عنوان صفحه: Lineage 2 chronicle 1 server HighFive 🚭 L2 Servers Federation x15 Persian Classic PTS

قبیله - 3epr.
نام از زمان استفاده کنید آخرین ورود کلاس  
1 SaurenQ 68D. 14H. 2021-Jan-26 Spectral Dancer -
2 Merged076132 60D. 12H. 2021-Jan-26 Evas Saint -
3 PoLiLKa 12D. 12H. 2021-Jan-24 Arcana Lord -
4 BDshnik2 61D. 15H. 2021-Jan-25 Spectral Dancer -
5 AnGeLPrIXoTu 51D. 22H. 2021-Jan-25 Cardinal -
6 DD7DD 27D. 2H. 2021-Jan-25 Titan -
7 Say3 62D. 4H. 2021-Jan-26 Sword Muse -
8 mulatka 50D. 1H. 2021-Jan-26 Hierophant -
9 Eniver 22D. 10H. 2021-Jan-26 Doomcryer -
10 jzs161 18D. 9H. 2021-Jan-23 Dreadnought -
11 TezzaJ 14D. 16H. 2021-Jan-26 Evas Saint -
12 MaJlinka 253D. 20H. 2021-Jan-27 Grand Khavatari -
13 4ertoBka 34D. 13H. 2021-Jan-27 Soultaker -
14 Poniiii 76D. 9H. 2021-Jan-23 Elemental Master -
15 Kotik01 251D. 19H. 2021-Jan-27 Arcana Lord -
16 4YIIOKABPA 36D. 11H. 2021-Jan-05 Sagittarius -
17 zPPIIIKAz 10D. 2H. 2021-Jan-27 Hierophant -
18 BooomXIIIK 19D. 18H. 2021-Jan-27 Shillien Templar -
19 BoomXKOT 14D. 8H. 2021-Jan-27 Warlock -
20 Slnon 172D. 5H. 2021-Jan-27 Shillien Templar -
21 DiskoX 209D. 17H. 2021-Jan-27 Spectral Dancer -
22 SongsX 194D. 23H. 2021-Jan-27 Sword Muse -
23 PPPxa 266D. 21H. 2021-Jan-27 Hierophant -
24 MedPers 23D. 20H. 2020-Dec-02 Cardinal -
25 BOOMxBOOM1 178D. 9H. 2021-Jan-27 Titan -
26 4yBak001 9D. 3H. 2020-Nov-17 Titan -
27 4yBak002 14D. 8H. 2020-Nov-17 Titan -
28 4yBak003 11D. 8H. 2020-Nov-16 Titan -
29 CEEshka 8D. 0H. 2021-Jan-27 Shillien Saint -
30 BAP4yXA4 48D. 21H. 2021-Jan-27 Doomcryer -
31 0verLoad 50D. 13H. 2021-Jan-24 Dominator -
32 SkyHotaru 237D. 0H. 2021-Jan-23 Evas Saint -
33 Bapcuk 14D. 12H. 2021-Jan-26 Arcana Lord -
34 LLlLePa 49D. 5H. 2021-Jan-25 Adventurer +
35 Jyk 25D. 4H. 2021-Jan-27 Shillien Templar -
36 SWS100500 24D. 16H. 2021-Jan-27 Sword Muse -
37 DJCyDopora 32D. 9H. 2021-Jan-27 Spectral Dancer -
38 CYB8 25D. 1H. 2021-Jan-25 Shillien Templar -
39 VK4 50D. 7H. 2021-Jan-25 Doomcryer -
40 PP4 48D. 8H. 2021-Jan-25 Hierophant -
41 m9y4 48D. 21H. 2021-Jan-25 Arcana Lord -
42 YgveY 47D. 21H. 2021-Jan-26 Grand Khavatari -
43 Ko6blJIa 10D. 1H. 2021-Jan-27 Grand Khavatari -
44 6yM6pyMruJIbda 8D. 15H. 2021-Jan-27 Grand Khavatari -
45 3JIeKTpoBehuk 7D. 19H. 2021-Jan-27 Grand Khavatari -
46 CT3H 2D. 19H. 2021-Jan-27 Grand Khavatari -
