Τίτλος σελίδας: Lineage 2 final HighFive ❌ Server L2 Federation x15 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης
Φυλή - KkLlAaNn.
Όνομα Χρήση χρόνου Τελευταία σύνδεση Κατηγορία  
1 xXKeHIIa4uXx 8D. 10H. 2021-Apr-03 Grand Khavatari -
2 yyyTBAPb 204D. 9H. 2021-Apr-18 Phoenix Knight -
3 XH9lIIIAX 154D. 2H. 2021-Apr-18 Titan -
4 skladKRAFT 545D. 3H. 2021-Apr-18 Maestro -
5 lNancyl 87D. 7H. 2021-Apr-18 Spectral Dancer -
6 MikroOrc 276D. 19H. 2021-Apr-18 Fortune Seeker -
7 MACTEPkey 129D. 0H. 2021-Apr-18 Adventurer -
8 Neoppa 300D. 23H. 2021-Apr-18 Doomcryer -
9 xH9lIIIKAx 70D. 8H. 2021-Apr-18 Evas Saint -
10 GGQQ2 130D. 12H. 2021-Apr-18 Soultaker -
11 Mypeno4ek 106D. 0H. 2021-Apr-18 Arcana Lord -
12 Naina 209D. 8H. 2021-Apr-18 Doomcryer -
13 Okpuk 58D. 16H. 2021-Apr-18 Mystic Muse -
14 XIL7 30D. 22H. 2021-Apr-18 Arcana Lord -
15 Epka 38D. 22H. 2021-Apr-18 Titan -
16 Kardio 55D. 8H. 2021-Apr-18 Cardinal -
17 r0ee 138D. 18H. 2021-Apr-18 Evas Saint -
18 Skripa4ka 52D. 8H. 2021-Apr-18 Soultaker -
19 Monsaro 71D. 11H. 2021-Apr-18 Hierophant -
20 KynoJl 52D. 11H. 2021-Apr-18 Soultaker -
21 MpMppp 100D. 16H. 2021-Apr-18 Arcana Lord -
22 lATOCl 109D. 6H. 2021-Apr-18 Hierophant -
23 Dalyda 107D. 3H. 2021-Apr-18 Shillien Templar -
24 xZAZAx 70D. 3H. 2021-Apr-18 Titan -
25 MrBluz 117D. 12H. 2021-Apr-18 Sword Muse -
26 MpMp 31D. 9H. 2021-Apr-18 Arcana Lord -
27 MssMaTuJlbDa 111D. 5H. 2021-Apr-18 Spectral Dancer -
28 4epHoTa 31D. 8H. 2021-Apr-18 Soultaker -
29 6ecToJlo4b 41D. 5H. 2021-Apr-18 Hierophant -
30 6oBapu 18D. 10H. 2021-Apr-18 Arcana Lord -
31 x6ereMoTx 17D. 2H. 2021-Apr-18 Arcana Lord -
32 lvluO 20D. 21H. 2021-Apr-18 Grand Khavatari -
33 DoHHaPo3a 32D. 10H. 2021-Apr-18 Evas Saint -
34 ΗμέραHepuc 22D. 20H. 2021-Apr-18 Titan -
35 KxaJlDporo 6D. 14H. 2021-Apr-18 Titan -
36 lBluzl 29D. 1H. 2021-Apr-18 Sword Muse -
37 PuoPuTa 29D. 8H. 2021-Apr-18 Spectral Dancer -
38 raJlka 9D. 10H. 2021-Apr-18 Spectral Dancer -
39 EBreHu9l 14D. 6H. 2021-Apr-18 Sword Muse -
40 Cepce9l 7D. 0H. 2021-Apr-18 Spectral Dancer -
41 CaHDoP 12D. 15H. 2021-Apr-18 Sword Muse -
42 EllaRiya 3D. 22H. 2021-Apr-18 Spectral Dancer -
43 WJuK 6D. 15H. 2021-Apr-18 Sword Muse -
44 CMuTT 6D. 15H. 2021-Apr-18 Sword Muse -
45 raJladpueJlb 3D. 18H. 2021-Apr-18 Spectral Dancer -
46 Deedl 24D. 7H. 2021-Apr-18 Spectral Dancer -
47 HukuTTa 4D. 2H. 2021-Apr-18 Grand Khavatari -
48 AeJluTa 30D. 9H. 2021-Apr-18 Sword Muse -
49 6a9lDepka 37D. 12H. 2021-Apr-18 Shillien Templar -
50 SuzyWong 26D. 21H. 2021-Apr-18 Hierophant -
