Page Title: Lineage 2 letter t High-Five l2 server Quarantine x30

Account: Guest Login as user
Clan - owl.
Name Use time Last Login Class  
1 0kno3 14d. 19h. 2020-Jun-01 Grand Khavatari -
2 kot01 7d. 19h. 2020-Jun-01 Arcana Lord -
3 dag 14d. 20h. 2020-Jun-02 Adventurer -
4 PP01 10d. 6h. 2020-May-31 Hierophant -
5 Raido 11d. 6h. 2020-Jun-02 Shillien Saint -
6 sk01 8d. 17h. 2020-May-24 Shillien Templar -
7 spoil01 16d. 23h. 2020-Jun-02 Fortune Seeker -
8 Exez 6d. 5h. 2020-Jun-02 Soultaker -
9 aqva 1d. 19h. 2020-Jun-02 Mystic Muse -
10 fng 1d. 15h. 2020-Jun-02 Mystic Muse -
11 wark01 7d. 20h. 2020-Jun-02 Doomcryer -
12 chuv 1d. 3h. 2020-Jun-02 Cardinal -
13 fs01 0d. 17h. 2020-May-24 Spectral Master -
14 fs02 0d. 14h. 2020-May-26 Spectral Master -
15 Teri 1d. 3h. 2020-Jun-02 Evas Saint -
16 dastr02 0d. 19h. 2020-Jun-01 Destroyer -
17 tda 0d. 9h. 2020-May-18 Shillien Templar -
18 spoil02 0d. 21h. 2020-May-25 Bounty Hunter -
19 sp0il01 0d. 10h. 2020-May-25 Bounty Hunter -
20 kon01 0d. 17h. 2020-Jun-02 Elemental Summoner -
21 overfan 0d. 8h. 2020-Jun-01 Dominator -
22 VL01 2d. 8h. 2020-Jun-02 Warlord -

RPG Gracia final best class l2 interlude fruta

Players:
  • 01 HybR1dTheory
  • 02 ZinaidaPetrovna
  • 03 AssaultMagic
  • 04 SpeciallyForYou
  • 05 Patisson
  • 06 JockeR
  • 07 FrozenSuicide
  • 08 albanez
  • 09 Eliz
  • 10 StupidFace

Ssq:
Dawn   100%
Dusk   0%
Day  11