Τίτλος σελίδας: Lineage 2 ru HighFive 🍭 L2 H5 Federation x15 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης
Φυλή - ImmortalUnits.
Όνομα Χρήση χρόνου Τελευταία σύνδεση Κατηγορία  
1 llillillillillil 38D. 13H. 2021-Mar-07 Shillien Saint -
2 Annura 107D. 22H. 2020-Aug-09 Dominator -
3 tanktohelp 93D. 7H. 2021-Mar-06 Evas Templar -
4 dodtohelp 59D. 2H. 2021-Mar-06 Soultaker -
5 Renamedi342693 54D. 11H. 2021-Mar-06 Doomcryer -
6 Yuga2 115D. 13H. 2020-Jun-29 Phoenix Knight -
7 SuperMind 34D. 4H. 2021-Mar-07 Grand Khavatari -
8 orccovorc 81D. 8H. 2021-Mar-06 Doomcryer -
9 Darkmage 89D. 15H. 2021-Mar-07 Soultaker +
10 Polemos 437D. 13H. 2021-Mar-06 Sword Muse -
11 Iasonas 209D. 10H. 2021-Mar-06 Shillien Templar -
12 Stratocaster 127D. 14H. 2021-Mar-07 Grand Khavatari -
13 BiteFight 383D. 17H. 2021-Mar-06 Doomcryer -
14 Apachetomcat 122D. 20H. 2021-Mar-07 Shillien Saint -
15 IvSk 112D. 14H. 2021-Mar-07 Grand Khavatari -
16 Tipakos 69D. 9H. 2021-Mar-07 Ghost Hunter -
17 Atheter 33D. 22H. 2021-Feb-17 Mystic Muse -
18 BackFromHeaven 134D. 0H. 2021-Mar-07 Cardinal +
19 HolySapphire 21D. 19H. 2021-Mar-07 Hierophant -
20 ImmortalUnit 173D. 16H. 2021-Mar-07 Hierophant -
21 TsoglanaraS 226D. 23H. 2021-Mar-07 Doomcryer -
22 Katadikh 76D. 19H. 2021-Mar-07 Titan -
23 OneTakeOnly 434D. 11H. 2021-Mar-06 Hell Knight -
24 wcorciwc 257D. 3H. 2021-Mar-06 Doomcryer -
25 dancerblader 201D. 8H. 2021-Mar-06 Spectral Dancer -
26 Titanorcidi 277D. 23H. 2021-Mar-06 Titan -
27 MitBusster 46D. 8H. 2021-Mar-06 Soul hound -
28 Shiv3r 61D. 19H. 2021-Mar-02 Sword Muse -
29 BAFSUP 261D. 6H. 2021-Mar-06 Hierophant -
30 BAFFSUP 133D. 2H. 2021-Mar-06 Shillien Saint -
31 merged156787 196D. 22H. 2021-Mar-06 Soultaker -
32 DBLADEDANCER 348D. 4H. 2021-Mar-06 Spectral Dancer -
33 Volcanic 31D. 14H. 2021-Mar-07 Titan -
34 Stekakias 119D. 14H. 2021-Mar-06 Hell Knight -
35 CesgornCZ 42D. 0H. 2021-Mar-06 Duelist -
36 IlIlseren1tyIllI 385D. 3H. 2021-Mar-06 Shillien Templar -
37 Axinte 91D. 2H. 2021-Mar-06 Titan -
38 KingMast3r 418D. 9H. 2021-Mar-06 Grand Khavatari -
39 ABCDEFGHIJKLMNOP 163D. 13H. 2021-Mar-06 Phoenix Knight -
40 TheCovenantSd 50D. 3H. 2021-Mar-06 Spectral Dancer -
41 Cronos1 206D. 2H. 2021-Mar-07 Titan +
42 swmlaba 103D. 12H. 2021-Mar-06 Sword Muse -
43 orcii 39D. 2H. 2021-Mar-06 Dominator -
44 VaRavVa 142D. 22H. 2021-Mar-06 Grand Khavatari -
45 dodlaba 67D. 4H. 2021-Mar-06 Soultaker -
46 iereia 41D. 20H. 2021-Mar-06 Hierophant -
47 2oSE 19D. 13H. 2021-Feb-08 Shillien Saint -
