Page title: Lineage2 boards Top 100 by PVP,PK Ertheia l2 server Evolution x1

Account: Guest Login as user

Characters didn't loged in the game 60 days are not counted in the statistics!

Clan PvP/PK Class   Clan  
1 xSauroNx 18458/1 Tyrr Titan GolDeN GolDeN -
2 Skady 5232/2 Wynn Elemental Master GolDeN GolDeN +
3 Meloni 5096/4 Sigel Eva's Templar GolDeN GolDeN -
4 Place2b 4815/1 Eviscerator   +
5 TheTruth 2668/0 Wynn Spectral Master GolDeN GolDeN -
6 KoTee4ka 1638/0 Wynn Arcana Lord GolDeN GolDeN -
7 Beginer 1499/0 Wynn Spectral Master   -
8 3JIou4oIIuk 1225/1 Feoh Storm Screamer GolDeN GolDeN +
9 Bazi4ka 1211/0 Aeore Shilien Saint GolDeN GolDeN -
10 miniBobo 1129/0 Sayha's Seer GolDeN GolDeN -
11 BlackShot 881/0 Yul Ghost Sentinel GolDeN GolDeN -
12 Beerka 777/1 Aeore Cardinal GolDeN GolDeN +
13 DO3AnPABKA 731/0 Soultaker GolDeN GolDeN -
14 6ykaxa 673/0 Iss Spectral Dancer GolDeN GolDeN -
15 NZ6 651/0 Tyrr Titan GolDeN GolDeN -
16 Masturta 635/0 Tyrr Duelist GolDeN GolDeN -
17 Barstates 501/0 Wynn Spectral Master   -
18 fastgame 337/2 Othell Wind Rider GolDeN GolDeN +
19 SayItNow 288/0 Wynn Spectral Master Twilight Twilight -
20 MeTeJIka 280/1 Tyrr Maestro AcademyCity AcademyCity -
21 NZ1 245/0 Iss Doomcryer GolDeN GolDeN -
22 Nansy 242/2 Aeore Eva's Saint   -
23 4uKCa 230/0 Aeore Shilien Saint   -
24 NZ11 218/0 Yul Moonlight Sentinel GolDeN GolDeN -
25 NZ 209/0 Wynn Spectral Master GolDeN GolDeN -
26 NZ7 179/0 Wynn Spectral Master GolDeN GolDeN -
27 PaCTaFaP9HuH 169/3 Iss Spectral Dancer GolDeN GolDeN -
28 BONUS 168/0 Tyrr Doombringer AcademyCity AcademyCity -
29 Groza 146/2 Tyrr Titan AcademyCity AcademyCity -
30 serj 135/0 Gladiator GolDeN GolDeN -
31 iKoTuK 118/0 Wynn Arcana Lord GolDeN GolDeN -
32 NZ5 118/0 Sigel Shillien Templar GolDeN GolDeN -
33 Vee 100/0 Iss Hierophant GolDeN GolDeN -
34 Erika 100/0 Yul Sagittarius GolDeN GolDeN +
35 3aTo4Ka 97/0 Othell Adventurer GolDeN GolDeN -
36 N0Z 75/0 Iss Doomcryer AcademyCity AcademyCity -
37 Avendila 70/0 Aeore Eva's Saint GolDeN GolDeN -
38 JackJan 53/2 Aeore Cardinal MAYA MAYA -
39 Bazik 47/0 Wynn Elemental Master GolDeN GolDeN -
40 NZ4 41/0 Aeore Shilien Saint GolDeN GolDeN -
41 Belosnegka 41/0 Iss Sword Muse RATb RATb -
42 Marchao 35/0 Iss Dominator GolDeN GolDeN -
43 stalwiza 27/0 Wynn Elemental Master RATb RATb -
44 Elis 23/0 Wynn Arcana Lord GolDeN GolDeN +
45 IIIKaFF 20/4 Tyrr Titan GolDeN GolDeN -
46 AV 20/0 Yul Ghost Sentinel MAYA MAYA -
47 Mascara 18/1 Othell Ghost Hunter   -
48 Eleborn 16/114 Wynn Elemental Master   -
49 KJIu3MA 15/0 Iss Dominator GolDeN GolDeN -
