Τίτλος σελίδας: Lineage five HighFive ❎ Servers NewWorld Federation x15 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης
Φυλή - GearsOfWar.
Όνομα Χρήση χρόνου Τελευταία σύνδεση Κατηγορία  
1 Dork 162D. 22H. 2021-Aug-03 Shillien Templar -
2 Guor 120D. 0H. 2021-Jul-30 Grand Khavatari -
3 fo4 54D. 13H. 2021-Jul-30 Phoenix Knight -
4 EnsurE 193D. 18H. 2021-Jul-30 Evas Saint -
5 Mpoya 164D. 5H. 2021-Jul-31 Doomcryer -
6 PePPeRBox 137D. 15H. 2021-Jul-30 Hierophant -
7 KJIepuk 141D. 23H. 2021-May-12 Sagittarius -
8 ShaggyMaster 68D. 19H. 2021-Jul-30 Phoenix Knight -
9 Maledia 55D. 6H. 2021-Jul-30 Spectral Dancer -
10 Valette 41D. 18H. 2021-Jul-30 Hierophant -
11 ShaggyChpok 53D. 12H. 2021-Jul-30 Grand Khavatari -
12 ShaggyMmm 15D. 15H. 2021-Jul-30 Evas Templar -
13 ShaggyAaa 35D. 9H. 2021-Jul-31 Hell Knight -
14 Kyso 24D. 0H. 2021-Jul-30 Sword Muse -
15 ShaggyXmm 35D. 6H. 2021-Jul-30 Dreadnought -
16 3ae6ok 111D. 6H. 2021-Jul-30 Sword Muse -
17 Hoash 40D. 5H. 2021-Jul-30 Shillien Templar -
18 Otgh 44D. 5H. 2021-Jul-30 Spectral Dancer -
19 TitanStyle 81D. 9H. 2021-Aug-02 Titan -
20 Athelhild 12D. 12H. 2021-Jul-30 Soultaker -
21 Romuald1 100D. 21H. 2021-Aug-02 Fortune Seeker -
22 MarucmpHayk 95D. 20H. 2021-Aug-03 Arcana Lord -
23 Sahgui 17D. 13H. 2021-Jun-26 Spectral Master -
24 er 14D. 19H. 2021-Jun-07 Grand Khavatari -
25 ukl 2D. 21H. 2021-Jun-07 Grand Khavatari -
26 fgn 2D. 19H. 2021-Jun-07 Grand Khavatari -
27 vf 2D. 17H. 2021-Jun-07 Grand Khavatari -
28 vbmn 16D. 16H. 2021-Jun-07 Shillien Templar -
29 wrh 3D. 1H. 2021-Jun-22 Shillien Templar -
30 iou 3D. 2H. 2021-Jun-22 Shillien Templar -
31 rp 2D. 8H. 2021-Jun-07 Shillien Templar -
32 htd 16D. 4H. 2021-Jun-07 Sword Muse -
33 gwr 16D. 3H. 2021-Jun-07 Spectral Dancer -
34 ebr 16D. 22H. 2021-Jun-21 Doomcryer -
35 jhf 16D. 3H. 2021-Jun-07 Evas Saint -
36 kwx 16D. 4H. 2021-Jun-07 Hierophant -
37 tkr 2D. 15H. 2021-Jun-07 Hierophant -
38 kmj 2D. 17H. 2021-Jun-07 Hierophant -
39 ndg 2D. 13H. 2021-Jun-07 Hierophant -
40 cbn 2D. 15H. 2021-Jun-07 Sword Muse -
41 mgo 2D. 17H. 2021-Jun-07 Sword Muse -
42 nhp 2D. 13H. 2021-Jun-07 Sword Muse -
43 dcv 2D. 1H. 2021-Jun-07 Sword Muse -
44 dfv 2D. 16H. 2021-Jun-07 Spectral Dancer -
45 fbh 2D. 17H. 2021-Jun-07 Spectral Dancer -
