Page Title: L2 E-global.com hf x5 Ertheia l2 server Evolution x1

Account: Guest Login as user
Clan - DarkShine.
Name Use time Last Login Class  
1 COFFEE 24d. 20h. 2019-Oct-05 Othell Fortune Seeker -
2 vira 4d. 4h. 2017-Oct-19 Wynn Elemental Master -
3 Zhopastaya 6d. 19h. 2017-Oct-31 Eviscerator -
4 Laser 15d. 15h. 2018-Apr-02 Tyrr Titan -
5 vir 2d. 8h. 2017-Oct-09 Iss Doomcryer -
6 Soulz 4d. 13h. 2017-Oct-10 Wynn Spectral Master -
7 Kompostela 14d. 14h. 2017-Nov-01 Wynn Arcana Lord -
8 RADEON 7d. 11h. 2017-Oct-31 Wynn Spectral Master -
9 Ellaya 7d. 13h. 2019-Oct-05 Iss Sword Muse -
10 YellowSubmarine 2d. 10h. 2019-Oct-01 Tyrr Maestro -
11 TORIS 10d. 23h. 2017-Nov-01 Aeore Shilien Saint -
12 Niksa 3d. 22h. 2017-Oct-10 Iss Spectral Dancer -
13 AmericanExpress 5d. 20h. 2019-Oct-01 Wynn Spectral Master -
14 Akuma 14d. 10h. 2018-Feb-08 Yul Trickster -
15 JonFury 9d. 19h. 2017-Sep-24 Tyrr Titan -
16 GlazNaSpine 12d. 5h. 2017-Oct-29 Iss Doomcryer -
17 Masya 1d. 19h. 2019-Oct-01 Tyrr Dreadnought -
18 amb3r 4d. 5h. 2017-Sep-20 Iss Spectral Dancer -
19 Diana 2d. 2h. 2017-Sep-28 Yul Ghost Sentinel -
20 LaserSum 2d. 13h. 2017-Oct-11 Wynn Spectral Master -
21 SaintIs 7d. 6h. 2017-Oct-21 Iss Spectral Dancer -
22 SaintHorse 12d. 8h. 2017-Oct-21 Wynn Elemental Master -
23 PILIGRIMKA 10d. 10h. 2017-Oct-26 Sigel Phoenix Knight -
24 Ramires 8d. 10h. 2017-Nov-09 Tyrr Maestro -
25 KOROLEVA 8d. 19h. 2017-Oct-02 Feoh Storm Screamer -
26 SiliconoviiOslik 5d. 10h. 2017-Oct-01 Yul Ghost Sentinel -
27 Cheshirsky 1d. 15h. 2019-Oct-05 Tyrr Duelist -
28 SilentDevil 2d. 15h. 2017-Sep-27 Wynn Spectral Master -
29 Cauri 2d. 14h. 2017-Nov-02 Wynn Spectral Master -
30 Barbara 7d. 5h. 2017-Nov-05 Iss Sword Muse -
31 Qura 6d. 19h. 2017-Nov-03 Tyrr Grand Khavatari -
32 BamBamBam 3d. 21h. 2017-Oct-29 Yul Moonlight Sentinel -
33 Satellite 1d. 12h. 2020-Jan-12 Othell Ghost Hunter -
34 Ooouch 4d. 5h. 2017-Nov-02 Iss Dominator -
35 Benatarka 0d. 19h. 2019-Sep-29 Iss Spectral Dancer -
36 Proxima 0d. 18h. 2019-Sep-29 Wynn Spectral Master -
37 HellMe 0d. 18h. 2019-Sep-29 Aeore Cardinal -
38 tvoyamamawa 2d. 16h. 2017-Sep-20 Feoh Soultaker -
39 3opuHa 2d. 0h. 2017-Oct-21 Sayha's Seer -
40 Over 2d. 4h. 2017-Oct-11 Iss Dominator -
41 SaintSinner 2d. 14h. 2017-Oct-21 Aeore Shilien Saint -
42 Sheyla 1d. 18h. 2019-Oct-01 Aeore Eva's Saint -
43 STERBA 0d. 19h. 2019-Sep-10 Ripper -
44 VaporDusk 0d. 7h. 2019-Oct-05 Necromancer -
45 lDraft 0d. 5h. 2019-Sep-11 Phantom Summoner -

RPG Lineage 2 ertheia fighter l2damage crash error

Players:
  • 01 PaCTaFaP9HuH
  • 02 6ykaxa
  • 03 TheOnix
  • 04 3JIou4oIIuk
  • 05 Bazi4ka
  • 06 KoTee4ka
  • 07 IIIKaFF
  • 08 Skady
  • 09 Masturta
  • 10 ShootIsMyLife