Τίτλος σελίδας: Lineage 2 final HighFive ❌ Server L2 Federation x15 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης
Φυλή - KkLlAaNn.
Όνομα Χρήση χρόνου Τελευταία σύνδεση Κατηγορία  
1 yyyTBAPb 200D. 20H. 2020-Nov-27 Phoenix Knight -
2 XH9lIIIAX 152D. 16H. 2020-Nov-27 Titan -
3 skladKRAFT 515D. 12H. 2020-Nov-27 Maestro +
4 lNancyl 87D. 6H. 2020-Nov-26 Spectral Dancer -
5 MikroOrc 265D. 23H. 2020-Nov-27 Fortune Seeker +
6 Neoppa 297D. 1H. 2020-Nov-27 Doomcryer +
7 xH9lIIIKAx 70D. 8H. 2020-Nov-26 Evas Saint -
8 GGQQ2 128D. 13H. 2020-Nov-27 Soultaker -
9 Mypeno4ek 102D. 2H. 2020-Nov-26 Arcana Lord -
10 Naina 202D. 11H. 2020-Nov-27 Doomcryer +
11 XIL7 28D. 15H. 2020-Nov-27 Arcana Lord -
12 Kardio 54D. 13H. 2020-Nov-26 Cardinal -
13 r0ee 133D. 15H. 2020-Nov-27 Evas Saint -
14 Skripa4ka 50D. 14H. 2020-Nov-27 Soultaker -
15 Monsaro 68D. 15H. 2020-Nov-27 Hierophant -
16 tankU4 106D. 16H. 2020-Nov-27 Shillien Templar +
17 KynoJl 49D. 14H. 2020-Nov-27 Soultaker -
18 MpMppp 97D. 22H. 2020-Nov-27 Arcana Lord +
19 lATOCl 104D. 19H. 2020-Nov-27 Hierophant -
20 Dalyda 104D. 19H. 2020-Nov-27 Shillien Templar -
21 MrBluz 110D. 5H. 2020-Nov-27 Sword Muse -
22 MpMp 30D. 3H. 2020-Nov-27 Arcana Lord -
23 MssMaTuJlbDa 109D. 10H. 2020-Nov-27 Spectral Dancer -
24 4epHoTa 29D. 19H. 2020-Nov-27 Soultaker -
25 6ecToJlo4b 38D. 15H. 2020-Nov-27 Hierophant +
26 6oBapu 16D. 12H. 2020-Nov-27 Arcana Lord -
27 x6ereMoTx 15D. 9H. 2020-Nov-27 Arcana Lord -
28 xZAZAx 68D. 17H. 2020-Nov-27 Titan -
29 lvluO 18D. 22H. 2020-Nov-27 Grand Khavatari -
30 DoHHaPo3a 30D. 1H. 2020-Nov-27 Evas Saint +
31 ΗμέραHepuc 20D. 14H. 2020-Nov-27 Titan -
32 lBluzl 27D. 3H. 2020-Nov-27 Sword Muse -
33 PuoPuTa 27D. 23H. 2020-Nov-27 Spectral Dancer -
34 raJlka 8D. 0H. 2020-Nov-27 Spectral Dancer -
35 EBreHu9l 8D. 13H. 2020-Nov-27 Sword Muse -
36 Cepce9l 4D. 22H. 2020-Nov-27 Spectral Dancer -
37 CaHDoP 7D. 12H. 2020-Nov-27 Sword Muse -
38 Extazzi 5D. 10H. 2020-Nov-26 Evas Saint -
39 Elizabetth 4D. 22H. 2020-Jun-23 Doomcryer -
40 DuMuyPr 31D. 18H. 2020-Nov-27 Shillien Templar -
41 Jlyu3a 29D. 20H. 2020-Nov-27 Spectral Dancer -
42 EJlu3a6eT 34D. 3H. 2020-Nov-27 Sword Muse -
43 HageR 27D. 0H. 2020-Nov-27 Doomcryer -
44 E1MiRa 12D. 14H. 2020-Nov-27 Evas Saint -
45 CoJlbBeyr 16D. 1H. 2020-Nov-27 Hierophant -
46 DuoHa 22D. 15H. 2020-Nov-27 Arcana Lord -
47 DyPuMaP 13D. 21H. 2020-Nov-27 Soultaker -
48 6a9lDepka 35D. 18H. 2020-Nov-27 Shillien Templar -
49 SuzyWong 25D. 1H. 2020-Nov-27 Hierophant -
