Τίτλος σελίδας: Lineage 2 h HF Part5 ❌ Server L2 Mad PVP x1000 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης
Φυλή - Viktory.
Όνομα Χρήση χρόνου Τελευταία σύνδεση Κατηγορία  
1 Am6aJI 117D. 14H. 2021-Mar-23 Grand Khavatari -
2 Orcarius 48D. 23H. 2021-May-11 Titan -
3 Dimaster 5D. 14H. 2021-Mar-29 Storm Screamer -
4 foutsa 0D. 8H. 2021-Jun-06 Ghost Hunter -
5 AburG 52D. 10H. 2021-Feb-11 Grand Khavatari -
6 schmuck 3D. 10H. 2021-Feb-08 Elemental Master -
7 PoTRiK 62D. 13H. 2021-Feb-10 Doombringer -
8 KY3bMA 16D. 9H. 2021-Feb-18 Titan -
9 Packmen 33D. 13H. 2021-Jun-10 Grand Khavatari -
10 Sanja 6D. 4H. 2021-May-13 Soultaker -
11 CAHbI4 42D. 20H. 2021-Jun-06 Grand Khavatari -
12 BERBA 20D. 16H. 2021-May-13 Cardinal -
13 СОЛНЫШКО 74D. 19H. 2021-Jun-14 Fortune Seeker +
14 KbI3bIMKA 16D. 2H. 2021-May-13 Doomcryer -
15 3JIATOBJIACKA 15D. 15H. 2021-May-13 Hierophant -
16 KoJIIdBaH 764D. 1H. 2021-May-13 Maestro -
17 1Su 223D. 2H. 2021-Jun-06 Elemental Master -
18 FireDragon 0D. 19H. 2021-May-13 Arcana Lord -
19 Anatas 32D. 16H. 2020-Sep-03 Mystic Muse -
20 Abdula 103D. 14H. 2021-Jun-09 Grand Khavatari -
21 12354 386D. 1H. 2021-Jun-06 Maestro -
22 4Su 0D. 10H. 2021-Jun-06 Elemental Summoner -
23 6Su 0D. 9H. 2021-Jun-06 Elemental Summoner -
24 7Su 0D. 11H. 2021-Jun-06 Elemental Summoner -
25 ToxaSc 166D. 3H. 2021-Jun-13 Titan +
26 02Su 0D. 7H. 2021-Feb-01 Spectral Master -
27 04Su 0D. 4H. 2021-Jan-09 Spectral Master -
28 CAHbI4x2 0D. 10H. 2021-May-13 Grand Khavatari -
29 Akilez 5D. 18H. 2021-Jun-11 Duelist -
30 C0HbKA 2D. 15H. 2021-May-31 Shillien Templar -
31 CAHbI4x3 0D. 11H. 2021-May-13 Grand Khavatari -
32 3JIATOBJIACKAx1 0D. 12H. 2021-May-13 Hierophant -
33 3JIATOBJIACKAx2 0D. 9H. 2021-May-13 Hierophant -
34 3JIATOBJIACKAx3 0D. 7H. 2021-May-13 Hierophant -
35 MAPUHA 1D. 17H. 2021-May-13 Evas Saint -
36 SergeyNesterov 6D. 7H. 2021-Jun-12 Phoenix Knight -
37 ProHavaniy 17D. 7H. 2021-Jun-14 Grand Khavatari -
38 Alpina 78D. 0H. 2021-Jun-10 Grand Khavatari -
39 FanFanTulpan 0D. 13H. 2021-Jun-14 Cardinal -
40 asdasd1 16D. 1H. 2021-May-27 Cardinal -
41 DREDik 11D. 20H. 2021-May-27 Dreadnought -
42 Bijou 36D. 0H. 2021-May-27 Spectral Master -
43 ShpagaT 4D. 12H. 2021-May-27 Soul hound -
44 373373 1D. 21H. 2021-Jun-13 Storm Screamer -
45 MegaDestr 82D. 3H. 2021-May-09 Titan -
46 SpoilRUN 5D. 23H. 2021-Mar-03 Fortune Seeker -
47 Greenaby 32D. 8H. 2021-Jun-06 Grand Khavatari -
48 xCOWx 1D. 14H. 2021-May-15 Doomcryer -
49 Bukem 46D. 5H. 2021-May-27 Titan -
50 filim 26D. 13H. 2021-Jan-01 Mystic Muse -
51 5668 44D. 10H. 2021-Jun-13 Grand Khavatari -
52 ODLO 10D. 5H. 2021-Jan-02 Grand Khavatari -
