Τίτλος σελίδας: Lineage 2 us servers HighFive 🚬 Servers L2 Federation x15 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης
Φυλή - SKYxLEGION.
Όνομα Χρήση χρόνου Τελευταία σύνδεση Κατηγορία  
1 SilentFaith 570D. 4H. 2020-Nov-23 Spectral Master -
2 lVODKINl 106D. 10H. 2020-Oct-30 Archmage -
3 Getero 128D. 17H. 2020-Nov-24 Doomcryer -
4 PLANchesko 134D. 1H. 2020-Nov-19 Spectral Dancer -
5 SVHax 72D. 21H. 2020-Nov-24 Sword Muse -
6 Diaboliq 86D. 11H. 2020-Nov-23 Titan -
7 Murielle 161D. 22H. 2020-Nov-22 Titan -
8 SonyVegas 50D. 22H. 2020-Nov-23 Cardinal -
9 bebetto 308D. 15H. 2020-Nov-24 Cardinal +
10 Renamed5344 45D. 4H. 2020-Nov-19 Storm Screamer -
11 iGoldMembeR 123D. 3H. 2020-Nov-24 Dreadnought +
12 ItsShowTime 79D. 14H. 2020-Nov-16 Titan -
13 Generalisimus 217D. 4H. 2020-Nov-17 Doomcryer -
14 Rebecka 41D. 6H. 2020-Nov-19 Storm Screamer -
15 lDonzl 156D. 12H. 2020-Nov-22 Dominator -
16 iBOSCA 53D. 4H. 2020-Nov-23 Shillien Saint -
17 IMaxKaI 254D. 3H. 2020-Nov-15 Storm Screamer -
18 iCarelessAngel 88D. 7H. 2020-Nov-22 Cardinal -
19 FOGiii 99D. 0H. 2020-Nov-23 Titan -
20 Maru 279D. 2H. 2020-Nov-04 Wind Rider -
21 NeoNew 111D. 1H. 2020-Nov-15 Mystic Muse -
22 Curculio 18D. 22H. 2020-Nov-20 Cardinal -
23 iMisty 60D. 1H. 2020-Nov-24 Sword Muse -
24 Mile 60D. 5H. 2020-Nov-22 Soultaker -
25 HEVEN1 91D. 14H. 2020-Nov-22 Titan -
26 AnnaStazia 124D. 2H. 2020-Nov-13 Ghost Hunter -
27 polovass 53D. 1H. 2020-Jul-05 Fortune Seeker -
28 lMyDream 251D. 19H. 2020-Nov-23 Evas Saint -
29 Exez 173D. 19H. 2020-Nov-24 Soultaker -
30 Demokrit 393D. 16H. 2020-Nov-24 Phoenix Knight -
31 HeXuJI9ITop 31D. 10H. 2020-Nov-13 Cardinal -
32 ALEX16 63D. 11H. 2020-Oct-18 Archmage -
33 DarkPeper 117D. 21H. 2020-Nov-24 Shillien Templar -
34 Cutler 206D. 17H. 2020-Nov-24 Grand Khavatari -
35 Hamora 58D. 18H. 2020-Nov-24 Spectral Dancer -
36 GT32 39D. 22H. 2020-Nov-23 Spectral Dancer -
37 Sor4eg 52D. 21H. 2020-Nov-24 Archmage -
38 MM4eg 42D. 18H. 2020-Nov-24 Mystic Muse -
39 Sarcasm 37D. 4H. 2020-Nov-16 Evas Saint -
40 IIeIIeJlaLL 24D. 7H. 2020-Nov-24 Dominator -
41 xTheresa 147D. 23H. 2020-Nov-23 Shillien Saint -
42 Taxiellina 13D. 0H. 2020-Nov-24 Sword Muse -
43 BgHa3MopeTa 83D. 18H. 2020-Nov-01 Duelist -
44 Kalla 48D. 13H. 2020-Nov-22 Titan -
45 Daeneryss 206D. 23H. 2020-Nov-22 Titan -
46 Otta 12D. 15H. 2020-Sep-03 Archmage -
47 CmpaHHuk 5D. 9H. 2020-Nov-16 Soul hound -
48 Hilios 103D. 23H. 2020-Nov-10 Cardinal -
49 LifeForce 41D. 16H. 2020-Nov-15 Cardinal -
50 ExoTrela 181D. 0H. 2020-Nov-23 Elemental Master -
