Τίτλος σελίδας: Lineage 2 classic 20 HighFive 🚬 L2 Server Federation x15 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης
Φυλή - xaxol.
Όνομα Χρήση χρόνου Τελευταία σύνδεση Κατηγορία  
1 GreenJoke 213D. 17H. 2021-May-03 Doomcryer -
2 seasoned 58D. 6H. 2021-Apr-29 Doombringer -
3 RGCsus 5D. 17H. 2021-May-03 Arcana Lord -
4 xIcerinKx 31D. 12H. 2021-May-01 Storm Screamer -
5 xSKYSCRAPERx 34D. 22H. 2021-May-01 Maestro -
6 Ylok 136D. 10H. 2021-May-01 Doomcryer -
7 swart 101D. 15H. 2021-May-01 Spectral Dancer -
8 tickler 13D. 10H. 2021-May-01 Dominator -
9 valensus 52D. 8H. 2021-May-05 Titan -
10 ministrella 9D. 7H. 2021-May-01 Shillien Saint -
11 xxxVOODOOxxx 52D. 16H. 2021-May-01 Doomcryer -
12 labeled 18D. 5H. 2021-Apr-28 Spectral Dancer -
13 BankVault 5D. 19H. 2021-Apr-03 Maestro -
14 xKnockOuTx 5D. 2H. 2021-May-03 Titan -
15 xKickax 4D. 17H. 2021-May-03 Shillien Templar -
16 xMy3blkAx 4D. 13H. 2021-May-03 Sword Muse -
17 xBoogYx 5D. 4H. 2021-May-03 Spectral Dancer -
18 x6aPaHx 9D. 11H. 2021-May-03 Doomcryer -
19 xPoPPinSx 4D. 9H. 2021-May-03 Hierophant -
20 zKnockOuTz 7D. 0H. 2021-May-03 Titan -
21 zKickaz 16D. 6H. 2021-May-03 Shillien Templar -
22 zMy3bIkaz 18D. 12H. 2021-May-03 Sword Muse -
23 zBoogYz 22D. 14H. 2021-May-03 Spectral Dancer -
24 z6aPaHz 33D. 21H. 2021-May-03 Doomcryer -
25 zPoPPinSz 22D. 22H. 2021-May-03 Hierophant -
26 zDoDeeKz 16D. 5H. 2021-May-03 Arcana Lord -
27 NLONG 6D. 19H. 2021-May-03 Doomcryer -
28 LONNG 6D. 8H. 2021-May-03 Doomcryer -
29 vidok52 1D. 12H. 2021-Apr-28 Spectral Dancer -
30 xAHXYPx 1D. 3H. 2021-Apr-28 Hierophant -
31 lance 5D. 14H. 2021-Apr-28 Dreadnought -
32 seasoned2 100D. 22H. 2021-Apr-29 Hierophant -
33 Selli 700D. 11H. 2021-Apr-04 Storm Screamer -
34 KALLIOJIKA 3D. 17H. 2021-May-01 Arcana Lord -
35 xxxkatalinaxxx 24D. 19H. 2021-Apr-28 Grand Khavatari -
36 CykaMerepa 2D. 14H. 2021-Feb-20 Dominator -
37 CykaMpa3b 3D. 0H. 2021-Apr-17 Dominator -
38 xMANOLOx5 32D. 11H. 2021-Apr-28 Evas Saint -
39 kroxmall 104D. 19H. 2021-May-01 Fortune Seeker -
40 Alixandrija 21D. 0H. 2020-Oct-15 Dreadnought -
41 vidok2 0D. 19H. 2021-May-01 Spectral Dancer -
42 xxxKETPUHxxx 10D. 3H. 2021-Apr-28 Hierophant -
43 Torfissar 3D. 18H. 2021-May-01 Ghost Sentinel -
44 xBUDOKx 9D. 6H. 2021-Apr-28 Hierophant -
45 KOPOHEP 0D. 23H. 2021-Apr-28 Titan -
46 obitelelkardii 0D. 21H. 2021-Apr-25 Arcana Lord -
47 HLlCKSTER 654D. 5H. 2021-Apr-28 Maestro -
48 PLONG 0D. 8H. 2021-May-03 Warcryer -