53 TAIIAK 3D. 3H. 2021-Jan-01 Cardinal -
54 reep 3D. 2H. 2021-Apr-02 Grand Khavatari -
55 zDark 3D. 15H. 2021-Feb-15 Spectral Master -
56 KnoR 8D. 1H. 2021-May-27 Fortune Seeker -
57 xxMAWRxx 1D. 0H. 2020-Dec-31 Fortune Seeker -
58 basta 10D. 12H. 2021-Jun-14 Fortune Seeker +
59 gaTTTo 4D. 6H. 2021-Jun-13 Arcana Lord -
60 Mitsuhashi 12D. 7H. 2021-Jun-09 Doombringer -
61 Nalivai 8D. 16H. 2021-May-27 Evas Saint -
62 Valkard 45D. 19H. 2021-Apr-14 Maestro -
63 Gabiota 3D. 15H. 2021-Jun-10 Titan -
64 trrr 8D. 22H. 2021-Mar-03 Titan -
65 eJL 8D. 6H. 2021-Feb-11 Grand Khavatari -
66 Kyle 4D. 5H. 2021-Apr-05 Phoenix Knight -
67 Happybringer 12D. 3H. 2021-Mar-08 Doombringer -
68 Chapai 6D. 7H. 2021-May-24 Elemental Master -
69 LanaRhoades 5D. 0H. 2021-Mar-07 Soul hound -
70 VanBarmin 0D. 2H. 2021-Mar-09 Ghost Hunter -
71 Blueberry 1D. 5H. 2021-May-13 Dreadnought -
72 Pro100Dama 6D. 20H. 2021-Jun-14 Shillien Templar -
73 146 28D. 8H. 2021-May-27 Doombringer -
74 NGR 26D. 3H. 2021-May-18 Soultaker -
75 spoloh 0D. 21H. 2021-Jun-03 Spectral Master -
76 ilililli 19D. 1H. 2021-Mar-25 Fortune Seeker -
77 kT 24D. 5H. 2021-Apr-14 Shillien Templar -
78 xOrc 3D. 21H. 2021-Feb-20 Grand Khavatari -
79 GaLLIuK 3D. 21H. 2021-Apr-07 Titan -
80 ZakzzAK 0D. 1H. 2021-Mar-07 Shillien Templar -
81 Dardarion 17D. 14H. 2021-May-06 Fortune Seeker -
82 Waterflood 13D. 5H. 2021-Apr-14 Mystic Muse -
83 Toyoshima 0D. 10H. 2021-Apr-08 Dreadnought -
84 11pp 1D. 7H. 2021-Apr-03 Shillien Templar -
85 CaitSithArcher 0D. 3H. 2021-Apr-13 Sagittarius -
86 busta 5D. 9H. 2021-Jun-14 trickster -
87 23qwer 0D. 2H. 2021-Jun-03 trickster -
88 Harasment 0D. 2H. 2021-Jun-06 Dominator -
89 NoDeNs228 0D. 7H. 2021-Jun-12 Titan -
90 TyTyRyyyy 0D. 17H. 2021-Jun-12 Grand Khavatari -
91 TyTyRyyyyyyy 0D. 5H. 2021-Jun-14 Grand Khavatari -
92 marrka 0D. 10H. 2021-Jun-14 Shillien Templar -
93 SanDiego 25D. 12H. 2021-Jan-06 Grand Khavatari -
94 100gr 32D. 1H. 2021-Apr-09 Grand Khavatari -
95 T0HbKA 3D. 4H. 2021-Jun-06 Adventurer -
96 AndrewSha 39D. 15H. 2021-Jun-14 Grand Khavatari -
97 KIT1 186D. 23H. 2021-Jun-13 Spectral Master +
98 EHolyfield 32D. 23H. 2021-May-07 Grand Khavatari -
99 ByJ1kaH 0D. 4H. 2021-Apr-02 Grand Khavatari -
100 DonCarleone 2D. 1H. 2021-Mar-28 Dreadnought -
101 OPKTITAN 0D. 5H. 2021-Mar-07 Titan -
102 KRISATEHA 1D. 0H. 2021-May-31 Adventurer -
103 sena 2D. 19H. 2021-Jun-14 Evas Saint +
104 COHb 3D. 0H. 2021-May-13 Fortune Seeker -
105 Bezzubik 0D. 5H. 2021-Jun-02 Phoenix Knight -
106 TAHbKA 13D. 22H. 2021-May-13 Spectral Dancer -
107 Reivan 4D. 1H. 2021-May-13 Dreadnought -
108 MAGA3 0D. 2H. 2021-Apr-18 Maestro -
