Τίτλος σελίδας: L2 clan icon HighFive 🚭 lineage 2 server Federation x15 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης
Φυλή - AngelsOfDeath.
Όνομα Χρήση χρόνου Τελευταία σύνδεση Κατηγορία  
1 Vemo 185D. 1H. 2020-Nov-24 Doomcryer -
2 xSongOfWaterx 95D. 22H. 2020-Nov-24 Evas Saint -
3 Shibary 119D. 22H. 2020-Nov-19 Archmage -
4 lllHoonklll 369D. 14H. 2020-Nov-23 Titan -
5 PlayL2 66D. 22H. 2020-Nov-24 Titan -
6 iTahoe 136D. 16H. 2020-Nov-24 Sword Muse -
7 MasterYi 135D. 18H. 2020-Nov-24 Spectral Dancer -
8 Haladr1n 127D. 17H. 2020-Nov-23 Spectral Dancer -
9 JukeB0x 90D. 8H. 2020-Nov-22 Sword Muse -
10 Ha1adrin 99D. 17H. 2020-Nov-22 Phoenix Knight -
11 Sterlin 12D. 18H. 2020-Aug-25 Ghost Sentinel -
12 Dork 146D. 0H. 2020-Nov-18 Shillien Templar -
13 O6e3b9lHa 89D. 14H. 2020-Nov-24 Dominator -
14 XuaHuTo 93D. 19H. 2020-Nov-20 Shillien Templar -
15 SleepWolker 56D. 23H. 2020-Nov-20 Dominator -
16 BIZERBA 36D. 6H. 2020-Nov-10 Cardinal -
17 Heilli 192D. 10H. 2020-Nov-20 Hierophant -
18 EC2A 221D. 12H. 2020-Nov-17 Cardinal -
19 6ped 108D. 5H. 2020-Nov-15 Doomcryer -
20 MsStorm 226D. 15H. 2020-Nov-23 Spectral Dancer -
21 Olanamari 247D. 12H. 2020-Nov-23 Doomcryer -
22 Verdati 147D. 9H. 2020-Nov-24 Dominator -
23 Forche 120D. 5H. 2020-Nov-23 Archmage -
24 intensity 149D. 20H. 2020-Nov-20 Cardinal -
25 Sigmer 308D. 8H. 2020-Nov-14 Dominator -
26 vypitek 82D. 17H. 2020-Nov-22 Titan -
27 Spown 208D. 2H. 2020-Nov-19 Shillien Templar -
28 st1cs 932D. 22H. 2020-Nov-24 Maestro -
29 SoreN13 304D. 22H. 2020-Nov-24 Spectral Dancer -
30 iNegative 136D. 2H. 2020-Nov-11 Soul hound -
31 s0undsystem 507D. 20H. 2020-Nov-23 Doomcryer -
32 NanoOfTheSun 246D. 16H. 2020-Nov-19 Titan -
33 lAbro 204D. 15H. 2020-Nov-19 Titan -
34 Altariel 141D. 9H. 2020-Nov-24 Sword Muse -
35 lMepJIuHl 269D. 12H. 2020-Nov-22 Titan -
36 Tempra 20D. 21H. 2020-Nov-18 Storm Screamer -
37 OKTOH 168D. 21H. 2020-Nov-24 Titan -
38 CaHNTaPka 119D. 15H. 2020-Nov-24 Cardinal -
39 Dr0bekXXL 135D. 18H. 2020-Nov-22 Titan -
40 Bulg 59D. 13H. 2020-Nov-19 Titan -
41 4epToBo4ka 187D. 11H. 2020-Nov-23 Mystic Muse -
42 uSic 133D. 2H. 2020-Nov-24 Shillien Templar -
43 DOLF1US 168D. 21H. 2020-Nov-24 Titan -
44 Shadora 62D. 6H. 2020-Nov-18 Cardinal -
45 HellFarmer 27D. 4H. 2020-Nov-24 Titan -
46 ShotCrit 50D. 10H. 2020-Nov-22 Titan -
47 povt 427D. 22H. 2020-Nov-17 Spectral Dancer -