50 FarathAidid 14/0 Yul Moonlight Sentinel GolDeN GolDeN -
51 TheDiversant 13/1 Yul Sagittarius GolDeN GolDeN -
52 Tenebra 13/0 Sigel Shillien Templar AcademyCity AcademyCity -
53 Kaede 13/0 Wynn Elemental Master   -
54 Misaki 12/0 Iss Hierophant AcademyCity AcademyCity -
55 JIoIIIagka 12/0 Wynn Elemental Master GolDeN GolDeN -
56 NZ3 10/0 Iss Hierophant   -
57 Luxus 9/0 Othell Ghost Hunter Sangreal Sangreal +
58 SingingGirl 9/0 Iss Sword Muse GolDeN GolDeN +
59 KotiKotik 8/0 Eviscerator GolDeN GolDeN -
60 DoDuK1 8/0 Feoh Soultaker GolDeN GolDeN -
61 GERPIA 8/0 Wynn Spectral Master MAYA MAYA -
62 PeIIIaLa 8/0 Tyrr Titan   -
63 DyDo4ka 7/4 Iss Dominator   -
64 RavenHeart 7/1 Tyrr Titan GolDeN GolDeN +
65 Torch 7/0 Iss Spectral Dancer GolDeN GolDeN -
66 budun 7/0 Tyrr Titan GolDeN GolDeN +
67 CyTeNeR 6/5 Iss Spectral Dancer GolDeN GolDeN +
68 BART 6/1 Wynn Arcana Lord MAYA MAYA -
69 Mirady 5/1 Iss Hierophant GolDeN GolDeN -
70 UdarVSpinu 5/1 Othell Ghost Hunter GolDeN GolDeN -
71 HAHoXPEHb 5/0 Tyrr Maestro GolDeN GolDeN -
72 DESTRO 4/3 Tyrr Titan MAYA MAYA -
73 ToIIIKy6 4/1 Shillien Templar GolDeN GolDeN -
74 Bertris 4/0 Wynn Spectral Master RATb RATb -
75 PeIIIaJIa 4/0 Destroyer   -
76 ShootIsMyLife 4/0 Yul Ghost Sentinel GolDeN GolDeN -
77 BuTaMuHKa 4/0 Aeore Eva's Saint GolDeN GolDeN -
78 TblKBA 4/0 Tyrr Maestro GolDeN GolDeN -
79 IIIauTan 4/0 Titan GolDeN GolDeN -
80 FIFA 4/0 Iss Doomcryer   -
81 LX1 3/4 Wynn Elemental Master IIIok IIIok -
82 Emerald 3/0 Wynn Spectral Master AcademyCity AcademyCity -
83 TheCubs 3/0 Sigel Shillien Templar   -
84 DestrIsMyLife 3/0 Shillien Templar GolDeN GolDeN -
85 Madlen 3/0 Othell Fortune Seeker KnightsTemplar KnightsTemplar -
86 Okypok 3/0 Iss Hierophant GolDeN GolDeN -
87 Dau3akypuTb 3/0 Othell Adventurer GolDeN GolDeN -
88 FoxMulder 3/0 Sigel Shillien Templar GolDeN GolDeN +
89 NajDack 2/2 Tyrr Maestro MAYA MAYA -
90 IQ17 2/1 Destroyer GolDeN GolDeN -
91 Bumac 2/1 Tyrr Dreadnought AcademyCity AcademyCity -
92 Alisa 2/1 Tyrr Dreadnought GolDeN GolDeN +
93 Suum1 2/0 Wynn Spectral Master AcademyCity AcademyCity -
94 Dextromethorphan 2/0 Tyrr Titan GolDeN GolDeN -
95 BEHuK 2/0 Feoh Soultaker GolDeN GolDeN -
96 Voke 2/0 Tyrr Titan AcademyCity AcademyCity -
97 darkMooN 2/0 Spectral Master GolDeN GolDeN -
98 Aihana 2/0 Feoh Soultaker   -
99 SuuM 2/0 Wynn Spectral Master AcademyCity AcademyCity -
100 Satik 2/0 Iss Doomcryer GolDeN GolDeN -

RPG Gracia final best class l2 interlude fruta

Players:
  • 01 6ykaxa
  • 02 Bazi4ka
  • 03 RavenHeart
  • 04 Skady
  • 05 KaPaMeJIbKa
  • 06 ShootIsMyLife
  • 07 3JIou4oIIuk
  • 08 IIIKaFF
  • 09 NZ5
  • 10 NZ1