Τίτλος σελίδας: Lineage 2 orc Clans toip by Level sum HighFive 🚒 lineage 2 servers Federation x15 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης

Χαρακτήρες δεν έχουν συνδεθεί στο παιχνίδι 60 ημέρες δεν υπολογίζονται στα στατιστικά στοιχεία!

  Φυλή Σύμμαχος Παίκτες Sum/Avg lvl Επίπεδο
1 WAGtheDOGKkLlAaNn KkLlAaNn [WAGtheDOG] 195 16082 / 82 11
2 RAIDSKYxLEGION SKYxLEGION [RAID] 185 15691 / 84 11
3 TriadaHeroesOfTemplex HeroesOfTemplex [Triada] 175 14737 / 84 11
4 TrifleFortPlay4GoldenStark GoldenStark [TrifleFortPlay4] 174 14729 / 84 11
5 COHAPAngelsOfDeath AngelsOfDeath [COHAP] 172 14603 / 84 11
6 xaxol xaxol   147 11908 / 81 11
7 LordOfFatemxRamsheart Ramsheart [LordOfFatemx] 145 11773 / 81 11
8 CoalitionGearsOfWar GearsOfWar [Coalition] 150 11265 / 75 11
9 LordOfFateRapidDeath RapidDeath [LordOfFate] 130 10911 / 83 11
10 COHAPBlackbusterz Blackbusterz [COHAP] 133 10499 / 78 11
11 AngelsOfDeathImmortalUnits ImmortalUnits [AngelsOfDeath] 121 9725 / 80 11
12 GlobalIncEspadax15 Espadax15 [GlobalInc] 114 9293 / 81 11
13 FregaFantom Fantom [Frega] 117 9152 / 78 11
14 ToTheStarsCOSMO COSMO [ToTheStars] 103 8682 / 84 11
15 COHAPBlizzard Blizzard [COHAP] 103 8351 / 81 11
16 MeMainelAureole elAureole [MeMain] 117 8158 / 69 11
17 Diversiya Diversiya   119 7980 / 67 11
18 DemonesDemonsGuard DemonsGuard [Demones] 129 7900 / 61 11
19 TriadaCourts Courts [Triada] 92 7772 / 84 11
20 VORONDeathSpell DeathSpell [VORON] 96 7673 / 79 11
21 LoyalitylTroYl lTroYl [Loyality] 91 7556 / 83 11
22 100JIbHuK3epr 3epr [100JIbHuK] 86 7155 / 83 11
23 Triada7HeroesOfTemple HeroesOfTemple [Triada7] 86 6922 / 80 11
24 Syrja Syrja   75 6159 / 82 11
25 CatharsisRisingForce RisingForce [Catharsis] 66 5246 / 79 11
26 SpartaAltair Altair [Sparta] 60 5005 / 83 11
27 SynergyКапиталъ Капиталъ [Synergy] 55 4577 / 83 11
28 MegalopolisGodSlayers GodSlayers [Megalopolis] 54 4435 / 82 11
29 SkyXEpiC EpiC [SkyX] 53 4025 / 75 11
30 TheAbyssInsomians Insomians [TheAbyss] 49 3929 / 80 11
31 QuiethouseDarkMight DarkMight [Quiethouse] 38 3216 / 84 11
32 TheAbyssOutSiders OutSiders [TheAbyss] 36 3028 / 84 11
33 Horizon Horizon   27 2183 / 80 11
34 Renamedw25271 Renamedw25271   19 1578 / 83 11
35 ShadeSx7Renegade Renegade [ShadeSx7] 16 1334 / 83 11
36 Renamedw28605 Renamedw28605   14 1119 / 79 11
37 PulaBleagaRenamedw4773 Renamedw4773 [PulaBleaga] 13 1089 / 83 11
38 IIEPLLbl IIEPLLbl   11 935 / 85 11
39 100 100   12 864 / 72 11
40 InSoLenT9kRenamedw15079 Renamedw15079 [InSoLenT9k] 10 830 / 83 11
41 IndependenTp5TrampS TrampS [IndependenTp5] 7 588 / 84 11
42 shadesRenamedw203 Renamedw203 [shades] 5 425 / 85 11
43 HeroesOfAmberAmber Amber [HeroesOfAmber] 5 370 / 74 11
44 dcpgamingtop1 top1 [dcpgaming] 4 340 / 85 11
45 back2warExpendables Expendables [back2war] 4 318 / 79 11
46 AngelsAndDemonsSongOfLife SongOfLife [AngelsAndDemons] 2 146 / 73 11
47 NovaImpTroY TroY [NovaImp] 1 85 / 85 11
48 Ieadrah Ieadrah   1 80 / 80 11
49 227p5RetroFM RetroFM [227p5] 121 10203 / 84 10
50 WAR5mCTPAX CTPAX [WAR5m] 108 8825 / 81 10
51 TheAbyssBarons Barons [TheAbyss] 59 4992 / 84 10
52 DesperadoS DesperadoS   58 4792 / 82 10