51 MALIIK 128D. 1H. 2020-Nov-23 Soultaker -
52 LethalMaster 120D. 6H. 2020-Nov-24 Ghost Hunter +
53 lDarkCrystall 213D. 22H. 2020-Jul-19 Spectral Dancer -
54 IDF 514D. 18H. 2020-Nov-24 Titan +
55 baltazap 114D. 4H. 2020-Nov-15 Spectral Dancer -
56 Mopran 62D. 3H. 2020-Nov-15 Archmage -
57 isi1337 191D. 5H. 2020-Nov-24 Dominator +
58 Renamed795539 98D. 7H. 2020-Nov-22 Evas Saint -
59 Ap6u3JIb 43D. 10H. 2020-Nov-23 Trickster -
60 1llI 183D. 13H. 2020-Nov-23 Titan -
61 Daimon 134D. 20H. 2020-Nov-24 Dominator +
62 UndertakeP 235D. 16H. 2020-Nov-03 Duelist -
63 Hazb1n 62D. 14H. 2020-Nov-05 Evas Saint -
64 ZzJokerzZ 23D. 8H. 2020-Nov-24 Doomcryer -
65 Stix 120D. 21H. 2020-Nov-15 Sword Muse -
66 Dislikee 29D. 9H. 2020-Nov-23 Wind Rider -
67 CkpuMepx 20D. 6H. 2020-Nov-08 Elemental Master -
68 Nefistofel 16D. 22H. 2020-Nov-01 Hell Knight -
69 Bluz 336D. 8H. 2020-Nov-24 Sword Muse -
70 SelfTarget 7D. 22H. 2020-Nov-20 Dreadnought -
71 KATARIDA 26D. 12H. 2020-Oct-18 Spectral Dancer -
72 4i44OJIiNA 182D. 22H. 2020-Nov-24 Spectral Dancer -
73 PapayaPink 84D. 14H. 2020-Nov-23 Cardinal -
74 SweetBoys 40D. 4H. 2020-Nov-24 Evas Saint +
75 lllPikaR6lll 26D. 6H. 2020-Nov-16 Dreadnought -
76 TrafalgarD 57D. 12H. 2020-Nov-24 Cardinal +
77 MRipli 34D. 15H. 2020-Nov-23 Dreadnought -
78 LeePace 69D. 17H. 2020-Nov-14 Evas Saint -
79 MisterKiker 81D. 10H. 2020-Nov-01 Titan -
80 Lichifet 66D. 20H. 2020-Nov-23 Archmage -
81 Thirsty 92D. 21H. 2020-Nov-24 Titan -
82 MrA1ph 38D. 23H. 2020-Oct-04 Cardinal -
83 YoungXekc 94D. 4H. 2020-Nov-15 Dominator -
84 MMbotON 91D. 16H. 2020-Nov-24 Mystic Muse +
85 zFakz 147D. 23H. 2020-Nov-24 Spectral Dancer -
86 NameBuffer 77D. 22H. 2020-Nov-24 Dominator -
87 Merged068142 46D. 22H. 2020-Oct-27 Phoenix Knight -
88 CapitoshkA 293D. 8H. 2020-Nov-22 Mystic Muse -
89 Iremis 7D. 0H. 2020-Oct-25 Evas Saint -
90 FreeWinBuff 37D. 22H. 2020-Nov-11 Doomcryer -
91 Over4me 68D. 20H. 2020-Nov-07 Dominator -
92 lillj 12D. 14H. 2019-Jul-21 Spectral Dancer -
93 lWiedzminl 141D. 8H. 2020-Nov-23 Duelist -
94 CC1eaner 100D. 15H. 2020-Nov-23 Cardinal -
95 x322x 84D. 12H. 2020-Nov-16 Evas Saint -
96 CkaI7lLuK 26D. 13H. 2020-Nov-22 Elemental Master -
97 4qua 82D. 16H. 2020-Nov-22 Mystic Muse -
98 Kleriona 15D. 5H. 2020-Nov-23 Evas Saint -
99 xBREGOx 52D. 3H. 2020-Nov-23 Spectral Dancer -
100 rlyko 45D. 6H. 2020-Nov-21 Soul hound -
101 Silvani 8D. 15H. 2020-Oct-27 Dominator -
102 lSR8 203D. 19H. 2020-Nov-24 Grand Khavatari -
103 Wiedzmin 194D. 16H. 2020-Nov-24 Duelist -