49 vidok42 0D. 18H. 2021-May-01 Spectral Dancer -
50 BILONG 0D. 16H. 2021-May-03 Doomcryer -
51 xxxxBEDbMAKxxxx 7D. 0H. 2021-May-01 Doomcryer -
52 HekprioBcTaHceB 0D. 12H. 2021-Apr-28 Spectral Master -
53 rlpoTe3ucT 2D. 17H. 2021-Apr-28 Shillien Templar -
54 GARGYLIY 7D. 6H. 2021-May-01 Archmage -
55 UJIAU 18D. 1H. 2021-Apr-28 Spectral Dancer -
56 raJIbBaHuka 3D. 19H. 2021-Apr-28 Spectral Dancer -
57 JOLONG 0D. 14H. 2021-May-03 Doomcryer -
58 rlJIECEHb 4D. 21H. 2021-Apr-28 Doomcryer -
59 vidok11 0D. 12H. 2021-Apr-28 Spectral Dancer -
60 vidok24 1D. 6H. 2021-May-01 Spectral Dancer -
61 xMANOLOx 10D. 3H. 2021-May-01 Evas Saint -
62 rlarla 2D. 6H. 2021-May-01 Cardinal -
63 ripumapa 0D. 22H. 2021-Apr-28 Soul hound -
64 HekpAriocToJIoB 0D. 14H. 2021-Apr-28 Spectral Master -
65 vidok9 1D. 1H. 2021-Apr-28 Spectral Dancer -
66 HekpMoJIuTBeHbIu 0D. 13H. 2021-Apr-28 Spectral Master -
67 x3APATYCTPAx 18D. 3H. 2021-Apr-28 Doomcryer -
68 serj16 0D. 20H. 2021-Apr-28 Spectral Master -
69 XaTuMaH 3D. 8H. 2021-May-01 Duelist -
70 serj2309 0D. 22H. 2021-Apr-28 Spectral Master -
71 HekpCBRTbIx 1D. 7H. 2021-Apr-28 Spectral Master -
72 vidok6 0D. 15H. 2021-Apr-28 Duelist -
73 nekrichio 4D. 19H. 2021-May-01 Soultaker -
74 vidok25 1D. 0H. 2021-May-01 Spectral Dancer -
75 CTUrMATA 2D. 21H. 2021-Apr-28 Sword Muse -
76 vidik5 0D. 17H. 2021-Apr-28 Duelist -
77 vidok7 0D. 14H. 2021-Apr-28 Duelist -
78 KAToTJIyheHux 1D. 14H. 2021-Apr-28 Spectral Master -
79 ADPEHAJIIH 9D. 3H. 2021-Apr-28 Hierophant -
80 MAPYB 1D. 0H. 2021-May-01 Fortune Seeker -
81 vidok41 1D. 18H. 2021-May-01 Spectral Dancer -
82 IIaTaJIoroaHaTom 3D. 6H. 2021-May-01 Hell Knight -
83 serj1700 1D. 2H. 2021-Apr-28 Spectral Master -
84 HekpriuJIurpuMoB 0D. 13H. 2021-Apr-28 Spectral Master -
85 AIIImoT 7D. 22H. 2021-May-01 Maestro -
86 vidok35 0D. 21H. 2021-May-01 Spectral Dancer -
87 serj8000 1D. 12H. 2021-Apr-28 Arcana Lord -
88 serj8787 1D. 3H. 2021-Apr-28 Spectral Master -
89 HekpriocJIyLLIHu 0D. 15H. 2021-Apr-28 Spectral Master -
90 serj6000 1D. 5H. 2021-Apr-28 Elemental Master -
91 vidok46 0D. 17H. 2021-May-01 Spectral Dancer -
92 vidok1 0D. 23H. 2021-May-01 Spectral Dancer -
93 vidok40 0D. 23H. 2021-May-01 Spectral Dancer -
94 vidok39 0D. 20H. 2021-May-01 Spectral Dancer -
95 serj2001 1D. 3H. 2021-Apr-28 Spectral Master -
96 Ma3eriA 0D. 18H. 2021-Apr-28 Duelist -
97 vidok47 0D. 21H. 2021-May-01 Spectral Dancer -
98 vidok43 0D. 17H. 2021-May-01 Spectral Dancer -
