Τίτλος σελίδας: Lineage2 patch notes HighFive ✳ la2 h5 Federation x15 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης
Φυλή - Espadax15.
Όνομα Χρήση χρόνου Τελευταία σύνδεση Κατηγορία  
1 Promil 113D. 22H. 2021-May-18 Doomcryer -
2 Brandy 105D. 19H. 2021-May-18 Spectral Dancer -
3 Sandrisx7 83D. 12H. 2021-May-15 Elemental Master -
4 Veselinx7 41D. 8H. 2021-May-10 Evas Saint -
5 Cone 50D. 9H. 2021-May-18 Sword Muse -
6 Ywona 57D. 15H. 2021-May-18 Cardinal -
7 iMamalakhs 290D. 22H. 2021-May-10 Doomcryer -
8 Colle 161D. 14H. 2021-May-18 Hell Knight -
9 St1letto 199D. 22H. 2021-May-17 Spectral Dancer -
10 BloodbathGugu 152D. 5H. 2020-Dec-27 Titan -
11 IToffy 192D. 22H. 2021-May-12 Fortune Seeker -
12 Devilithier 190D. 12H. 2021-May-12 Soul hound -
13 IPerica 44D. 6H. 2021-May-14 Phoenix Knight -
14 Luciferious 80D. 3H. 2021-May-09 Titan -
15 JohnnyBlaze 61D. 18H. 2021-May-13 Duelist -
16 RazorX 449D. 20H. 2021-May-17 Shillien Templar -
17 MIREXx3 856D. 20H. 2021-May-18 Grand Khavatari -
18 GorkiListx3 36D. 19H. 2021-May-13 Doomcryer -
19 oMgl1ght 68D. 16H. 2021-Mar-29 Cardinal -
20 DarkazZ 219D. 22H. 2021-May-18 Spectral Dancer -
21 GusteruL 62D. 11H. 2021-May-18 Titan -
22 Saladrex 202D. 23H. 2021-May-15 Shillien Templar -
23 Soutzoukaki 96D. 6H. 2021-May-08 Titan -
24 Veselin 25D. 22H. 2021-May-15 Evas Saint -
25 Gorki 345D. 15H. 2021-May-18 Spectral Dancer +
26 zaba1 167D. 20H. 2021-May-18 Arcana Lord +
27 Faja 300D. 12H. 2021-May-18 Sword Muse +
28 Macketina 103D. 7H. 2021-May-10 Arcana Lord -
29 Maddie 190D. 7H. 2021-May-18 Sword Muse -
30 iRaduK 169D. 1H. 2021-May-18 Hierophant -
31 Kittys 174D. 22H. 2021-May-18 Arcana Lord -
32 SerMile 33D. 13H. 2020-Mar-06 Titan -
33 RaduKz 187D. 3H. 2021-May-18 Grand Khavatari -
34 Razz0r 149D. 19H. 2021-May-18 Doomcryer -
35 Czapan 17D. 21H. 2021-May-18 Hierophant -
36 VIIRION 330D. 18H. 2021-May-18 Grand Khavatari +
37 dolorres 334D. 2H. 2021-May-18 Hierophant +
38 Arabela 161D. 13H. 2021-May-18 Shillien Templar -
39 Kotow 12D. 4H. 2021-May-18 Arcana Lord -
40 B1rdy 155D. 13H. 2021-May-08 Phoenix Knight -
41 StormPP 170D. 17H. 2021-May-11 Hierophant -
42 Kas1a 22D. 12H. 2021-May-16 Grand Khavatari -
43 StormSwM 148D. 5H. 2021-May-17 Sword Muse -
44 Street 59D. 17H. 2021-Apr-30 Mystic Muse -
45 Anci 62D. 4H. 2021-Apr-20 Soultaker -
46 Ljubica 14D. 14H. 2021-Apr-17 Phoenix Knight -
47 menda3 248D. 23H. 2021-May-18 Doomcryer +
48 Ballzamon 22D. 2H. 2021-Jan-18 Shillien Templar -
49 SusanAny 116D. 9H. 2021-Mar-25 Soultaker -
50 Zuzulina 87D. 11H. 2021-May-18 Shillien Saint -
51 Salentije 104D. 19H. 2021-May-09 Evas Saint -
52 ILjubica 4D. 22H. 2021-Apr-07 Phoenix Knight -
53 Ljubicas 5D. 0H. 2021-Apr-05 Phoenix Knight -
54 GorkiListxxx 5D. 13H. 2021-Apr-17 Doomcryer -
55 BuffPuf 156D. 21H. 2021-May-18 Soul hound +
56 Titanis 11D. 18H. 2021-Mar-06 Titan -
57 Mikica 58D. 6H. 2021-May-10 Shillien Templar -
58 iLjubicas 2D. 7H. 2021-Apr-05 Phoenix Knight -
59 Ljubicax 2D. 4H. 2021-Mar-09 Phoenix Knight -
