Τίτλος σελίδας: L2 high five info Clans toip by Level sum HighFive 🚒 lineage 2 servers Federation x15 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης

Χαρακτήρες δεν έχουν συνδεθεί στο παιχνίδι 60 ημέρες δεν υπολογίζονται στα στατιστικά στοιχεία!

  Φυλή Σύμμαχος Παίκτες Sum/Avg lvl Επίπεδο
1 WAGtheDOGKkLlAaNn KkLlAaNn [WAGtheDOG] 200 16256 / 81 11
2 COHAPAngelsOfDeath AngelsOfDeath [COHAP] 191 16129 / 84 11
3 RAIDSKYxLEGION SKYxLEGION [RAID] 191 16075 / 84 11
4 TriadaHeroesOfTemplex HeroesOfTemplex [Triada] 193 14888 / 77 11
5 TrifleFortPlay4GoldenStark GoldenStark [TrifleFortPlay4] 170 14406 / 84 11
6 LordOfFatemxRamsheart Ramsheart [LordOfFatemx] 162 13557 / 83 11
7 100JIbHuK3epr 3epr [100JIbHuK] 137 11372 / 83 11
8 CoalitionGearsOfWar GearsOfWar [Coalition] 150 11213 / 74 11
9 AngelsOfDeathImmortalUnits ImmortalUnits [AngelsOfDeath] 133 11113 / 83 11
10 COHAPBlackbusterz Blackbusterz [COHAP] 135 10767 / 79 11
11 xaxol xaxol   131 10762 / 82 11
12 COHAPBlizzard Blizzard [COHAP] 121 9990 / 82 11
13 LordOfFateRapidDeath RapidDeath [LordOfFate] 116 9782 / 84 11
14 FregaFantom Fantom [Frega] 120 9367 / 78 11
15 GlobalIncEspadax15 Espadax15 [GlobalInc] 111 9246 / 83 11
16 Triada7HeroesOfTemple HeroesOfTemple [Triada7] 115 9234 / 80 11
17 VORONDeathSpell DeathSpell [VORON] 99 8056 / 81 11
18 DemonesDemonsGuard DemonsGuard [Demones] 134 7952 / 59 11
19 TriadaCourts Courts [Triada] 92 7780 / 84 11
20 MeMainelAureole elAureole [MeMain] 97 7646 / 78 11
21 LoyalitylTroYl lTroYl [Loyality] 87 7207 / 82 11
22 NLoiNewLife NewLife [NLoi] 112 6913 / 61 11
23 ToTheStarsCOSMO COSMO [ToTheStars] 72 6051 / 84 11
24 CatharsisRisingForce RisingForce [Catharsis] 71 5651 / 79 11
25 SpartaAltair Altair [Sparta] 69 5495 / 79 11
26 TheAbyssInsomians Insomians [TheAbyss] 64 4908 / 76 11
27 Syrja Syrja   58 4715 / 81 11
28 SkyXEpiC EpiC [SkyX] 50 4111 / 82 11
29 MegalopolisGodSlayers GodSlayers [Megalopolis] 47 3857 / 82 11
30 QuiethouseDarkMight DarkMight [Quiethouse] 40 3370 / 84 11
31 Renamedw25271 Renamedw25271   38 3080 / 81 11
32 Diversiya Diversiya   44 3013 / 68 11
33 SynergyКапиталъ Капиталъ [Synergy] 29 2454 / 84 11
34 TheAbyssOutSiders OutSiders [TheAbyss] 26 2150 / 82 11
35 Horizon Horizon   17 1420 / 83 11
36 ShadeSx7Renegade Renegade [ShadeSx7] 17 1419 / 83 11
37 HeroesOfAmberAmber Amber [HeroesOfAmber] 16 1147 / 71 11
38 IIEPLLbl IIEPLLbl   12 1014 / 84 11
39 shadesRenamedw203 Renamedw203 [shades] 10 850 / 85 11
40 PulaBleagaRenamedw4773 Renamedw4773 [PulaBleaga] 10 836 / 83 11
41 Renamedw28605 Renamedw28605   8 660 / 82 11
42 100 100   8 636 / 79 11
43 InSoLenT9kRenamedw15079 Renamedw15079 [InSoLenT9k] 7 590 / 84 11
44 IndependenTp5TrampS TrampS [IndependenTp5] 7 587 / 83 11
45 AngelsAndDemonsSongOfLife SongOfLife [AngelsAndDemons] 5 412 / 82 11
46 back2warExpendables Expendables [back2war] 4 315 / 78 11
47 dcpgamingtop1 top1 [dcpgaming] 2 170 / 85 11
48 NovaImpTroY TroY [NovaImp] 1 85 / 85 11
49 NatusVincerex7Renamedw8013 Renamedw8013 [NatusVincerex7] 1 83 / 83 11
50 WAR5mCTPAX CTPAX [WAR5m] 95 7632 / 80 10
51 GanjaFarmersx5 GanjaFarmersx5   87 6196 / 71 10