47 9DpeHaBoLLIb 2D. 15H. 2021-Jan-27 Grand Khavatari -
48 9DpEHABoLLIb1 3D. 8H. 2021-Jan-27 Grand Khavatari -
49 pp66 5D. 12H. 2021-Jan-24 Hierophant -
50 pp777 10D. 11H. 2021-Jan-24 Hierophant -
51 Vk779 7D. 4H. 2021-Jan-24 Doomcryer -
52 69vk69 7D. 20H. 2021-Jan-24 Doomcryer -
53 xSkyHotarUx 12D. 20H. 2021-Jan-27 Grand Khavatari -
54 lUrs 236D. 2H. 2021-Jan-27 Doomcryer -
55 sosyn 18D. 10H. 2021-Jan-25 Sword Muse -
56 ATAMAH 137D. 12H. 2021-Jan-17 Duelist -
57 IIaskaJIb 63D. 5H. 2021-Jan-25 Dominator +
58 Stansuy 12D. 5H. 2020-Aug-19 Spectral Dancer -
59 P0Y 11D. 20H. 2020-Dec-26 Sword Muse -
60 Schokos 36D. 4H. 2021-Jan-07 Shillien Templar -
61 OkFair 7D. 3H. 2020-Aug-19 Doomcryer -
62 HOM 81D. 0H. 2021-Jan-27 Shillien Templar -
63 krlt4 18D. 19H. 2021-Jan-24 Grand Khavatari -
64 TaHroHArpa6JI9X 0D. 5H. 2021-Jan-04 Bladedancer -
65 Olympi 39D. 13H. 2021-Jan-27 Duelist +
66 AVASHA 42D. 19H. 2020-Oct-16 Grand Khavatari -
67 zHoneYz 21D. 23H. 2021-Jan-24 Ghost Sentinel +
68 RUTUB 16D. 20H. 2021-Jan-23 Cardinal -
69 xDROPx 35D. 9H. 2021-Jan-25 Hierophant -
70 xMRx 44D. 3H. 2021-Jan-27 Spectral Dancer +
71 MRELL 45D. 9H. 2021-Jan-27 Doomcryer +
72 xGIDROx 45D. 22H. 2021-Jan-27 Evas Saint +
73 Ruha 78D. 8H. 2021-Jan-27 Sword Muse +
74 Ziil 157D. 8H. 2021-Jan-27 Doomcryer +
75 Wetara 15D. 8H. 2021-Jan-24 Soul hound +
76 WerTuhaYka 33D. 17H. 2021-Jan-27 Fortune Seeker +
77 Elluri0n 62D. 5H. 2021-Jan-23 Ghost Hunter +
78 DaiHime 25D. 15H. 2020-Dec-25 Mystic Muse -
79 Varkvrag 241D. 7H. 2021-Jan-24 Doomcryer -
80 PPcha 89D. 1H. 2020-Aug-19 Hierophant -
81 DSPSP 19D. 20H. 2021-Jan-24 Adventurer +
82 102RUS102 42D. 0H. 2021-Jan-26 Doomcryer -
83 Mezuno 62D. 16H. 2021-Jan-26 Dreadnought -
84 zICQz 62D. 23H. 2021-Jan-26 Evas Saint -
85 Shemanka 46D. 9H. 2020-Aug-19 Shillien Saint -
86 SIWS 42D. 9H. 2021-Jan-27 Sword Muse +
87 zEllz 81D. 2H. 2021-Jan-26 Spectral Dancer -
88 EllSWS 108D. 23H. 2021-Jan-26 Sword Muse -
89 Spoillilu 109D. 6H. 2021-Jan-26 Fortune Seeker -
90 QIWIQ 111D. 6H. 2021-Jan-26 Grand Khavatari -
91 dip8 95D. 12H. 2021-Jan-26 Cardinal -
92 reMoppou 3D. 1H. 2020-Dec-10 Dreadnought -
93 xLyHAx 58D. 15H. 2021-Jan-26 Evas Saint -
94 BAP4yXA3 96D. 8H. 2021-Jan-26 Doomcryer -
95 BOMMxBOOM3 15D. 16H. 2021-Jan-27 Titan +
96 BOOMxBOOM 16D. 5H. 2021-Jan-27 Titan -
97 dodkas 24D. 4H. 2021-Jan-26 Soultaker -