48 lBanshe 59D. 18H. 2020-Nov-22 Soultaker -
49 AlexDestr 72D. 16H. 2020-Nov-23 Titan -
50 iShillienChild 23D. 2H. 2020-Nov-17 Shillien Templar -
51 Paaksi 93D. 22H. 2020-Nov-22 Titan -
52 BerettaSniper 21D. 2H. 2020-Nov-23 Sagittarius -
53 BratBooma 15D. 18H. 2020-Nov-04 Grand Khavatari -
54 Bruenor 248D. 5H. 2020-Nov-22 Fortune Seeker -
55 Wardrone 85D. 22H. 2020-Nov-23 Titan -
56 Scripka 97D. 3H. 2020-Nov-24 Sword Muse -
57 Hordy 75D. 14H. 2020-Nov-24 Elemental Master -
58 Elvis 43D. 18H. 2020-Nov-24 Spectral Dancer -
59 MaukBa3oBcku 27D. 18H. 2020-Nov-24 Titan -
60 Angtoria 86D. 2H. 2020-Nov-23 Mystic Muse -
61 Alina 95D. 14H. 2020-Nov-23 Cardinal -
62 Cutty716 115D. 12H. 2020-Nov-23 Evas Saint -
63 Baguk 49D. 9H. 2020-Nov-24 Titan -
64 DeMoHuK 21D. 18H. 2020-Nov-24 Titan -
65 Bessmerotnij 216D. 22H. 2020-Nov-24 Dominator -
66 Groba 7D. 5H. 2020-Nov-17 Titan -
67 Krishnaid 69D. 21H. 2020-Nov-24 Spectral Dancer -
68 SensatioN13 23D. 8H. 2020-Nov-24 Shillien Saint -
69 Stormin 6D. 0H. 2020-Nov-23 Titan -
70 Blizzan 3D. 5H. 2020-Nov-20 Titan -
71 Bebbe 35D. 12H. 2020-Nov-24 Hierophant -
72 zSHADOWOLKz 13D. 7H. 2020-Nov-22 Dreadnought -
73 Hiddleston 92D. 2H. 2020-Nov-24 Hierophant -
74 OoItsMe 6D. 18H. 2020-Nov-18 Dominator -
75 JIa6ka 5D. 8H. 2020-Nov-24 Titan -
76 Bubica 25D. 11H. 2020-Nov-23 Titan -
77 MonAmor 24D. 15H. 2020-Nov-23 Spectral Dancer -
78 NevermoRe13 3D. 23H. 2020-Nov-18 Shillien Saint -
79 Avenya 10D. 14H. 2020-Nov-23 Spectral Dancer -
80 Lessen 2D. 3H. 2020-Oct-17 Hell Knight -
81 Shandis 22D. 18H. 2020-Nov-22 Soultaker -
82 JustChill 125D. 9H. 2020-Nov-24 Archmage +
83 Dai 61D. 10H. 2020-Nov-24 Cardinal -
84 BatmanSquad 74D. 15H. 2020-Nov-16 Fortune Seeker -
85 Tayfuna 73D. 13H. 2020-Nov-24 Evas Saint +
86 Washout 6D. 10H. 2020-Nov-23 Mystic Muse -
87 Tornadoo 8D. 10H. 2020-Nov-21 Evas Saint -
88 UeBaSHuVKashU 1D. 19H. 2020-Nov-18 Cardinal -
89 WithoutDefense 28D. 9H. 2020-Nov-24 Shillien Templar -
90 xPlayL2x 119D. 21H. 2020-Nov-24 Soultaker -
91 6poJIJIep 38D. 2H. 2020-Nov-18 Titan -
92 lNoob 106D. 22H. 2020-Nov-24 Dominator -
93 KiraHiruoku 144D. 13H. 2020-Nov-24 Arcana Lord -
94 Shapen4ik 15D. 9H. 2020-Nov-12 Cardinal -
95 Penemu 6D. 7H. 2020-Aug-30 Spectral Dancer -
96 iMichaela 73D. 14H. 2020-Nov-21 Dreadnought -
97 TetiaGrysha 167D. 22H. 2020-Nov-24 Doomcryer -
98 AlexisFawx 56D. 22H. 2020-Nov-23 Titan +
