Account: Guest Login as user
Clan - CozaNostra.
โ„– Name Use time Last Login Class  
1 Renamed70888 2d. 21h. 2020-Mar-23 Elder -
2 Renamed75061 2d. 1h. 2020-Mar-24 Tyrant -
3 Renamed78643 0d. 16h. 2020-Mar-16 Warlord -

ะ ะŸะ“ ะšะปัƒะฑ

ะ›ะฐะนัะนะดะถ2 ะ ะŸะ“ะšะปัƒะฑ CozaNostra Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 interlude

RPG Lineage 2 five ertheia fighter skills

Players:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 IToffy
  • 03 iOm
  • 04 isi1337
  • 05 Demokrit
  • 06 Heal100k
  • 07 st1cs
  • 08 Bruenor
  • 09 Wigo
  • 10 Elrongil

Ssq:
Dawn   75.95%
Dusk   24.05%
Day