Τίτλος σελίδας: Lineage 2 items HighFive 🌟 lineage 2 server Federation x15 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης
Φυλή - Blackbusterz.
Όνομα Χρήση χρόνου Τελευταία σύνδεση Κατηγορία  
1 xBombeyx 72D. 22H. 2021-May-13 Arcana Lord -
2 Gabi2 22D. 13H. 2021-Apr-27 Shillien Saint -
3 Yasmi 29D. 17H. 2018-Dec-04 Sword Muse -
4 Niviett 250D. 3H. 2021-May-11 Evas Saint -
5 Olanamari 252D. 4H. 2021-May-10 Doomcryer -
6 Mertiron 175D. 6H. 2021-Apr-29 Arcana Lord -
7 HisTail 103D. 14H. 2021-May-12 Shillien Saint -
8 OkoNikA 45D. 4H. 2021-Apr-18 Elemental Master -
9 TrololoWarc 5D. 2H. 2021-May-12 Doomcryer -
10 Praon 159D. 22H. 2021-May-11 Hierophant -
11 Rockshield 141D. 15H. 2021-May-10 Shillien Templar -
12 Razori 222D. 18H. 2021-May-02 Spectral Dancer -
13 Speedi 218D. 2H. 2021-Apr-29 Sword Muse -
14 Zogo 211D. 7H. 2021-Apr-29 Grand Khavatari -
15 xwxPPxwx 10D. 5H. 2021-May-12 Hierophant -
16 Anilmaldor 160D. 6H. 2021-May-10 Grand Khavatari -
17 pasol7 240D. 1H. 2021-May-10 Sword Muse -
18 zBDz 237D. 10H. 2021-May-10 Spectral Dancer -
19 zKOTz 200D. 13H. 2021-May-10 Arcana Lord -
20 zKRAFTz 203D. 12H. 2021-May-11 Maestro -
21 xIPPIx 195D. 14H. 2021-May-10 Hierophant -
22 B2zz 20D. 2H. 2020-Feb-18 Cardinal -
23 zIIEz 33D. 4H. 2021-May-11 Shillien Saint -
24 MrFisto 37D. 20H. 2021-May-14 Grand Khavatari -
25 Jeirdan 81D. 23H. 2021-May-14 Shillien Templar -
26 LadyBaf 93D. 10H. 2021-May-14 Hierophant -
27 Venser 4D. 21H. 2021-May-12 Fortune Seeker -
28 Horrific 29D. 15H. 2021-Feb-27 Storm Screamer -
29 LadyMyav 84D. 5H. 2021-May-14 Arcana Lord -
30 Oxma 16D. 12H. 2021-Apr-28 Sword Muse -
31 Abrers 12D. 1H. 2021-Apr-28 Spectral Dancer -
32 zVARVARz 156D. 23H. 2021-May-11 Doomcryer -
33 Toshy 43D. 15H. 2021-Feb-20 Shillien Templar -
34 Nieka 21D. 5H. 2020-Dec-28 Hierophant -
35 4tosh 24D. 1H. 2021-Apr-27 Shillien Templar -
36 Ladypr 31D. 15H. 2021-May-14 Elemental Master -
37 overallo 28D. 7H. 2021-May-13 Doomcryer -
38 kotqq 10D. 9H. 2021-Apr-27 Arcana Lord -
39 Fiersa 9D. 5H. 2021-Mar-09 Spectral Master -
40 Fisto2 4D. 23H. 2021-May-10 Grand Khavatari -
41 Fisto3 3D. 0H. 2021-May-01 Grand Khavatari -
42 Fisto4 2D. 7H. 2021-May-01 Grand Khavatari -
43 Fisto5 2D. 1H. 2021-May-01 Grand Khavatari -
44 Fisto6 1D. 19H. 2021-Feb-21 Grand Khavatari -
45 Fisto7 2D. 0H. 2021-Feb-21 Grand Khavatari -
46 Amos2 5D. 3H. 2021-May-02 Doomcryer -
47 Amos3 2D. 16H. 2021-May-01 Doomcryer -
48 Amos4 1D. 15H. 2021-May-01 Doomcryer -
49 Amos5 1D. 9H. 2021-May-01 Doomcryer -
50 Amos6 1D. 4H. 2021-Apr-23 Doomcryer -
51 Amos7 1D. 1H. 2021-Apr-23 Doomcryer -
52 Tyany 10D. 14H. 2020-Jun-25 Doomcryer -
