Τίτλος σελίδας: Lineage ii ertheia HighFive 🚓 Top Server Federation x15 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης
Φυλή - RapidDeath.
Όνομα Χρήση χρόνου Τελευταία σύνδεση Κατηγορία  
1 XxSAGAxX 218D. 7H. 2021-Apr-18 Titan -
2 BAP4iHA 103D. 0H. 2021-Apr-18 Doomcryer -
3 xxCUMxx 107D. 17H. 2021-Apr-19 Shillien Templar +
4 TuGR 15D. 4H. 2020-Nov-02 Shillien Templar -
5 xBRWx 41D. 22H. 2021-Apr-18 Soultaker -
6 Rf13 11D. 22H. 2021-Apr-17 Ghost Hunter -
7 Ispan4ik 14D. 14H. 2021-Apr-18 Shillien Templar -
8 xCAGAx 60D. 20H. 2021-Apr-17 Dominator -
9 72Rif72 38D. 14H. 2021-Apr-17 Duelist -
10 Renamede538338 18D. 10H. 2021-Apr-19 Elemental Master -
11 BotEtoTX 198D. 16H. 2021-Mar-23 Adventurer -
12 rf75 59D. 4H. 2021-Apr-18 Shillien Templar -
13 TTGs 28D. 1H. 2021-Apr-12 Titan -
14 Bemers 41D. 14H. 2021-Apr-19 Grand Khavatari -
15 KATEHAK 134D. 5H. 2021-Apr-19 Grand Khavatari -
16 Stalion 130D. 5H. 2021-Apr-19 Doomcryer -
17 SuperPuperBaFF 51D. 6H. 2021-Apr-16 Hierophant -
18 BAP4iHA2 66D. 18H. 2021-Apr-18 Doomcryer -
19 taretto 86D. 6H. 2019-Jun-15 Dominator -
20 Walleo 73D. 11H. 2019-Jun-15 Evas Saint -
21 SCHLESSER 75D. 10H. 2021-Apr-18 Fortune Seeker -
22 EEIIIka2012 90D. 7H. 2021-Mar-23 Evas Saint -
23 lagoon1 53D. 4H. 2021-Apr-18 Spectral Dancer -
24 SvSMaStErYx15 78D. 21H. 2021-Mar-23 Sword Muse -
25 brayzer 21D. 4H. 2021-Apr-18 Evas Saint -
26 kot01x15 7D. 20H. 2021-Apr-18 Hierophant -
27 BDsisj 29D. 3H. 2021-Apr-19 Spectral Dancer -
28 SVSsisj 26D. 20H. 2021-Apr-19 Sword Muse -
29 XALABAHGA 70D. 6H. 2021-Apr-18 Doomcryer -
30 Damacle 14D. 16H. 2021-Mar-30 Cardinal -
31 IIIAPUKOB 20D. 5H. 2021-Apr-19 Arcana Lord -
32 jlili 9D. 12H. 2021-Apr-18 Sword Muse -
33 Kastun 48D. 10H. 2021-Apr-18 Evas Saint -
34 DrStrange 40D. 2H. 2021-Mar-08 Cardinal -
35 Akrid 25D. 7H. 2021-Apr-18 Sword Muse -
36 hazard 41D. 8H. 2021-Feb-12 Titan -
37 Zverev 39D. 15H. 2021-Apr-13 Hierophant -
38 ListenToMe 105D. 11H. 2021-Apr-18 Sword Muse -
39 M60Patton 21D. 2H. 2021-Apr-18 Shillien Templar -
40 CBR2 21D. 18H. 2021-Apr-18 Spectral Dancer -
41 trahanie 75D. 23H. 2019-Mar-12 Spectral Dancer -
42 xELVISx 35D. 10H. 2019-Mar-12 Shillien Templar -
43 ZeXter 4D. 13H. 2021-Feb-04 Cardinal -
44 ebat9 14D. 11H. 2019-Feb-09 Titan -
