عنوان صفحه: Lineage five HighFive 🚓 Server L2 Federation x15 Persian Classic PTS

قبیله - Ramsheart.
نام از زمان استفاده کنید آخرین ورود کلاس  
1 Rombelx 137D. 20H. 2021-Jan-23 Archmage -
2 Top4un 61D. 10H. 2021-Jan-26 Titan -
3 iKetrin 62D. 7H. 2021-Jan-26 Evas Saint -
4 iIIeIIelllka 92D. 23H. 2021-Jan-26 Hierophant -
5 BeIIIka 58D. 12H. 2021-Jan-26 Spectral Dancer -
6 xPr1ZraKx 157D. 10H. 2021-Jan-26 Dreadnought -
7 oOFaKe 89D. 0H. 2021-Jan-26 Arcana Lord -
8 AupmuD 204D. 10H. 2021-Jan-27 Cardinal -
9 KCEHl9l 431D. 23H. 2021-Jan-27 Adventurer -
10 Blag 124D. 23H. 2021-Jan-10 Soultaker -
11 Renamed149357 28D. 16H. 2021-Jan-26 Titan -
12 Nervniu 126D. 14H. 2021-Jan-27 Titan -
13 BDchva 196D. 11H. 2021-Jan-26 Spectral Dancer -
14 HiMePa 50D. 1H. 2021-Jan-08 Trickster -
15 XAMASI 11D. 2H. 2021-Jan-26 Dominator -
16 Januunni 27D. 15H. 2021-Jan-26 Titan -
17 airwave 142D. 4H. 2021-Jan-26 Duelist -
18 iHonda 76D. 20H. 2021-Jan-25 Dominator -
19 Usiel 77D. 18H. 2020-Dec-19 Doombringer -
20 IaVarkx15 29D. 5H. 2021-Jan-26 Doomcryer -
21 Jaklin 419D. 0H. 2021-Jan-12 Evas Saint -
22 Aaax 512D. 14H. 2021-Jan-26 Soultaker -
23 EMERC0M 209D. 22H. 2021-Jan-26 Phoenix Knight -
24 CaproH 335D. 5H. 2021-Jan-24 Adventurer -
25 xZITZx 32D. 0H. 2021-Jan-26 Titan -
26 Kilfire 50D. 23H. 2021-Jan-25 Archmage -
27 Hilia 28D. 5H. 2021-Jan-25 Cardinal -
28 rtjjuy 52D. 8H. 2021-Jan-19 Titan -
29 Promag 45D. 19H. 2021-Jan-23 Soultaker -
30 ponipon 100D. 6H. 2021-Jan-27 Phoenix Knight -
31 Elllka 101D. 18H. 2021-Jan-27 Evas Saint -
32 BabyDens 183D. 7H. 2021-Jan-26 Spectral Dancer -
33 BaBySongi 180D. 7H. 2021-Jan-26 Sword Muse -
34 IIroroK 114D. 17H. 2021-Jan-26 Dominator -
35 TipoTank 49D. 18H. 2021-Jan-26 Shillien Templar -
36 OrkGrin 11D. 5H. 2021-Jan-27 Dominator -
37 TpotiL 127D. 10H. 2021-Jan-26 Sword Muse -
38 LockyT 105D. 11H. 2021-Jan-26 Titan -
39 Elrongil 131D. 7H. 2020-Nov-21 Phoenix Knight -
40 Dodila 26D. 3H. 2021-Jan-27 Cardinal -
41 xDonPokemonx 28D. 14H. 2021-Jan-22 Titan -
42 Mapa3maTu4ka 47D. 16H. 2021-Jan-26 Dreadnought -
43 Women3JIO 32D. 4H. 2021-Jan-26 Soultaker -
44 BlekTy4kA 32D. 19H. 2021-Jan-27 Cardinal -
45 SOVA2020 41D. 14H. 2021-Jan-19 Spectral Dancer -
46 xDarkFisheRx 6D. 7H. 2021-Jan-26 Spectral Dancer -
47 zapaska 72D. 19H. 2021-Jan-24 Shillien Saint -
48 eepon 73D. 15H. 2021-Jan-27 Evas Saint -