109 Gulf 0D. 0H. 2021-Jun-14 Shillien Templar +
110 Casgon 0D. 11H. 2021-May-01 Doombringer -
111 29Su 0D. 4H. 2021-May-13 Arcana Lord -
112 07Su 6D. 10H. 2021-Apr-09 Soultaker -
113 Kassim 1D. 13H. 2021-Mar-28 Warlock -
114 klas 1D. 8H. 2021-May-13 Soultaker -
115 635124 0D. 15H. 2021-Jun-06 Fortune Seeker -
116 14Su 0D. 5H. 2021-Apr-09 Mystic Muse -
117 SpaceX 0D. 19H. 2021-Mar-02 Judicator -
118 Telega 5D. 20H. 2021-May-27 Inspector -
119 Meladi 8D. 8H. 2021-May-13 Judicator -
120 SofiaZ 0D. 20H. 2021-May-13 Elemental Master -
121 3BePbeIIoHaexJIb 0D. 14H. 2021-May-31 Fortune Seeker -
122 3Su 0D. 9H. 2021-Jun-06 Elemental Summoner -
123 5Su 0D. 8H. 2021-Jun-06 Elemental Summoner -
124 2Su 0D. 11H. 2021-Jun-06 Elemental Summoner -
125 03Su 0D. 5H. 2021-Jan-30 Phantom Summoner -
126 05Su 0D. 0H. 2020-Dec-27 Phantom Summoner -
127 06Su 0D. 3H. 2020-Dec-27 Phantom Summoner -
128 01Su 0D. 8H. 2021-Jun-01 Phantom Summoner -
129 15Su 0D. 1H. 2021-Jun-06 Elemental Summoner -
130 16Su 0D. 0H. 2021-May-24 Elemental Summoner -
131 17Su 0D. 0H. 2021-May-24 Elemental Summoner -
132 18Su 0D. 0H. 2021-May-24 Elemental Summoner -
133 19Su 0D. 0H. 2020-Dec-27 Elven Mage -
134 20Su 0D. 0H. 2020-Dec-27 Elven Mage -
135 21Su 0D. 0H. 2020-Dec-27 Elven Mage -
136 22Su 0D. 0H. 2020-Jun-21 Dark Mage -
137 23Su 0D. 0H. 2020-Jun-21 Dark Mage -
138 24Su 0D. 0H. 2020-Jun-21 Dark Mage -
139 25Su 0D. 0H. 2020-Jun-21 Dark Mage -
140 26Su 0D. 0H. 2020-Jun-21 Dark Mage -
141 27Su 0D. 0H. 2020-Jun-21 Dark Mage -
142 08Su 0D. 1H. 2021-Jun-03 Warlock -
143 09Su 0D. 1H. 2021-Jun-03 Warlock -
144 10Su 0D. 0H. 2021-Jan-20 Warlock -
145 11Su 0D. 0H. 2021-Jan-16 Mage -
146 12Su 0D. 0H. 2021-Jan-16 Mage -
147 13Su 0D. 0H. 2021-Jun-03 Warlock -
148 30Su 0D. 1H. 2021-Apr-18 Warlock -
149 31Su 0D. 2H. 2021-Mar-23 Warlock -
150 33Su 0D. 1H. 2021-May-13 Warlock -
151 214645 0D. 2H. 2021-Jun-14 Warsmith -
152 AcademicDD 8D. 18H. 2021-May-27 Orc Monk -
153 CocacaDemona 0D. 0H. 2021-Apr-05 Dark Mage -
154 FACAdemoTy 0D. 0H. 2021-Apr-05 Dark Mage -
155 TacaDEmacaca 0D. 0H. 2021-Apr-05 Dark Mage -
156 LaCadEM 0D. 0H. 2021-Apr-05 Dark Mage -
157 JacaDemUca 0D. 0H. 2021-Apr-05 Dark Mage -
158 SacaDemor 0D. 0H. 2021-Apr-05 Dark Mage -
159 CoCaCaDeMoCa 0D. 0H. 2021-Apr-05 Dark Mage -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Viktory Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. L2 h5

RPG Lineage 2 ertheia media lineage2 reddit

Παίκτες:
  • 01 Fr0sT
  • 02 Radamanthys
  • 03 legalaz
  • 04 RuNi
  • 05 Disguise
  • 06 SonikSE
  • 07 ECTECTBO
  • 08 Зевс
  • 09 Люциан
  • 10 GranDz

Ssq:
Αυγή   0%
Σούρουπο   0%
День