Τίτλος σελίδας: Lineage ii ertheia HighFive 🚓 Top Server Federation x15 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης
Φυλή - RapidDeath.
Όνομα Χρήση χρόνου Τελευταία σύνδεση Κατηγορία  
1 3AIIJIATKUHA 32D. 8H. 2020-Apr-11 Sword Muse -
2 DarkSerpent 80D. 13H. 2020-Sep-06 Spectral Dancer -
3 XxSAGAxX 216D. 22H. 2020-Aug-02 Titan -
4 TuGR 15D. 3H. 2020-Apr-21 Shillien Templar -
5 Rf13 11D. 21H. 2020-Aug-02 Ghost Hunter -
6 xCAGAx 60D. 1H. 2020-Sep-11 Dominator -
7 BotEtoTX 195D. 17H. 2020-Aug-15 Adventurer -
8 rf75 58D. 3H. 2020-Aug-02 Shillien Templar -
9 TTGs 28D. 0H. 2020-Jul-25 Titan -
10 Bemers 40D. 23H. 2020-Jul-31 Grand Khavatari -
11 KATEHAK 133D. 8H. 2020-Jul-31 Grand Khavatari -
12 Stalion 129D. 16H. 2020-Jul-31 Doomcryer -
13 SuperPuperBaFF 50D. 21H. 2020-Jul-31 Hierophant -
14 SIPEHA 113D. 6H. 2020-Sep-11 Titan -
15 BAP4iHA2 64D. 17H. 2020-Sep-06 Doomcryer -
16 taretto 86D. 6H. 2019-Jun-15 Dominator -
17 Walleo 73D. 11H. 2019-Jun-15 Evas Saint -
18 EEIIIka2012 88D. 6H. 2020-Aug-15 Evas Saint -
19 lagoon1 51D. 13H. 2020-Sep-11 Spectral Dancer -
20 SvSMaStErYx15 76D. 14H. 2020-Aug-15 Sword Muse -
21 kleric 25D. 23H. 2020-Aug-02 Cardinal -
22 BDsisj 28D. 10H. 2020-Jul-31 Spectral Dancer -
23 SVSsisj 26D. 4H. 2020-Jul-31 Sword Muse -
24 loschadka 31D. 0H. 2020-Aug-15 Elemental Master -
25 XALABAHGA 69D. 21H. 2020-Aug-02 Doomcryer -
26 Damacle 14D. 7H. 2020-Aug-02 Cardinal -
27 IIIAPUKOB 19D. 17H. 2020-Jul-31 Arcana Lord -
28 DrStrange 39D. 21H. 2020-Aug-28 Cardinal -
29 ListenToMe 104D. 19H. 2020-Aug-02 Sword Muse -
30 KPI3IS 65D. 3H. 2020-Sep-12 Mystic Muse -
31 BarsinA46 56D. 7H. 2020-Sep-24 Storm Screamer -
32 Renamedi1527161 53D. 15H. 2020-Aug-09 Titan -
33 trahanie 75D. 23H. 2019-Mar-12 Spectral Dancer -
34 xELVISx 35D. 10H. 2019-Mar-12 Shillien Templar -
35 ZeXter 4D. 13H. 2020-Apr-30 Cardinal -
36 ebat9 14D. 11H. 2019-Feb-09 Titan -
37 Nadya2 25D. 19H. 2020-Mar-02 Spectral Dancer -
38 Prostuda 48D. 2H. 2020-Jul-12 Evas Saint -
39 kowmap 17D. 22H. 2020-Sep-20 Titan -
40 bobriha 18D. 17H. 2020-Feb-04 Grand Khavatari -
41 LvcFrm 12D. 20H. 2020-Sep-14 Grand Khavatari -
42 kpi3is2020 5D. 0H. 2020-Aug-14 Spectral Master -
43 ganjubastard 21D. 18H. 2020-Sep-16 Cardinal -
44 525 5D. 22H. 2020-Jul-30 Titan -
45 Magica 45D. 3H. 2020-Aug-02 Dominator -
46 McLife 30D. 19H. 2020-Apr-11 Evas Saint -
47 34 5D. 2H. 2020-Aug-08 Shillien Saint -
48 llilillililliill 17D. 8H. 2020-Sep-09 Shillien Saint -
49 Gladkih 21D. 13H. 2019-Oct-30 Duelist -