49 DONTKILLMVIBE 89D. 13H. 2021-Jan-26 Titan -
50 Varkylila 50D. 19H. 2021-Jan-26 Doomcryer -
51 BlooDHeart 48D. 15H. 2020-Nov-15 Grand Khavatari -
52 medik 23D. 16H. 2020-Jul-09 Cardinal -
53 blyako 20D. 3H. 2021-Jan-16 Titan -
54 Sapoon 7D. 19H. 2021-Jan-23 Dreadnought -
55 GaJla 5D. 1H. 2021-Jan-23 Fortune Seeker -
56 Desktope 35D. 6H. 2021-Jan-27 Cardinal +
57 xzxTURBOGLADxzx 21D. 8H. 2020-Dec-28 Duelist -
58 McDoc 15D. 3H. 2020-Nov-13 Grand Khavatari -
59 UharaDestr 8D. 10H. 2021-Jan-25 Titan -
60 Inner 77D. 23H. 2021-Jan-26 Shillien Templar -
61 yasdafa 24D. 22H. 2021-Jan-25 Shillien Templar -
62 Nek16 24D. 20H. 2021-Jan-26 Soultaker -
63 pGGshe4ka 151D. 17H. 2021-Jan-17 Hierophant -
64 Ypon 139D. 16H. 2021-Jan-23 Titan -
65 altod 5D. 5H. 2021-Jan-26 Shillien Templar -
66 SuperFireMan 11D. 10H. 2021-Jan-17 Archmage -
67 Plentiful 21D. 13H. 2021-Jan-19 Fortune Seeker -
68 AiMai 103D. 6H. 2021-Jan-17 Shillien Saint -
69 KAMKOM 43D. 22H. 2021-Jan-26 Doombringer -
70 Aptechka 259D. 18H. 2020-Nov-16 Cardinal -
71 BDora 43D. 19H. 2021-Jan-09 Spectral Dancer -
72 Yunqi 2D. 22H. 2021-Jan-09 Shillien Saint -
73 GARNiDELiA 68D. 22H. 2021-Jan-24 Evas Saint -
74 OpaNaDOD 39D. 9H. 2021-Jan-27 Soultaker +
75 Miromarx15 47D. 12H. 2020-Dec-10 Shillien Templar -
76 NplSE 11D. 14H. 2021-Jan-02 Shillien Saint -
77 Nek15 6D. 7H. 2021-Jan-26 Soultaker -
78 Morkowka 29D. 22H. 2020-Oct-11 Spectral Dancer -
79 OpaNa 112D. 1H. 2021-Jan-27 Duelist +
80 TAJIENA 94D. 16H. 2021-Jan-25 Storm Screamer -
81 FALSCH 31D. 13H. 2021-Jan-25 Titan -
82 Souren 32D. 16H. 2021-Jan-26 Hell Knight -
83 aJIawar 243D. 18H. 2021-Jan-26 Sword Muse -
84 Konfetos 78D. 10H. 2021-Jan-24 Cardinal -
85 THEB0X 13D. 7H. 2021-Jan-03 Dominator -
86 CatWar 84D. 20H. 2021-Jan-27 Elemental Master -
87 Yivoo 8D. 20H. 2020-Dec-16 Evas Saint -
88 Rombelx7 122D. 5H. 2021-Jan-26 Mystic Muse -
89 321KaPTaBa9l123 53D. 10H. 2021-Jan-24 Shillien Saint -
90 Sorkazy 284D. 1H. 2021-Jan-26 Mystic Muse -
91 Karellina 166D. 6H. 2021-Jan-26 Mystic Muse -
92 Oversema 11D. 17H. 2020-Sep-20 Dominator -
93 KAIIyCTA 39D. 19H. 2020-Nov-29 Mystic Muse -
94 GERMES 5D. 22H. 2021-Jan-07 Hell Knight -
95 xxPETRAxx 61D. 5H. 2021-Jan-26 Cardinal -
96 wapkaAa 109D. 1H. 2021-Jan-27 Elemental Master -
97 RombelNekr2 4D. 17H. 2021-Jan-25 Soultaker -