99 xMaJIuHKAx 105D. 14H. 2020-Nov-24 Titan -
100 Kanmuri 92D. 9H. 2020-Nov-15 Doomcryer -
101 PonikKonik 49D. 4H. 2020-Nov-24 Elemental Master -
102 Chazee 57D. 19H. 2020-Nov-18 Phoenix Knight -
103 lGabriel 172D. 5H. 2020-Nov-19 Cardinal -
104 RussiaII 302D. 19H. 2020-Nov-24 Shillien Templar -
105 KaraVeJIJIa 349D. 2H. 2020-Nov-24 Titan +
106 Romaht1k 334D. 3H. 2020-Nov-24 Cardinal +
107 Blizzar 3D. 7H. 2020-Nov-20 Titan -
108 zSkif 139D. 3H. 2020-Nov-22 Evas Saint +
109 TiTiT 25D. 3H. 2020-Nov-23 Sword Muse -
110 ShaggyAaa 20D. 16H. 2020-Nov-18 Hell Knight -
111 Maujora 17D. 12H. 2020-Nov-21 Elemental Master -
112 R0ki 66D. 22H. 2020-Nov-21 Titan -
113 KiraXiruoku 88D. 0H. 2020-Nov-20 Mystic Muse -
114 Merata 83D. 4H. 2020-Nov-18 Sword Muse -
115 Hemsworth 116D. 3H. 2020-Nov-24 Arcana Lord -
116 HeroSPS 68D. 13H. 2020-Nov-21 Mystic Muse -
117 Pin 90D. 2H. 2020-Nov-23 Cardinal -
118 ManaFlash 127D. 7H. 2020-Nov-24 Evas Saint -
119 merged2512301 4D. 2H. 2020-Nov-18 Cardinal -
120 iLoveFear 144D. 14H. 2020-Nov-24 Mystic Muse -
121 B1ZERBA 112D. 7H. 2020-Nov-21 Sword Muse -
122 gn0mik 97D. 15H. 2020-Nov-23 Titan -
123 Xoyk 190D. 13H. 2020-Nov-22 Hell Knight -
124 Pilo 19D. 11H. 2020-Nov-15 Elemental Master -
125 Slaventus 14D. 0H. 2020-Oct-20 Cardinal -
126 xROsOMAHAx 291D. 8H. 2020-Nov-19 Titan -
127 S1lmari 6D. 10H. 2020-Nov-15 Dominator -
128 PerfectHarmony 35D. 9H. 2020-Nov-24 Archmage +
129 APOFIOZZ 38D. 3H. 2020-Nov-24 Soultaker -
130 JIaHCa 56D. 10H. 2020-Nov-15 Evas Saint -
131 Anilight 21D. 23H. 2020-Nov-23 Titan -
132 Adviser 949D. 18H. 2020-Nov-24 Adventurer +
133 iWinterInHell 167D. 8H. 2020-Nov-23 Cardinal -
134 SoreNka 233D. 2H. 2020-Nov-24 Evas Saint +
135 InfernaISlayer 36D. 7H. 2020-Nov-23 Hell Knight -
136 PhantasyStar 76D. 2H. 2020-Nov-17 Archmage -
137 lPerfecto 171D. 15H. 2020-Nov-23 Mystic Muse -
138 Electr0 129D. 21H. 2020-Nov-20 Soul hound -
139 TommyKairaJUN 28D. 7H. 2020-Nov-04 Sagittarius -
140 pwnz 158D. 3H. 2020-Nov-23 Archmage -
141 Silmari 99D. 3H. 2020-Nov-15 Phoenix Knight -
142 Spatifilum 71D. 6H. 2020-Nov-24 Mystic Muse -
143 Kupkopov 68D. 1H. 2020-Nov-15 Sword Muse -
144 iSheri 310D. 10H. 2020-Nov-19 Archmage -
145 Citation 135D. 7H. 2020-Nov-24 Mystic Muse -
146 Philadelph1a 29D. 11H. 2020-Nov-22 Archmage -
147 Aquariu5 21D. 11H. 2020-Nov-17 Mystic Muse -
148 4epTeHoK13 169D. 18H. 2020-Nov-18 Cardinal -