46 jmg 2D. 13H. 2021-Jun-07 Spectral Dancer -
47 xvb 2D. 4H. 2021-Jun-07 Hierophant -
48 dodos11 2D. 12H. 2021-Jun-07 Soultaker -
49 dodos13 2D. 3H. 2021-Jun-07 Soultaker -
50 yhj 2D. 21H. 2021-Jun-21 Doomcryer -
51 dyr 2D. 20H. 2021-Jun-21 Doomcryer -
52 bte 2D. 14H. 2021-Jun-21 Doomcryer -
53 rja 2D. 17H. 2021-Jun-07 Evas Saint -
54 hje 2D. 17H. 2021-Jun-07 Evas Saint -
55 hnz 2D. 13H. 2021-Jun-07 Evas Saint -
56 vfi 2D. 9H. 2021-Jun-21 Doomcryer -
57 nrx 2D. 4H. 2021-Jun-07 Evas Saint -
58 hmo 2D. 8H. 2021-Jun-07 Shillien Templar -
59 CmpeJIok 25D. 3H. 2021-Jul-30 Sagittarius -
60 Pilo 34D. 10H. 2021-Jul-31 Elemental Master -
61 ShaggyBlack 39D. 18H. 2021-Aug-02 Shillien Templar -
62 Mpoya1 96D. 16H. 2021-Jul-30 Doomcryer -
63 Romualdos 76D. 15H. 2021-Jul-30 Fortune Seeker -
64 sood25 110D. 11H. 2021-Jul-30 Spectral Dancer -
65 hhhp 2D. 19H. 2021-Jun-07 Shillien Templar -
66 dodos9 2D. 15H. 2021-Jun-22 Soultaker -
67 nhg 2D. 4H. 2021-Jun-07 Spectral Dancer -
68 sood30 32D. 17H. 2021-Jul-30 Ghost Hunter -
69 dodos7 16D. 10H. 2021-Jun-22 Soultaker -
70 Dodos4 14D. 20H. 2021-Jul-30 Soultaker -
71 dodos10 2D. 17H. 2021-Jun-07 Soultaker -
72 3aeDok 146D. 12H. 2021-Jul-30 Sword Muse -
73 Romualdika 28D. 6H. 2021-Jul-30 Maestro -
74 nhf 2D. 3H. 2021-Jun-07 Sword Muse -
75 Romuald 30D. 17H. 2021-Jul-30 Fortune Seeker -
76 SooD 103D. 11H. 2021-Jul-30 Spectral Dancer -
77 Dodos 67D. 7H. 2021-Jul-30 Soultaker -
78 Lampapulka 95D. 5H. 2021-Jul-30 Evas Saint -
79 cvk 2D. 2H. 2021-Jun-21 Doomcryer -
80 ydn 2D. 2H. 2021-Jun-07 Hierophant -
81 nhd 2D. 1H. 2021-Jun-07 Spectral Dancer -
82 mji 2D. 2H. 2021-Jun-07 Evas Saint -
83 Dodos5 20D. 21H. 2021-Jul-30 Soultaker -
84 dodos12 2D. 2H. 2021-Jun-07 Soultaker -
85 Dodos3 19D. 9H. 2021-Jul-30 Soultaker -
86 Dodos1 19D. 15H. 2021-Jul-30 Soultaker -
87 Dodos2 16D. 15H. 2021-Jul-30 Soultaker -
88 vfg 2D. 4H. 2021-Jun-07 Grand Khavatari -
89 sde 2D. 5H. 2021-Jun-07 Grand Khavatari -
90 bvd 1D. 22H. 2021-Jun-07 Hierophant -
91 iaf 1D. 13H. 2021-Jun-07 Sword Muse -
92 nhs 1D. 16H. 2021-Jun-07 Doomcryer -
93 nhu 1D. 14H. 2021-Jun-07 Spectral Dancer -
94 Dodos14 1D. 17H. 2021-Jun-07 Soultaker -
95 zfd 1D. 17H. 2021-Jun-07 Evas Saint -
96 hdsf 2D. 0H. 2021-Jun-07 Shillien Templar -
97 ehb 1D. 17H. 2021-Jun-07 Grand Khavatari -