53 EveIina 6D. 1H. 2020-Jun-21 Fortune Seeker -
54 Hakana 0D. 17H. 2021-Jan-04 Spectral Dancer -
55 Sarhia 0D. 21H. 2021-Jan-25 Sword Muse -
56 Densa 46D. 20H. 2021-May-13 Spectral Dancer -
57 Songa 47D. 0H. 2021-May-13 Sword Muse -
58 MyHeart 41D. 20H. 2021-May-05 Grand Khavatari -
59 AnitaBleik 4D. 23H. 2021-May-13 Soultaker -
60 Unita 15D. 17H. 2021-May-14 Shillien Templar -
61 Necrena 1D. 10H. 2021-May-13 Soultaker -
62 Lamiani 1D. 7H. 2021-May-13 Shillien Templar -
63 Dennsa 3D. 5H. 2021-May-13 Spectral Dancer -
64 Sonnga 2D. 15H. 2021-May-13 Sword Muse -
65 Arhimag 28D. 2H. 2021-May-02 Archmage -
66 Necressa 41D. 14H. 2021-May-13 Soultaker -
67 Necrana 2D. 0H. 2021-May-12 Soultaker -
68 Wamos 93D. 8H. 2021-May-14 Doomcryer -
69 Nikota 40D. 12H. 2021-May-12 Grand Khavatari -
70 Sevilina 90D. 23H. 2021-May-14 Sword Muse -
71 DeMoHuK 25D. 6H. 2021-May-13 Titan -
72 Lornden 52D. 17H. 2021-Feb-09 Dreadnought -
73 TeysaJr 96D. 0H. 2021-May-14 Spectral Dancer -
74 xGabi 133D. 15H. 2021-May-14 Shillien Saint -
75 CrystalHeart 28D. 1H. 2021-May-13 Soultaker -
76 GLADxNAGIBATOR 5D. 5H. 2020-Dec-28 Duelist -
77 GloryHoly 56D. 4H. 2021-May-13 Adventurer -
78 Margosha2 15D. 21H. 2021-May-13 Soul hound -
79 MaukBa3oBcku 29D. 8H. 2021-May-13 Titan -
80 Tit9 27D. 3H. 2021-May-05 Titan -
81 Cursen 30D. 19H. 2021-May-12 Soultaker -
82 Archina 33D. 16H. 2021-Mar-23 Sagittarius -
83 Ardiv 57D. 17H. 2021-May-11 Cardinal -
84 MOLLlKA 13D. 13H. 2021-May-14 Elemental Master -
85 Srakli 4D. 10H. 2021-Jan-13 Soultaker -
86 06e3b9lHa 3D. 9H. 2021-May-14 Dominator -
87 Annah 76D. 16H. 2021-May-13 Titan -
88 Necrella 1D. 18H. 2021-May-12 Soultaker -
89 Tit 19D. 17H. 2021-May-13 Titan -
90 Tetkasveslom 14D. 2H. 2021-May-14 Dreadnought -
91 Malicienta 5D. 21H. 2021-May-02 Storm Screamer -
92 Darknia 73D. 15H. 2021-Feb-09 Shillien Saint -
93 Kura100 48D. 1H. 2021-Apr-20 Trickster -
94 Djegan 67D. 12H. 2021-Apr-29 Adventurer -
95 MonFrenti 5D. 22H. 2019-Sep-22 Grand Khavatari -
96 Timsis 0D. 15H. 2021-May-13 Shillien Templar -
97 W1ldWater 6D. 15H. 2021-Apr-27 Mystic Muse -
98 Necrina 2D. 13H. 2021-May-12 Soultaker -
99 Dem0niK 18D. 11H. 2021-May-12 Mystic Muse -
100 Redier 22D. 0H. 2021-Mar-07 Trickster -
101 Somala 0D. 21H. 2021-May-13 Grand Khavatari -
102 InMars 10D. 3H. 2020-Jul-12 Trickster -
103 Sirena 0D. 8H. 2021-May-08 Sword Muse -
104 orktest1 3D. 23H. 2021-May-13 Titan -
105 Heyliki 7D. 1H. 2021-May-14 Dominator -
106 Anubisa 0D. 22H. 2021-May-13 Spectral Dancer -
107 Caduk 0D. 9H. 2021-May-11 Destroyer -
108 Devo4kaPP 10D. 19H. 2021-Apr-01 Hierophant -
109 LaBlondy 8D. 5H. 2020-Jul-12 Storm Screamer -