48 cubetank 15D. 7H. 2021-Mar-06 Sword Muse -
49 grace 68D. 22H. 2021-Mar-06 Cardinal -
50 noisetta 20D. 8H. 2021-Mar-06 Shillien Templar -
51 Xalybas 15D. 2H. 2021-Mar-07 Titan +
52 Nekromantis 32D. 15H. 2021-Mar-06 Soultaker -
53 GreyFox 31D. 15H. 2021-Mar-06 Spectral Dancer -
54 Gropar 33D. 14H. 2021-Mar-06 Titan -
55 Iriandra 31D. 16H. 2020-Oct-11 Shillien Templar -
56 Nake 23D. 18H. 2021-Mar-07 Shillien Templar +
57 BAMAMA 3D. 14H. 2021-Feb-10 Storm Screamer -
58 xStampa 34D. 5H. 2021-Mar-07 Arcana Lord -
59 sostohelp 12D. 0H. 2021-Mar-06 Shillien Templar -
60 melode 13D. 8H. 2021-Mar-06 Sword Muse -
61 dodlabadod 7D. 4H. 2021-Mar-06 Soultaker -
62 FovosGR 13D. 21H. 2021-Mar-07 Mystic Muse +
63 RechargeMeh 47D. 15H. 2021-Mar-06 Evas Saint -
64 Renamed64580 58D. 22H. 2021-Mar-05 Doomcryer -
65 BdDance 47D. 20H. 2021-Mar-05 Spectral Dancer -
66 WL1 6D. 21H. 2021-Mar-06 Dreadnought -
67 Pitica 45D. 3H. 2021-Feb-12 Fortune Seeker -
68 MonAmourko 7D. 6H. 2021-Feb-19 Elemental Master -
69 chantel 18D. 13H. 2021-Mar-06 Doomcryer -
70 Maledict 12D. 10H. 2021-Mar-02 Titan -
71 FancyPants 30D. 3H. 2021-Feb-23 Evas Saint -
72 BANANA 31D. 9H. 2021-Mar-05 Mystic Muse -
73 Nathanos 12D. 0H. 2020-Nov-25 Spectral Master -
74 Kristanako 11D. 5H. 2021-Mar-06 Shillien Saint -
75 HeyYouCmon 20D. 16H. 2021-Mar-06 Adventurer -
76 worekNAsperme 9D. 17H. 2021-Mar-04 Wind Rider -
77 Sp0iler007 1D. 22H. 2021-Mar-07 Fortune Seeker -
78 Razvu 45D. 7H. 2021-Feb-23 Doombringer -
79 HEHABUCTb 120D. 6H. 2021-Mar-06 Grand Khavatari -
80 Subject1 4D. 16H. 2021-Mar-06 Dreadnought -
81 SaDiablo 61D. 21H. 2021-Mar-07 Doomcryer -
82 Siuan 25D. 12H. 2021-Mar-07 Spectral Dancer -
83 Astrelle 41D. 23H. 2021-Mar-07 Sword Muse -
84 Poppy 47D. 14H. 2021-Mar-06 Fortune Seeker -
85 Cataleya 102D. 23H. 2021-Mar-06 Shillien Saint -
86 Renamed2227 29D. 10H. 2021-Mar-05 Duelist -
87 Sylvanas 13D. 19H. 2021-Jan-14 Shillien Saint -
88 ShadowPlayer 299D. 1H. 2021-Mar-07 Spectral Dancer -
89 VlaskoKolo 169D. 0H. 2021-Mar-06 Spectral Dancer -
90 Coriolis 63D. 5H. 2021-Mar-06 Evas Saint -
91 faith 71D. 22H. 2021-Mar-06 Cardinal -
92 Mengz 26D. 3H. 2021-Mar-07 Shillien Templar -
93 iorcidi 50D. 12H. 2021-Mar-06 Grand Khavatari -
94 Jaenelle 101D. 18H. 2021-Mar-06 Shillien Saint -
95 Mengs 24D. 18H. 2021-Mar-06 Mystic Muse -
96 Lakuna 16D. 13H. 2021-Feb-28 Arcana Lord -
97 Reloader 33D. 18H. 2021-Mar-06 Titan -
98 Ingrosso 4D. 23H. 2020-Jul-26 Evas Saint -
99 CTPACTb 56D. 17H. 2021-Mar-06 Adventurer -