51 Energ1zerR 14D. 18H. 2021-Apr-18 Shillien Saint -
52 Zulfiya 19D. 3H. 2021-Apr-18 Doomcryer -
53 CuBuJlJla 21D. 21H. 2021-Apr-18 Doomcryer -
54 DeCaD 17D. 18H. 2021-Apr-18 Doomcryer -
55 KoJloM6uHa 15D. 4H. 2021-Apr-18 Soultaker -
56 DoHryaH 10D. 18H. 2021-Apr-18 Evas Saint -
57 Pla41Do 38D. 9H. 2021-Apr-18 Sword Muse -
58 K1auDia 32D. 18H. 2021-Apr-18 Spectral Dancer -
59 4eJleHTaHo 17D. 10H. 2021-Apr-18 Shillien Templar -
60 Mopu 12D. 17H. 2021-Apr-18 Evas Saint -
61 CaMMeP 15D. 19H. 2021-Apr-18 Evas Saint -
62 JlaePT 26D. 23H. 2021-Apr-18 Hierophant -
63 ShaNgRi1a 14D. 14H. 2021-Apr-18 Evas Saint -
64 Extazzi 5D. 11H. 2021-Apr-18 Evas Saint -
65 Elizabetth 5D. 0H. 2021-Apr-22 Doomcryer -
66 DuMuyPr 34D. 23H. 2021-Apr-18 Shillien Templar -
67 Jlyu3a 31D. 0H. 2021-Apr-18 Spectral Dancer -
68 EJlu3a6eT 40D. 16H. 2021-Apr-18 Sword Muse -
69 HageR 28D. 14H. 2021-Apr-18 Doomcryer -
70 E1MiRa 14D. 16H. 2021-Apr-18 Evas Saint -
71 CoJlbBeyr 18D. 11H. 2021-Apr-18 Hierophant -
72 DuoHa 24D. 2H. 2021-Apr-18 Arcana Lord -
73 BoJlaHg 4D. 2H. 2021-Apr-18 Evas Saint -
74 A3a3eJlJlo 4D. 8H. 2021-Apr-18 Shillien Saint -
75 Dodoop 6D. 13H. 2021-Apr-11 Soultaker -
76 Dporo 11D. 9H. 2021-Apr-18 Titan -
77 Chado 8D. 18H. 2021-Apr-18 Arcana Lord -
78 DaHueJlb 8D. 23H. 2021-Apr-18 Shillien Templar -
79 BlueHearT 6D. 3H. 2021-Apr-18 Hierophant -
80 KaTaJla 6D. 17H. 2021-Apr-18 Shillien Templar -
81 4iguk 4D. 20H. 2021-Apr-18 Hierophant -
82 IIaoJlo 4D. 7H. 2021-Apr-18 Arcana Lord -
83 A6dyJla 7D. 12H. 2021-Apr-18 Doomcryer -
84 6upoH 4D. 14H. 2021-Apr-18 Doomcryer -
85 KuNzO 4D. 11H. 2021-Apr-18 Hierophant -
86 AdB0kaT 6D. 6H. 2021-Apr-18 Shillien Templar -
87 PyX 5D. 19H. 2021-Apr-18 Soultaker -
88 Mer3oTa 7D. 21H. 2021-Apr-18 Shillien Templar -
89 He0pK 6D. 21H. 2021-Apr-18 Doomcryer -
90 raBpoIII 8D. 23H. 2021-Apr-18 Hierophant -
91 KrezyLedy 12D. 8H. 2021-Apr-18 Soultaker -
92 FuR1ya 3D. 3H. 2021-Apr-18 Arcana Lord -
93 tankU4 111D. 9H. 2021-Apr-18 Shillien Templar -
94 chuaru 141D. 4H. 2021-Apr-18 Cardinal -
95 DyPuMaP 16D. 1H. 2021-Apr-18 Soultaker -
96 xxHALKxx 69D. 8H. 2021-Mar-29 Grand Khavatari -
97 INancyI 109D. 6H. 2021-Apr-17 Spectral Dancer -
98 HalfTiger 140D. 1H. 2021-Apr-18 Sword Muse -
99 boeee 198D. 13H. 2021-Apr-18 Fortune Seeker -
100 lSidl 176D. 4H. 2021-Apr-18 Sword Muse -
101 Swsinka 44D. 2H. 2021-Apr-18 Sword Muse -
102 2pa3aKy 7D. 6H. 2021-Apr-18 Dominator -
103 KOIIEYKA 93D. 16H. 2021-Apr-18 Dreadnought -
104 DoHPe6a 5D. 13H. 2021-Apr-18 Doomcryer -