104 WhiteVVolf 17D. 20H. 2020-Nov-20 Cardinal -
105 Sellix 71D. 5H. 2020-Nov-14 Ghost Hunter -
106 MainMan 190D. 2H. 2020-Nov-23 Evas Saint -
107 zn11 77D. 16H. 2020-Nov-23 Titan -
108 Renamedx462431 193D. 14H. 2020-Nov-07 Sword Muse -
109 Raido 266D. 12H. 2020-Nov-14 Shillien Saint -
110 Maala 41D. 14H. 2020-Nov-18 Hell Knight -
111 Olaala 143D. 1H. 2020-Nov-23 Soul hound -
112 III0K0JIADKA 11D. 16H. 2020-Oct-04 Spectral Dancer -
113 Xeena 173D. 22H. 2020-Nov-22 Spectral Dancer -
114 GidroPonyka 29D. 6H. 2020-Nov-15 Elemental Master -
115 XX 65D. 20H. 2020-Nov-15 Sword Muse -
116 Beladrielith 192D. 8H. 2020-Nov-20 Evas Saint -
117 BiZaRkA 198D. 0H. 2020-Nov-23 Cardinal -
118 DreamDiver 71D. 20H. 2020-Jul-29 Soultaker -
119 RtI 91D. 9H. 2020-Jun-26 Dominator -
120 ISR8 333D. 7H. 2020-Nov-24 Grand Khavatari +
121 iDemokrit 116D. 6H. 2020-Nov-23 Hell Knight -
122 SABIK 93D. 10H. 2020-Nov-24 Titan -
123 Bloodsy 22D. 10H. 2020-Nov-21 Soul hound -
124 Sa1via 111D. 11H. 2020-Nov-22 Sword Muse -
125 R1ba 819D. 3H. 2020-Nov-24 Dominator -
126 Minnuhaha 46D. 18H. 2020-Nov-16 Cardinal -
127 AgeHT 108D. 10H. 2020-Nov-13 Sword Muse -
128 MsElissa 51D. 10H. 2020-Aug-03 Evas Saint -
129 Ferara 62D. 22H. 2020-Nov-14 Titan -
130 GreenEvolution 120D. 23H. 2020-Nov-23 Archmage -
131 OkcaHaOroHb 7D. 1H. 2020-Nov-15 Archmage -
132 Rif 79D. 18H. 2020-Nov-22 Cardinal -
133 Moonlight 47D. 7H. 2020-Nov-15 Elemental Master -
134 Juden 59D. 0H. 2020-Nov-06 Archmage -
135 NeveNero 169D. 19H. 2020-Nov-24 Dominator -
136 BezMozgOFF 39D. 0H. 2020-Nov-12 Evas Saint -
137 SABIKUS 85D. 2H. 2020-Nov-24 Titan -
138 xElizabethx 158D. 10H. 2020-Nov-24 Storm Screamer +
139 Cukorfalat 70D. 2H. 2020-Nov-20 Mystic Muse -
140 iSnoB 13D. 3H. 2020-Nov-09 Hell Knight -
141 Eskimo 68D. 18H. 2020-Nov-21 Storm Screamer -
142 Disraptor 108D. 9H. 2020-Nov-06 Sword Muse -
143 KeSha 128D. 0H. 2020-Nov-20 Trickster -
144 xTatarstaNx 59D. 19H. 2020-Nov-18 Dominator -
145 iLacky 11D. 6H. 2020-Nov-22 Elemental Master -
146 SecondL1fe 98D. 23H. 2020-Nov-15 Evas Saint -
147 SpB 70D. 7H. 2020-Nov-21 Mystic Muse -
148 Velikolepnoko 15D. 19H. 2020-Sep-09 Moonlight Sentinel -
149 HubbaBuba 37D. 5H. 2020-Nov-07 Shillien Saint -
150 iBlakcHeart 164D. 16H. 2020-Nov-24 Cardinal +
151 HardBasS 158D. 0H. 2020-Nov-15 Spectral Dancer -
152 Kristiy 243D. 20H. 2020-Nov-15 Mystic Muse -
153 WestGold 23D. 5H. 2020-Nov-15 Dominator -
154 Ser 52D. 1H. 2020-Aug-04 Mystic Muse -
155 JKj 16D. 0H. 2020-Nov-15 Sagittarius -