149 etoee 98D. 2H. 2020-Nov-24 Evas Saint -
150 BOOMxBOOM2 24D. 15H. 2020-Nov-18 Titan -
151 Rogodast 41D. 3H. 2020-Nov-09 Evas Saint -
152 TitanStyle 66D. 14H. 2020-Nov-18 Titan -
153 xDREFTx 235D. 18H. 2020-Oct-04 Sword Muse -
154 MepJIuH 273D. 23H. 2020-Nov-23 Evas Saint -
155 Kraton 50D. 9H. 2020-Nov-16 Shillien Saint -
156 APEC 39D. 22H. 2020-Oct-27 Dominator -
157 lHappy 84D. 22H. 2020-Nov-20 Dominator -
158 zBUIIIz 65D. 13H. 2020-Nov-18 Cardinal -
159 JustMage 54D. 5H. 2020-Nov-10 Storm Screamer -
160 Brutally 35D. 8H. 2020-Nov-23 Sagittarius -
161 Aleksandpa 94D. 15H. 2020-Nov-01 Spectral Dancer -
162 AcTu 16D. 14H. 2020-Nov-24 Sword Muse -
163 HecuCedlo 193D. 2H. 2020-Nov-21 Elemental Master -
164 Evandzhelayn 29D. 13H. 2020-Nov-02 Spectral Dancer -
165 BlackScouser 16D. 6H. 2020-Nov-23 Sagittarius -
166 Haladrin 72D. 11H. 2020-Nov-16 Hell Knight -
167 sofafestival 28D. 7H. 2020-Nov-24 Trickster -
168 AViCeNA 28D. 20H. 2020-Nov-22 Cardinal -
169 Myr3uk 297D. 23H. 2020-Nov-23 Evas Saint -
170 nenecko 10D. 21H. 2020-Nov-18 Titan -
171 Rimali 88D. 12H. 2020-Nov-22 Spectral Dancer -
172 Phenazepam 126D. 5H. 2020-Nov-24 Shillien Templar -
173 NayaBurn 402D. 2H. 2020-Nov-09 Archmage -
174 Heal100k 147D. 3H. 2020-Nov-24 Cardinal -
175 EvE 14D. 17H. 2020-Nov-16 Shillien Saint -
176 Tyrael 8D. 11H. 2020-Nov-18 Elemental Master -
177 lMrJoker 283D. 1H. 2020-Nov-15 Soul hound -
178 BRMNVNM 36D. 20H. 2020-Nov-19 Doombringer -
179 Cotos 64D. 13H. 2020-Nov-17 Titan -
180 DozZzorka 42D. 3H. 2020-Nov-15 Cardinal -
181 iCreat1ve 46D. 0H. 2020-Nov-22 Moonlight Sentinel -
182 Zar14e 4D. 9H. 2020-Nov-24 Phoenix Knight +
183 xKAMCAx 63D. 1H. 2020-Nov-23 Spectral Dancer -
184 Larson 77D. 7H. 2020-Nov-24 Judicator -
185 Ovy 108D. 22H. 2020-Nov-24 Doomcryer -
186 lTahoe 125D. 7H. 2020-Nov-24 Titan -
187 Jugurda 97D. 12H. 2020-Nov-11 Grand Khavatari -
188 DESDE4ADO 1D. 14H. 2020-Nov-24 Adventurer -
189 OkaTavA 36D. 14H. 2020-Nov-24 Shillien Elder -
190 BDdark12 3D. 6H. 2020-Nov-24 Paladin +
191 CKpp 0D. 0H. 2020-Nov-22 Cleric -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб AngelsOfDeath Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 essence

RPG

Παίκτες:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 IToffy
  • 04 iOm
  • 05 isi1337
  • 06 Wiedzmin
  • 07 Demokrit
  • 08 Ozix
  • 09 ExoTrela
  • 10 st1cs

Ssq:
Αυγή   41.38%
Σούρουπο   58.62%
Ημέρα