عنوان صفحه: Lineage 2 quests HighFive 🚬 Servers L2 Federation x15 Persian Classic PTS

قبیله - SKYxLEGION.
نام از زمان استفاده کنید آخرین ورود کلاس  
1 SilentFaith 586D. 14H. 2021-Jan-27 Spectral Master -
2 lVODKINl 106D. 10H. 2020-Oct-30 Archmage -
3 Getero 133D. 15H. 2021-Jan-25 Doomcryer -
4 Over4me 69D. 5H. 2021-Jan-19 Dominator -
5 NameBuffer 79D. 20H. 2021-Jan-26 Dominator -
6 PLANchesko 134D. 16H. 2021-Jan-24 Spectral Dancer -
7 SVHax 74D. 4H. 2021-Jan-24 Sword Muse -
8 Diaboliq 93D. 10H. 2021-Jan-27 Titan -
9 Murielle 162D. 9H. 2021-Jan-25 Titan -
10 Incognita 55D. 5H. 2021-Jan-26 Cardinal -
11 Renamed5344 47D. 21H. 2021-Jan-24 Storm Screamer -
12 lPimka 239D. 9H. 2021-Jan-26 Duelist -
13 Celestial 149D. 14H. 2021-Jan-23 Cardinal -
14 MALIIK 129D. 14H. 2021-Jan-25 Soultaker -
15 SecondL1fe 101D. 13H. 2021-Jan-26 Evas Saint -
16 lDonzl 156D. 21H. 2021-Jan-27 Dominator -
17 Sellix 71D. 14H. 2021-Jan-27 Ghost Hunter -
18 lSR8 215D. 7H. 2021-Jan-26 Grand Khavatari +
19 Kvilena 82D. 9H. 2021-Jan-24 Spectral Dancer -
20 Renamed795539 99D. 7H. 2021-Jan-23 Evas Saint -
21 FOGiii 100D. 20H. 2021-Jan-23 Titan -
22 iDemokrit 121D. 11H. 2021-Jan-26 Hell Knight -
23 NeoNew 111D. 14H. 2021-Jan-26 Mystic Muse -
24 MRipli 37D. 10H. 2021-Jan-26 Dreadnought -
25 FreeWinBuff 38D. 1H. 2021-Jan-10 Doomcryer -
26 Mile 60D. 7H. 2021-Jan-23 Soultaker -
27 HEVEN1 93D. 4H. 2021-Jan-26 Titan -
28 AyeShnaya 218D. 11H. 2021-Jan-24 Duelist +
29 ExoTrela 186D. 5H. 2021-Jan-27 Elemental Master -
30 polovass 53D. 1H. 2020-Jul-05 Fortune Seeker -
31 lMyDream 256D. 22H. 2021-Jan-25 Evas Saint -
32 SwampLord 59D. 17H. 2021-Jan-09 Titan -
33 Exez 178D. 14H. 2021-Jan-26 Soultaker -
34 1llI 185D. 8H. 2021-Jan-25 Titan -
35 zn11 79D. 17H. 2021-Jan-26 Titan -
36 Demokrit 405D. 13H. 2021-Jan-27 Phoenix Knight -
37 HeXuJI9ITop 31D. 19H. 2021-Jan-26 Cardinal -
38 ALEX16 63D. 11H. 2020-Oct-18 Archmage -
39 KyJlbTiBaToP 279D. 14H. 2021-Jan-26 Duelist -
40 DarkPeper 118D. 22H. 2021-Jan-25 Shillien Templar -
41 Cutler 207D. 9H. 2021-Jan-23 Grand Khavatari -
42 Hamora 60D. 8H. 2021-Jan-24 Spectral Dancer -
43 WhiteVVolf 34D. 14H. 2021-Jan-24 Cardinal +
44 Sor4eg 68D. 2H. 2021-Jan-27 Archmage +
45 CkaI7lLuK 54D. 6H. 2021-Jan-24 Elemental Master -
46 xTheresa 160D. 5H. 2021-Jan-27 Shillien Saint -
47 ZzJokerzZ 36D. 0H. 2021-Jan-24 Doomcryer -
48 SelfTarget 8D. 10H. 2021-Jan-10 Dreadnought -
49 BgHa3MopeTa 84D. 7H. 2021-Jan-11 Duelist -
50 PapayaPink 94D. 1H. 2021-Jan-23 Cardinal -
51 Limitos 117D. 7H. 2021-Jan-24 Titan +
52 Clever 52D. 5H. 2021-Jan-26 Evas Saint -
53 Elynnea 47D. 8H. 2021-Jan-27 Storm Screamer -
54 Otta 12D. 15H. 2020-Sep-03 Archmage -
55 CmpaHHuk 25D. 10H. 2021-Jan-26 Soul hound +