156 Monna 83D. 14H. 2020-Nov-08 Dominator -
157 AnyCost 180D. 7H. 2020-Nov-24 Cardinal -
158 lllHiTechlll 32D. 21H. 2020-Nov-18 Mystic Muse -
159 Ned 40D. 16H. 2020-Nov-07 Cardinal -
160 JlU4IK 14D. 5H. 2020-Nov-14 Evas Saint -
161 xHateBastardsx 45D. 23H. 2020-Nov-21 Dominator -
162 KarpOFF 12D. 17H. 2020-Nov-15 Sword Muse -
163 Kometka 386D. 16H. 2020-Nov-15 Evas Saint -
164 Galadriell 97D. 2H. 2020-Nov-23 Mystic Muse -
165 Viloma 54D. 4H. 2020-Oct-04 Spectral Dancer -
166 RQU 35D. 3H. 2020-Nov-23 Titan -
167 y3De4Ka 57D. 12H. 2020-Nov-24 Elemental Master -
168 DiZaR 31D. 5H. 2020-Nov-15 Archmage -
169 Zyll 51D. 14H. 2020-Nov-23 Elemental Master -
170 HiTech2 40D. 15H. 2020-Nov-21 Sagittarius -
171 GangsterOrk 20D. 12H. 2020-Nov-15 Grand Khavatari -
172 Celestial 149D. 8H. 2020-Nov-23 Cardinal -
173 SwMus 74D. 17H. 2020-Nov-22 Sword Muse -
174 superslab 33D. 13H. 2020-Nov-23 Sagittarius -
175 Throess 204D. 3H. 2020-Nov-15 Mystic Muse -
176 AntiMaidan 58D. 11H. 2020-Nov-22 Elemental Master -
177 Renamed615 120D. 16H. 2020-Nov-20 Trickster -
178 CrazySquirrelx15 137D. 9H. 2020-Nov-24 Trickster -
179 PeaJIucT 2D. 12H. 2020-Nov-18 Trickster -
180 Gwynbleidd 45D. 17H. 2020-Nov-16 Mystic Muse -
181 TT 86D. 1H. 2020-Nov-16 Elemental Master -
182 Prosvik 140D. 9H. 2020-Nov-16 Trickster -
183 Looordi 7D. 16H. 2020-Nov-23 Dominator -
184 ImelKonya 5D. 3H. 2020-Nov-21 Elemental Master -
185 HabbaHan 24D. 23H. 2020-Nov-23 Soultaker -
186 SnipeStyle 16D. 11H. 2020-Nov-23 Sagittarius -
187 KblX 156D. 16H. 2020-Nov-19 Phoenix Knight -
188 Djeko 22D. 7H. 2020-Nov-17 Trickster -
189 iCoon 2D. 11H. 2020-Nov-15 Dominator -
190 TXlllN1K 10D. 9H. 2020-Nov-16 Adventurer -
191 Sapfira 32D. 1H. 2020-Oct-18 Evas Saint -
192 Overlordblet 0D. 17H. 2020-Oct-26 Dominator -
193 BlackDancer 5D. 2H. 2020-Nov-19 Spectral Dancer -
194 X 66D. 21H. 2020-Nov-16 Judicator -
195 PyiPur 24D. 5H. 2020-Nov-19 Judicator -
196 Madonnako 13D. 22H. 2020-Nov-22 Judicator -
197 xDx 49D. 21H. 2020-Nov-15 Judicator -
198 0TcTyIIHuk 2D. 2H. 2020-Nov-08 Soul breaker -
199 ZoomGlovers 1D. 14H. 2020-Nov-06 Spellsinger -
200 WEht 0D. 0H. 2020-Nov-16 Dwarven Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб SKYxLEGION Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Pts high five

RPG L2 high five noblesse quest lineage 2 high

Παίκτες:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 IToffy
  • 04 iOm
  • 05 isi1337
  • 06 Wiedzmin
  • 07 Demokrit
  • 08 Ozix
  • 09 ExoTrela
  • 10 st1cs

Ssq:
Αυγή   41.38%
Σούρουπο   58.62%
Ημέρα