50 CBR2 17D. 6H. 2020-Sep-09 Spectral Dancer -
51 BAP4iHA 102D. 3H. 2020-Sep-06 Doomcryer -
52 Kastun 46D. 13H. 2020-Sep-11 Evas Saint -
53 Akiva 46D. 6H. 2020-Aug-06 Fortune Seeker -
54 Kpi3ls 49D. 18H. 2020-Jul-30 Mystic Muse -
55 Rf6 84D. 23H. 2020-Aug-02 Hierophant -
56 BarbieSiize 29D. 15H. 2020-Aug-09 Elemental Master -
57 Renamedi1179380 101D. 9H. 2017-Oct-29 Grand Khavatari -
58 Rif72 17D. 1H. 2020-Aug-02 Storm Screamer -
59 lilil 19D. 5H. 2020-Aug-02 Cardinal -
60 NEKPA 54D. 1H. 2020-Aug-02 Soultaker -
61 CkyHcuK 25D. 6H. 2020-Aug-02 Fortune Seeker -
62 SCHLESSER 72D. 20H. 2020-Sep-11 Fortune Seeker -
63 hazard 40D. 12H. 2020-Aug-02 Titan -
64 XabaJIka 34D. 19H. 2017-Nov-15 Titan -
65 Xadi 6D. 7H. 2017-Nov-05 Fortune Seeker -
66 R1f72 39D. 14H. 2018-Apr-30 Arcana Lord -
67 tktyrf 46D. 19H. 2020-Aug-20 Dominator -
68 Masszahill 88D. 18H. 2020-May-09 Evas Saint -
69 Aima 61D. 11H. 2020-Sep-14 Doomcryer -
70 Ispan4ik 11D. 22H. 2020-Aug-02 Shillien Templar -
71 Rf33 26D. 17H. 2020-Aug-02 Grand Khavatari -
72 lBrainEaterl 42D. 0H. 2020-Jul-23 Cardinal -
73 Vimana 57D. 8H. 2020-Sep-21 Fortune Seeker -
74 Awake 52D. 0H. 2020-Sep-04 Mystic Muse -
75 Atletka 5D. 3H. 2020-Aug-11 Phoenix Knight -
76 iAPEC 90D. 8H. 2020-Sep-24 Dominator -
77 L1ght 70D. 4H. 2018-Aug-29 Dominator -
78 A1ShAx5 152D. 3H. 2020-Sep-02 Doomcryer -
79 kpi3lc 17D. 22H. 2020-Sep-12 Archmage -
80 xBRWx 41D. 12H. 2020-Aug-02 Soultaker -
81 SadDeath 19D. 13H. 2020-Apr-04 Shillien Templar -
82 Renamedf2354 81D. 17H. 2018-Oct-30 Cardinal -
83 Sverdlovshanin 40D. 12H. 2019-Mar-12 Grand Khavatari -
84 blakdark 41D. 4H. 2020-Jul-25 Doombringer -
85 Zverev 39D. 5H. 2019-Aug-18 Hierophant -
86 brayzer 19D. 3H. 2020-Sep-11 Evas Saint -
87 xStaizAx 1D. 4H. 2020-Jul-21 Shillien Saint -
88 72Rif72 38D. 7H. 2020-Aug-02 Duelist -
89 zmeyskiy 21D. 13H. 2020-Sep-21 Hell Knight -
90 LK 42D. 1H. 2020-Aug-02 Cardinal -
91 6op3blu 16D. 16H. 2017-Nov-05 Grand Khavatari -
92 Ofra 55D. 0H. 2020-Aug-06 Spectral Dancer -
93 Timana 13D. 6H. 2020-Jan-12 Doomcryer -
94 MaxoHu1 21D. 10H. 2020-Apr-23 Sagittarius -
95 LeFuture 45D. 7H. 2020-Aug-02 Doomcryer -
96 bruklin 35D. 3H. 2020-Sep-12 Soultaker -
97 Kykolka 55D. 18H. 2019-Jan-15 Fortune Seeker -
98 Soulcatcher 72D. 7H. 2018-Oct-16 Spectral Dancer -
99 Thra11 17D. 11H. 2020-Jul-25 Titan -
100 KingOfWarlord 8D. 1H. 2017-May-08 Dreadnought -
101 DestroyMEN 10D. 3H. 2020-Apr-30 Titan -
102 SCHLESSERx7 19D. 20H. 2020-Jul-30 Doombringer -