60 iLjubicax 3D. 1H. 2021-Mar-09 Phoenix Knight -
61 Gusteru 8D. 4H. 2021-May-18 Titan -
62 Stasiek 15D. 5H. 2021-May-06 Sagittarius -
63 iRaduq 2D. 22H. 2021-May-18 Titan -
64 Doinwise 209D. 21H. 2021-May-13 Dominator +
65 Dangerous 32D. 6H. 2021-Mar-29 Titan -
66 Armata 11D. 3H. 2021-May-18 Titan -
67 SekaAleksic 42D. 19H. 2021-Apr-07 Titan -
68 HELENA 38D. 18H. 2021-Apr-06 Phoenix Knight -
69 Arsenic 2D. 18H. 2021-May-13 Cardinal -
70 HowYesNo 59D. 4H. 2021-May-06 Storm Screamer -
71 JustToffy 12D. 14H. 2021-May-13 Soul hound -
72 Kasija 94D. 0H. 2021-May-14 Sword Muse -
73 Namenka 58D. 17H. 2021-May-13 Shillien Saint -
74 Viktor7 46D. 9H. 2021-Apr-18 Grand Khavatari -
75 oheal 12D. 4H. 2021-Mar-29 Cardinal -
76 intensity 150D. 1H. 2021-Apr-14 Cardinal -
77 SILKE2 280D. 18H. 2021-May-18 Shillien Templar +
78 LimiteruL 6D. 15H. 2021-May-16 Dominator -
79 Aeris 78D. 15H. 2021-May-15 Evas Saint -
80 iMindControl 49D. 23H. 2021-May-09 Dominator -
81 GurilaX 68D. 13H. 2021-May-15 Trickster -
82 Eilie 66D. 1H. 2021-May-18 Evas Saint -
83 zajeban 41D. 8H. 2021-May-11 Doomcryer -
84 zajeban2 32D. 19H. 2021-May-11 Spectral Dancer -
85 zajebansong 24D. 1H. 2021-May-11 Sword Muse -
86 zajebanpp 23D. 9H. 2021-May-11 Hierophant -
87 Laukine 173D. 19H. 2021-May-18 Titan +
88 Garmit 52D. 1H. 2021-May-02 Sagittarius -
89 DZIUMBASEK 318D. 1H. 2021-May-16 Hierophant -
90 Jarila 49D. 5H. 2021-May-15 Sagittarius -
91 Henry 151D. 21H. 2021-May-16 Titan -
92 lechx3 112D. 2H. 2021-May-18 Cardinal -
93 ToffyPP 72D. 21H. 2021-May-15 Hierophant -
94 Saborita 21D. 1H. 2021-May-16 Elemental Master -
95 OzixDC 220D. 8H. 2021-May-16 Doomcryer -
96 Toffybd 86D. 5H. 2021-May-14 Spectral Dancer -
97 HeraklE 40D. 16H. 2021-May-13 Cardinal -
98 dzordz3 36D. 22H. 2021-May-17 Titan -
99 Gaja 41D. 9H. 2021-May-16 Titan -
100 DoDisha 43D. 11H. 2021-May-11 Soultaker -
101 MikiCica 23D. 8H. 2021-May-11 Elemental Master -
102 xBasu 97D. 15H. 2021-May-16 Soultaker -
103 Jalin 49D. 2H. 2021-May-18 Spectral Dancer +
104 proprioreceptor 377D. 20H. 2021-May-18 Dominator +
105 Pazaka 121D. 5H. 2021-May-17 Spectral Dancer -
106 Arienka 32D. 10H. 2021-May-18 Soul hound -
107 Khalisa 153D. 16H. 2021-May-02 Evas Saint -
108 GorkiList 166D. 13H. 2021-May-14 Doomcryer -
109 GorkiListxx 17D. 7H. 2021-May-13 Doomcryer -
110 GGabrielaa 18D. 4H. 2021-May-18 Storm Screamer -
111 ElGlupko 35D. 0H. 2021-Apr-17 Ghost Hunter -
112 HotOrNot 7D. 21H. 2021-May-18 Evas Saint -
113 Kha0s 90D. 18H. 2021-May-18 Soul hound +
114 Anum 117D. 3H. 2021-May-17 Ghost Hunter -
115 StoneBerry 22D. 12H. 2021-May-15 Shillien Templar -
116 zajebantenk 14D. 9H. 2021-May-11 Shillien Templar -
117 Severlna 87D. 9H. 2021-May-16 Cardinal -
118 NeverWanteD 84D. 10H. 2021-Apr-15 Titan -
119 Candlemass 77D. 10H. 2021-May-18 Titan -
120 Toffycat 57D. 22H. 2021-May-18 Arcana Lord -
121 bazylika 63D. 20H. 2021-May-16 Titan -
122 Wigo 142D. 13H. 2021-May-15 Cardinal -
123 IVeselin 96D. 18H. 2021-May-16 Evas Saint -
124 IKosta 44D. 0H. 2021-May-16 Archmage -