105 DoHaJlbD 1D. 12H. 2021-Apr-18 Soul hound -
106 62Rus 120D. 5H. 2021-Apr-18 Soultaker -
107 uroroIIIa 3D. 13H. 2021-Apr-18 Elemental Master -
108 ISidI 112D. 3H. 2021-Apr-18 Sword Muse -
109 SBlir 35D. 15H. 2021-Apr-19 Soul hound -
110 Tayna 33D. 20H. 2021-Apr-18 Dominator -
111 BeTpa 132D. 1H. 2021-Apr-14 Storm Screamer -
112 iAPJlEkuH 5D. 10H. 2021-Apr-18 Soultaker -
113 Fuk0 3D. 14H. 2021-Apr-18 Soultaker -
114 obamastylex 134D. 9H. 2021-Apr-18 Spectral Dancer -
115 xKAKAIIIKAx 109D. 11H. 2021-Apr-18 Titan -
116 kyk6 146D. 0H. 2021-Apr-18 Fortune Seeker -
117 CoJloxa 1D. 15H. 2021-Apr-17 Dominator -
118 u6HXaTa6 47D. 1H. 2021-Apr-18 Doombringer -
119 A65 21D. 8H. 2021-Apr-18 Cardinal -
120 A60 35D. 23H. 2021-Apr-18 Cardinal -
121 Katt6 9D. 5H. 2021-Apr-18 Cardinal -
122 A66 32D. 9H. 2021-Apr-18 Cardinal -
123 oBoo 11D. 5H. 2019-Feb-26 Evas Saint -
124 Br1se 1D. 7H. 2021-Apr-18 Trickster -
125 Ha3ryJl 2D. 18H. 2021-Apr-18 Ghost Sentinel -
126 NanoGnomx7 98D. 19H. 2021-Apr-18 Fortune Seeker -
127 Pu4apD 1D. 11H. 2021-Apr-14 Dominator -
128 lvlaHbKa 0D. 20H. 2021-Apr-14 Adventurer -
129 G1issade 0D. 22H. 2021-Apr-18 Soul hound -
130 CHOXAewreya 32D. 6H. 2021-Feb-01 Titan -
131 sklad65 90D. 6H. 2021-Apr-18 Fortune Seeker -
132 OJlE 1D. 23H. 2021-Apr-18 Fortune Seeker -
133 gnomU3 18D. 8H. 2021-Apr-18 Fortune Seeker -
134 ECTbxxxxxBCE 477D. 17H. 2021-Apr-18 Fortune Seeker -
135 SSSxxGHPxxGCP 509D. 15H. 2021-Apr-18 Fortune Seeker -
136 ECTbxxxBCE 489D. 0H. 2021-Apr-18 Fortune Seeker -
137 Saute 0D. 20H. 2021-Apr-18 Doombringer -
138 sklad64 64D. 3H. 2021-Apr-18 Fortune Seeker -
139 xXOTcTyiiHukXx 1D. 14H. 2021-Mar-07 Dreadnought -
140 KJluraH 1D. 11H. 2021-Apr-18 Fortune Seeker -
141 Jlykoe 2D. 11H. 2021-Apr-18 Fortune Seeker -
142 XaBpoIIIe4ka 1D. 5H. 2021-Apr-18 Fortune Seeker -
143 CTeJlo4ka 1D. 20H. 2021-Apr-18 Spectral Dancer -
144 lBopo6eul 1D. 8H. 2021-Apr-18 Fortune Seeker -
145 Apb9l 3D. 6H. 2021-Apr-18 Sword Muse -
146 kyk5 56D. 12H. 2021-Apr-18 Fortune Seeker -
147 Jl0JluTA 3D. 7H. 2021-Apr-18 Fortune Seeker -
148 GaMgee 1D. 14H. 2021-Apr-18 Fortune Seeker -
149 lVlaH9l6 2D. 7H. 2021-Apr-18 Fortune Seeker -
150 Xorrapg 1D. 6H. 2021-Apr-18 Fortune Seeker -
151 lVlaH9l5 2D. 5H. 2021-Apr-18 Fortune Seeker -
152 6pblcb 106D. 4H. 2021-Apr-18 Fortune Seeker -
153 ruMJlu 1D. 4H. 2021-Apr-18 Fortune Seeker -
154 TapJlu 1D. 4H. 2021-Apr-18 Fortune Seeker -
155 Muse1nside 1D. 6H. 2021-Apr-18 Swordsinger -
156 sklad60 398D. 13H. 2021-Apr-18 Warsmith -
157 YokoOna 96D. 11H. 2021-Apr-18 Grand Khavatari -