98 Tyngpa 121D. 15H. 2020-Dec-25 Titan -
99 IIuH9l 20D. 9H. 2021-Jan-25 Titan -
100 tatikoma 6D. 6H. 2020-Oct-16 Shillien Templar -
101 xJuDix 29D. 20H. 2021-Jan-11 Doombringer -
102 Monnaa 70D. 19H. 2020-Nov-26 Spectral Dancer -
103 NoLim1t 3D. 2H. 2021-Jan-25 Archmage -
104 DjOcJIuK 18D. 23H. 2021-Jan-25 Elemental Master -
105 BRISSA 43D. 8H. 2021-Jan-25 Evas Saint -
106 TegeraN 14D. 15H. 2021-Jan-25 Titan -
107 Alesia 23D. 2H. 2020-Nov-25 Cardinal -
108 RombeJl 30D. 2H. 2021-Jan-23 Soultaker -
109 Nihua 35D. 17H. 2021-Jan-09 Titan -
110 Falowen 8D. 12H. 2021-Jan-25 Titan -
111 YOBAxPOLTORASHKA 28D. 22H. 2020-Dec-01 Duelist -
112 Ampac 48D. 1H. 2021-Jan-24 Spectral Dancer -
113 ShoulderThrust 211D. 5H. 2021-Jan-27 Doombringer +
114 Skunz 32D. 15H. 2021-Jan-24 Sword Muse -
115 PbIIA9I 200D. 21H. 2020-Oct-04 Adventurer -
116 YPOHv2 5D. 19H. 2021-Jan-23 Titan -
117 Sonataxd 101D. 21H. 2020-Nov-15 Sword Muse -
118 iAL1n 248D. 20H. 2021-Jan-26 Soultaker -
119 Renamed683514 119D. 0H. 2021-Jan-25 Adventurer -
120 IIoBeCTKa 38D. 23H. 2020-Dec-27 Adventurer -
121 Santos 51D. 7H. 2021-Jan-23 Doomcryer -
122 SSonata 195D. 14H. 2020-Nov-13 Sword Muse -
123 Renamed1033129 258D. 7H. 2021-Jan-24 Dominator -
124 MarkII 1D. 18H. 2020-Jul-09 Shillien Templar -
125 NoobPlzDie 95D. 6H. 2021-Jan-01 Soultaker -
126 Adventurer 47D. 6H. 2021-Jan-26 Adventurer -
127 Madgik 9D. 0H. 2020-Aug-16 Archmage -
128 xdeftx 25D. 15H. 2020-Dec-25 Adventurer -
129 Mersene 34D. 4H. 2020-Oct-14 Cardinal -
130 IIapaBoZz 55D. 4H. 2021-Jan-26 Titan -
131 RombelNekr1 7D. 3H. 2021-Jan-26 Soultaker -
132 RombelNekr3 0D. 23H. 2021-Jan-25 Soultaker -
133 RonaldMcD0nald 27D. 4H. 2021-Jan-27 Titan -
134 SebastianoPerera 27D. 16H. 2021-Jan-03 Cardinal -
135 Promag2 2D. 16H. 2021-Jan-23 Soultaker -
136 NeDoAngel 12D. 10H. 2021-Jan-25 Soul hound -
137 123dod123 61D. 7H. 2021-Jan-19 Soultaker -
138 Axogor 37D. 20H. 2021-Jan-25 Titan -
139 KAP3UHA 44D. 2H. 2021-Jan-23 Titan -
140 TopPiin 1D. 6H. 2021-Jan-25 Soul hound -
141 Idool 1D. 2H. 2020-Dec-22 Cardinal -
142 PinBers 0D. 20H. 2021-Jan-26 Doombringer -
143 Billlka2 11D. 3H. 2021-Jan-26 Cardinal -
144 Promag1 11D. 16H. 2021-Jan-23 Soultaker -
145 Promag3 0D. 23H. 2021-Jan-23 Soultaker -
146 CN 38D. 7H. 2020-Nov-26 Soultaker -
147 Challenge 20D. 15H. 2020-Nov-08 Soultaker -
148 Nebir 3D. 1H. 2021-Jan-26 Soultaker -