50 Energ1zerR 13D. 10H. 2020-Nov-27 Shillien Saint -
51 Zulfiya 17D. 4H. 2020-Nov-27 Doomcryer -
52 CuBuJlJla 19D. 11H. 2020-Nov-27 Doomcryer -
53 DeCaD 15D. 11H. 2020-Nov-27 Doomcryer -
54 KoJloM6uHa 12D. 12H. 2020-Nov-27 Soultaker -
55 DoHryaH 9D. 1H. 2020-Nov-27 Evas Saint -
56 Pla41Do 30D. 11H. 2020-Nov-27 Sword Muse +
57 K1auDia 30D. 9H. 2020-Nov-27 Spectral Dancer +
58 4eJleHTaHo 15D. 14H. 2020-Nov-27 Shillien Templar -
59 Mopu 10D. 23H. 2020-Nov-27 Evas Saint -
60 CaMMeP 13D. 13H. 2020-Nov-27 Evas Saint -
61 JlaePT 23D. 23H. 2020-Nov-27 Hierophant -
62 ShaNgRi1a 12D. 7H. 2020-Nov-27 Evas Saint -
63 Deedl 22D. 5H. 2020-Nov-27 Spectral Dancer -
64 AeJluTa 23D. 2H. 2020-Nov-27 Sword Muse -
65 KrezyLedy 10D. 3H. 2020-Nov-27 Soultaker -
66 Dporo 7D. 13H. 2020-Nov-27 Titan -
67 6upoH 3D. 1H. 2020-Nov-27 Doomcryer -
68 KuNzO 3D. 2H. 2020-Nov-27 Hierophant -
69 AdB0kaT 4D. 13H. 2020-Nov-27 Shillien Templar -
70 PyX 4D. 0H. 2020-Nov-27 Soultaker -
71 Mer3oTa 6D. 2H. 2020-Nov-27 Shillien Templar -
72 He0pK 5D. 1H. 2020-Nov-27 Doomcryer -
73 raBpoIII 6D. 17H. 2020-Nov-27 Hierophant -
74 IIaoJlo 2D. 22H. 2020-Nov-27 Arcana Lord -
75 chuaru 91D. 3H. 2020-Nov-26 Cardinal -
76 Dodoop 5D. 18H. 2020-Nov-03 Soultaker -
77 INancyI 61D. 19H. 2020-Nov-26 Spectral Dancer -
78 HalfTiger 92D. 2H. 2020-Nov-26 Sword Muse -
79 MACTEPkey 116D. 19H. 2020-Nov-26 Adventurer -
80 Okpuk 57D. 16H. 2020-Nov-26 Mystic Muse -
81 xXKeHIIa4uXx 7D. 21H. 2020-Nov-13 Grand Khavatari -
82 boeee 150D. 23H. 2020-Nov-26 Fortune Seeker -
83 lSidl 128D. 6H. 2020-Nov-27 Sword Muse +
84 Swsinka 43D. 20H. 2020-Nov-26 Sword Muse -
85 xxHALKxx 69D. 0H. 2020-Aug-13 Grand Khavatari -
86 2pa3aKy 6D. 19H. 2020-Nov-27 Dominator -
87 KxaJlDporo 4D. 11H. 2020-Nov-27 Titan -
88 KOIIEYKA 92D. 23H. 2020-Nov-26 Dreadnought -
89 62Rus 72D. 7H. 2020-Nov-26 Soultaker -
90 uroroIIIa 3D. 7H. 2020-Nov-26 Elemental Master -
91 ISidI 70D. 6H. 2020-Nov-27 Sword Muse -
92 SBlir 1D. 20H. 2020-Nov-21 Soul hound -
93 Tayna 33D. 11H. 2020-Nov-26 Dominator -
94 BeTpa 132D. 0H. 2020-Aug-11 Storm Screamer -
95 obamastylex 86D. 13H. 2020-Nov-26 Spectral Dancer -
96 xKAKAIIIKAx 59D. 17H. 2020-Nov-27 Titan +
97 Epka 36D. 20H. 2020-Nov-27 Titan -
98 HukuTTa 2D. 4H. 2020-Nov-27 Grand Khavatari -
99 kyk6 145D. 22H. 2020-Nov-26 Fortune Seeker -
100 A65 21D. 6H. 2020-Nov-26 Cardinal -
101 A60 35D. 21H. 2020-Nov-26 Cardinal -
102 Katt6 9D. 2H. 2020-Nov-26 Cardinal -
103 A66 32D. 6H. 2020-Nov-26 Cardinal -