98 yorj 14D. 12H. 2021-Jul-30 Shillien Templar -
99 pykaHa6eDpe 32D. 12H. 2021-Jul-30 Judicator -
100 Graciet 44D. 1H. 2021-Jul-30 Judicator -
101 ShaggyMilk 63D. 22H. 2021-Jul-30 Dreadnought -
102 Darkflare 2D. 21H. 2021-Jul-30 Judicator -
103 mrRush 77D. 17H. 2021-Jul-30 Judicator -
104 Driam 52D. 21H. 2021-Aug-01 Duelist -
105 kakororiojlaX3 2D. 23H. 2021-Jul-30 Sword Muse -
106 Nadara 40D. 20H. 2021-Jul-30 Titan -
107 OpkCXaepoM 16D. 19H. 2021-Jul-30 Destroyer -
108 KpumaHyJIuYnaJI 18D. 4H. 2021-Jul-30 Destroyer -
109 oyu 15D. 14H. 2021-Jun-15 Shillien Saint -
110 Utbald 22D. 23H. 2021-Jul-30 Judicator -
111 suf 3D. 3H. 2021-Jun-15 Shillien Templar -
112 DeathOfZaken 14D. 3H. 2021-Jun-09 Destroyer -
113 ShaggyMonstr 17D. 9H. 2021-Jul-30 Titan -
114 DeathOfZakenJr 13D. 19H. 2021-Jun-09 Destroyer -
115 RBVarka2rb 0D. 3H. 2021-Jun-26 Elemental Summoner -
116 NekrPilgrim 14D. 1H. 2021-Apr-09 Phantom Summoner -
117 RBTP2 0D. 0H. 2021-Jul-30 Elemental Summoner -
118 RBGCGorgolos 0D. 5H. 2021-Jun-21 Elemental Summoner -
119 RBTP 0D. 1H. 2021-Jul-30 Elemental Summoner -
120 2IIk 0D. 0H. 2021-Jul-30 Elemental Summoner -
121 1BF 0D. 1H. 2021-Jul-30 Elemental Summoner -
122 Kapuku2 0D. 1H. 2021-Jun-14 Elemental Summoner -
123 RBVarka1rb 0D. 2H. 2021-Jun-21 Elemental Summoner -
124 RBKetraHecaton 0D. 4H. 2021-Jun-21 Elemental Summoner -
125 RBmym2 0D. 2H. 2021-Jun-21 Elemental Summoner -
126 RBHsBabocka 0D. 1H. 2021-Jun-21 Elemental Summoner -
127 CatHeretic 14D. 1H. 2021-Apr-09 Elemental Summoner -
128 RBVarkaOdinichka 0D. 3H. 2021-Jun-26 Elemental Summoner -
129 kpena3 0D. 2H. 2021-Jun-07 Elemental Summoner -
130 1Klein 0D. 1H. 2021-Jul-30 Elemental Summoner -
131 RBmym3 0D. 1H. 2021-Jun-21 Elemental Summoner -
132 RBMOSAnais 0D. 9H. 2021-Jun-26 Elemental Summoner -
133 CatWitch 0D. 1H. 2021-Feb-17 Elemental Summoner -
134 NekrDisciple 0D. 1H. 2021-Feb-17 Phantom Summoner -
135 NekrSacrifice 0D. 1H. 2021-Feb-17 Phantom Summoner -
136 RBGC3rb 0D. 3H. 2021-Jun-21 Elemental Summoner -
137 Kapuku11 0D. 1H. 2021-Mar-25 Elemental Summoner -
138 kpena1 14D. 5H. 2021-Jun-21 Elemental Summoner -
139 kpena4 0D. 2H. 2021-Jun-21 Elemental Summoner -
140 3IIk 0D. 0H. 2021-Jul-30 Elemental Summoner -
141 DVTrojki 0D. 2H. 2021-May-07 Elemental Summoner -
