Τίτλος σελίδας: L2 high five best tank HighFive ☦ H5 la2 Federation x15 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης
Φυλή - lTroYl.
Όνομα Χρήση χρόνου Τελευταία σύνδεση Κατηγορία  
1 DominikToretto 96D. 15H. 2020-Sep-18 Grand Khavatari -
2 Nathaly 52D. 12H. 2020-Aug-09 Sword Muse -
3 RoyalPower 28D. 2H. 2020-Feb-22 Doomcryer -
4 lPowerlx7 51D. 20H. 2020-Sep-21 Titan -
5 Jussika 70D. 6H. 2018-Jan-05 Evas Saint -
6 Irving 55D. 8H. 2020-Aug-09 Doomcryer -
7 GLM 119D. 18H. 2020-Jul-30 Hierophant -
8 doooodik 74D. 13H. 2020-Sep-20 Soultaker -
9 Nallie 41D. 10H. 2020-Aug-09 Evas Saint -
10 Ystera 62D. 21H. 2020-Aug-14 Sword Muse -
11 Psaylok 72D. 14H. 2020-Aug-14 Spectral Dancer -
12 Kurupt 68D. 17H. 2020-Sep-15 Titan -
13 Drah 54D. 6H. 2020-Aug-14 Doomcryer -
14 TirFarmKe 126D. 6H. 2020-Sep-21 Grand Khavatari -
15 Grandancer 42D. 12H. 2018-Feb-15 Spectral Dancer -
16 Nels 9D. 7H. 2019-Sep-25 Evas Saint -
17 iNimizida 177D. 13H. 2020-Sep-18 Grand Khavatari -
18 Emela 37D. 17H. 2020-Aug-14 Hierophant -
19 2gDod 9D. 23H. 2020-Aug-06 Soultaker -
20 4Grandancer 6D. 3H. 2020-Sep-18 Spectral Dancer -
21 3Grandancer 10D. 22H. 2020-Sep-18 Spectral Dancer -
22 2Grandancer 14D. 0H. 2020-Sep-18 Spectral Dancer -
23 7gDod 7D. 22H. 2020-Aug-06 Soultaker -
24 1Grandancer 12D. 21H. 2020-Sep-18 Spectral Dancer -
25 2Serinaut 4D. 21H. 2020-Jul-28 Hierophant -
26 5gDod 8D. 4H. 2020-Aug-06 Soultaker -
27 4gDod 5D. 9H. 2020-Aug-06 Soultaker -
28 Aktor01 5D. 10H. 2020-Sep-19 Titan -
29 Aktor02 5D. 3H. 2020-Sep-18 Titan -
30 Aktor03 4D. 22H. 2020-Sep-19 Titan -
31 Aktor08 3D. 20H. 2020-Sep-18 Titan -
32 Aktor09 3D. 14H. 2020-Sep-18 Titan -
33 Aktor10 4D. 1H. 2020-Sep-19 Titan -
34 Aktor15 3D. 22H. 2020-Sep-18 Titan -
35 Aktor16 3D. 10H. 2020-Sep-19 Titan -
36 Aktor17 4D. 6H. 2020-Sep-19 Titan -
37 Aktor22 3D. 13H. 2020-Sep-18 Titan -
38 Aktor23 3D. 14H. 2020-Sep-19 Titan -
39 Aktor24 3D. 4H. 2020-Sep-19 Titan -
40 Aktor29 2D. 12H. 2020-Sep-18 Titan -
41 Aktor30 3D. 3H. 2020-Sep-19 Titan -
42 Aktor31 2D. 1H. 2020-Sep-19 Titan -
43 Vespula 212D. 19H. 2020-Jul-21 Doomcryer -
44 Light 207D. 15H. 2020-Jul-21 Sword Muse -
45 Aktor36 2D. 1H. 2020-Sep-18 Titan -
46 Aktor37 2D. 9H. 2020-Sep-18 Titan -
47 Aktor38 1D. 13H. 2020-Sep-19 Titan -
48 Aktor39 1D. 14H. 2020-Sep-19 Titan -