45 Nadya2 25D. 19H. 2021-Feb-25 Spectral Dancer -
46 lilil 19D. 7H. 2021-Apr-05 Cardinal -
47 bobriha 18D. 17H. 2020-Feb-04 Grand Khavatari -
48 3AXAP 12D. 7H. 2021-Apr-19 Phoenix Knight -
49 bbcc 35D. 7H. 2021-Apr-19 Elemental Master -
50 kpi3is2020 5D. 1H. 2021-Apr-04 Spectral Master -
51 34 5D. 3H. 2021-Apr-04 Shillien Saint -
52 BIPTYO3 19D. 8H. 2021-Apr-18 Elemental Master -
53 dragonko 12D. 20H. 2021-Apr-13 Archmage -
54 Morda3 24D. 10H. 2021-Apr-19 Titan -
55 lilili 10D. 23H. 2021-Mar-09 Archmage -
56 525 7D. 11H. 2021-Apr-18 Titan -
57 McLife 30D. 20H. 2021-Feb-28 Evas Saint -
58 Sneyk 3D. 1H. 2021-Apr-17 Archmage -
59 Gladkih 21D. 13H. 2019-Oct-30 Duelist -
60 Rf6 86D. 6H. 2021-Apr-18 Hierophant -
61 Akiva 46D. 6H. 2020-Aug-06 Fortune Seeker -
62 QX 32D. 22H. 2021-Apr-15 Shillien Saint -
63 BarsinA46 61D. 6H. 2021-Mar-06 Storm Screamer -
64 Linless 25D. 20H. 2021-Feb-25 Evas Templar -
65 Renamedi1179380 101D. 9H. 2017-Oct-29 Grand Khavatari -
66 Vedmed 293D. 9H. 2021-Feb-28 Spectral Dancer -
67 Rif72 17D. 1H. 2021-Mar-27 Storm Screamer -
68 Krem 23D. 3H. 2021-Mar-04 Dreadnought -
69 llilillililliill 19D. 6H. 2021-Apr-18 Shillien Saint -
70 CkyHcuK 26D. 7H. 2021-Apr-18 Fortune Seeker -
71 zmeyskiy 21D. 22H. 2021-Mar-05 Hell Knight -
72 BarbieSiize 29D. 19H. 2021-Apr-12 Elemental Master -
73 kowmap 20D. 1H. 2021-Apr-15 Titan -
74 XabaJIka 34D. 19H. 2017-Nov-15 Titan -
75 Xadi 6D. 7H. 2017-Nov-05 Fortune Seeker -
76 Atletka 6D. 1H. 2021-Apr-16 Phoenix Knight -
77 TaTTarpuM 5D. 6H. 2021-Apr-14 Dominator -
78 SIPEHA 117D. 3H. 2021-Apr-18 Titan -
79 NEKPA 54D. 8H. 2021-Apr-14 Soultaker -
80 DarkSerpent 81D. 2H. 2021-Apr-13 Spectral Dancer -
81 R1f72 39D. 14H. 2018-Apr-30 Arcana Lord -
82 DestroyMEN 11D. 7H. 2021-Mar-23 Titan -
83 Rf33 26D. 20H. 2021-Apr-08 Grand Khavatari -
84 Masszahill 88D. 18H. 2020-May-09 Evas Saint -
85 lBrainEaterl 42D. 0H. 2021-Apr-19 Cardinal -
86 loschadka 31D. 19H. 2021-Apr-18 Elemental Master -
87 Awake 52D. 0H. 2020-Oct-23 Mystic Muse -
88 kleric 26D. 4H. 2021-Mar-08 Cardinal -
89 L1ght 70D. 4H. 2018-Aug-29 Dominator -
90 A1ShAx5 152D. 12H. 2021-Apr-12 Doomcryer -
91 kpi3lc 17D. 22H. 2021-Apr-13 Archmage -
92 SadDeath 19D. 13H. 2020-Apr-04 Shillien Templar -
