Page title: R lineage 2 PVP, PK, Kills and Dies top HighFive5 l2 server Freedom x5

Account: Guest Login as user
#
1 Artful TiB Nov 22 2019 10:59PM
2 Nescaffe Timmy Nov 22 2019 10:58PM
3 Nescaffe DUELIST Nov 22 2019 10:58PM
4 TK800 lMcBublik Nov 22 2019 10:57PM
5 DUELIST LikeKill Nov 22 2019 10:57PM
6 Nescaffe CTPEK03A Nov 22 2019 10:57PM
7 Nescaffe pu4kaOTdveri Nov 22 2019 10:57PM
8 Timmy ErlGray Nov 22 2019 10:57PM
9 Sl0n MaTeo Nov 22 2019 10:57PM
10 TRxFiLoSoFF NightSoul Nov 22 2019 10:57PM
11 MaTeo Symfony Nov 22 2019 10:57PM
12 TRxFiLoSoFF MrsBlack Nov 22 2019 10:56PM
13 wl BabaVoss Nov 22 2019 10:56PM
14 wl Lapochka Nov 22 2019 10:56PM
15 Tralala Tirel Nov 22 2019 10:56PM
16 Timmy Connection Nov 22 2019 10:56PM
17 Dayo HPnonStop Nov 22 2019 10:56PM
18 Smart1k KaBa Nov 22 2019 10:56PM
19 Timmy h1deous Nov 22 2019 10:56PM
20 Ham Elphinia Nov 22 2019 10:56PM
21 gailestinga Rashka Nov 22 2019 10:56PM
22 Dayo Sitrol Nov 22 2019 10:56PM
23 8 H4RDC0R3 Nov 22 2019 10:56PM
24 0 Consequence Nov 22 2019 10:56PM
25 Hassenaja HPnonStop Nov 22 2019 10:56PM
26 Ham NoO Nov 22 2019 10:56PM
27 2 roflanpominki Nov 22 2019 10:56PM
28 0 tvar Nov 22 2019 10:55PM
29 8 Kush Nov 22 2019 10:55PM
30 Smart1k Alpine Nov 22 2019 10:55PM
31 2 Dar1o Nov 22 2019 10:55PM
32 0 2B Nov 22 2019 10:55PM
33 8 A1exDee Nov 22 2019 10:55PM
34 0 Ebash Nov 22 2019 10:55PM
35 0 Yamy Nov 22 2019 10:55PM
36 Smart1k Paparaci Nov 22 2019 10:55PM
37 ErlGray Amat Nov 22 2019 10:55PM
38 0 sooqa Nov 22 2019 10:55PM
39 8 Emilia Nov 22 2019 10:55PM
40 Leshrac SonyaBlade Nov 22 2019 10:55PM
41 Leshrac OPOZING Nov 22 2019 10:55PM
42 Smart1k Roflan Nov 22 2019 10:55PM
43 Smart1k Ke11y Nov 22 2019 10:55PM
44 Amat Connection Nov 22 2019 10:55PM
45 DedKiLLeR DUELIST Nov 22 2019 10:55PM
46 LikeKill DUELIST Nov 22 2019 10:55PM
47 DUELIST MoNo Nov 22 2019 10:54PM
48 DUELIST h1deous Nov 22 2019 10:54PM
49 6thsense OneLove Nov 22 2019 10:53PM
50 OneLove ikbuff Nov 22 2019 10:53PM
51 OneLove ikbaff Nov 22 2019 10:53PM
52 OneLove ikheal Nov 22 2019 10:53PM
53 OneLove Valivill Nov 22 2019 10:53PM
54 Mazikeen KucJluHkA Nov 22 2019 10:51PM
55 Nemesea Fasko Nov 22 2019 10:51PM
56 Mazikeen KucJiuHka Nov 22 2019 10:51PM
57 BeimraT Miss Nov 22 2019 10:50PM
58 BeimraT Neptyn Nov 22 2019 10:50PM
59 RUFF TheChanter Nov 22 2019 10:50PM
60 BeimraT nPP Nov 22 2019 10:50PM
61 2 Es Nov 22 2019 10:49PM
62 8 FinT Nov 22 2019 10:49PM
63 2 Neeq Nov 22 2019 10:49PM
64 0 VityaPodayPatron Nov 22 2019 10:49PM
65 Lyme ClaSse Nov 22 2019 10:49PM
66 2 1337 Nov 22 2019 10:49PM
67 0 Proxy Nov 22 2019 10:49PM
68 8 sWarOG Nov 22 2019 10:49PM
69 2 Levvi Nov 22 2019 10:49PM
70 2 sWarOG Nov 22 2019 10:49PM
71 0 1337 Nov 22 2019 10:49PM
72 2 Proxy Nov 22 2019 10:49PM
73 ClaSse Miss Nov 22 2019 10:48PM
74 ClaSse nPP Nov 22 2019 10:48PM
75 ClaSse Neptyn Nov 22 2019 10:48PM
76 1ncorrectName peepoClown Nov 22 2019 10:46PM
77 Mussolini Lineage3Jl0 Nov 22 2019 10:44PM
78 elf2elf Daenerys Nov 22 2019 10:44PM
79 RPGCLUB Josisi Nov 22 2019 10:42PM
80 MrHankey Noizz Nov 22 2019 10:42PM
81 QueenQQ Karabas Nov 22 2019 10:41PM
82 Madmax BelliaS Nov 22 2019 10:41PM
83 Daenerys kl1 Nov 22 2019 10:41PM
84 MrDuDe Sitrol Nov 22 2019 10:41PM
85 MrDuDe warmachine Nov 22 2019 10:41PM
86 Madmax privetprivet Nov 22 2019 10:41PM
87 MaTeo Symfony Nov 22 2019 10:40PM
88 cobra KucJiuHka Nov 22 2019 10:40PM
89 AtriLL AA Nov 22 2019 10:40PM
90 NightSoul Negodnik Nov 22 2019 10:40PM
91 NightSoul ObsCure Nov 22 2019 10:40PM
92 MaTeo Kriet Nov 22 2019 10:40PM
93 cobra KucJluHkA Nov 22 2019 10:40PM
94 cobra KucJlblu Nov 22 2019 10:39PM
95 Daenerys elf2elf Nov 22 2019 10:39PM
96 elf2elf Rasta Nov 22 2019 10:38PM
97 Ponik BEDANZA Nov 22 2019 10:38PM
98 Prizrak Error37 Nov 22 2019 10:38PM
99 Milkweed F Nov 22 2019 10:37PM
100 8 1RM Nov 22 2019 10:37PM

RPG Mmo game maker lineage 2 revolution 0.17.03

Players:
  • 01 Innead228
  • 02 iRiu
  • 03 3
  • 04 Arb
  • 05 BeautifulLife
  • 06 Ascension
  • 07 hashtag
  • 08 Fasko
  • 09 Acme
  • 10 Malusha

Ssq:
Dawn   97.99%
Dusk   2%
  11