عنوان صفحه: Ertheia lineage download client files High Five ☦ L2 Servers ARK x1 Persian Classic PTS


بعد از ثبت نام برای بازی در باشگاه RPG - `روسیه` باید فایل ها را بارگیری کنید:
1. دانلود Freya High Five part 5 مشتری بازی

جزئیات >>> 2. بارگیری RPG-club P به روز رسانی

جزئیات >>> 3. نصب کنید P به روز رسانیبایگانی را با برنامه WinRar باز کنید:

سپس بایگانی پرونده ها را در رایانه خود وارد بازی کنید (مثال: D: \ Games \ Lineage2HF).4. مشتری را با استفاده از آن به روز کنید P به روز رسانی

جزئیات >>> + PPG-RPG-باشگاه (برای پنج نفره بالا)

جزئیات >>>

+ BOT RPG-CLUB TRADE

Bot (برای پنج بالا) را می توان در آدرس یافت
bot.rpg-club.com

Bot از MS Silverlight استفاده می کند ، ممکن است به مرورگر Internet Explorer احتیاج داشته باشید.
دستورالعمل های موجود در صفحه را دنبال کنید!

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Lineage 2 download client files High Five ☦ L2 Servers ARK x1 Persian Classic PTS Lineage 2 essence

RPG Lineage 2 logo l2 high five faction server

بازیکنان:
  • 01 Amadrim
  • 02 iFFFFFFFFFFFFFF
  • 03 lSpBl
  • 04 Winstek
  • 05 Zayka
  • 06 Shizophrenia
  • 07 MMK
  • 08 Bellmerre
  • 09 Fiore
  • 10 lllilillllililll

Ssq:
سحر   53.5%
غروب   46.5%
روز