Account: Guest Login as user
Clan - LatinStar.
Name Use time Last Login Class  
1 xRONALDx 5d. 9h. 2021-Jun-11 Doombringer -
2 Бро 20d. 19h. 2020-Aug-25 Moonlight Sentinel -
3 nnnsZoRRosnnn 75d. 21h. 2016-Dec-23 Titan -
4 Er1kk 18d. 3h. 2019-Mar-10 Archmage -
5 cainar 10d. 17h. 2021-Jun-11 Doomcryer -
6 MrBagdan 94d. 10h. 2018-Dec-26 Grand Khavatari -
7 xSHAKAx 8d. 6h. 2021-May-27 Hierophant -
8 xSABROSAx 39d. 0h. 2021-Jun-04 Hierophant -
9 CLARISA 59d. 1h. 2021-Jun-10 Soul hound -
10 AJIbTePaH 7d. 13h. 2016-May-05 Grand Khavatari -
11 TANHATOS 28d. 1h. 2021-May-27 Doomcryer -
12 fncc 4d. 2h. 2021-Jun-04 Fortune Seeker -
13 ATHENA 361d. 20h. 2021-Jun-04 Soul hound -
14 zzTHORzz 2d. 15h. 2021-Jun-11 Hell Knight -
15 Alethia 18d. 16h. 2016-Feb-06 Soultaker -
16 xxTHORxx 87d. 3h. 2021-Jun-04 Doombringer -
17 DEADofSHADOW 87d. 8h. 2021-May-29 Grand Khavatari -
18 ka01 5d. 13h. 2021-Jun-04 Doombringer -
19 orkito1 2d. 3h. 2021-Jun-11 Doomcryer -
20 orkito2 1d. 14h. 2021-Jun-11 Doomcryer -
21 orkito3 1d. 23h. 2021-Jun-11 Doomcryer -
22 KRP0 0d. 16h. 2021-Jun-11 Shillien Templar -
23 SonicHammer 10d. 8h. 2016-Feb-28 Duelist -
24 DarkGreen 24d. 7h. 2016-Feb-14 Titan -
25 sum0004 3d. 14h. 2021-Jun-04 Spectral Master -
26 sum003 2d. 3h. 2021-Jun-10 Spectral Master -
27 xATHENAx 9d. 4h. 2021-Jun-10 Fortune Seeker -
28 iShazam 756d. 4h. 2021-May-27 Titan -
29 sum003gc 30d. 8h. 2021-Jun-10 Elemental Master -
30 orcaso 1d. 3h. 2021-Jun-11 Doomcryer -
31 buferito 2d. 9h. 2021-Jun-11 Doomcryer -
32 sumKOT 3d. 6h. 2021-Jun-10 Arcana Lord -
33 summPAGANN 1d. 23h. 2021-May-29 Spectral Master -
34 SilentAngel 383d. 16h. 2021-Jun-04 trickster -
35 Суперман 109d. 8h. 2021-Jun-04 Duelist -
36 xKrushx 3d. 0h. 2018-Apr-14 Titan -
37 vksumGC 3d. 11h. 2021-May-29 Doomcryer -
38 Sherl0k 13d. 4h. 2021-May-14 Grand Khavatari -
39 PyIIePTDjaiJIS 11d. 20h. 2021-Jun-11 Cardinal -
40 Ka4eR 13d. 11h. 2020-Dec-23 Dominator -
41 MiniPini 11d. 10h. 2016-Dec-16 Titan -
42 Mirka 41d. 7h. 2019-Nov-16 Dreadnought -
43 ElDiablo 5d. 12h. 2014-Jun-15 Shillien Templar -
44 BOZMAN 6d. 2h. 2016-Jun-09 Grand Khavatari -
45 zPOSEiDONz 539d. 2h. 2021-Jun-11 Evas Saint -
46 Art3misA 1d. 7h. 2021-Jun-11 Maestro -
47 i6oJIbHo 6d. 20h. 2014-Nov-17 Soul hound -
48 drairegin 12d. 3h. 2020-Jan-11 Shillien Templar -
49 Hsuko 4d. 4h. 2014-Aug-23 Shillien Templar -
50 ArtaJerJeS 368d. 16h. 2021-Jun-09 Dreadnought -
51 Bass 18d. 9h. 2020-Apr-20 Grand Khavatari -
52 GreenLantern 80d. 2h. 2021-Jun-04 Cardinal +
