Τίτλος σελίδας: Lineage 2 server type n HighFive 🍒 Top Server Federation x15 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης
Φυλή - DemonsGuard.
Όνομα Χρήση χρόνου Τελευταία σύνδεση Κατηγορία  
1 Kaporal 66D. 6H. 2020-Sep-25 Sword Muse -
2 Anivas 115D. 6H. 2020-Sep-25 Spectral Dancer -
3 Z4K3N 52D. 20H. 2020-Sep-25 Grand Khavatari -
4 Apolonas 95D. 20H. 2020-Sep-25 Evas Saint -
5 D4reD4vil 69D. 5H. 2020-Sep-25 Spectral Dancer -
6 Oselot 82D. 12H. 2020-Sep-25 Doomcryer -
7 Ilektra 59D. 6H. 2020-Sep-25 Sword Muse -
8 Alloha 335D. 2H. 2020-Sep-25 Doomcryer -
9 Vickor 36D. 0H. 2020-Sep-25 Shillien Saint -
10 Renamed247263 69D. 9H. 2020-Sep-25 Soultaker -
11 Souzana 167D. 16H. 2020-Sep-25 Grand Khavatari -
12 Harkon 68D. 21H. 2020-Sep-25 Doomcryer -
13 DjTampakis 59D. 15H. 2020-Sep-25 Sword Muse -
14 keratas 71D. 2H. 2020-Sep-25 Dominator -
15 RoufaToHeal 93D. 18H. 2020-Sep-25 Cardinal -
16 Boykaa 91D. 15H. 2020-Sep-25 Grand Khavatari -
17 Dippin 88D. 18H. 2020-Sep-25 Hierophant -
18 FvckOffx7 49D. 21H. 2020-Sep-25 Titan -
19 Omorfonios 52D. 23H. 2020-Sep-25 Arcana Lord -
20 Tzouli 52D. 4H. 2020-Sep-25 Doomcryer -
21 ForestGumb 40D. 17H. 2020-Sep-25 Sword Muse -
22 Profitis 57D. 8H. 2020-Sep-25 Soultaker -
23 FaSoLaSi 43D. 0H. 2020-Sep-25 Sword Muse -
24 Braziliank 49D. 2H. 2020-Sep-25 Spectral Dancer -
25 Douki 57D. 18H. 2020-Sep-25 Soultaker -
26 Doukis 52D. 22H. 2020-Sep-25 Soultaker -
27 Siana 52D. 16H. 2020-Sep-25 Soultaker -
28 asards 36D. 19H. 2020-Sep-25 Soultaker -
29 bafosx3 42D. 11H. 2020-Sep-25 Doomcryer -
30 t0umpan0 38D. 12H. 2020-Sep-25 Grand Khavatari -
31 jimaras 47D. 1H. 2020-Sep-25 Cardinal -
32 Racun 20D. 4H. 2020-Sep-25 Spectral Dancer -
33 Garoufo 11D. 1H. 2020-Sep-25 Cardinal -
34 Bouka 6D. 17H. 2020-Sep-25 Grand Khavatari -
35 panikos 284D. 13H. 2020-Sep-25 Spectral Dancer -
36 Ajellina 60D. 14H. 2020-Sep-25 Ghost Hunter -
37 mantona 38D. 15H. 2020-Sep-25 Shillien Saint -
38 tipak0s 57D. 13H. 2020-Sep-24 Ghost Hunter -
39 Ozora 88D. 15H. 2020-Sep-25 Fortune Seeker -
40 loumis 4D. 3H. 2020-Sep-25 Spectral Dancer -
41 stoli 41D. 10H. 2020-Sep-25 Elemental Master -
42 Giorgia 4D. 3H. 2020-Sep-25 Sword Muse -
43 F1on 46D. 11H. 2020-Sep-25 Shillien Templar -
44 Peppitox7 40D. 7H. 2020-Sep-25 Shillien Templar -
45 SilentRanger 40D. 2H. 2020-Sep-25 Hell Knight -