98 MRDROP 6D. 21H. 2021-Jan-23 Soultaker -
99 Mezik 8D. 13H. 2021-Jan-26 Adventurer -
100 Taxik 108D. 0H. 2021-Jan-23 Arcana Lord -
101 KoPoJIeBaBoPoB 22D. 23H. 2020-Dec-25 Soul hound -
102 Bowston 85D. 9H. 2021-Jan-26 Soultaker -
103 ro6JIuH 31D. 17H. 2021-Jan-27 Doomcryer -
104 9O 38D. 7H. 2020-Dec-30 Soul hound -
105 ky0ko 68D. 6H. 2021-Jan-25 Fortune Seeker -
106 BKedax 202D. 18H. 2021-Jan-27 Arcana Lord +
107 ArtMia 50D. 15H. 2020-Aug-29 Maestro -
108 COJIHbIIIIK0 22D. 2H. 2021-Jan-04 Silver Ranger -
109 IKtor 43D. 8H. 2021-Jan-27 Shillien Templar +
110 Brouz 24D. 12H. 2021-Jan-27 Soultaker +
111 EEEEska 19D. 13H. 2021-Jan-16 Evas Saint -
112 TorPP 44D. 3H. 2021-Jan-27 Hierophant +
113 RuhaBD 48D. 5H. 2021-Jan-27 Spectral Dancer +
114 Skyhotru 48D. 5H. 2021-Jan-27 Titan -
115 Meizik 1D. 0H. 2021-Jan-26 Grand Khavatari -
116 IloVERPGBD 13D. 17H. 2021-Jan-25 Spectral Dancer +
117 6Skyhotaru6 0D. 18H. 2021-Jan-27 Grand Khavatari -
118 4Skyhotaru4 0D. 12H. 2021-Jan-27 Grand Khavatari -
119 2Skyhotaru2 0D. 13H. 2021-Jan-27 Grand Khavatari -
120 D0Dush 5D. 11H. 2020-Aug-19 Soultaker -
121 10x10 5D. 12H. 2021-Jan-23 Mystic Muse -
122 3Skyhotaru3 0D. 14H. 2021-Jan-27 Grand Khavatari -
123 RPGCLUBTIR 13D. 16H. 2021-Jan-23 Grand Khavatari +
124 4yBiXa002 15D. 14H. 2021-Jan-27 Grand Khavatari -
125 4yH9 3D. 7H. 2021-Jan-23 Mystic Muse -
126 5Skyhotaru5 0D. 11H. 2021-Jan-27 Grand Khavatari -
127 4yBiXa001 21D. 1H. 2021-Jan-27 Grand Khavatari -
128 DanceForYouu 3D. 3H. 2021-Jan-26 Shillien Templar -
129 RPGIIIE 12D. 20H. 2021-Jan-23 Shillien Saint +
130 Farmozon 18D. 4H. 2021-Jan-07 Titan -
131 Frenav 1D. 21H. 2021-Jan-20 Titan -
132 scholaris 3D. 12H. 2021-Jan-23 Shillien Templar -
133 xHeKPoMaHTx 3D. 0H. 2020-Nov-18 Necromancer -
134 VARKR1 0D. 15H. 2021-Jan-23 Warcryer -
135 Sheogh 24D. 10H. 2018-Apr-14 Shillien Saint -
136 Vk3 0D. 10H. 2021-Jan-23 Warcryer -
137 ICuHuraMu 44D. 7H. 2021-Jan-23 Storm Screamer +
138 4yBiXa005 4D. 19H. 2020-Nov-17 Tyrant -
139 LimitX 35D. 17H. 2021-Jan-27 Judicator -
140 LimitXX 16D. 23H. 2021-Jan-27 Judicator -
141 Lak0mkA 51D. 4H. 2021-Jan-24 Judicator -
142 LIMITxBrake 11D. 19H. 2021-Jan-27 Judicator -
143 xYuukIx 130D. 5H. 2021-Jan-27 Judicator -
144 Kaisy 24D. 21H. 2021-Jan-26 Judicator -
145 CTPEKO3eJI 28D. 8H. 2021-Jan-27 Judicator -