100 NastenkaEE 22D. 18H. 2021-Mar-07 Evas Saint -
101 Karesz 109D. 18H. 2020-Sep-04 Grand Khavatari -
102 Blondutza 29D. 18H. 2021-Mar-02 Storm Screamer -
103 MyLittlePoney 8D. 1H. 2021-Mar-06 Elemental Master -
104 NymphetamineGirl 42D. 15H. 2021-Mar-06 Cardinal -
105 BooPrince 56D. 19H. 2021-Feb-28 Titan -
106 LiMing 30D. 19H. 2021-Feb-28 Cardinal -
107 Maurogata 14D. 11H. 2021-Mar-06 Grand Khavatari -
108 blessthewinter 1D. 8H. 2020-Dec-25 Soultaker -
109 Puicuta 6D. 19H. 2021-Mar-01 Soul hound -
110 SealMySausage 7D. 2H. 2021-Mar-06 Dominator -
111 EmperorZZ 9D. 1H. 2021-Jan-27 Elemental Master -
112 Diavolo 80D. 12H. 2021-Jan-24 Soul hound -
113 iSensitive 63D. 8H. 2021-Mar-07 Moonlight Sentinel -
114 BountyGirl 58D. 22H. 2021-Mar-07 Fortune Seeker -
115 ICONAMAN 11D. 17H. 2021-Mar-05 Shillien Templar -
116 ARCHERx 59D. 9H. 2021-Mar-01 Sagittarius -
117 Protrek 71D. 0H. 2020-Oct-18 Sagittarius -
118 IceClaw 48D. 21H. 2021-Mar-06 Grand Khavatari -
119 darkvelvet 4D. 22H. 2021-Mar-03 Shillien Templar -
120 Kaulogata 12D. 12H. 2021-Mar-06 Soultaker -
121 iTOR 50D. 14H. 2021-Feb-28 Mystic Muse -
122 ellff 5D. 10H. 2021-Mar-06 Mystic Muse -
123 castallia 7D. 18H. 2021-Mar-06 Evas Saint -
124 Naylinn 12D. 1H. 2021-Feb-17 Wind Rider -
125 PoltergeistX 14D. 0H. 2021-Mar-07 Dreadnought +
126 xGurila 34D. 23H. 2021-Feb-08 Trickster -
127 Jillllll 153D. 22H. 2021-Mar-06 Evas Templar +
128 iSld 6D. 17H. 2021-Mar-06 Duelist -
129 Vpi 8D. 4H. 2021-Mar-06 Titan -
130 Nukdown 12D. 21H. 2021-Jan-20 Soultaker -
131 perlanegra 6D. 14H. 2021-Mar-06 Spectral Dancer -
132 Micutzu9 45D. 8H. 2021-Mar-05 Fortune Seeker -
133 Nekrogata 8D. 12H. 2021-Mar-06 Dreadnought -
134 TheXFactor 12D. 19H. 2021-Mar-05 Sword Muse -
135 Romiki 4D. 4H. 2021-Mar-05 Hierophant -
136 NoD0Dpls 3D. 21H. 2021-Mar-06 Soultaker -
137 Sukorez 19D. 20H. 2021-Feb-27 Mystic Muse -
138 orcix3 15D. 5H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
139 SoS012 3D. 17H. 2021-Mar-06 Shillien Templar -
140 jeeGbly 4D. 11H. 2021-Mar-06 Titan -
141 crispychicken 8D. 18H. 2021-Mar-02 Soul hound -
142 Lyana 32D. 22H. 2021-Mar-07 Soultaker -
143 chickensoup 7D. 4H. 2021-Mar-01 Doombringer -
144 dodolici 6D. 0H. 2021-Mar-05 Soultaker -
145 EscortPPLady 2D. 15H. 2021-Mar-06 Hierophant -
146 LightSwordSinger 11D. 19H. 2021-Mar-05 Sword Muse -
147 FixFux 21D. 20H. 2021-Feb-11 Hierophant -
148 Shir 40D. 3H. 2021-Jan-11 Phoenix Knight -
149 Druzila 12D. 12H. 2021-Mar-06 Doomcryer -
150 MoarSongs 7D. 20H. 2021-Mar-06 Sword Muse +