110 zKris 11D. 6H. 2019-Jul-03 Arcana Lord -
111 zKeli 11D. 13H. 2019-Jul-03 Hierophant -
112 DarkRaf 4D. 14H. 2021-May-14 Grand Khavatari -
113 zRis 11D. 8H. 2019-Jul-03 Evas Saint -
114 Dotm 12D. 8H. 2019-Jul-03 Shillien Templar -
115 Morfusha 12D. 0H. 2021-Apr-27 Storm Screamer -
116 IkonTank 2D. 11H. 2021-May-14 Shillien Templar -
117 FeeltheBeat 3D. 14H. 2021-May-14 Spectral Dancer -
118 Baguk 58D. 19H. 2021-May-14 Dreadnought -
119 Margosha1 32D. 8H. 2021-Apr-23 Judicator -
120 Olgati 20D. 17H. 2021-Apr-22 Dreadnought -
121 Lafona 1D. 11H. 2021-May-07 Judicator -
122 Lafina 2D. 19H. 2021-May-07 Judicator -
123 Vezdebrito 33D. 17H. 2021-Apr-23 Judicator -
124 ElKamaeL 5D. 12H. 2021-Apr-23 Judicator -
125 Kagur 42D. 3H. 2021-Apr-27 Grand Khavatari -
126 Lafena 1D. 14H. 2021-May-07 Judicator -
127 Winden 2D. 9H. 2020-Dec-26 Storm Screamer -
128 Crofti 27D. 23H. 2021-Mar-02 Warsmith -
129 podalshe 2D. 12H. 2021-May-14 Soul hound -
130 Firsts 24D. 22H. 2021-Feb-15 Grand Khavatari -
131 Jarata 2D. 7H. 2020-Dec-25 Evas Saint -
132 MisticofStorm 0D. 18H. 2021-May-07 Storm Screamer -
133 Pes 28D. 13H. 2021-Feb-20 Grand Khavatari -
134 Arakli 0D. 14H. 2020-Sep-07 Soultaker -
135 Xrakli 0D. 7H. 2020-Sep-02 Soultaker -
136 Brunna 27D. 20H. 2021-May-12 Titan -
137 Pivosos 1D. 11H. 2020-Sep-03 Fortune Seeker -
138 Qeria 1D. 10H. 2019-Oct-04 Archmage -
139 PascalSauvage 1D. 16H. 2020-Nov-18 Gladiator -
140 Fannko1 5D. 22H. 2020-Dec-13 Warcryer -
141 Tosh2 3D. 1H. 2021-Jan-31 Shillien Templar -
142 Cr0sis 2D. 13H. 2021-Jan-31 Shillien Elder -
143 Grhah 4D. 5H. 2020-Dec-21 Titan -
144 Joro 3D. 11H. 2020-Dec-28 Shillien Templar -
145 GarrukWild 7D. 14H. 2021-May-12 Titan -
146 55Annigilator 1D. 18H. 2021-May-12 Destroyer -
147 Dronna 1D. 18H. 2020-Dec-28 Tyrant -
148 mrFist 0D. 3H. 2020-Dec-28 Destroyer -
149 Reclam 6D. 6H. 2021-Mar-04 Archmage -
150 Kaprizik 6D. 10H. 2021-May-14 Spectral Dancer -
151 Dr4eX 38D. 13H. 2021-May-14 Archmage -
152 Nekropupsik 11D. 6H. 2021-May-14 Soultaker -
153 AdvanRs 12D. 0H. 2020-Dec-27 Sorcerer -
154 antclub 8D. 1H. 2021-May-10 Archmage -
155 Ognemag 8D. 23H. 2021-May-14 Archmage -
156 ADVAQ 10D. 0H. 2021-May-14 Paladin -
157 Kufara 0D. 4H. 2020-Dec-28 Destroyer -
158 Newbius 5D. 1H. 2020-Dec-10 Warsmith -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Blackbusterz Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Mmorpg

RPG Lineage 2 overlord la2

Παίκτες:
  • 01 IlIlseren1tyIllI
  • 02 KingMast3r
  • 03 iOm
  • 04 iDemokrit
  • 05 DaqpHa
  • 06 K1ngMaster
  • 07 Elicottero
  • 08 lMyDream
  • 09 Demokrit
  • 10 Astettyq

Ssq:
Αυγή   100%
Σούρουπο   0%
Ημέρα  11