104 u6HXaTa6 46D. 16H. 2020-Nov-26 Doombringer -
105 oBoo 11D. 5H. 2019-Feb-26 Evas Saint -
106 KaTaJla 3D. 17H. 2020-Nov-27 Shillien Templar -
107 BoJlaHg 2D. 7H. 2020-Nov-27 Evas Saint -
108 4iguk 2D. 20H. 2020-Nov-27 Hierophant -
109 BlueHearT 2D. 22H. 2020-Nov-27 Hierophant -
110 A3a3eJlJlo 1D. 5H. 2020-Nov-27 Shillien Saint -
111 DaHueJlb 6D. 19H. 2020-Nov-27 Shillien Templar -
112 Ha3ryJl 2D. 9H. 2020-Nov-26 Ghost Sentinel -
113 NanoGnomx7 98D. 19H. 2020-Nov-26 Fortune Seeker -
114 CMuTT 4D. 6H. 2020-Nov-27 Sword Muse -
115 EllaRiya 2D. 6H. 2020-Nov-27 Spectral Dancer -
116 GreenDorosh 4D. 13H. 2019-Apr-21 Doomcryer -
117 CHOXAewreya 32D. 0H. 2020-Nov-26 Titan -
118 sklad65 90D. 5H. 2020-Nov-26 Fortune Seeker -
119 OJlE 1D. 22H. 2020-Nov-26 Fortune Seeker -
120 WJuK 4D. 12H. 2020-Nov-27 Sword Muse -
121 raJladpueJlb 1D. 21H. 2020-Nov-27 Spectral Dancer -
122 DoHPe6a 3D. 1H. 2020-Nov-27 Doomcryer -
123 gnomU3 18D. 7H. 2020-Nov-26 Fortune Seeker -
124 ECTbxxxxxBCE 477D. 14H. 2020-Nov-26 Fortune Seeker -
125 Chado 5D. 21H. 2020-Nov-27 Arcana Lord -
126 SSSxxGHPxxGCP 509D. 13H. 2020-Nov-26 Fortune Seeker -
127 ECTbxxxBCE 488D. 20H. 2020-Nov-26 Fortune Seeker -
128 KJluraH 1D. 10H. 2020-Nov-26 Fortune Seeker -
129 iAPJlEkuH 2D. 11H. 2020-Nov-27 Soultaker -
130 sklad64 64D. 2H. 2020-Nov-26 Fortune Seeker -
131 Jlykoe 2D. 11H. 2020-Nov-26 Fortune Seeker -
132 XaBpoIIIe4ka 1D. 4H. 2020-Nov-26 Fortune Seeker -
133 Fuk0 1D. 3H. 2020-Nov-27 Soultaker -
134 lBopo6eul 1D. 6H. 2020-Nov-26 Fortune Seeker -
135 CTeJlo4ka 1D. 19H. 2020-Nov-26 Spectral Dancer -
136 Apb9l 3D. 4H. 2020-Nov-26 Sword Muse -
137 kyk5 56D. 11H. 2020-Nov-26 Fortune Seeker -
138 FuR1ya 1D. 7H. 2020-Nov-27 Arcana Lord -
139 GaMgee 1D. 14H. 2020-Nov-26 Fortune Seeker -
140 lVlaH9l6 2D. 5H. 2020-Nov-26 Fortune Seeker -
141 Jl0JluTA 3D. 6H. 2020-Nov-26 Fortune Seeker -
142 Xorrapg 1D. 5H. 2020-Nov-26 Fortune Seeker -
143 lVlaH9l5 2D. 4H. 2020-Nov-26 Fortune Seeker -
144 6pblcb 65D. 22H. 2020-Nov-26 Fortune Seeker -
145 ruMJlu 1D. 3H. 2020-Nov-26 Fortune Seeker -
146 TapJlu 1D. 3H. 2020-Nov-26 Fortune Seeker -
147 Muse1nside 1D. 5H. 2020-Nov-26 Swordsinger -
148 xXOTcTyiiHukXx 1D. 10H. 2020-Nov-16 Dreadnought -
149 A6dyJla 2D. 20H. 2020-Nov-27 Doomcryer -
150 kyk3 64D. 21H. 2020-Nov-26 Bounty Hunter -
151 kyk1 254D. 22H. 2020-Nov-26 Bounty Hunter -
152 YokoOna 94D. 11H. 2020-Nov-27 Grand Khavatari -
153 sklad60 398D. 5H. 2020-Nov-26 Warsmith -
154 kyk2 83D. 23H. 2020-Nov-26 Bounty Hunter -