103 SHKpve 2D. 9H. 2020-Jul-19 Shillien Templar -
104 kot01x15 6D. 7H. 2020-Sep-11 Hierophant -
105 milikot 22D. 3H. 2019-Mar-12 Arcana Lord -
106 M60Patton 19D. 19H. 2020-Aug-02 Shillien Templar -
107 jlili 8D. 0H. 2020-Aug-02 Sword Muse -
108 KraKens 24D. 21H. 2017-Dec-14 Mystic Muse -
109 Kalman 13D. 1H. 2019-Jul-20 Titan -
110 Poni 15D. 19H. 2020-Aug-02 Elemental Master -
111 Akrid 24D. 5H. 2020-Aug-02 Sword Muse -
112 tatta 12D. 16H. 2020-Jul-16 Elemental Master -
113 CBR01 17D. 20H. 2020-Sep-09 Grand Khavatari -
114 T1TANpve 3D. 10H. 2020-Jul-24 Titan -
115 booj 10D. 15H. 2020-Aug-02 Dreadnought -
116 BRW 8D. 8H. 2020-Aug-02 Hell Knight -
117 CKUHC 51D. 16H. 2020-Aug-06 Maestro -
118 kpl3lc 2D. 22H. 2020-Sep-20 Trickster -
119 alooo 4D. 6H. 2020-Apr-15 Soultaker -
120 ZaKaTpwnz 33D. 10H. 2020-Jul-10 Mystic Muse -
121 Poimela 1D. 1H. 2020-Aug-02 Cardinal -
122 BAP4IHA3 7D. 22H. 2020-Aug-09 Doomcryer -
123 daphcelti 7D. 14H. 2020-Jul-26 Phoenix Knight -
124 SCHLESSERII 4D. 10H. 2020-Aug-02 Soul hound -
125 Sanati 14D. 22H. 2020-Jan-12 Hierophant -
126 Albssar 52D. 21H. 2020-Aug-02 Titan -
127 Damir 7D. 9H. 2018-Dec-29 Shillien Templar -
128 Renamedi1179864 6D. 2H. 2017-Oct-01 Ghost Hunter -
129 GlinaGalina 64D. 3H. 2020-Aug-07 Doomcryer -
130 XAICA 18D. 17H. 2020-Aug-02 Soultaker -
131 Nad9I 27D. 18H. 2020-Mar-03 Shillien Saint -
132 SerCat 13D. 2H. 2020-Aug-02 Arcana Lord -
133 Myj4inka 13D. 18H. 2020-Sep-09 Soultaker -
134 Renamedz3050 1D. 22H. 2020-Aug-02 Soultaker -
135 faktorBd 22D. 23H. 2019-Feb-24 Spectral Dancer -
136 LoreleiHF 4D. 13H. 2020-Jul-10 Soul hound -
137 Gada 14D. 1H. 2018-Aug-21 Sword Muse -
138 Lea2 7D. 23H. 2019-Sep-14 Moonlight Sentinel -
139 Renamed464891 20D. 2H. 2020-Jul-11 Sword Muse -
140 resport 29D. 20H. 2020-Jul-25 Doomcryer -
141 XOJlMC 41D. 2H. 2020-Aug-02 Doomcryer -
142 zPyhz 7D. 21H. 2019-Sep-14 Ghost Sentinel -
143 xRifxx7 6D. 12H. 2020-Aug-02 Arcana Lord -
144 DONTABAk 25D. 3H. 2019-Feb-06 Cardinal -
145 Durepa 12D. 4H. 2020-Aug-02 Dominator -
146 Frisbee 9D. 21H. 2018-Jun-10 Storm Screamer -
147 49ZIK49 7D. 14H. 2020-Jul-25 Titan -
148 lfdfqljcdbljc 15D. 14H. 2020-Aug-02 Dominator -
149 xEbasheRx 12D. 5H. 2019-Mar-12 Titan -
150 alkoprincesa 6D. 13H. 2020-Aug-02 Spectral Master -
151 Fr2001 8D. 3H. 2020-Aug-02 Moonlight Sentinel -
152 CBR 9D. 14H. 2020-Aug-20 Soultaker -
153 Renamedx628189 9D. 21H. 2020-Apr-07 Doomcryer -
154 Ledipyh 5D. 11H. 2019-Sep-14 Cardinal -