149 HEKuKYP 13D. 18H. 2021-Jan-26 Soultaker -
150 Nekirus 8D. 10H. 2021-Jan-26 Soultaker -
151 BepTaJIeT 3D. 0H. 2021-Jan-23 Titan -
152 Billlka 6D. 21H. 2021-Jan-25 Cardinal -
153 NEK04 8D. 23H. 2021-Jan-26 Soultaker -
154 HEK001 11D. 3H. 2021-Jan-26 Soultaker -
155 Dedodik 46D. 4H. 2020-Nov-14 Soultaker -
156 AII0100JI 2D. 23H. 2020-Dec-25 Doombringer -
157 HE01 4D. 4H. 2021-Jan-26 Soultaker -
158 E190ka3eJI 0D. 3H. 2020-Dec-25 Berserker -
159 SorkazI 19D. 4H. 2021-Jan-27 Soultaker -
160 bor0f 24D. 1H. 2021-Jan-26 Dominator -
161 3GP 5D. 10H. 2021-Jan-26 Soultaker -
162 Renamedz35864 12D. 1H. 2021-Jan-17 Soultaker -
163 Renesma 3D. 14H. 2021-Jan-26 Soultaker -
164 se810i 68D. 16H. 2021-Jan-24 Doomcryer -
165 BigBoobsSi 70D. 7H. 2021-Jan-26 Judicator -
166 OrbitrxXx 75D. 12H. 2021-Jan-27 Judicator -
167 DJOF 140D. 23H. 2021-Jan-27 Judicator -
168 Powermax 76D. 21H. 2021-Jan-14 Grand Khavatari -
169 GreenTerrorx15 73D. 5H. 2020-Nov-12 Grand Khavatari -
170 IIIT0II0P 11D. 5H. 2020-Nov-14 Titan -
171 Mop9I4ek 26D. 16H. 2021-Jan-10 Doomcryer -
172 HellWeaver 3D. 7H. 2021-Jan-25 Titan -
173 Podvig 1D. 10H. 2021-Jan-20 Storm Screamer -
174 PowerTir 59D. 9H. 2021-Jan-26 Grand Khavatari -
175 Luvr 18D. 2H. 2021-Jan-26 Titan -
176 Renamed65883 2D. 18H. 2021-Jan-17 Spellhowler -
177 lKoss 18D. 20H. 2021-Jan-27 Tyrant -
178 AnnaMalia 0D. 5H. 2021-Jan-10 Spellsinger -
179 Mananas 0D. 4H. 2021-Jan-10 Elder -
180 RombelNekr5 1D. 20H. 2021-Jan-27 Soultaker -
181 IIcuXoZ 24D. 12H. 2021-Jan-27 Archmage -
182 MagickGladiator 10D. 3H. 2021-Jan-27 Archmage -
183 anatam 0D. 3H. 2020-Dec-30 Sorcerer -
184 anatan 0D. 3H. 2020-Dec-28 Sorcerer -
185 SR01 0D. 12H. 2021-Jan-17 Sorcerer -
186 OKAPx3 2D. 4H. 2021-Jan-04 Necromancer -
187 FeraVentus 0D. 1H. 2021-Jan-04 Dark Wizard -
188 lkjohp 0D. 0H. 2021-Jan-08 Mage -
189 manof5 0D. 14H. 2021-Jan-04 Mage -
190 O4er1 3D. 2H. 2021-Jan-23 Dominator -
191 801ton 0D. 1H. 2021-Jan-15 Dark Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Ramsheart Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 high five

RPG Lineage2 media lineage2 club

بازیکنان:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 isi1337
  • 04 Limita
  • 05 Elicottero
  • 06 SilentFaith
  • 07 Wiedzmin
  • 08 Demokrit
  • 09 StarsWill
  • 10 ExoTrela

Ssq:
سحر   100%
غروب   0%
روز