Page Title: Kerberos club rpg Top 100 by PVP,PK Ertheia l2 server Evolution x1

Account: Guest Login as user

Characters didn't loged in the game 60 days are not counted in the statistics!

Clan PvP/PK Class   Clan  
1 xSauroNx 24098/0 Tyrr Titan GolDeN GolDeN -
2 Skady 10113/2 Wynn Elemental Master GolDeN GolDeN -
3 Meloni 5153/4 Sigel Eva's Templar GolDeN GolDeN -
4 Place2b 4815/1 Aeore Cardinal   -
5 TheTruth 2668/0 Othell Fortune Seeker GolDeN GolDeN -
6 3JIou4oIIuk 2230/1 Feoh Storm Screamer GolDeN GolDeN -
7 KoTee4ka 1639/0 Aeore Cardinal GolDeN GolDeN -
8 Beginer 1499/0 Wynn Spectral Master GolDeN GolDeN -
9 BlackShot 1495/0 Yul Ghost Sentinel GolDeN GolDeN -
10 Bazi4ka 1285/0 Aeore Shilien Saint GolDeN GolDeN -
11 miniBobo 1129/0 Sayha's Seer GolDeN GolDeN -
12 Beerka 940/1 Aeore Cardinal GolDeN GolDeN -
13 DO3AnPABKA 731/0 Soultaker GolDeN GolDeN -
14 Barstates 693/0 Wynn Spectral Master GolDeN GolDeN -
15 6ykaxa 673/0 Iss Spectral Dancer GolDeN GolDeN -
16 NZ6 651/0 Tyrr Titan GolDeN GolDeN -
17 Masturta 639/0 Iss Hierophant GolDeN GolDeN -
18 fastgame 381/2 Othell Wind Rider GolDeN GolDeN -
19 SayItNow 288/0 Wynn Spectral Master Twilight Twilight -
20 NZ1 245/0 Iss Doomcryer GolDeN GolDeN -
21 Nansy 242/2 Aeore Eva's Saint GolDeN GolDeN -
22 NZ11 220/0 Yul Moonlight Sentinel GolDeN GolDeN -
23 NZ 209/0 Wynn Spectral Master GolDeN GolDeN -
24 PaCTaFaP9HuH 171/3 Othell Ghost Hunter GolDeN GolDeN -
25 BONUS 168/0 Tyrr Doombringer AcademyCity AcademyCity -
26 Groza 146/2 Tyrr Titan AcademyCity AcademyCity -
27 serj 135/0 Gladiator GolDeN GolDeN -
28 Vee 122/0 Iss Hierophant GolDeN GolDeN -
29 iKoTuK 118/0 Wynn Arcana Lord GolDeN GolDeN -
30 NZ5 118/0 Sigel Shillien Templar GolDeN GolDeN -
31 Avendila 105/0 Aeore Eva's Saint GolDeN GolDeN -
32 Erika 100/0 Wynn Spectral Master GolDeN GolDeN -
33 3aTo4Ka 97/0 Othell Adventurer GolDeN GolDeN -
34 LadyForklift 54/0 Yul Ghost Sentinel   -
35 Bazik 47/0 Tyrr Titan GolDeN GolDeN -
36 MiMiMishka 42/0 Eviscerator GolDeN GolDeN -
37 NZ4 41/0 Aeore Shilien Saint GolDeN GolDeN -
38 Marchao 35/0 Iss Dominator GolDeN GolDeN -
39 Elis 25/0 Wynn Arcana Lord GolDeN GolDeN -
40 IIIKaFF 21/4 Tyrr Titan GolDeN GolDeN -
41 SingingGirl 16/0 Iss Sword Muse GolDeN GolDeN -
42 KJIu3MA 15/0 Iss Dominator GolDeN GolDeN -
43 FarathAidid 14/0 Othell Wind Rider   -
44 TheDiversant 13/1 Yul Sagittarius GolDeN GolDeN -
45 Tenebra 13/0 Sigel Shillien Templar AcademyCity AcademyCity -
46 Kaede 13/0 Wynn Elemental Master   -
47 Misaki 12/0 Iss Hierophant AcademyCity AcademyCity -
48 JIoIIIagka 12/0 Wynn Elemental Master GolDeN GolDeN -