53 NoPanicNoPanicx3 NoPanicx3 [NoPanic] 51 4148 / 81 10
54 BalanceKamelot Kamelot [Balance] 46 3842 / 83 10
55 VeritaS VeritaS   42 3567 / 84 10
56 LikeaBossAmT AmT [LikeaBoss] 36 2670 / 74 10
57 bbpeEnemyDown EnemyDown [bbpe] 30 2548 / 84 10
58 MilitaryCompanyNorthWind NorthWind [MilitaryCompany] 27 2278 / 84 10
59 TheBestRoYaLStars RoYaLStars [TheBest] 24 1978 / 82 10
60 Kov4eg7GOA GOA [Kov4eg7] 23 1875 / 81 10
61 MyWayRenamedw29579 Renamedw29579 [MyWay] 16 1344 / 84 10
62 ОПГОПГ ОПГ [ОПГ] 16 1204 / 75 10
63 SilentOrderRenamedw22514 Renamedw22514 [SilentOrder] 9 754 / 83 10
64 DominionFinalHope FinalHope [Dominion] 6 504 / 84 10
65 ShadowTemplarsBlackOrchidOrden BlackOrchidOrden [ShadowTemplars] 6 495 / 82 10
66 НКВДMrCrabs MrCrabs [НКВД] 5 425 / 85 10
67 CondemnedRenamedw320 Renamedw320 [Condemned] 5 420 / 84 10
68 ORGYp5Renamedw25391 Renamedw25391 [ORGYp5] 4 339 / 84 10
69 Liberty7AdGloriam AdGloriam [Liberty7] 2 170 / 85 10
70 JGNRenamedw26582 Renamedw26582 [JGN] 2 170 / 85 10
71 BestFriedsTimeToDie TimeToDie [BestFrieds] 2 170 / 85 10
72 rnsns96 96 [rnsns] 1 84 / 84 10
73 destro destro   136 10981 / 80 9
74 СлабоумиеОтвага СлабоумиеОтвага   103 6844 / 66 9
75 Mig Mig   106 6831 / 64 9
76 GlobalIncSERB SERB [GlobalInc] 88 6682 / 75 9
77 RequiemForADream RequiemForADream   78 5934 / 76 9
78 Виноград Виноград   67 5482 / 81 9
79 Elmorex7NAI NAI [Elmorex7] 67 5356 / 79 9
80 GanjaFarmersx5 GanjaFarmersx5   68 5242 / 77 9
81 ReaNimator ReaNimator   56 4266 / 76 9
82 SuperDuperAllyOrzelBialyx3 OrzelBialyx3 [SuperDuperAlly] 60 4173 / 69 9
83 FanRenamedw29721 Renamedw29721 [Fan] 45 3742 / 83 9
84 BarminVanAllmxBarminVan BarminVan [BarminVanAllmx] 44 3707 / 84 9
85 TrifleFortPlay4SYRJAsap SYRJAsap [TrifleFortPlay4] 46 3695 / 80 9
86 ASUSOutOfControl OutOfControl [ASUS] 54 3610 / 66 9
87 HospiceNightWatch NightWatch [Hospice] 43 3471 / 80 9
88 MortimerRenamedw7261 Renamedw7261 [Mortimer] 47 3245 / 69 9
89 BalanceForsakeN ForsakeN [Balance] 38 3220 / 84 9
90 escortRise Rise [escort] 39 3217 / 82 9
91 BloodMoonForestDevils ForestDevils [BloodMoon] 38 3064 / 80 9
92 FortBoyard FortBoyard   37 3022 / 81 9
93 BloodOrderRectifiedSpirit RectifiedSpirit [BloodOrder] 40 2355 / 58 9
94 Kov4eg7Renamedw22264 Renamedw22264 [Kov4eg7] 29 2330 / 80 9
95 NorthWindTheTridentWar TheTridentWar [NorthWind] 27 2000 / 74 9
96 FamilyUnderWorld UnderWorld [Family] 23 1928 / 83 9
97 RlPBEETLES BEETLES [RlP] 22 1822 / 82 9
98 KORIDORNIRVANA NIRVANA [KORIDOR] 20 1670 / 83 9
99 НКВДRenamedg22325 Renamedg22325 [НКВД] 19 1594 / 83 9
100 HospiceUnderground Underground [Hospice] 20 1581 / 79 9

[1][2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] 

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG Server Clans toip by Level sum HighFive 🚒 lineage 2 servers Federation x15 Greek Classic PTS L2 h5

RPG Lineage 2 revolution lineage 2 c3 server

Παίκτες:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 IToffy
  • 03 iOm
  • 04 isi1337
  • 05 Demokrit
  • 06 Heal100k
  • 07 st1cs
  • 08 Bruenor
  • 09 Wigo
  • 10 Elrongil

Ssq:
Αυγή   36.55%
Σούρουπο   63.45%
Ημέρα  14