155 sklad61 64D. 11H. 2020-Nov-26 Bounty Hunter -
156 TANK66 35D. 0H. 2020-Nov-26 Dark Avenger -
157 ygla1 89D. 11H. 2020-Nov-26 Spellsinger -
158 ygla2 57D. 22H. 2020-Nov-26 Elemental Summoner -
159 skladSx7 64D. 16H. 2020-Nov-26 Bounty Hunter -
160 skladPA3HOE 58D. 21H. 2020-Nov-26 Bounty Hunter -
161 ygor2 59D. 6H. 2020-Nov-26 Spellsinger -
162 GQQQ1 146D. 16H. 2020-Nov-26 Sorcerer -
163 skladDxBxC 82D. 3H. 2020-Nov-26 Bounty Hunter -
164 skladAx7 55D. 9H. 2020-Nov-26 Bounty Hunter -
165 ygla3 63D. 18H. 2020-Nov-26 Spellsinger -
166 ygor1 89D. 23H. 2020-Nov-26 Elemental Summoner -
167 ygor5 59D. 17H. 2020-Nov-26 Elemental Summoner -
168 sklad63 60D. 6H. 2020-Nov-26 Bounty Hunter -
169 ygor3 64D. 6H. 2020-Nov-26 Elemental Summoner -
170 sklad62 68D. 7H. 2020-Nov-26 Bounty Hunter -
171 ygla5 60D. 0H. 2020-Nov-26 Spellsinger -
172 ygor4 64D. 13H. 2020-Nov-26 Spellsinger -
173 rr37 248D. 12H. 2020-Nov-26 Spellsinger -
174 ysa1 88D. 12H. 2020-Nov-26 Elemental Summoner -
175 ygla4 64D. 4H. 2020-Nov-26 Elemental Summoner -
176 tt20 100D. 1H. 2020-Nov-27 Elemental Summoner -
177 rr30 64D. 5H. 2020-Nov-27 Spellsinger -
178 ygla6 92D. 9H. 2020-Nov-26 Spellsinger -
179 ysa2 57D. 14H. 2020-Nov-26 Elemental Summoner -
180 sklad51 80D. 13H. 2020-Nov-26 Warsmith -
181 ygor6 93D. 23H. 2020-Nov-26 Elemental Summoner -
182 ysa3 63D. 19H. 2020-Nov-26 Spellsinger -
183 rr32 66D. 2H. 2020-Nov-27 Elemental Summoner -
184 ysa7 64D. 5H. 2020-Nov-26 Elemental Summoner -
185 kyk4 57D. 8H. 2020-Nov-26 Bounty Hunter -
186 Okabe 51D. 20H. 2020-Nov-26 Doombringer -
187 rr331 61D. 21H. 2020-Nov-27 Spellsinger -
188 rr35 59D. 10H. 2020-Nov-27 Elemental Summoner -
189 rr38 209D. 10H. 2020-Nov-27 Spellsinger -
190 Chket 60D. 5H. 2020-Nov-26 Doombringer -
191 SKLADxNxDx 17D. 10H. 2020-Nov-26 Bounty Hunter -
192 Avandia 45D. 21H. 2020-Nov-26 Cardinal -
193 TienKuan 0D. 13H. 2020-Nov-26 Treasure Hunter -
194 Pivos 44D. 1H. 2020-Nov-26 Adventurer -
195 MuHuCmP 106D. 11H. 2020-Nov-27 Fortune Seeker +
196 imperatorK 4D. 17H. 2020-Nov-12 Warsmith -
197 O66 110D. 9H. 2020-Nov-27 Grand Khavatari +

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб KkLlAaNn Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Rpg club

RPG Lineage 2 f

Παίκτες:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 IToffy
  • 04 iOm
  • 05 isi1337
  • 06 Wiedzmin
  • 07 Demokrit
  • 08 Ozix
  • 09 ExoTrela
  • 10 st1cs

Ssq:
Αυγή   41.38%
Σούρουπο   58.62%
Ημέρα  11