53 cainar01 0d. 17h. 2021-Jun-04 Doomcryer -
54 cainar02 0d. 19h. 2021-Jun-04 Doomcryer -
55 cainar03 0d. 12h. 2021-Jun-04 Doomcryer -
56 cainar04 0d. 15h. 2021-Jun-04 Doomcryer -
57 cainar05 0d. 12h. 2021-Jun-04 Doomcryer -
58 cainar06 0d. 8h. 2021-Jun-04 Doomcryer -
59 cainar07 0d. 13h. 2021-Jun-04 Doomcryer -
60 OrcoEmo 12d. 3h. 2015-May-19 Titan -
61 plsda 5d. 0h. 2014-Oct-01 Grand Khavatari -
62 Lesnik 31d. 13h. 2017-Sep-14 Doombringer -
63 ork01 0d. 8h. 2021-Jun-04 Doomcryer -
64 ork02 0d. 8h. 2021-Jun-04 Doomcryer -
65 ork03 0d. 8h. 2021-Jun-04 Doomcryer -
66 malote 0d. 12h. 2021-Jun-11 Doomcryer -
67 Batman 81d. 0h. 2021-Jun-04 Evas Templar +
68 Saltulletto 1d. 13h. 2021-Jun-04 Storm Screamer -
69 Attolik 3d. 12h. 2021-Jun-04 Sword Muse -
70 cainar2 1d. 0h. 2021-Jun-04 Doomcryer -
71 cainar3 0d. 19h. 2021-Jun-04 Doomcryer -
72 cainar6 0d. 21h. 2021-May-21 Doomcryer -
73 kPuCa 0d. 22h. 2021-May-08 Fortune Seeker -
74 YanSun 1d. 21h. 2014-Oct-27 Grand Khavatari -
75 MarilynManson 10d. 17h. 2021-Jun-08 Shillien Saint -
76 ork04 0d. 6h. 2021-Jun-04 Doomcryer -
77 ork05 0d. 8h. 2021-Jun-04 Doomcryer -
78 T0TyTToTaM 8d. 18h. 2021-Jun-08 Soul hound -
79 CuranderO 10d. 21h. 2021-Jun-11 Cardinal -
80 ColdHearth 9d. 22h. 2015-May-17 Ghost Hunter -
81 Psycodelica 1d. 16h. 2015-Apr-26 Grand Khavatari -
82 ork06 0d. 6h. 2021-Jun-04 Doomcryer -
83 WarrChant 1d. 8h. 2021-Jun-04 Doomcryer -
84 1vil 4d. 9h. 2021-Jun-11 Arcana Lord -
85 GalGadot 118d. 7h. 2021-Jun-11 Phoenix Knight -
86 Sp1ce 1d. 14h. 2021-Jan-23 Grand Khavatari -
87 Angelic 4d. 5h. 2015-May-16 Phoenix Knight -
88 Crattos 5d. 13h. 2021-Jun-11 Spectral Dancer -
89 Sekvoj 43d. 21h. 2018-Dec-15 Grand Khavatari -
90 ElfPain 31d. 7h. 2021-Jun-01 Moonlight Sentinel -
91 Dartannuan 1d. 14h. 2021-Jun-11 Hell Knight -
92 LeoHard 75d. 12h. 2021-Jun-11 Grand Khavatari -
93 ger0nimo 4d. 18h. 2021-Jun-08 Evas Saint -
94 Apolo 2d. 6h. 2021-Jun-09 Shillien Templar -
95 FEHIKC 3d. 0h. 2021-Jun-08 Phoenix Knight -
96 Demoledor 0d. 21h. 2021-Jun-11 Phoenix Knight -
97 Neptuno 10d. 12h. 2021-Jun-11 Wind Rider -
98 Agamenon 0d. 21h. 2021-Jun-11 Archmage -
99 Xameneon 0d. 11h. 2021-Jun-04 Doomcryer -
100 aTakieTam 0d. 4h. 2015-Dec-28 Storm Screamer -
101 Saturno 1d. 15h. 2021-Jun-10 Elemental Master -
102 A3a3EL 2d. 11h. 2021-May-29 Storm Screamer -
103 warita 0d. 14h. 2021-Jun-11 Warsmith -
104 AbigaiL 13d. 21h. 2021-Jun-11 Maestro -
105 lNeptuno 0d. 22h. 2021-May-24 Mystic Muse -
106 dafii 0d. 8h. 2021-Jun-09 Mystic Muse -