142 RBFogEmber 0D. 2H. 2021-Jun-21 Elemental Summoner -
143 NekrMartyrdom 0D. 1H. 2021-Feb-17 Phantom Summoner -
144 CatDarkOmens 0D. 1H. 2021-Feb-17 Elemental Summoner -
145 RBmym 0D. 4H. 2021-Jun-21 Elemental Summoner -
146 RBkakouto 0D. 3H. 2021-Jun-21 Elemental Summoner -
147 RBKetraVnizy2 0D. 4H. 2021-Jun-21 Elemental Summoner -
148 NekrPatriot 0D. 1H. 2021-Feb-17 Phantom Summoner -
149 FOG0 0D. 3H. 2021-Jul-30 Elemental Summoner -
150 NekrSaint 0D. 1H. 2021-Feb-17 Phantom Summoner -
151 RBmym1 0D. 2H. 2021-Jun-21 Elemental Summoner -
152 CatForbiddenPath 0D. 1H. 2021-Feb-17 Elemental Summoner -
153 CatApostate 0D. 1H. 2021-Feb-17 Elemental Summoner -
154 NekrWorship 0D. 2H. 2021-Feb-17 Phantom Summoner -
155 NekrDevotion 0D. 1H. 2021-Feb-17 Phantom Summoner -
156 CatBranded 0D. 1H. 2021-Feb-17 Elemental Summoner -
157 1IIk 0D. 1H. 2021-Jul-30 Elemental Summoner -
158 RBTP1 0D. 0H. 2021-Jul-30 Elemental Summoner -
159 Kapuku22 0D. 1H. 2021-Mar-25 Elemental Summoner -
160 GraciaVoda 0D. 5H. 2021-Jun-06 Elemental Summoner -
161 Kapuku1 0D. 2H. 2021-Jun-14 Elemental Summoner -
162 RBHeineGvindorr 0D. 2H. 2021-Jun-21 Elemental Summoner -
163 RBGCUtenos 0D. 3H. 2021-Jun-21 Elemental Summoner -
164 RomualdARM3 0D. 17H. 2021-Jun-27 Bounty Hunter -
165 RomualdbI4 13D. 1H. 2021-Jul-30 Warsmith -
166 RomualdOTR 1D. 0H. 2021-Jul-30 Bounty Hunter -
167 RomualdARMS 0D. 14H. 2021-Jul-29 Bounty Hunter -
168 RomualdASS80 0D. 4H. 2021-Jun-22 Bounty Hunter -
169 RomualdARM2 0D. 10H. 2021-Jun-22 Warsmith -
170 RomualdASS84 0D. 12H. 2021-Jun-22 Bounty Hunter -
171 RomualdWep2 0D. 10H. 2021-Jun-23 Bounty Hunter -
172 RomualdXXX 17D. 1H. 2021-Jun-24 Bounty Hunter -
173 RomualdASS 0D. 18H. 2021-Jun-24 Bounty Hunter -
174 RomualdCP 0D. 10H. 2021-Jun-22 Warsmith -
175 RomualdARMA 0D. 15H. 2021-Jul-30 Bounty Hunter -
176 RomualdWEP 1D. 6H. 2021-Jun-27 Bounty Hunter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб GearsOfWar Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Pts high five

RPG Lineage 2 zodiac agathion lineage 2 lvl 83

Παίκτες:
  • 01 IToffy
  • 02 KingMast3r
  • 03 DaqpHa
  • 04 K1ngMaster
  • 05 Elicottero
  • 06 Colle
  • 07 Ozix
  • 08 Astettyq
  • 09 Heal100k
  • 10 CIBC

Ssq:
Αυγή   100%
Σούρουπο   0%
Ημέρα