146 ShblL0GoP 4D. 15H. 2021-Jan-17 Judicator -
147 Djudish 18D. 19H. 2021-Jan-22 Judicator -
148 Dg0d 22D. 1H. 2021-Jan-27 Judicator +
149 6eccmepTHa9l 7D. 6H. 2021-Jan-27 Judicator -
150 EllSB 19D. 3H. 2021-Jan-25 Judicator -
151 RPGCLUPru 14D. 15H. 2021-Jan-24 Fortune Seeker +
152 Jugurda 98D. 2H. 2021-Jan-27 Grand Khavatari -
153 xIDeathIx 29D. 5H. 2021-Jan-09 Titan -
154 DuoHuC 48D. 14H. 2021-Jan-27 Grand Khavatari +
155 4yBak005 39D. 11H. 2021-Jan-07 Titan -
156 6opecJIaBa 18D. 10H. 2021-Jan-10 Dreadnought -
157 CkaJlo4ka 0D. 22H. 2020-Nov-22 Elemental Summoner -
158 SauM0N 4D. 21H. 2021-Jan-09 Bladedancer -
159 LLlblKA 0D. 7H. 2021-Jan-23 Shillien Knight -
160 Bd1n 0D. 5H. 2021-Jan-23 Bladedancer -
161 BlaDla 0D. 9H. 2021-Jan-23 Bladedancer -
162 D1daNa 0D. 6H. 2021-Jan-23 Dark Avenger -
163 4ekal 0D. 4H. 2021-Jan-23 Destroyer -
164 4PyP4 0D. 22H. 2021-Jan-24 Bounty Hunter -
165 dud4 0D. 3H. 2021-Jan-09 Destroyer -
166 vENeRAM 0D. 5H. 2021-Jan-03 Bounty Hunter -
167 MoUrA 1D. 10H. 2021-Jan-24 Warsmith -
168 3L4L3 0D. 7H. 2021-Jan-10 Hawkeye -
169 SkilGerl 1D. 0H. 2021-Jan-26 Destroyer -
170 HOTO4KA1 11D. 21H. 2021-Jan-04 Necromancer -
171 TUTANZ 0D. 7H. 2021-Jan-23 Swordsinger -
172 BAP4yXA6 0D. 6H. 2020-Dec-05 Warcryer -
173 TiTaM1 0D. 5H. 2021-Jan-23 Swordsinger -
174 titasha 0D. 0H. 2020-Mar-16 Tyrant -
175 marayasklad 0D. 21H. 2021-Jan-05 Bounty Hunter -
176 50TiniK 0D. 23H. 2021-Jan-23 Destroyer -
177 HOTO4KA 2D. 7H. 2020-Dec-10 Sorcerer -
178 runnokpaT 0D. 0H. 2020-Dec-12 Orc Fighter -
179 Anoqpuo3 0D. 0H. 2020-Dec-10 Orc Fighter -
180 li3auKail 0D. 0H. 2020-Dec-10 Dark Fighter -
181 JIyHHa9KoLLIka 0D. 0H. 2020-Dec-10 Dark Fighter -
182 TaHrox 0D. 0H. 2020-Dec-10 Dark Fighter -
183 TaHroxX 0D. 0H. 2020-Dec-10 Dark Fighter -
184 zCoHru 0D. 0H. 2020-Dec-10 Elven Fighter -
185 ZzCoHru 0D. 0H. 2020-Dec-10 Elven Fighter -
186 lHekpo 0D. 0H. 2020-Dec-10 Mage -
187 iHekpo 0D. 0H. 2020-Dec-10 Mage -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб 3epr Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. La2

RPG L2 clan info l2 equanimity high five

بازیکنان:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 isi1337
  • 04 Limita
  • 05 Elicottero
  • 06 SilentFaith
  • 07 Wiedzmin
  • 08 Demokrit
  • 09 StarsWill
  • 10 ExoTrela

Ssq:
سحر   100%
غروب   0%
روز