Τίτλος σελίδας: L2 high five info Clans toip by Level sum HighFive 🚒 lineage 2 servers Federation x15 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης

Χαρακτήρες δεν έχουν συνδεθεί στο παιχνίδι 60 ημέρες δεν υπολογίζονται στα στατιστικά στοιχεία!

  Φυλή Σύμμαχος Παίκτες Sum/Avg lvl Επίπεδο
1 WAGtheDOGKkLlAaNn KkLlAaNn [WAGtheDOG] 197 16398 / 83 11
2 COHAPAngelsOfDeath AngelsOfDeath [COHAP] 183 15523 / 84 11
3 RAIDSKYxLEGION SKYxLEGION [RAID] 175 14831 / 84 11
4 LigthWindImmortalUnits ImmortalUnits [LigthWind] 175 14540 / 83 11
5 TrifleFortPlay4GoldenStark GoldenStark [TrifleFortPlay4] 164 13854 / 84 11
6 GlobalIncEspadax15 Espadax15 [GlobalInc] 164 13749 / 83 11
7 LigthWindRamsheart Ramsheart [LigthWind] 161 13217 / 82 11
8 CoalitionGearsOfWar GearsOfWar [Coalition] 162 11927 / 73 11
9 COHAPBlizzard Blizzard [COHAP] 142 11539 / 81 11
10 ToTheStarsCOSMO COSMO [ToTheStars] 130 10978 / 84 11
11 100JIbHuK3epr 3epr [100JIbHuK] 145 10824 / 74 11
12 Чернобыльxaxol xaxol [Чернобыль] 122 10280 / 84 11
13 FregaFantom Fantom [Frega] 130 10143 / 78 11
14 VORONDeathSpell DeathSpell [VORON] 124 10050 / 81 11
15 LordOfFateRapidDeath RapidDeath [LordOfFate] 109 9235 / 84 11
16 COHAPBlackbusterz Blackbusterz [COHAP] 114 9189 / 80 11
17 Triada7HeroesOfTemple HeroesOfTemple [Triada7] 112 9108 / 81 11
18 LoyalitylTroYl lTroYl [Loyality] 101 8377 / 82 11
19 DemonesDemonsGuard DemonsGuard [Demones] 132 7906 / 59 11
20 MeMainelAureole elAureole [MeMain] 93 7507 / 80 11
21 SpartaAltair Altair [Sparta] 83 6720 / 80 11
22 GlobalIncCourts Courts [GlobalInc] 78 6593 / 84 11
23 QuiethouseDarkMight DarkMight [Quiethouse] 73 6158 / 84 11
24 CatharsisRisingForce RisingForce [Catharsis] 76 6095 / 80 11
25 GlobalIncBalboa Balboa [GlobalInc] 70 5581 / 79 11
26 SynergyКапиталъ Капиталъ [Synergy] 55 4525 / 82 11
27 TriadaHeroesOfTemplex HeroesOfTemplex [Triada] 51 4302 / 84 11
28 Syrja Syrja   42 3431 / 81 11
29 MegalopolisGodSlayers GodSlayers [Megalopolis] 38 3199 / 84 11
30 TheAbyssInsomians Insomians [TheAbyss] 33 2665 / 80 11
31 TheAbyssOutSiders OutSiders [TheAbyss] 30 2530 / 84 11
32 PulaBleagaQQ QQ [PulaBleaga] 25 2107 / 84 11
33 NLoiNewLife NewLife [NLoi] 22 1839 / 83 11
34 Diversiya Diversiya   21 1619 / 77 11
35 AngelsAndDemonsSongOfLife SongOfLife [AngelsAndDemons] 12 904 / 75 11
36 Horizon Horizon   10 833 / 83 11
37 HeroesOfAmberAmber Amber [HeroesOfAmber] 10 785 / 78 11
38 IIEPLLbl IIEPLLbl   9 765 / 85 11
39 SkyXEpiC EpiC [SkyX] 8 676 / 84 11
40 100 100   10 668 / 66 11
41 Renamedw25271 Renamedw25271   8 666 / 83 11
42 ShadeSx7Renegade Renegade [ShadeSx7] 8 666 / 83 11
43 Renamedw28605 Renamedw28605   7 577 / 82 11
44 InSoLenT9kRenamedw15079 Renamedw15079 [InSoLenT9k] 6 505 / 84 11
45 IndependenTp5TrampS TrampS [IndependenTp5] 3 250 / 83 11
46 NovaImpTroY TroY [NovaImp] 3 205 / 68 11
47 back2warExpendables Expendables [back2war] 1 85 / 85 11
48 shadesRenamedw203 Renamedw203 [shades] 1 85 / 85 11
49 SecretService SecretService   1 59 / 59 11
50 RequiemForADream RequiemForADream   134 10282 / 76 10
