عنوان صفحه: Lineage 2 ops High Five 🚧 L2 Servers ARK x1 Persian Classic PTS

قبیله - Карнавал.
نام از زمان استفاده کنید آخرین ورود کلاس  
1 DungeonMaster 90D. 18H. 2021-Mar-28 Dominator -
2 Niu 95D. 12H. 2021-Mar-09 Evas Saint -
3 YofiTofi 62D. 17H. 2021-Mar-28 Mystic Muse -
4 WindRider 113D. 11H. 2021-Jun-14 Wind Rider -
5 Madoka 80D. 16H. 2021-Mar-09 Archmage -
6 KaKoC 93D. 13H. 2021-Apr-05 Grand Khavatari -
7 Fyz 49D. 23H. 2021-Mar-28 Sword Muse -
8 inFlames 80D. 23H. 2021-Apr-08 Archmage -
9 Yum 88D. 14H. 2021-Mar-09 Evas Saint -
10 Kordiz 39D. 21H. 2021-Mar-23 Soultaker -
11 Ingwaz 81D. 15H. 2021-Mar-08 Evas Saint -
12 WD40 94D. 7H. 2021-Jun-05 Duelist -
13 Zhigulist 92D. 4H. 2021-May-20 Dominator -
14 boo4 73D. 17H. 2021-Mar-09 Cardinal -
15 Sanch 96D. 6H. 2021-Mar-28 Cardinal -
16 Odunokui 56D. 10H. 2021-Mar-28 Cardinal -
17 Inoumir 60D. 19H. 2021-May-20 Evas Saint -
18 Magilan 106D. 9H. 2021-Mar-28 Mystic Muse -
19 BlackForce 87D. 11H. 2021-Mar-28 Sagittarius -
20 PontiyPilatus 123D. 21H. 2021-May-05 Hierophant -
21 AncientEvil 38D. 13H. 2021-Mar-26 Soul hound -
22 Wishmaster 49D. 9H. 2021-Apr-14 Sagittarius -
23 naLABYTENAX 55D. 7H. 2021-Mar-25 Shillien Saint -
24 Un 117D. 21H. 2021-Mar-28 Moonlight Sentinel -
25 FmV 56D. 0H. 2021-Apr-11 Doomcryer -
26 Nevr 26D. 21H. 2021-Mar-09 Doomcryer -
27 EvilMoon 51D. 19H. 2021-Apr-05 Archmage -
28 Phenazepam 133D. 0H. 2021-Jun-14 Shillien Templar -
29 MrSheva 102D. 1H. 2021-Mar-24 Cardinal -
30 FlyLighty 118D. 9H. 2021-Mar-27 Shillien Saint -
31 lolwtole 48D. 12H. 2021-Jun-05 Evas Saint -
32 AmaruAtmos 90D. 0H. 2021-May-24 Sagittarius -
33 ClownBoltun 81D. 15H. 2021-Apr-05 Shillien Templar -
34 Klinskoe 102D. 14H. 2021-Jun-14 trickster -
35 DavlyGOVNO 51D. 14H. 2021-Jun-15 Titan -
36 Papercuts 121D. 5H. 2021-Mar-29 Cardinal -
37 Nota 42D. 11H. 2021-Mar-28 Spectral Dancer -
38 Moory 120D. 20H. 2021-Mar-28 Sword Muse -
39 Ksyshka 55D. 16H. 2021-Mar-09 Spectral Dancer -
40 ANeVIL 78D. 14H. 2021-Mar-25 Evas Templar -
41 Moriell 108D. 6H. 2021-Mar-31 Spectral Dancer -
42 TIGRA 73D. 1H. 2021-Jun-02 Sword Muse -
43 Nyx 74D. 13H. 2021-Jun-02 Spectral Dancer -
44 Samy 83D. 8H. 2021-Apr-10 Spectral Dancer -
45 Pypo4ek 36D. 5H. 2021-Mar-24 Cardinal -
46 uBaH 70D. 19H. 2021-Jun-14 Adventurer -
47 zNz 70D. 18H. 2021-Apr-06 trickster -
48 GranD 87D. 23H. 2021-Mar-27 Cardinal -
49 Line 86D. 6H. 2021-Mar-28 trickster -
50 Fanky 28D. 15H. 2021-Mar-28 Sword Muse -
51 CaIIIaIIeTpoB 77D. 5H. 2021-Mar-08 Archmage -
52 MurChenoK 14D. 8H. 2021-Apr-03 Fortune Seeker -
53 iFrakiec 33D. 17H. 2021-Feb-23 Sagittarius -
54 Edarion 52D. 4H. 2021-Mar-09 Elemental Master -
55 ZiRo 73D. 14H. 2021-Mar-28 Arcana Lord -
56 fiffa 84D. 0H. 2021-Mar-10 Sword Muse -
57 MEP3OCTb 28D. 16H. 2021-Apr-30 Dominator -
58 war4 80D. 16H. 2021-Mar-28 Doomcryer -
59 Spoilerka 66D. 7H. 2021-Mar-09 Fortune Seeker -
60 Ka 75D. 3H. 2021-May-04 Judicator -
61 Grisha 30D. 3H. 2021-Mar-27 Doomcryer -
62 Kvant 39D. 9H. 2021-Feb-11 trickster -
63 Pooh 17D. 13H. 2021-Apr-26 Soultaker -
64 BDeva 68D. 18H. 2021-Mar-04 Spectral Dancer -
65 Syrene 32D. 22H. 2021-Apr-30 Shillien Saint -
66 Jeddite 36D. 7H. 2021-Jun-02 Cardinal -
67 StrawBerryMojito 11D. 14H. 2021-Apr-05 Soul hound -
68 EastWindIsComing 4D. 20H. 2021-Mar-07 Arbalester -
69 Bael 22D. 17H. 2021-Mar-01 Cardinal -
70 Moony 11D. 0H. 2021-Mar-06 Sword Muse -
71 SisterFister 65D. 5H. 2021-Mar-24 Arcana Lord -
72 Reya 83D. 16H. 2021-Mar-04 Temple Knight -
73 awalker 54D. 0H. 2021-Feb-12 Tyrant -
74 nekrVAL 46D. 19H. 2021-Mar-28 Bladedancer -
75 uliton 30D. 1H. 2021-Apr-02 Swordsinger -
76 FriElder 1D. 6H. 2021-May-19 Elder -
77 Orfenona 0D. 5H. 2021-Apr-30 Mage -
78 Rivet 3D. 19H. 2021-Mar-30 Artisan -
79 KJIuM 0D. 14H. 2021-Mar-03 Rogue -
80 Enni 24D. 17H. 2021-Feb-16 Shillien Oracle -
81 Asato 9D. 19H. 2021-Apr-30 Dwarven Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 server

RPG Lineage 2 9 vs 120 lineage 2 undead mobs

بازیکنان:
  • 01 JeniferPopez
  • 02 Xupypr
  • 03 Acme
  • 04 GoingToHell
  • 05 WillRol
  • 06 iPOE
  • 07 S7stemD0wn
  • 08 AceOfSpades
  • 09 nobunaga
  • 10 Mordessa

Ssq:
سحر   100%
غروب   0%
روز