D. 13H. 2021-Feb-21 Evas Saint -
91 Renamed1268491 6D. 2H. 2021-Apr-10 Overlord -
92 Skyhotru 49D. 12H. 2021-May-12 Titan -
93 10x10 5D. 16H. 2021-Feb-20 Mystic Muse -
94 DanceForYouu 3D. 14H. 2021-May-14 Shillien Templar -
95 4yH9 3D. 7H. 2021-Feb-06 Mystic Muse -
96 scholaris 4D. 10H. 2021-May-11 Shillien Templar -
97 xHeKPoMaHTx 3D. 1H. 2021-Apr-10 Necromancer -
98 VARKR1 1D. 0H. 2021-May-09 Doomcryer -
99 Vk3 0D. 19H. 2021-May-11 Doomcryer -
100 Sheogh 24D. 10H. 2018-Apr-14 Shillien Saint -
101 4yBiXa005 4D. 20H. 2021-Apr-10 Tyrant -
102 DarkDragonite 6D. 5H. 2021-Apr-04 Trickster -
103 6eccmepTHa9l 9D. 5H. 2021-May-13 Judicator -
104 He6ecHa9I 46D. 1H. 2021-May-13 Judicator -
105 LIMITxBrake 12D. 11H. 2021-May-13 Judicator -
106 LimitX 36D. 14H. 2021-May-13 Judicator -
107 LimitXX 19D. 3H. 2021-May-13 Judicator -
108 xYuukIx 132D. 4H. 2021-May-13 Judicator -
109 Dg0d 37D. 12H. 2021-Mar-30 Judicator -
110 Lak0mkA 52D. 8H. 2021-May-11 Judicator -
111 CTPEKO3eJI 30D. 0H. 2021-May-13 Judicator -
112 ShblL0GoP 5D. 6H. 2021-May-11 Judicator -
113 Kaisy 25D. 10H. 2021-May-14 Judicator -
114 SkyHotary 0D. 12H. 2021-Apr-23 Sagittarius -
115 Jugurda 98D. 19H. 2021-Mar-31 Grand Khavatari -
116 xIDeathIx 29D. 5H. 2021-May-09 Titan -
117 DuoHuC 60D. 4H. 2021-Mar-30 Grand Khavatari -
118 3L4L3 0D. 10H. 2021-May-09 Hawkeye -
119 6opecJIaBa 18D. 11H. 2021-Apr-03 Dreadnought -
120 CkaJlo4ka 0D. 23H. 2021-Apr-10 Elemental Summoner -
121 4yBak005 42D. 20H. 2021-Apr-04 Titan -
122 SauM0N 4D. 21H. 2021-Feb-14 Bladedancer -
123 LLlblKA 0D. 7H. 2021-May-09 Shillien Knight -
124 Bd1n 0D. 5H. 2021-May-09 Bladedancer -
125 BlaDla 0D. 9H. 2021-May-09 Bladedancer -
126 D1daNa 0D. 7H. 2021-May-09 Dark Avenger -
127 4ekal 0D. 4H. 2021-Feb-20 Destroyer -
128 4PyP4 0D. 23H. 2021-May-09 Bounty Hunter -
129 dud4 0D. 3H. 2021-Feb-14 Destroyer -
130 vENeRAM 0D. 5H. 2021-May-09 Bounty Hunter -
131 MoUrA 1D. 15H. 2021-May-09 Warsmith -
132 TUTANZ 0D. 7H. 2021-May-09 Swordsinger -
133 HOTO4KA1 12D. 3H. 2021-May-08 Necromancer -
134 TiTaM1 0D. 6H. 2021-May-09 Swordsinger -
135 BAP4yXA6 0D. 6H. 2021-Feb-21 Warcryer -
136 HornyMommy 0D. 14H. 2021-Apr-20 Bladedancer -
137 BDlllKuHDance 0D. 6H. 2021-Apr-05 Bladedancer -
138 HOTO4KA 2D. 7H. 2020-Dec-10 Sorcerer -
139 IIIoxaJlu3aToP 0D. 3H. 2021-Apr-05 Shillien Elder -
140 JI0JIbKA 0D. 2H. 2021-Apr-20 Bounty Hunter -
141 Hardingfele 0D. 2H. 2021-Apr-20 Swordsinger -
142 Terabyte123 0D. 4H. 2021-Apr-15 Warder -
143 Melkorik 0D. 4H. 2021-Apr-05 Wizard -
144 IhateY0U 0D. 0H. 2021-Apr-21 Dark Fighter -
145 DooMKraer 0D. 0H. 2021-Apr-05 Orc Mage -
146 TaHrox 0D. 0H. 2021-Feb-28 Dark Fighter -
147 TaHroxX 0D. 0H. 2021-Feb-28 Dark Fighter -
148 runnokpaT 0D. 0H. 2021-Feb-28 Orc Fighter -
149 Anoqpuo3 0D. 0H. 2021-Feb-28 Orc Fighter -
150 li3auKail 0D. 0H. 2021-Feb-28 Dark Fighter -
151 JIyHHa9KoLLIka 0D. 0H. 2021-Feb-28 Dark Fighter -
152 lHekpo 0D. 0H. 2021-Feb-28 Mage -
153 iHekpo 0D. 0H. 2021-Feb-28 Mage -
154 zCoHru 0D. 0H. 2021-Feb-28 Elven Fighter -
155 ZzCoHru 0D. 0H. 2021-Feb-28 Elven Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб 3epr Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Pts high five

RPG

Παίκτες:
  • 01 IlIlseren1tyIllI
  • 02 KingMast3r
  • 03 iOm
  • 04 iDemokrit
  • 05 DaqpHa
  • 06 K1ngMaster
  • 07 Elicottero
  • 08 lMyDream
  • 09 Demokrit
  • 10 Astettyq

Ssq:
Αυγή   100%
Σούρουπο   0%
Ημέρα  11