107 suka11 1d. 13h. 2021-Apr-08 Hierophant -
108 lSS 5d. 16h. 2021-Jun-08 Mystic Muse -
109 Sirakuz 6d. 14h. 2021-Jun-11 Dreadnought -
110 BlackLightning 65d. 0h. 2021-Jun-04 Soultaker +
111 MinatoNamikaze 0d. 14h. 2021-Jun-01 Sword Muse -
112 FrankSK 7d. 5h. 2021-Jun-10 Shillien Templar -
113 JuanSK 8d. 8h. 2021-Jun-11 Shillien Templar -
114 JeanCarla 3d. 22h. 2021-Jun-11 Maestro -
115 xswxsw 5d. 21h. 2021-Jun-11 Dreadnought -
116 orkTP 0d. 1h. 2021-Jun-09 Doomcryer -
117 PERO 4d. 1h. 2016-Feb-04 Doombringer -
118 IIika4y 49d. 18h. 2021-Jun-04 trickster -
119 CTPEJIa 13d. 3h. 2021-Jun-08 Moonlight Sentinel -
120 Nefertity 18d. 18h. 2021-Jun-05 Fortune Seeker -
121 iFner 0d. 19h. 2014-May-26 Storm Screamer -
122 orkas 0d. 11h. 2015-Jan-05 Titan -
123 dagerrg 1d. 4h. 2015-Mar-29 Adventurer -
124 cainar1 1d. 2h. 2021-Jun-04 Doomcryer -
125 JIEGI0H 64d. 11h. 2021-Jun-11 Dreadnought -
126 orkito 1d. 11h. 2021-Jun-11 Doomcryer -
127 CEHATOP 7d. 5h. 2016-Jun-26 Storm Screamer -
128 MinnnyMe 0d. 3h. 2014-May-14 Shillien Templar -
129 TypiH 15d. 5h. 2021-May-08 Fortune Seeker -
130 far1d 8d. 13h. 2021-Jun-04 Adventurer -
131 RB20 2d. 6h. 2021-May-29 Spectral Master -
132 iSQL 0d. 11h. 2019-Dec-05 Adventurer -
133 Ciri 0d. 10h. 2016-Jun-08 Shillien Templar -
134 Facebook 71d. 19h. 2021-Jun-11 Titan +
135 gufi 0d. 5h. 2021-Jun-09 Elemental Master -
136 AzPaEJI 2d. 7h. 2021-May-24 Storm Screamer -
137 iHeKPOMAHT 11d. 15h. 2021-Jun-08 Soultaker -
138 magafom13 2d. 10h. 2014-Jun-09 Phoenix Knight -
139 sumISLE 0d. 17h. 2021-May-29 Arcana Lord -
140 LEGlON 13d. 23h. 2021-Jun-11 Dreadnought -
141 xAFRODITAx 1d. 11h. 2021-Jun-10 Spectral Dancer -
142 cainar5 2d. 5h. 2021-May-24 Doomcryer -
143 FuryShield 19d. 9h. 2015-Apr-15 Shillien Templar -
144 IconaShilen 1d. 15h. 2021-May-14 Shillien Templar -
145 zbersz 26d. 7h. 2014-May-10 Doombringer -
146 sek 0d. 22h. 2016-Feb-26 Doombringer -
147 Resky 0d. 5h. 2017-Apr-16 Cardinal -
148 Djslb 27d. 16h. 2018-Apr-14 Soul hound -
149 thx 10d. 14h. 2014-Jul-03 Duelist -
150 GhostDark 717d. 13h. 2021-Jun-11 Ghost Sentinel -
151 WhiteAngel 3d. 18h. 2015-Apr-28 Soul hound -
152 ОМОН 79d. 20h. 2014-Dec-23 Cardinal -
153 Mariana 1d. 1h. 2021-Jun-11 Hierophant -
154 RedBulet 50d. 3h. 2018-Jul-17 Moonlight Sentinel -
155 cainar7 0d. 20h. 2021-May-21 Doomcryer -
156 orkTP01 0d. 3h. 2021-Jun-09 Doomcryer -
157 LEGI0N 7d. 19h. 2021-Jun-08 Dominator -
158 RusBeL 1d. 7h. 2021-Jun-11 Sagittarius -
159 cainar4 0d. 19h. 2021-May-24 Doomcryer -