99 vidok49 1D. 2H. 2021-Apr-28 Spectral Dancer -
100 KaTTeMripopo4ecT 0D. 22H. 2021-Apr-28 Spectral Master -
101 KAToTcTyriHukoB 0D. 23H. 2021-Apr-28 Spectral Master -
102 SIIImoTKamHu 10D. 20H. 2021-May-01 Maestro -
103 xPRIZRAKx 3D. 6H. 2021-May-01 Ghost Hunter -
104 vidok36 1D. 6H. 2021-May-01 Spectral Dancer -
105 serj2000 1D. 0H. 2021-Apr-28 Arcana Lord -
106 vidok44 0D. 20H. 2021-May-01 Spectral Dancer -
107 serj1900 1D. 6H. 2021-Apr-28 Spectral Master -
108 KAJIUMA 2D. 19H. 2021-May-01 Phoenix Knight -
109 xKAJIUCTAx 1D. 14H. 2021-Apr-28 Titan -
110 KATePeTukoB 1D. 9H. 2021-Apr-28 Spectral Master -
111 xBETEPEHAPx 3D. 19H. 2021-May-01 Elemental Master -
112 HekpZepTBeHbIu 0D. 14H. 2021-Apr-28 Spectral Master -
113 xxxSTONExxx 2D. 22H. 2021-May-01 Maestro -
114 vidok34 0D. 23H. 2021-May-01 Spectral Dancer -
115 serj15 1D. 2H. 2021-Apr-28 Spectral Master -
116 serj7878 1D. 3H. 2021-Apr-28 Spectral Master -
117 xxxKAPUKUxxx 0D. 22H. 2021-Apr-28 Arcana Lord -
118 DIIImoTkHuru 3D. 15H. 2021-May-01 Maestro -
119 vidok33 2D. 3H. 2021-May-01 Spectral Dancer -
120 xHLlCKSTERx 577D. 21H. 2021-Apr-28 Maestro -
121 vidok12 0D. 18H. 2021-Apr-28 Spectral Dancer -
122 vidok50 0D. 18H. 2021-Apr-28 Spectral Dancer -
123 vidok48 1D. 1H. 2021-May-01 Spectral Dancer -
124 serj1701 5D. 12H. 2021-Apr-28 Elemental Master -
125 vidok45 1D. 1H. 2021-May-01 Spectral Dancer -
126 serj0190 1D. 5H. 2021-Apr-28 Spectral Master -
127 serj0990 1D. 3H. 2021-Apr-28 Spectral Master -
128 vidok37 1D. 20H. 2021-May-01 Spectral Dancer -
129 LLIrioJIHoMo4uU 0D. 23H. 2021-Apr-28 Spectral Master -
130 vidok17 0D. 15H. 2021-Apr-28 Spectral Dancer -
131 vidok51 1D. 1H. 2021-Apr-28 Spectral Dancer -
132 drunkenko 3D. 21H. 2021-Apr-28 Maestro -
133 vidok23 1D. 9H. 2021-May-01 Spectral Dancer -
134 vidok29 2D. 1H. 2021-Apr-28 Spectral Dancer -
135 HekpMy4eHukoB 1D. 0H. 2021-Apr-28 Spectral Master -
136 KATBeDbM 0D. 22H. 2021-Apr-28 Spectral Master -
137 CBIIImoT 12D. 2H. 2021-May-01 Maestro -
138 BEJIUroP 1D. 1H. 2021-May-01 Fortune Seeker -
139 vidok8 0D. 20H. 2021-Apr-28 Spectral Dancer -
140 vidok38 0D. 17H. 2021-May-01 Spectral Dancer -
141 YPAH 2D. 18H. 2021-Apr-28 Fortune Seeker -
142 KaT3aripeTriyTu 1D. 0H. 2021-Apr-28 Spectral Master -
143 vidok32 0D. 16H. 2021-Apr-28 Spectral Dancer -
144 vidok31 0D. 15H. 2021-Apr-28 Spectral Dancer -
145 vidok30 0D. 16H. 2021-Apr-28 Spectral Dancer -
146 TPOTUJI 5D. 3H. 2021-Apr-28 Fortune Seeker -