52 TheAbyssBarons Barons [TheAbyss] 57 4821 / 84 10
53 DesperadoS DesperadoS   57 4701 / 82 10
54 227p5RetroFM RetroFM [227p5] 54 4568 / 84 10
55 VeritaS VeritaS   43 3644 / 84 10
56 NoPanicNoPanicx3 NoPanicx3 [NoPanic] 44 3600 / 81 10
57 MilitaryCompanyNorthWind NorthWind [MilitaryCompany] 34 2883 / 84 10
58 EnterPrizeMenaceIISociety MenaceIISociety [EnterPrize] 44 2623 / 59 10
59 TheBestRoYaLStars RoYaLStars [TheBest] 23 1895 / 82 10
60 bbpeEnemyDown EnemyDown [bbpe] 22 1870 / 85 10
61 Kov4eg7GOA GOA [Kov4eg7] 23 1843 / 80 10
62 LikeaBossAmT AmT [LikeaBoss] 24 1776 / 74 10
63 BalanceKamelot Kamelot [Balance] 14 1173 / 83 10
64 MyWayRenamedw29579 Renamedw29579 [MyWay] 7 590 / 84 10
65 DominionFinalHope FinalHope [Dominion] 7 589 / 84 10
66 BestFriedsTimeToDie TimeToDie [BestFrieds] 7 577 / 82 10
67 SilentOrderRenamedw22514 Renamedw22514 [SilentOrder] 6 510 / 85 10
68 ORGYp5Renamedw25391 Renamedw25391 [ORGYp5] 4 340 / 85 10
69 ОПГОПГ ОПГ [ОПГ] 4 340 / 85 10
70 CondemnedRenamedw320 Renamedw320 [Condemned] 4 338 / 84 10
71 НКВДMrCrabs MrCrabs [НКВД] 3 255 / 85 10
72 rnsns96 96 [rnsns] 2 170 / 85 10
73 JGNRenamedw26582 Renamedw26582 [JGN] 2 170 / 85 10
74 Liberty7AdGloriam AdGloriam [Liberty7] 1 85 / 85 10
75 FallenAngelsChaoticals Chaoticals [FallenAngels] 1 85 / 85 10
76 SpartanAegisInfectedUnits InfectedUnits [SpartanAegis] 1 85 / 85 10
77 ShadowTemplarsBlackOrchidOrden BlackOrchidOrden [ShadowTemplars] 1 43 / 43 10
78 destro destro   136 11040 / 81 9
79 vTvoeiMamke32cm 32cm [vTvoeiMamke] 117 9909 / 84 9
80 RequiemForADream RequiemForADream   104 7893 / 75 9
81 GlobalIncSERB SERB [GlobalInc] 106 7568 / 71 9
82 СлабоумиеОтвага СлабоумиеОтвага   101 6661 / 65 9
83 HAFSBASTARDS BASTARDS [HAFS] 131 6223 / 47 9
84 IronThrone IronThrone   99 6115 / 61 9
85 Виноград Виноград   71 5750 / 80 9
86 SuperDuperAllyOrzelBialyx3 OrzelBialyx3 [SuperDuperAlly] 84 5709 / 67 9
87 BalanceForsakeN ForsakeN [Balance] 67 5671 / 84 9
88 Elmorex7NAI NAI [Elmorex7] 68 5445 / 80 9
89 EscortService EscortService   67 5031 / 75 9
90 escortRise Rise [escort] 50 4089 / 81 9
91 ReaNimator ReaNimator   55 3870 / 70 9
92 BloodOrderRectifiedSpirit RectifiedSpirit [BloodOrder] 50 3528 / 70 9
93 MortimerRenamedw7261 Renamedw7261 [Mortimer] 45 3178 / 70 9
94 TrifleFortPlay4SYRJAsap SYRJAsap [TrifleFortPlay4] 39 3138 / 80 9
95 Kov4eg7Renamedw22264 Renamedw22264 [Kov4eg7] 37 2991 / 80 9
96 KORIDORNIRVANA NIRVANA [KORIDOR] 34 2866 / 84 9
97 ASUSOutOfControl OutOfControl [ASUS] 27 2129 / 78 9
98 BarminVanAllmxBarminVan BarminVan [BarminVanAllmx] 25 2100 / 84 9
99 Argentum Argentum   27 2056 / 76 9
100 RoyalFlushoiIncognitoqw Incognitoqw [RoyalFlushoi] 26 2047 / 78 9

[1][2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] 

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG Server Clans toip by Level sum HighFive 🚒 lineage 2 servers Federation x15 Greek Classic PTS L2 h5

RPG Lineage 2 global

Παίκτες:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 IToffy
  • 04 iOm
  • 05 isi1337
  • 06 Wiedzmin
  • 07 Demokrit
  • 08 Ozix
  • 09 ExoTrela
  • 10 st1cs

Ssq:
Αυγή   41.38%
Σούρουπο   58.62%
Ημέρα  10