46 Genkiid 33D. 1H. 2020-Sep-25 Soultaker -
47 Aigis8os 33D. 3H. 2020-Sep-25 Phoenix Knight -
48 kavlopistolo 36D. 18H. 2020-Sep-25 Maestro -
49 SilentRangerx3 46D. 0H. 2020-Sep-25 Spectral Dancer -
50 magkakos 82D. 14H. 2020-Sep-25 Grand Khavatari -
51 Renamed1214385 31D. 12H. 2020-Sep-25 Spectral Dancer -
52 Mimikax3 30D. 14H. 2020-Sep-25 Spectral Dancer -
53 lazos 1D. 6H. 2020-Sep-25 Spectral Dancer -
54 loizos 1D. 11H. 2020-Sep-25 Spectral Dancer -
55 loulis 1D. 20H. 2020-Sep-25 Spectral Dancer -
56 rocun 10D. 6H. 2020-Sep-25 Spectral Dancer -
57 Ricun 10D. 3H. 2020-Sep-25 Spectral Dancer -
58 Recun 9D. 14H. 2020-Sep-25 Spectral Dancer -
59 Apolonasx15 28D. 9H. 2020-Sep-25 Shillien Templar -
60 BauBaux7 55D. 12H. 2020-Sep-25 Phantom Summoner -
61 Sex0lata 34D. 8H. 2020-Sep-25 Warlord -
62 Erwtas 37D. 20H. 2020-Sep-25 Sorcerer -
63 Renamed115502 53D. 20H. 2020-Sep-25 Elemental Summoner -
64 Alohax3 29D. 12H. 2020-Sep-25 Prophet -
65 Chr0nus 29D. 2H. 2020-Sep-25 Berserker -
66 Leanax7 45D. 6H. 2020-Sep-25 Phantom Summoner -
67 Pisicutzax7 52D. 4H. 2020-Sep-25 Warlock -
68 Orfeasx15 27D. 0H. 2020-Sep-25 Paladin -
69 Antel 33D. 9H. 2020-Sep-25 Elemental Summoner -
70 arhs 3D. 20H. 2020-Sep-25 Elemental Summoner -
71 Renamed1154636 12D. 14H. 2020-Sep-25 Elemental Summoner -
72 Moulas 16D. 10H. 2020-Sep-25 Elemental Summoner -
73 Maou 29D. 20H. 2020-Sep-25 Warlock -
74 Menia 11D. 11H. 2020-Sep-25 Elemental Summoner -
75 Orfeas5 0D. 14H. 2019-Nov-08 Bladedancer -
76 Orfeas4 0D. 12H. 2020-Apr-10 Destroyer -
77 Orfeas3 0D. 12H. 2019-Nov-08 Destroyer -
78 Orfeas2 0D. 13H. 2019-Nov-08 Destroyer -
79 killers15 0D. 12H. 2020-Sep-25 Bladedancer -
80 Orfeas7 0D. 12H. 2019-Nov-08 Shillien Elder -
81 Orfeas6 0D. 13H. 2019-Nov-08 Bishop -
82 kiler14 0D. 14H. 2020-Sep-25 Bladedancer -
83 ajelina 31D. 6H. 2020-Sep-25 Prophet -
84 killer20 0D. 11H. 2020-Sep-25 Bladedancer -
85 Silentstep 0D. 16H. 2020-Sep-25 Destroyer -
86 Renamed278872 29D. 5H. 2020-Sep-24 Spellsinger -
87 AfaloMezes 31D. 6H. 2020-Sep-25 Shillien Knight -
88 L2SoL 28D. 19H. 2020-Sep-25 Elder -
89 ftero30 0D. 4H. 2020-Sep-25 Bladedancer -
90 kaiafas 29D. 2H. 2020-Sep-25 Gladiator -
91 Agamemnonas 31D. 9H. 2020-Sep-25 Paladin -
92 pithiax7 28D. 9H. 2020-Sep-25 Spellhowler -
93 konticoli 27D. 17H. 2020-Sep-25 Bounty Hunter -
94 kouta1 26D. 22H. 2020-Sep-25 Elder -