93 Renamedf2354 81D. 17H. 2018-Oct-30 Cardinal -
94 Sverdlovshanin 40D. 12H. 2019-Mar-12 Grand Khavatari -
95 Timana 13D. 11H. 2021-Jan-02 Doomcryer -
96 blakdark 41D. 4H. 2021-Feb-09 Doombringer -
97 iAPEC 90D. 12H. 2021-Apr-15 Dominator -
98 xStaizAx 1D. 4H. 2021-Feb-10 Shillien Saint -
99 6op3blu 16D. 16H. 2017-Nov-05 Grand Khavatari -
100 cream 37D. 3H. 2021-Apr-13 Archmage -
101 LK 42D. 2H. 2021-Apr-05 Cardinal -
102 Ofra 55D. 0H. 2021-Jan-18 Spectral Dancer -
103 MaxoHu1 21D. 10H. 2021-Mar-09 Sagittarius -
104 LeFuture 45D. 7H. 2020-Aug-02 Doomcryer -
105 APEC 39D. 23H. 2021-Feb-21 Dominator -
106 bruklin 35D. 3H. 2021-Apr-04 Soultaker -
107 Poimella 50D. 16H. 2021-Apr-04 Cardinal -
108 Kykolka 55D. 18H. 2021-Jan-01 Fortune Seeker -
109 Soulcatcher 72D. 7H. 2018-Oct-16 Spectral Dancer -
110 Thra11 17D. 11H. 2020-Dec-28 Titan -
111 KingOfWarlord 8D. 1H. 2017-May-08 Dreadnought -
112 BAP4IHA3 9D. 2H. 2021-Apr-18 Doomcryer -
113 SHKpve 2D. 9H. 2020-Dec-28 Shillien Templar -
114 SCHLESSERx7 19D. 21H. 2021-Apr-18 Doombringer -
115 BEPETUHO 2D. 23H. 2021-Apr-05 Soultaker -
116 milikot 22D. 3H. 2019-Mar-12 Arcana Lord -
117 CUM7 29D. 8H. 2021-Apr-19 Shillien Templar -
118 KraKens 24D. 21H. 2017-Dec-14 Mystic Muse -
119 Jhonny 2D. 1H. 2021-Apr-19 Shillien Templar +
120 Kalman 13D. 1H. 2021-Jan-18 Titan -
121 alooo 5D. 2H. 2021-Apr-17 Soultaker -
122 Myj4inka 15D. 18H. 2021-Apr-18 Soultaker -
123 CBR01 19D. 10H. 2021-Mar-28 Grand Khavatari -
124 T1TANpve 3D. 10H. 2020-Dec-28 Titan -
125 booj 10D. 16H. 2021-Apr-15 Dreadnought -
126 BRW 8D. 9H. 2021-Apr-18 Hell Knight -
127 CKUHC 51D. 17H. 2021-Apr-18 Maestro -
128 XAICA 19D. 11H. 2021-Apr-14 Soultaker -
129 Albssar 53D. 8H. 2021-Mar-10 Titan -
130 daphcelti 9D. 2H. 2021-Mar-06 Phoenix Knight -
131 SCHLESSERII 4D. 10H. 2021-Mar-10 Soul hound -
132 Sanati 15D. 1H. 2021-Jan-11 Hierophant -
133 xRifxx7 6D. 20H. 2021-Apr-17 Arcana Lord -
134 Damir 7D. 9H. 2018-Dec-29 Shillien Templar -
135 Renamedi1179864 6D. 2H. 2017-Oct-01 Ghost Hunter -
136 GlinaGalina 64D. 10H. 2021-Feb-04 Doomcryer -
137 CBR 13D. 11H. 2021-Apr-18 Soultaker -
138 SerCat 13D. 7H. 2021-Mar-08 Arcana Lord -
139 Nad9I 27D. 18H. 2021-Feb-25 Shillien Saint -