155 Renamed96789 31D. 5H. 2020-Jul-26 Cardinal -
156 xxBeLaxx 9D. 14H. 2020-Jul-16 Arcana Lord -
157 overdark 12D. 6H. 2020-Jul-25 Hierophant -
158 stpu4ok 13D. 18H. 2020-Aug-02 Doomcryer -
159 696 35D. 14H. 2020-Aug-02 Titan -
160 Merged0105364 23D. 16H. 2020-Jul-25 Spectral Dancer -
161 SEGA72 9D. 22H. 2020-Aug-02 Fortune Seeker -
162 pantera13 18D. 17H. 2020-Aug-07 Phoenix Knight -
163 Ky6uHeu 3D. 8H. 2020-Aug-02 Archmage -
164 lordark 24D. 10H. 2020-Jul-25 Sword Muse -
165 HealpoKD 6D. 17H. 2020-Aug-02 Cardinal -
166 crusaz 16D. 19H. 2020-Jul-25 Soultaker -
167 Renamedi1506205 1D. 11H. 2017-Oct-28 Phoenix Knight -
168 pppve 8D. 12H. 2020-Jul-19 Hierophant -
169 NsKbyryndyk 3D. 11H. 2017-Dec-08 Cardinal -
170 Renamedz1516880 37D. 17H. 2018-May-22 Sword Muse -
171 zmeyskiyy 15D. 1H. 2020-Aug-02 Hell Knight -
172 lillilil 0D. 15H. 2020-Aug-02 Sword Muse -
173 FoxyLove 27D. 7H. 2020-Aug-02 Evas Saint -
174 Renamed98384 24D. 17H. 2020-Aug-02 Fortune Seeker -
175 HAZ1 26D. 2H. 2020-Aug-07 Fortune Seeker -
176 BATCOH 16D. 3H. 2020-Aug-02 Arcana Lord -
177 Valas 18D. 5H. 2020-Jul-25 Prophet -
178 seregaMAMONT 2D. 1H. 2017-Oct-03 Hell Knight -
179 OTCOC 51D. 21H. 2018-Nov-19 Doomcryer -
180 TakeItOff 2D. 2H. 2017-Jun-06 Mystic Muse -
181 TiLiTPaLiBaLi 3D. 23H. 2020-Aug-02 Spectral Dancer -
182 Renamed247675 4D. 6H. 2020-Aug-02 Dreadnought -
183 Bafnutii 14D. 21H. 2020-Jul-21 Doomcryer -
184 xRenesmIx 1D. 19H. 2020-Jul-25 Spectral Master -
185 294ZIK294 5D. 3H. 2020-Jul-25 Duelist -
186 Judpve 4D. 3H. 2020-Jul-19 Judicator -
187 TIT0MIR 51D. 16H. 2020-Mar-06 Evas Saint -
188 war232 2D. 17H. 2020-Aug-20 Titan -
189 etanol4ik 3D. 18H. 2019-Feb-22 Doomcryer -
190 1987 2D. 20H. 2020-Aug-02 Grand Khavatari -
191 Hilinxd 18D. 6H. 2020-Jul-25 Judicator -
192 plyoshka 36D. 22H. 2019-Jan-31 Storm Screamer -
193 rf55x7 12D. 17H. 2020-Aug-20 Dreadnought -
194 72Rif72x15 12D. 16H. 2020-Aug-02 Grand Khavatari -
195 CBuHHouqpapIII 31D. 2H. 2020-Jul-26 Grand Khavatari -
196 zlyka1 14D. 10H. 2020-Sep-13 Titan -
197 TroneIIIViebu 18D. 11H. 2019-Feb-08 Destroyer -
198 TXAIIIKA 11D. 8H. 2020-Jul-25 Bladedancer -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RapidDeath Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 server

RPG La2 ertheia lineage 2 orc

Παίκτες:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 IToffy
  • 03 iOm
  • 04 isi1337
  • 05 Demokrit
  • 06 Heal100k
  • 07 st1cs
  • 08 Bruenor
  • 09 Wigo
  • 10 Elrongil

Ssq:
Αυγή   98.19%
Σούρουπο   1.8%
Ημέρα