56 Hilios 103D. 23H. 2020-Dec-28 Cardinal -
57 Crystal 176D. 21H. 2021-Jan-26 Mystic Muse -
58 lDarkCrystall 213D. 22H. 2020-Jul-19 Spectral Dancer -
59 Mopran 62D. 3H. 2020-Dec-04 Archmage -
60 ISR8 345D. 19H. 2021-Jan-26 Grand Khavatari +
61 MrA1ph 39D. 6H. 2021-Jan-01 Cardinal -
62 Hazb1n 62D. 14H. 2020-Dec-28 Evas Saint -
63 IIeIIeJlaLL 25D. 3H. 2021-Jan-27 Dominator -
64 ItsShowTime 80D. 12H. 2021-Jan-18 Titan -
65 IDF 531D. 2H. 2021-Jan-26 Titan +
66 Daimon 164D. 1H. 2021-Jan-27 Dominator +
67 Kalla 53D. 20H. 2021-Jan-27 Titan -
68 CapitoshkA 294D. 23H. 2021-Jan-24 Mystic Muse -
69 bebetto 322D. 21H. 2021-Jan-26 Cardinal -
70 Beladrielith 198D. 16H. 2021-Jan-25 Evas Saint -
71 Bumm 158D. 0H. 2021-Jan-27 Spectral Master +
72 MM4eg 51D. 19H. 2021-Jan-24 Mystic Muse +
73 PinkFreud 103D. 23H. 2021-Jan-19 Sword Muse -
74 Galadriell 103D. 12H. 2021-Jan-26 Mystic Muse -
75 Curculio 40D. 4H. 2021-Jan-25 Cardinal +
76 MMbotON 100D. 21H. 2021-Jan-20 Mystic Muse -
77 Rebecka 41D. 15H. 2021-Jan-24 Storm Screamer -
78 Ap6u3JIb 50D. 1H. 2021-Jan-25 Trickster -
79 4i44OJIiNA 186D. 8H. 2021-Jan-25 Spectral Dancer -
80 Wiedzmin 212D. 0H. 2021-Jan-26 Duelist -
81 YoungXekc 94D. 4H. 2021-Jan-10 Dominator -
82 CC1eaner 100D. 21H. 2021-Jan-20 Cardinal -
83 MainMan 193D. 21H. 2021-Jan-26 Evas Saint -
84 lWiedzminl 143D. 4H. 2021-Jan-26 Duelist -
85 غروبdawn 253D. 11H. 2021-Jan-26 Adventurer -
86 isi1337 200D. 5H. 2021-Jan-24 Dominator -
87 zFakz 162D. 20H. 2021-Jan-26 Spectral Dancer -
88 Bluz 341D. 6H. 2021-Jan-26 Sword Muse -
89 Daeneryss 213D. 17H. 2021-Jan-26 Titan -
90 SweetBoys 52D. 3H. 2021-Jan-24 Evas Saint -
91 Sarcasm 41D. 12H. 2021-Jan-27 Evas Saint -
92 lillj 12D. 14H. 2020-Nov-26 Spectral Dancer -
93 TrafalgarD 82D. 14H. 2021-Jan-26 Cardinal -
94 4qua 86D. 16H. 2021-Jan-24 Mystic Muse -
95 LifeForce 42D. 15H. 2021-Jan-26 Cardinal -
96 Taxiellina 15D. 0H. 2021-Jan-24 Sword Muse -
97 AnyCost 188D. 14H. 2021-Jan-27 Cardinal -
98 x322x 84D. 12H. 2021-Jan-05 Evas Saint -
99 Kenturion 224D. 8H. 2021-Jan-24 Archmage -
100 GT32 45D. 18H. 2021-Jan-24 Spectral Dancer -
101 KblX 159D. 13H. 2021-Jan-24 Phoenix Knight -
102 ImelKonya 28D. 8H. 2021-Jan-25 Elemental Master -
103 Sa1via 120D. 16H. 2021-Jan-26 Sword Muse -
104 iCarelessAngel 91D. 8H. 2021-Jan-26 Cardinal -
105 lllPikaR6lll 26D. 12H. 2021-Jan-26 Dreadnought -
106 Juden 59D. 13H. 2021-Jan-26 Archmage -
107 Generalisimus 223D. 0H. 2021-Jan-25 Doomcryer -
108 Silvani 8D. 15H. 2021-Jan-15 Dominator -
109 Kleriona 16D. 3H. 2021-Jan-16 Evas Saint -
110 SABIK 94D. 12H. 2021-Jan-24 Titan -
111 Ferara 63D. 4H. 2021-Jan-23 Titan -
112 AnnaStazia 125D. 8H. 2021-Jan-10 Ghost Hunter -