95 asetrx7 31D. 2H. 2020-Sep-25 Paladin -
96 Renamed1253754 12D. 13H. 2020-Sep-25 Elemental Summoner -
97 stakatocam 32D. 16H. 2020-Sep-25 Elder -
98 kouta8 26D. 14H. 2020-Sep-25 Elder -
99 kouta2 24D. 15H. 2020-Sep-25 Elder -
100 Tampakos 25D. 1H. 2020-Sep-25 Gladiator -
101 Loukritiax3 31D. 11H. 2020-Sep-25 Bounty Hunter -
102 ftero35 0D. 3H. 2020-Sep-25 Bladedancer -
103 ftero36 0D. 3H. 2020-Sep-25 Bladedancer -
104 ftero38 0D. 3H. 2020-Sep-25 Bladedancer -
105 ftero37 0D. 3H. 2020-Sep-25 Bladedancer -
106 ftero39 0D. 3H. 2020-Sep-25 Bladedancer -
107 monoparts 0D. 8H. 2020-Sep-25 Warsmith -
108 libadi11 26D. 7H. 2020-Sep-25 Elder -
109 ftero31 0D. 3H. 2020-Sep-25 Bladedancer -
110 kouta3 27D. 10H. 2020-Sep-25 Elder -
111 Renamed1242018 0D. 10H. 2020-Sep-25 Elder -
112 opiouuuuuuuuuuuu 24D. 22H. 2020-Sep-25 Gladiator -
113 Renamed1194397 0D. 17H. 2020-Sep-25 Palus Knight -
114 killer4 0D. 10H. 2020-Sep-25 Phantom Ranger -
115 ftero34 0D. 3H. 2020-Sep-25 Bladedancer -
116 Keravnos 27D. 9H. 2020-Sep-25 Gladiator -
117 ftero33 0D. 3H. 2020-Sep-25 Bladedancer -
118 killer21 0D. 7H. 2020-Sep-25 Bladedancer -
119 Renamedh355732x 31D. 9H. 2020-Sep-25 Necromancer -
120 killer13 0D. 7H. 2020-Sep-25 Shillien Knight -
121 killer10 0D. 8H. 2020-Sep-25 Bladedancer -
122 kouta6 24D. 18H. 2020-Sep-25 Elder -
123 ftero32 0D. 4H. 2020-Sep-25 Bladedancer -
124 Menios 11D. 15H. 2020-Sep-25 Elemental Summoner -
125 Tampakis 24D. 16H. 2020-Sep-25 Treasure Hunter -
126 killer19 0D. 8H. 2020-Sep-25 Bladedancer -
127 killers22 0D. 7H. 2020-Sep-25 Bladedancer -
128 kouta7 25D. 2H. 2020-Sep-25 Elder -
129 kouta5 25D. 21H. 2020-Sep-25 Elder -
130 D4r3 0D. 0H. 2020-Sep-15 Dark Fighter -
131 dynassty 0D. 0H. 2020-Sep-23 Dwarven Fighter -
132 MoiraiHeavy 0D. 0H. 2020-Sep-23 Dwarven Fighter -
133 LightMoirai 0D. 0H. 2020-Sep-22 Dwarven Fighter -
134 MoiraiRobe 0D. 0H. 2020-Sep-25 Dwarven Fighter -
135 monoMats 1D. 4H. 2020-Sep-17 Dwarven Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб DemonsGuard Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 server

RPG L2 Clan shop l2 high five hunting zones

Παίκτες:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 IToffy
  • 03 iOm
  • 04 isi1337
  • 05 Demokrit
  • 06 Heal100k
  • 07 st1cs
  • 08 Bruenor
  • 09 Wigo
  • 10 Elrongil

Ssq:
Αυγή   98.19%
Σούρουπο   1.8%
Ημέρα