Account: Guest Login as user
Clan - Citadel.
Name Use time Last Login Class  
1 xSx 108d. 5h. 2020-Nov-20 Doomcryer -
2 bred 95d. 4h. 2020-Nov-23 Shillien Templar -
3 misterKOT 93d. 1h. 2020-Nov-23 Arcana Lord -
4 DensySex 88d. 15h. 2020-Nov-23 Spectral Dancer -
5 SongySex 95d. 2h. 2020-Nov-23 Sword Muse -
6 Kenny 31d. 22h. 2020-Jun-13 Sagittarius -
7 Reyderko 9d. 2h. 2020-Jun-11 Elemental Master -
8 Askrin 16d. 19h. 2020-Aug-26 Evas Saint -
9 renegatHARD 31d. 6h. 2020-Jun-12 Soultaker -
10 xPPx 33d. 4h. 2020-Nov-04 Hierophant -
11 Askerko 6d. 6h. 2020-Jun-11 Soultaker -
12 3BE3DA 3d. 0h. 2020-Sep-09 Shillien Templar -
13 Patric 19d. 16h. 2020-Jul-27 Titan -
14 xFsMx 25d. 6h. 2020-Nov-04 Spectral Master -
15 pepekaka 93d. 17h. 2020-Nov-23 Hierophant -
16 aibolit66 46d. 2h. 2020-Nov-02 Evas Saint -
17 Misandeya 15d. 8h. 2020-Oct-04 Spectral Dancer -
18 nepodar0k 47d. 8h. 2020-Oct-16 Doomcryer -
19 Navyxodonosor 7d. 7h. 2020-Jul-18 Ghost Hunter -
20 WU 16d. 17h. 2020-Jun-16 Soultaker -
21 Tada 47d. 22h. 2020-Aug-24 Fortune Seeker -
22 xTANKx 34d. 21h. 2020-Nov-04 Shillien Templar -
23 xWCx 22d. 18h. 2020-Aug-17 Doomcryer -
24 mblLLlka 16d. 4h. 2020-Aug-15 Adventurer -
25 SACREDIUM 90d. 1h. 2020-Aug-17 Elemental Master -
26 xKotix 20d. 17h. 2020-Nov-04 Arcana Lord -
27 KUCOHbKAko 6d. 14h. 2020-Jun-27 Cardinal -
28 Karachun 11d. 7h. 2020-Jun-21 Phoenix Knight -
29 xDoDox 19d. 10h. 2020-Aug-20 Soultaker -
30 mamkaewreya 38d. 12h. 2020-Nov-23 Titan -
31 ewreytorgaschko 44d. 0h. 2020-Nov-06 Fortune Seeker -
32 ups04 42d. 5h. 2020-Aug-31 Grand Khavatari -
33 NePodaroK 81d. 5h. 2020-Oct-28 Doomcryer -
34 XPEHKOK 8d. 5h. 2020-Nov-21 Soultaker -
35 iHate 7d. 2h. 2020-Jun-15 Titan -
36 xDoDix 17d. 5h. 2020-Aug-17 Soultaker -
37 dodnumber1 11d. 8h. 2020-Sep-26 Soultaker -
38 Kritukal 9d. 11h. 2020-Jun-23 Hierophant -
39 mup 2d. 14h. 2020-Nov-16 Grand Khavatari -
40 dodnumber3 31d. 3h. 2020-Nov-23 Soultaker -
41 MOYDODIKCOBY2 33d. 8h. 2020-Aug-03 Soultaker -
42 SHKeg 2d. 2h. 2020-Jun-23 Shillien Templar -
43 PPeg 2d. 1h. 2020-Jun-23 Hierophant -
44 VOR 49d. 13h. 2020-Aug-17 Spectral Dancer -
45 Tamirlana 4d. 20h. 2020-Jul-27 Maestro -
46 jadodik 1d. 12h. 2020-Jun-24 Soultaker -
47 SHEeg 1d. 18h. 2020-Jun-22 Shillien Saint -
48 V0R 47d. 8h. 2020-Aug-17 Sword Muse -
49 WCeg 1d. 16h. 2020-Jun-23 Doomcryer -
50 MadamPOmPAdur 49d. 22h. 2020-Aug-17 Judicator -
51 dodnumber4 9d. 13h. 2020-Sep-26 Soultaker -
52 DODeg1 0d. 21h. 2020-Jun-22 Soultaker -
53 FSeg 1d. 11h. 2020-Jun-22 Spectral Master -
54 CRAFTeg 2d. 1h. 2020-Jun-23 Maestro -
55 MOEBLAGALISCHE 3d. 8h. 2020-Jul-25 Shillien Elder -
56 Omar 31d. 8h. 2020-Jun-16 Grand Khavatari -
57 dewkaewreya 6d. 9h. 2020-Aug-02 Titan -
58 Destreg 0d. 16h. 2020-Jun-26 Titan -
59 teshaewreya 15d. 16h. 2020-Aug-11 Titan -
60 Renamed49529 0d. 7h. 2020-Jun-22 Destroyer -
61 JUDeg 1d. 17h. 2020-Jun-22 Judicator -
62 TetuschkaEwreya 1d. 6h. 2020-Aug-11 Destroyer -
63 Renamed2168136 6d. 18h. 2020-Jul-22 Titan -
64 Topr 36d. 20h. 2020-Jun-19 Warsmith -
65 JudiZak 0d. 4h. 2020-Jul-04 Berserker -
66 iSkat4 0d. 3h. 2020-Jul-08 Destroyer -
67 Dcore2 0d. 9h. 2020-Jun-11 Destroyer -
68 Score 0d. 11h. 2020-Jun-11 Shillien Elder -
69 iSkat2 0d. 3h. 2020-Jul-08 Destroyer -
70 Na5 0d. 19h. 2020-Jul-07 Destroyer -
71 Dbp 0d. 9h. 2020-Jun-11 Bishop -
72 Dl2 0d. 9h. 2020-Jun-11 Destroyer -
73 Renamed50230 0d. 9h. 2020-Jun-11 Destroyer -
74 iSkat1 0d. 6h. 2020-Jul-08 Destroyer -
75 xJudx 0d. 10h. 2020-Jul-04 Berserker -
76 Ewro61 0d. 6h. 2020-Jul-22 Destroyer -
77 Renamedl47404 0d. 12h. 2020-Jul-08 Destroyer -
78 Bupiko 0d. 11h. 2020-Jul-15 Bishop -
79 iSkat3 0d. 5h. 2020-Jul-08 Destroyer -
80 zakenkaewreya 0d. 9h. 2020-Aug-11 Destroyer -
81 Ewro55 0d. 4h. 2020-Jul-22 Destroyer -
82 Alpfa1 0d. 4h. 2020-Jul-18 Prophet -
83 ewro40 0d. 1h. 2020-Jul-22 Destroyer -
84 fes52 0d. 3h. 2020-Jul-04 Dark Avenger -
85 BuzZzarD 0d. 5h. 2020-Jul-18 Abyss Walker -
86 HelWiN 0d. 0h. 2020-Jun-16 Overlord -
87 craftermolds 46d. 15h. 2020-Jul-30 Warsmith -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Citadel Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Mmorpg

RPG L2 high five holy pomander lineage 2 ertheia offline

Players:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 IToffy
  • 04 iOm
  • 05 isi1337
  • 06 Wiedzmin
  • 07 Demokrit
  • 08 Ozix
  • 09 ExoTrela
  • 10 st1cs

Ssq:
Dawn   41.38%
Dusk   58.62%
Day  11