49 Aktor40 1D. 6H. 2020-Sep-19 Titan -
50 Aktor41 1D. 14H. 2020-Sep-19 Titan -
51 RomkiEE 17D. 0H. 2020-Sep-20 Evas Saint -
52 ekb228 23D. 6H. 2020-Sep-09 Fortune Seeker -
53 Gisara 31D. 22H. 2019-Jan-06 Dominator -
54 1gDod 9D. 11H. 2020-Aug-06 Soultaker -
55 VLENORIA 76D. 23H. 2019-Jan-23 Doomcryer -
56 Goodik 57D. 11H. 2018-Feb-17 Sword Muse -
57 MeisterFranz 8D. 14H. 2020-Sep-15 Dreadnought -
58 6gDod 6D. 15H. 2020-Aug-06 Soultaker -
59 2Aktorugar 20D. 5H. 2020-Aug-06 Grand Khavatari -
60 3gDod 4D. 14H. 2020-Aug-06 Soultaker -
61 7Aktorugar 4D. 22H. 2020-Aug-06 Grand Khavatari -
62 1Aktorugar 6D. 4H. 2020-Aug-06 Grand Khavatari -
63 Pre3ervotiv 317D. 18H. 2019-Jan-23 Doomcryer -
64 1Raido 9D. 5H. 2020-Aug-06 Shillien Saint -
65 Elmuera 208D. 4H. 2020-Jun-04 Cardinal -
66 Beoith 102D. 11H. 2018-Feb-13 Archmage -
67 lMyWindl 19D. 20H. 2019-Jan-23 Archmage -
68 Naylex 44D. 7H. 2020-May-30 Dominator -
69 DD 190D. 7H. 2020-Jul-21 Grand Khavatari -
70 Typ4uk 49D. 6H. 2018-Feb-23 Doomcryer -
71 ΗμέραOfGlory 45D. 21H. 2019-Jan-30 Sword Muse -
72 6Aktorugar 4D. 22H. 2020-Aug-06 Grand Khavatari -
73 katox15 40D. 22H. 2019-Apr-12 Doomcryer -
74 lGrandancerl 192D. 16H. 2018-Feb-23 Spectral Dancer -
75 dHranom 3D. 2H. 2020-Feb-22 Shillien Templar -
76 SacredGun 28D. 17H. 2018-Feb-13 Shillien Templar -
77 noptmone 90D. 15H. 2020-Aug-26 Maestro -
78 Merged0293783 11D. 2H. 2020-Aug-09 Hierophant -
79 2 39D. 5H. 2020-Jul-22 Mystic Muse -
80 Gramlael 4D. 20H. 2019-Jan-15 Doombringer -
81 5Aktorugar 4D. 10H. 2020-Aug-06 Grand Khavatari -
82 Hranom 10D. 6H. 2020-Jun-15 Phoenix Knight -
83 1Serinaut 5D. 1H. 2020-Aug-06 Hierophant -
84 iJussik 11D. 4H. 2019-Jan-30 Arcana Lord -
85 6Pattern 3D. 11H. 2020-Aug-06 Shillien Templar -
86 2Raido 6D. 7H. 2020-Aug-06 Shillien Saint -
87 4Serinaut 4D. 21H. 2020-Aug-06 Hierophant -
88 5Serinaut 5D. 12H. 2020-Aug-06 Hierophant -
89 3Serinaut 3D. 14H. 2020-Aug-06 Hierophant -
90 FalilGaldur 10D. 13H. 2019-Jan-22 Phoenix Knight -
91 LimInna 2D. 4H. 2017-May-29 Ghost Sentinel -
92 7Goodik 0D. 22H. 2020-Aug-06 Sword Muse -
93 6Grandancer 3D. 7H. 2020-Sep-18 Spectral Dancer -
94 4Pattern 2D. 18H. 2020-Aug-06 Shillien Templar -
95 5Pattern 3D. 12H. 2020-Aug-06 Shillien Templar -
96 3Aktorugar 3D. 20H. 2020-Aug-06 Grand Khavatari -