160 orkit0 0d. 17h. 2021-Jun-09 Doomcryer -
161 THANAT0S 0d. 22h. 2021-May-27 Doomcryer -
162 summOSOBHAK 0d. 23h. 2021-May-29 Doomcryer -
163 RADAMANTIS 4d. 15h. 2021-Jun-11 Soul hound -
164 loveCraft 2d. 0h. 2021-May-24 Ghost Hunter -
165 bufeador 0d. 11h. 2021-Jun-10 Doomcryer -
166 kam02 3d. 1h. 2021-Jun-10 Doombringer -
167 KRP8 1d. 21h. 2021-Jun-11 Adventurer -
168 xTHANATOSx 1d. 23h. 2021-Jun-10 Adventurer -
169 Buferin 0d. 13h. 2021-May-24 Doomcryer -
170 SzybkieKo 0d. 1h. 2021-Apr-08 Fortune Seeker -
171 PerceO 5d. 21h. 2021-Jun-04 Evas Templar -
172 xFleXx 35d. 22h. 2015-Sep-01 Doombringer -
173 AIORIA 0d. 19h. 2021-Jun-09 Sagittarius -
174 MeMema 1d. 21h. 2021-Jun-11 Mystic Muse -
175 ork1to 0d. 13h. 2021-May-27 Doomcryer -
176 OrkTP001 0d. 1h. 2021-Jun-04 Doomcryer -
177 Soul5moke 0d. 3h. 2021-Jun-11 Titan -
178 Mrok 0d. 11h. 2021-Apr-08 Dreadnought -
179 orkitoLOCO 0d. 14h. 2021-Jun-11 Doomcryer -
180 KamaelCOOL 2d. 17h. 2021-Jun-04 Doombringer -
181 LOasyma 0d. 11h. 2021-May-29 Doomcryer -
182 ElTeroTero 0d. 21h. 2021-Jun-11 Archmage -
183 orck1 0d. 10h. 2021-Jun-04 Doomcryer -
184 Madmazel 0d. 4h. 2021-Apr-28 Evas Saint -
185 ka11 3d. 1h. 2021-Jun-04 Doombringer -
186 kama007 3d. 11h. 2021-May-27 Doombringer -
187 J0hnny 1d. 5h. 2021-May-14 Maestro -
188 ElOrco 0d. 6h. 2021-Jun-11 Doomcryer -
189 LOAAAA 0d. 8h. 2021-May-29 Spectral Master -
190 DeathPunch 0d. 18h. 2021-Jun-11 Titan -
191 PPtest01 0d. 2h. 2021-May-24 Hierophant -
192 Radhyx 0d. 19h. 2021-Jun-11 Spectral Dancer -
193 IIeTaK 0d. 4h. 2021-May-31 Wind Rider -
194 orkitox 0d. 9h. 2021-Jun-11 Doomcryer -
195 Cris 3d. 7h. 2015-Oct-20 Titan -
196 COTO4KA 0d. 23h. 2016-Feb-13 Judicator -
197 SkyFall 0d. 0h. 2015-Sep-18 Fighter -
198 Camdy 0d. 0h. 2014-May-22 Orc Fighter -
199 sweetness 0d. 0h. 2014-Jul-21 Rogue -
200 TDE 0d. 0h. 2014-May-23 Orc Fighter -
201 VAAKO 0d. 0h. 2014-May-29 Kamael soldier -
202 sdbgvsdfb 0d. 0h. 2014-May-26 Elven Fighter -
203 academ23 0d. 0h. 2016-Feb-22 Fighter -
204 academ25 0d. 0h. 2016-Feb-22 Fighter -
205 AcademMiss 0d. 1h. 2021-Feb-28 Dark Fighter -
206 academiputta 0d. 0h. 2021-Feb-13 Elven Mage -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб LatinStar Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. L2 hf

RPG Lineage2 rpg club lineage2 kendell

Players:
  • 01 Fr0sT
  • 02 Radamanthys
  • 03 legalaz
  • 04 RuNi
  • 05 Disguise
  • 06 ECTECTBO
  • 07 Зевс
  • 08 Люциан
  • 09 GranDz
  • 10 Chunya

Ssq:
Dawn   99.8%
Dusk   0%
Day  12