158 TANK66 35D. 3H. 2021-Apr-18 Dark Avenger -
159 ygla1 89D. 13H. 2021-Apr-18 Spellsinger -
160 sklad61 64D. 12H. 2021-Apr-18 Bounty Hunter -
161 ygla2 57D. 23H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
162 skladSx7 64D. 17H. 2021-Apr-18 Bounty Hunter -
163 ygor2 59D. 6H. 2021-Apr-18 Spellsinger -
164 ygla3 63D. 20H. 2021-Apr-18 Spellsinger -
165 skladDxBxC 82D. 4H. 2021-Apr-18 Bounty Hunter -
166 ygor1 90D. 0H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
167 skladPA3HOE 59D. 1H. 2021-Apr-18 Bounty Hunter -
168 9lHuC 0D. 17H. 2021-Apr-18 Paladin -
169 skladAx7 55D. 10H. 2021-Apr-18 Bounty Hunter -
170 ygla5 60D. 0H. 2021-Apr-18 Spellsinger -
171 CyccaHHa 0D. 10H. 2021-Apr-18 Temple Knight -
172 GQQQ1 146D. 19H. 2021-Apr-18 Sorcerer -
173 ygor5 59D. 17H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
174 ygor3 64D. 8H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
175 sklad62 68D. 9H. 2021-Apr-18 Bounty Hunter -
176 sklad63 60D. 8H. 2021-Apr-18 Bounty Hunter -
177 ygla4 64D. 5H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
178 sklad51 80D. 14H. 2021-Apr-18 Warsmith -
179 ygla6 92D. 11H. 2021-Apr-18 Spellsinger -
180 ygor4 64D. 14H. 2021-Apr-18 Spellsinger -
181 tt20 100D. 2H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
182 rr30 64D. 7H. 2021-Apr-18 Spellsinger -
183 rr37 248D. 23H. 2021-Apr-18 Spellsinger -
184 ygor6 94D. 3H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
185 rr32 66D. 3H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
186 rr331 61D. 22H. 2021-Apr-18 Spellsinger -
187 rr35 59D. 11H. 2021-Apr-18 Elemental Summoner -
188 Okabe 51D. 21H. 2021-Apr-18 Doombringer -
189 rr38 209D. 13H. 2021-Apr-18 Spellsinger -
190 Chket 105D. 16H. 2021-Apr-18 Doombringer -
191 YOPuK 0D. 19H. 2021-Apr-18 Paladin -
192 6pueHHa 0D. 11H. 2021-Apr-18 Warlord -
193 SKLADxNxDx 17D. 12H. 2021-Apr-18 Bounty Hunter -
194 Avandia 45D. 22H. 2021-Apr-18 Cardinal -
195 IIeHeJlona 0D. 12H. 2021-Apr-18 Paladin -
196 TienKuan 0D. 13H. 2021-Apr-18 Treasure Hunter -
197 Pivos 44D. 2H. 2021-Apr-18 Adventurer -
198 MuHuCmP 155D. 2H. 2021-Apr-18 Fortune Seeker -
199 O66 111D. 6H. 2021-Apr-18 Grand Khavatari -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб KkLlAaNn Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Rpg club

RPG Lineage 2 f

Παίκτες:
  • 01 bebetto
  • 02 xTheresa
  • 03 iOm
  • 04 CicaDraza
  • 05 iDemokrit
  • 06 isi1337
  • 07 K1ngMaster
  • 08 Divine
  • 09 Elicottero
  • 10 Wiedzmin

Ssq:
Αυγή   100%
Σούρουπο   0%
Ημέρα