49 NZ3 10/0 Iss Hierophant   -
50 Luxus 10/0 Othell Ghost Hunter Sangreal Sangreal -
51 PeIIIaLa 8/0 Tyrr Titan GolDeN GolDeN -
52 KotiKotik 8/0 Eviscerator GolDeN GolDeN -
53 DoDuK1 8/0 Feoh Soultaker   -
54 budun 7/8 Tyrr Titan GolDeN GolDeN +
55 DyDo4ka 7/4 Iss Dominator   -
56 RavenHeart 7/1 Tyrr Titan GolDeN GolDeN -
57 CyTeNeR 6/5 Iss Doomcryer GolDeN GolDeN -
58 Mirady 5/1 Sayha's Seer GolDeN GolDeN -
59 vitaminka 5/0 Eviscerator Enigma Enigma -
60 darkMooN 5/0 Spectral Master GolDeN GolDeN -
61 UdarVSpinu 5/0 Othell Ghost Hunter GolDeN GolDeN -
62 DanaScully 5/0 Othell Ghost Hunter GolDeN GolDeN -
63 HAHoXPEHb 5/0 Soultaker GolDeN GolDeN -
64 Daga 5/0 Wynn Spectral Master GolDeN GolDeN -
65 TblKBA 4/0 Soultaker GolDeN GolDeN -
66 BuTaMuHKa 4/0 Aeore Eva's Saint GolDeN GolDeN -
67 ShootIsMyLife 4/0 Yul Ghost Sentinel GolDeN GolDeN -
68 IIIauTan 4/0 Tyrr Doombringer GolDeN GolDeN -
69 Saeka 4/0 Othell Ghost Hunter GolDeN GolDeN -
70 LX1 3/4 Sayha's Seer IIIok IIIok -
71 Kecci 3/1 Elemental Master   -
72 Dau3akypuTb 3/0 Yul Moonlight Sentinel GolDeN GolDeN -
73 DestrIsMyLife 3/0 Tyrr Titan GolDeN GolDeN -
74 Okypok 3/0 Iss Hierophant   -
75 FoxMulder 3/0 Sigel Phoenix Knight GolDeN GolDeN -
76 TheCubs 3/0 Sigel Shillien Templar   -
77 Lani 3/0 Iss Hierophant GolDeN GolDeN -
78 Alisa 2/1 Tyrr Maestro GolDeN GolDeN -
79 IQ17 2/1 Tyrr Dreadnought GolDeN GolDeN -
80 Voke 2/0 Tyrr Titan AcademyCity AcademyCity -
81 BEHuK 2/0 Bounty Hunter   -
82 Tru1 2/0 Shillien Templar GolDeN GolDeN -
83 Aihana 2/0 Feoh Soultaker   -
84 Hae6yxa 2/0 Tyrr Maestro Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
85 VISTA 2/0 Tyrr Dreadnought   -
86 AII4Xu 2/0 Tyrr Titan GolDeN GolDeN -
87 Sheila 2/0 Tyrr Grand Khavatari Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
88 NZ9 2/0 Tyrr Grand Khavatari GolDeN GolDeN -
89 GreenHeal 2/0 Aeore Eva's Saint GolDeN GolDeN -
90 GreenLethal 2/0 Othell Adventurer GolDeN GolDeN -
91 Lamsi 2/0 Soultaker   -
92 npo100XABK 2/0 Tyrr Titan GolDeN GolDeN -
93 Taali 2/0 Aeore Shilien Saint GolDeN GolDeN -
94 TohCubs 2/0 Shillien Templar GolDeN GolDeN -
95 Kaena 2/0 Yul Trickster   -
96 Raeta 2/0 Tyrant   -
97 Sofiya 1/6 Aeore Cardinal GolDeN GolDeN -
98 GreenTank 1/2 Silver Ranger   -
99 Nariko 1/2 Sigel Shillien Templar GolDeN GolDeN -
100 GnomiyBoh 1/1 Tyrr Maestro 0nix 0nix -

RPG Girls games l2 interlude best solo class

Players:
  • 01 6ykaxa
  • 02 3JIou4oIIuk
  • 03 Bazi4ka
  • 04 Skady
  • 05 KaPaMeJIbKa
  • 06 IIIKaFF
  • 07 KoTee4ka
  • 08 ShootIsMyLife
  • 09 Avendila
  • 10 TheOnix