51 HOKAGETMP TMP [HOKAGE] 131 9988 / 76 10
52 BigFuckingGun BigFuckingGun   99 8227 / 83 10
53 HospiceNightWatch NightWatch [Hospice] 92 7249 / 78 10
54 EnterPrizeMenaceIISociety MenaceIISociety [EnterPrize] 104 6188 / 59 10
55 GanjaFarmersx5 GanjaFarmersx5   85 6003 / 70 10
56 SERB SERB   73 5946 / 81 10
57 WAR5mCTPAX CTPAX [WAR5m] 66 5407 / 81 10
58 TheAbyssBarons Barons [TheAbyss] 59 5005 / 84 10
59 NoPanicNoPanicx3 NoPanicx3 [NoPanic] 62 4813 / 77 10
60 227p5RetroFM RetroFM [227p5] 36 3046 / 84 10
61 LikeaBossAmT AmT [LikeaBoss] 37 2798 / 75 10
62 DesperadoS DesperadoS   24 2000 / 83 10
63 TheBestRoYaLStars RoYaLStars [TheBest] 21 1754 / 83 10
64 DominionFinalHope FinalHope [Dominion] 9 764 / 84 10
65 bbpeEnemyDown EnemyDown [bbpe] 7 593 / 84 10
66 VeritaS VeritaS   6 510 / 85 10
67 MilitaryCompanyNorthWind NorthWind [MilitaryCompany] 5 423 / 84 10
68 SilentOrderRenamedw22514 Renamedw22514 [SilentOrder] 4 340 / 85 10
69 ОПГОПГ ОПГ [ОПГ] 4 340 / 85 10
70 Kov4eg7GOA GOA [Kov4eg7] 3 255 / 85 10
71 BalanceKamelot Kamelot [Balance] 2 170 / 85 10
72 MyWayRenamedw29579 Renamedw29579 [MyWay] 2 169 / 84 10
73 BestFriedsTimeToDie TimeToDie [BestFrieds] 2 165 / 82 10
74 SpartanAegisInfectedUnits InfectedUnits [SpartanAegis] 1 85 / 85 10
75 JGNRenamedw26582 Renamedw26582 [JGN] 1 85 / 85 10
76 rnsns96 96 [rnsns] 1 84 / 84 10
77 CondemnedRenamedw320 Renamedw320 [Condemned] 1 83 / 83 10
78 ORGYp5Renamedw25391 Renamedw25391 [ORGYp5] 1 82 / 82 10
79 vTvoeiMamke32cm 32cm [vTvoeiMamke] 142 11876 / 83 9
80 ДревлянеDrevlyane Drevlyane [Древляне] 146 9713 / 66 9
81 DODDIva Iva [DODD] 111 8793 / 79 9
82 VINDxVINDx xVINDx [VIND] 101 8179 / 80 9
83 Enc7Renamedw24233 Renamedw24233 [Enc7] 111 7727 / 69 9
84 escortRise Rise [escort] 103 7555 / 73 9
85 EscortService EscortService   84 6662 / 79 9
86 СлабоумиеОтвага СлабоумиеОтвага   101 6532 / 64 9
87 MegalopolisComplexions Complexions [Megalopolis] 82 6022 / 73 9
88 RlPBEETLES BEETLES [RlP] 69 5712 / 82 9
89 Elmorex7NAI NAI [Elmorex7] 69 5494 / 79 9
90 SuperDuperAllyOrzelBialyx3 OrzelBialyx3 [SuperDuperAlly] 78 5298 / 67 9
91 BloodMoonForestDevils ForestDevils [BloodMoon] 60 4513 / 75 9
92 Renamedw16444 Renamedw16444   53 4166 / 78 9
93 BloodOrderRectifiedSpirit RectifiedSpirit [BloodOrder] 50 3274 / 65 9
94 BalanceForsakeN ForsakeN [Balance] 38 3220 / 84 9
95 ReaNimator ReaNimator   43 3128 / 72 9
96 FSallyFrenzySoul FrenzySoul [FSally] 45 3081 / 68 9
97 MortimerRenamedw7261 Renamedw7261 [Mortimer] 44 3078 / 69 9
98 TrifleFortPlay4SYRJAsap SYRJAsap [TrifleFortPlay4] 34 2742 / 80 9
99 NorthWindTheTridentWar TheTridentWar [NorthWind] 37 2662 / 71 9
100 ASUSOutOfControl OutOfControl [ASUS] 26 2025 / 77 9

[1][2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG Server Clans toip by Level sum HighFive 🚒 lineage 2 servers Federation x15 Greek Classic PTS L2 h5

RPG Lineage 2 global

Παίκτες:
  • 01 bebetto
  • 02 xTheresa
  • 03 iOm
  • 04 CicaDraza
  • 05 iDemokrit
  • 06 isi1337
  • 07 K1ngMaster
  • 08 Divine
  • 09 Elicottero
  • 10 Wiedzmin

Ssq:
Αυγή   100%
Σούρουπο   0%
Ημέρα  13