97 7Grandancer 3D. 17H. 2020-Sep-18 Spectral Dancer -
98 3Pattern 2D. 9H. 2020-Jul-28 Shillien Templar -
99 1Goodik 2D. 10H. 2020-Apr-29 Sword Muse -
100 3Raido 3D. 17H. 2020-Aug-06 Shillien Saint -
101 Holodec 15D. 10H. 2019-Jan-22 Sword Muse -
102 FrankenSchtain 1D. 21H. 2020-Apr-23 Soultaker -
103 2Goodik 3D. 17H. 2020-Aug-06 Sword Muse -
104 6Raido 3D. 4H. 2020-Aug-06 Shillien Saint -
105 4Aktorugar 4D. 2H. 2020-Aug-06 Grand Khavatari -
106 PipkaElf 53D. 10H. 2018-Dec-14 Titan -
107 7Raido 2D. 19H. 2020-Aug-06 Shillien Saint -
108 fJuss 0D. 14H. 2018-Feb-05 Phantom Summoner -
109 Nelegal19 0D. 21H. 2020-Sep-18 Soultaker -
110 5Grandancer 2D. 10H. 2020-Sep-18 Spectral Dancer -
111 6Serinaut 2D. 6H. 2020-Jul-31 Hierophant -
112 4Goodik 1D. 14H. 2020-Jul-21 Sword Muse -
113 5Goodik 2D. 6H. 2020-Jul-31 Sword Muse -
114 7Serinaut 2D. 5H. 2020-Aug-06 Hierophant -
115 Sp0ilMen 51D. 16H. 2020-Sep-18 Fortune Seeker -
116 5Raido 2D. 12H. 2020-Aug-06 Shillien Saint -
117 4Raido 1D. 23H. 2020-Aug-06 Shillien Saint -
118 RdD76 1D. 4H. 2017-Oct-30 Destroyer -
119 7Pattern 1D. 15H. 2020-Jul-31 Shillien Templar -
120 1Pattern 2D. 8H. 2020-Aug-06 Shillien Templar -
121 Plombeer 3D. 5H. 2019-Jan-08 Evas Saint -
122 2Pattern 2D. 10H. 2020-Aug-06 Shillien Templar -
123 3Goodik 1D. 0H. 2020-Apr-30 Sword Muse -
124 6Goodik 2D. 0H. 2020-Jul-31 Sword Muse -
125 SirLancer 3D. 14H. 2019-Jan-22 Dreadnought -
126 Areneza 0D. 13H. 2016-Nov-23 Destroyer -
127 RdD60 1D. 8H. 2017-Oct-30 Destroyer -
128 OgiH 18D. 11H. 2020-Sep-03 Titan -
129 Renamedz1723480 1D. 11H. 2020-Jun-20 Bounty Hunter -
130 Krutotenyushka 24D. 2H. 2020-Sep-02 Titan -
131 xKOKCx 12D. 9H. 2016-Oct-29 Warlord -
132 gWa 18D. 17H. 2020-Sep-03 Titan -
133 RdD50 1D. 8H. 2017-Dec-16 Destroyer -
134 RdD70 0D. 19H. 2017-Oct-30 Destroyer -
135 RdD40 1D. 17H. 2017-Dec-16 Destroyer -
136 SpoilerOkTok 0D. 1H. 2018-Feb-23 Scavenger -
137 RdD30 2D. 4H. 2017-Oct-30 Destroyer -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб LTroYl Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 server

RPG Lineage 2 zones

Παίκτες:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 IToffy
  • 03 iOm
  • 04 isi1337
  • 05 Demokrit
  • 06 Heal100k
  • 07 st1cs
  • 08 Bruenor
  • 09 Wigo
  • 10 Elrongil

Ssq:
Αυγή   76.15%
Σούρουπο   23.85%
Ημέρα