151 KatieKat 7D. 7H. 2021-Mar-06 Arcana Lord -
152 Spectical 11D. 14H. 2021-Mar-06 Spectral Dancer +
153 Scrier 15D. 22H. 2021-Mar-06 Doomcryer +
154 Outta 1D. 6H. 2020-Dec-17 Adventurer -
155 Vanus 6D. 22H. 2021-Mar-06 Titan +
156 HaiTata 0D. 20H. 2021-Mar-06 Bounty Hunter -
157 ShilenSoul 6D. 8H. 2021-Mar-06 Shillien Templar +
158 Majuni 9D. 17H. 2021-Mar-06 Doomcryer -
159 Obs1dian 29D. 17H. 2021-Mar-06 Sword Muse -
160 MakeMeASandwich 36D. 4H. 2021-Mar-07 Titan +
161 PyKaJIuTcO 19D. 14H. 2021-Mar-06 Fortune Seeker -
162 MylittleShooter 8D. 5H. 2021-Mar-07 Sword Muse -
163 Dreamsprite 130D. 9H. 2021-Mar-06 Doomcryer -
164 Pomogaika 6D. 17H. 2021-Mar-03 Judicator -
165 SoyFea 10D. 16H. 2021-Mar-07 Spectral Master -
166 MoarBuffs 6D. 16H. 2021-Mar-06 Hierophant +
167 orkidirb 70D. 23H. 2021-Mar-04 Titan -
168 RichardBlade 16D. 17H. 2021-Mar-07 Titan -
169 sPyRRu 8D. 15H. 2021-Mar-03 Hell Knight -
170 orley 1D. 22H. 2021-Feb-13 Titan -
171 weeGbly 4D. 17H. 2021-Mar-06 Shillien Templar -
172 CopieClare 2D. 1H. 2021-Mar-06 Arcana Lord -
173 qqneFe 7D. 5H. 2021-Mar-06 Sword Muse -
174 PsixoLaba 2D. 6H. 2021-Mar-06 Spectral Dancer -
175 JuLaba 2D. 1H. 2021-Mar-06 Sword Muse -
176 Vandoom 18D. 4H. 2021-Mar-07 Inspector +
177 Gavliara 4D. 16H. 2021-Mar-01 Shillien Elder -
178 HonzaroCZ 7D. 7H. 2021-Mar-07 Cardinal -
179 MezarCZ 1D. 0H. 2021-Mar-06 Phoenix Knight -
180 BobKontarakis 12D. 19H. 2021-Mar-02 Dreadnought -
181 Leahan 45D. 13H. 2021-Mar-06 Fortune Seeker -
182 Soywapa 14D. 22H. 2021-Mar-07 Titan +
183 Spirru 0D. 9H. 2021-Mar-03 Paladin -
184 GreenChopChop 15D. 7H. 2021-Mar-06 Grand Khavatari -
185 GooDDamN 2D. 1H. 2021-Feb-06 Gladiator -
186 xforze 0D. 14H. 2020-Dec-31 Bishop -
187 Krytac 0D. 3H. 2021-Feb-06 Berserker -
188 Br1gand 0D. 19H. 2021-Mar-07 Abyss Walker -
189 Asprogatos 0D. 10H. 2021-Feb-08 Berserker -
190 iPepper 1D. 6H. 2020-Apr-12 Berserker -
191 JoanaDArca 0D. 2H. 2020-Dec-29 Destroyer -
192 IamHealer 0D. 4H. 2021-Mar-01 Bishop -
193 sPyRu 0D. 5H. 2021-Mar-02 Paladin -
194 GreenBow 1D. 4H. 2021-Mar-04 Silver Ranger -
195 TYRR1 0D. 5H. 2021-Mar-06 Phantom Summoner -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб ImmortalUnits Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Mmorpg

RPG Lineage am lineage 2 new server

Παίκτες:
  • 01 IlIlseren1tyIllI
  • 02 iDemokrit
  • 03 DaqpHa
  • 04 K1ngMaster
  • 05 Divine
  • 06 SilentFaith
  • 07 Wiedzmin
  • 08 Demokrit
  • 09 Greddys
  • 10 ExoTrela

Ssq:
Αυγή   36.87%
Σούρουπο   63.13%
Ημέρα  13