140 faktorBd 22D. 23H. 2019-Feb-24 Spectral Dancer -
141 LoreleiHF 4D. 13H. 2020-Jul-10 Soul hound -
142 Renamed654258 14D. 1H. 2018-Aug-21 Sword Muse -
143 Lea2 7D. 23H. 2019-Sep-14 Moonlight Sentinel -
144 Renamed464891 20D. 2H. 2021-Feb-09 Sword Muse -
145 resport 29D. 20H. 2021-Feb-09 Doomcryer -
146 zPyhz 7D. 21H. 2019-Sep-14 Ghost Sentinel -
147 crusaz 18D. 0H. 2021-Apr-19 Soultaker -
148 DONTABAk 25D. 3H. 2019-Feb-06 Cardinal -
149 Frisbee 9D. 21H. 2018-Jun-10 Storm Screamer -
150 49ZIK49 7D. 14H. 2021-Jan-17 Titan -
151 xEbasheRx 12D. 5H. 2019-Mar-12 Titan -
152 alkoprincesa 6D. 13H. 2021-Mar-08 Spectral Master -
153 Fr2001 8D. 3H. 2021-Apr-04 Moonlight Sentinel -
154 Renamedx628189 9D. 21H. 2020-Apr-07 Doomcryer -
155 Ledipyh 5D. 11H. 2019-Sep-14 Cardinal -
156 Renamed96789 31D. 5H. 2021-Mar-10 Cardinal -
157 xxBeLaxx 9D. 14H. 2021-Feb-10 Arcana Lord -
158 overdark 12D. 6H. 2021-Feb-09 Hierophant -
159 Merged0105364 23D. 16H. 2021-Jan-15 Spectral Dancer -
160 Ky6uHeu 3D. 8H. 2021-Apr-18 Archmage -
161 lordark 24D. 10H. 2020-Dec-28 Sword Muse -
162 HealpoKD 7D. 9H. 2021-Apr-18 Cardinal -
163 Renamedi1506205 1D. 11H. 2017-Oct-28 Phoenix Knight -
164 pppve 8D. 12H. 2020-Dec-28 Hierophant -
165 NsKbyryndyk 3D. 11H. 2017-Dec-08 Cardinal -
166 Renamedz1516880 37D. 17H. 2018-May-22 Sword Muse -
167 seregaMAMONT 2D. 1H. 2017-Oct-03 Hell Knight -
168 OTCOC 51D. 21H. 2018-Nov-19 Doomcryer -
169 TakeItOff 2D. 2H. 2017-Jun-06 Mystic Muse -
170 xRenesmIx 1D. 19H. 2021-Feb-10 Spectral Master -
171 294ZIK294 5D. 3H. 2021-Jan-17 Duelist -
172 Judpve 4D. 3H. 2020-Dec-28 Judicator -
173 TIT0MIR 51D. 20H. 2021-Feb-25 Evas Saint -
174 etanol4ik 3D. 18H. 2019-Feb-22 Doomcryer -
175 1987 2D. 22H. 2021-Apr-05 Grand Khavatari -
176 Hilinxd 18D. 6H. 2021-Mar-04 Judicator -
177 plyoshka 36D. 22H. 2019-Jan-31 Storm Screamer -
178 MOTblJIb 1D. 16H. 2021-Apr-19 Grand Khavatari -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RapidDeath Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 server

RPG La2 ertheia lineage 2 orc

Παίκτες:
  • 01 bebetto
  • 02 xTheresa
  • 03 iOm
  • 04 CicaDraza
  • 05 iDemokrit
  • 06 isi1337
  • 07 K1ngMaster
  • 08 Divine
  • 09 Elicottero
  • 10 Wiedzmin

Ssq:
Αυγή   100%
Σούρουπο   0%
Ημέρα