147 Olvver 213D. 9H. 2020-Sep-15 Titan -
148 FinalBullet 6D. 16H. 2020-Nov-29 Trickster -
149 FockeWulf 3D. 3H. 2020-Aug-22 Soul breaker -
150 GreenJokeII 2D. 5H. 2021-Jan-01 Doomcryer -
151 777dd777 4D. 11H. 2021-Jan-01 Titan -
152 WYYW 7D. 14H. 2021-Jan-09 Titan -
153 Pe3yH 2D. 15H. 2020-May-19 Ghost Hunter -
154 bybyin 16D. 14H. 2021-May-01 Titan -
155 EvilCinderella 7D. 11H. 2017-Dec-17 Grand Khavatari -
156 MerepaAga 5D. 21H. 2021-May-03 Judicator -
157 Wiment 8D. 6H. 2021-May-01 Titan -
158 bronelobys 17D. 1H. 2021-May-01 Dreadnought -
159 green6itch 3D. 19H. 2021-Apr-28 Titan -
160 Renamedp101702 1D. 14H. 2019-Nov-10 Fortune Seeker -
161 BAPABA 5D. 13H. 2021-Feb-14 Grand Khavatari -
162 ASW1001 0D. 22H. 2020-Oct-24 Necromancer -
163 Kpaxa6op 0D. 16H. 2020-Oct-24 Duelist -
164 EpikDance 9D. 11H. 2020-Dec-19 Spectral Dancer -
165 TPEqpA 0D. 23H. 2020-Jul-16 Doomcryer -
166 xxxAypaxxx 5D. 22H. 2021-Jan-01 Dreadnought -
167 xMANORx2 0D. 4H. 2021-May-01 Grand Khavatari -
168 lllcKOTlll 0D. 10H. 2020-Jul-16 Warlock -
169 xMANORx5 0D. 1H. 2021-May-01 Tyrant -
170 xMANORx3 0D. 1H. 2021-May-01 Tyrant -
171 xMANORx6 0D. 3H. 2021-May-01 Tyrant -
172 xMANORx4 0D. 1H. 2021-May-01 Tyrant -
173 Renamed408444 2D. 9H. 2021-Jan-01 Tyrant -
174 23BEHO 0D. 1H. 2020-Jun-07 Soul breaker -
175 Starfighter 0D. 8H. 2020-Dec-19 Arbalester -
176 ASW777 0D. 14H. 2020-Dec-19 Tyrant -
177 EBEPECT 0D. 6H. 2021-May-01 Bounty Hunter -
178 HomeStore555 45D. 23H. 2021-Jan-09 Bounty Hunter -
179 xMANORx1 0D. 14H. 2021-May-01 Grand Khavatari -
180 CykaCyk 0D. 9H. 2021-Mar-01 Overlord -
181 CykaCy4ek 0D. 0H. 2020-Jun-07 Overlord -
182 serj111 3D. 19H. 2021-May-05 Tyrant -
183 2Cyka 0D. 0H. 2020-Jun-07 Mage -
184 Depository 0D. 10H. 2020-Sep-23 Bounty Hunter -
185 zzzcKOT3zzz 0D. 2H. 2020-Dec-20 Mage -
186 Renamedx1509272 0D. 3H. 2020-Aug-26 Rogue -
187 TpaxXaMoH 0D. 0H. 2017-Nov-18 Orc Raider -
188 3EBCA 0D. 9H. 2020-May-29 Elven Fighter -
189 3apy6a4ka 4D. 11H. 2020-Dec-20 Warder -
190 ManyaDance 4D. 11H. 2020-Dec-25 Palus Knight -
191 CykaXoHga 0D. 10H. 2020-May-29 Mage -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Xaxol Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Mmorpg

RPG Lineage 2 LA2 Dream l2 high five adventurer guide

Παίκτες:
  • 01 IlIlseren1tyIllI
  • 02 KingMast3r
  • 03 iOm
  • 04 iDemokrit
  • 05 DaqpHa
  • 06 K1ngMaster
  • 07 Elicottero
  • 08 lMyDream
  • 09 Demokrit
  • 10 Astettyq

Ssq:
Αυγή   100%
Σούρουπο   0%
Ημέρα