125 XioMei 23D. 1H. 2021-May-18 Cardinal -
126 Mhtsos 68D. 22H. 2021-May-13 Titan -
127 MissPenrose 121D. 8H. 2021-May-17 Mystic Muse -
128 poldek 109D. 21H. 2021-May-17 Dominator -
129 kzcz 68D. 5H. 2021-May-18 Titan +
130 ManosDePiedra 129D. 6H. 2021-May-16 Evas Saint -
131 WeiDeR 149D. 1H. 2021-May-13 Hell Knight -
132 pazakasong 41D. 4H. 2021-May-17 Sword Muse -
133 El1te1 215D. 15H. 2021-May-02 Shillien Templar -
134 iDebeliDacha 103D. 8H. 2021-May-13 Titan -
135 Ozix 729D. 8H. 2021-May-17 Maestro -
136 AspalaR 136D. 15H. 2021-May-18 Storm Screamer -
137 Propert 5D. 20H. 2021-Jan-06 Hierophant -
138 Sunstreaker 52D. 10H. 2021-May-18 Adventurer -
139 slatkis2 20D. 19H. 2021-May-11 Shillien Saint -
140 StajireK 26D. 15H. 2021-May-15 Cardinal -
141 LCBO 246D. 6H. 2021-May-16 Mystic Muse -
142 Wyter 57D. 2H. 2021-May-18 Sagittarius +
143 CIBC 1311D. 7H. 2021-May-16 Soultaker +
144 Vukadin 19D. 15H. 2021-Apr-17 Sagittarius -
145 Glusil 4D. 9H. 2021-May-18 Cardinal -
146 Garay 28D. 21H. 2021-May-05 Phoenix Knight -
147 Braven 5D. 9H. 2021-May-13 Adventurer -
148 JuggernalT 23D. 7H. 2021-Apr-03 Grand Khavatari -
149 Jalinx3 71D. 18H. 2021-May-17 Sword Muse -
150 slatkis 7D. 2H. 2021-May-10 Fortune Seeker -
151 Pazurek 5D. 4H. 2021-May-18 Grand Khavatari -
152 opasnamalatenk 0D. 21H. 2021-May-03 Shillien Templar -
153 Mazikeeen 32D. 2H. 2021-Jan-23 Doomcryer -
154 Vestac 5D. 2H. 2020-Feb-09 Storm Screamer -
155 Elvenbuffer 3D. 23H. 2021-May-17 Evas Saint -
156 Insriron 6D. 5H. 2021-May-18 Archmage -
157 Shannar 20D. 7H. 2021-Mar-27 Soul hound -
158 Smert 26D. 23H. 2021-May-02 Shillien Templar -
159 Ma4ka 3D. 5H. 2021-Jan-24 Arcana Lord -
160 zajebancat 13D. 8H. 2021-May-10 Arcana Lord -
161 zajebandod 2D. 11H. 2021-May-11 Soultaker -
162 slatkis1 7D. 5H. 2021-May-10 Storm Screamer -
163 opasnamala 0D. 12H. 2021-May-11 Titan -
164 Maharadza 58D. 4H. 2021-May-09 Judicator -
165 Pevaljka 8D. 15H. 2020-Feb-09 Sword Muse -
166 Hayduk 40D. 21H. 2021-May-17 Titan -
167 Bafchina 3D. 4H. 2020-Dec-27 Dominator -
168 Gajax 0D. 11H. 2021-Apr-19 Titan -
169 MalcoWitch 71D. 22H. 2021-Apr-11 Grand Khavatari -
170 Stojko 3D. 10H. 2020-Dec-29 Bounty Hunter -
171 zajeban3 6D. 0H. 2021-May-11 Dreadnought -
172 iKasija 21D. 10H. 2021-Apr-22 Dreadnought -
173 xGaja 8D. 4H. 2021-May-16 Titan -
174 RaduK 124D. 16H. 2021-May-18 Titan -
175 Labelo 0D. 5H. 2021-Jan-18 Warlock -
176 CrushMeLikeUDo 6D. 18H. 2021-Jan-20 Shillien Knight -
177 Srbenda 0D. 11H. 2019-Aug-19 Warlord -
178 Queenemoji 7D. 22H. 2021-Feb-11 Soul breaker -
179 MaraSalvatruchaa 12D. 18H. 2021-May-18 Warcryer +
180 magnus4 0D. 5H. 2021-May-14 Dark Mage -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Espadax15 Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. L2 hf

RPG Lineage 2 pvp interlude server lineage 2 6 dragons

Παίκτες:
  • 01 IlIlseren1tyIllI
  • 02 KingMast3r
  • 03 iOm
  • 04 iDemokrit
  • 05 DaqpHa
  • 06 K1ngMaster
  • 07 Elicottero
  • 08 lMyDream
  • 09 Demokrit
  • 10 Astettyq

Ssq:
Αυγή   0%
Σούρουπο   0%
Ημέρα