عنوان صفحه: Lineage 2 ertheia olympiad game chats HighFive ⚜ la2 h5 Federation x15 Persian Classic PTS

2021/01/27 15:15:40 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/27 15:15:39 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/27 15:14:19 Otkazik: WTS Vesper Stormer!
2021/01/27 15:10:59 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/27 15:10:57 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/27 15:10:55 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/27 14:35:46 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/27 14:35:45 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/27 14:29:10 AnyCost: WTB Vesper circlet mw/piece
2021/01/27 14:25:10 CraftEdycia:  WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/27 14:25:09 CraftEdycia:  WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/27 14:24:30 HappySpoil: WTB Onsglauth book
2021/01/27 14:24:09 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN

RPG-CLUB.com

10 پرونده آخرین پیام:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/minichats2.htm

100 پرونده آخرین پیام:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/chats2.htm

Style CSS:

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG La2 game chats HighFive ⚜ la2 h5 Federation x15 Persian Classic PTS Lineage

RPG

بازیکنان:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 isi1337
  • 04 Limita
  • 05 Elicottero
  • 06 SilentFaith
  • 07 Wiedzmin
  • 08 Demokrit
  • 09 StarsWill
  • 10 ExoTrela

Ssq:
سحر   100%
غروب   0%
روز