113 rlyko 46D. 19H. 2021-Jan-24 Soul hound -
114 Raido 266D. 20H. 2021-Jan-23 Shillien Saint -
115 xUltraviolett 76D. 20H. 2021-Jan-24 Soul hound -
116 Offi 4D. 10H. 2021-Jan-25 Archmage -
117 Renamedx462431 193D. 20H. 2021-Jan-18 Sword Muse -
118 Stix 121D. 12H. 2021-Jan-24 Sword Muse -
119 III0K0JIADKA 11D. 18H. 2020-Dec-20 Spectral Dancer -
120 Olaala 144D. 17H. 2021-Jan-24 Soul hound -
121 XX 65D. 20H. 2020-Nov-15 Sword Muse -
122 SABIKUS 85D. 12H. 2021-Jan-24 Titan -
123 baltazap 115D. 13H. 2021-Jan-24 Spectral Dancer -
124 R1ba 820D. 0H. 2021-Jan-26 Dominator +
125 IMaxKaI 255D. 6H. 2021-Jan-24 Storm Screamer -
126 AgeHT 108D. 21H. 2021-Jan-24 Sword Muse -
127 6eccoBka 274D. 15H. 2021-Jan-24 Soul hound -
128 Minnuhaha 46D. 18H. 2021-Jan-05 Cardinal -
129 Rif 80D. 0H. 2021-Jan-20 Cardinal -
130 KATARIDA 27D. 4H. 2021-Jan-03 Spectral Dancer -
131 MsElissa 51D. 12H. 2021-Jan-24 Evas Saint -
132 Lichifet 69D. 9H. 2021-Jan-24 Archmage -
133 OkcaHaOroHb 7D. 19H. 2021-Jan-24 Archmage -
134 GreenEvolution 125D. 16H. 2021-Jan-20 Archmage -
135 Moonlight 47D. 7H. 2020-Nov-15 Elemental Master -
136 GidroPonyka 30D. 17H. 2021-Jan-24 Elemental Master -
137 Xeena 184D. 3H. 2021-Jan-24 Spectral Dancer -
138 Salindel 170D. 16H. 2021-Jan-24 Evas Saint -
139 BezMozgOFF 39D. 3H. 2021-Jan-27 Evas Saint -
140 iSnoB 13D. 10H. 2021-Jan-17 Hell Knight -
141 Eskimo 69D. 1H. 2021-Jan-24 Storm Screamer -
142 KeSha 128D. 0H. 2020-Dec-28 Trickster -
143 WoWTresh 20D. 2H. 2021-Jan-27 Cardinal +
144 xTatarstaNx 60D. 3H. 2021-Jan-23 Dominator -
145 iLacky 21D. 22H. 2021-Jan-19 Elemental Master -
146 LethalMaster 128D. 7H. 2021-Jan-26 Ghost Hunter -
147 SpB 70D. 7H. 2021-Jan-05 Mystic Muse -
148 Velikolepnoko 15D. 19H. 2020-Sep-09 Moonlight Sentinel -
149 xElizabethx 170D. 1H. 2021-Jan-26 Storm Screamer -
150 HardBasS 158D. 6H. 2021-Jan-23 Spectral Dancer -
151 HubbaBuba 37D. 6H. 2021-Jan-18 Shillien Saint -
152 Ser 52D. 1H. 2021-Jan-26 Mystic Muse -
153 Kristiy 244D. 7H. 2021-Jan-19 Mystic Muse -
154 BiZaRkA 200D. 21H. 2021-Jan-26 Cardinal -
155 Disraptor 130D. 17H. 2021-Jan-27 Sword Muse -
156 JlU4IK 14D. 5H. 2021-Jan-24 Evas Saint -
157 NeveNero 176D. 14H. 2021-Jan-26 Dominator -
158 WestGold 24D. 9H. 2021-Jan-24 Dominator -
159 RQU 35D. 15H. 2021-Jan-07 Titan -
160 Ned 50D. 19H. 2021-Jan-25 Cardinal -
161 Monna 83D. 19H. 2021-Jan-25 Dominator -
162 KarpOFF 12D. 17H. 2020-Dec-26 Sword Muse -
163 Zyll 52D. 23H. 2021-Jan-24 Elemental Master -
164 Dislikee 31D. 2H. 2021-Jan-24 Wind Rider -
165 Viloma 54D. 4H. 2020-Oct-04 Spectral Dancer -
166 xHateBastardsx 47D. 12H. 2021-Jan-24 Dominator -
167 y3De4Ka 58D. 16H. 2021-Jan-25 Elemental Master -
168 Kometka 387D. 9H. 2021-Jan-23 Evas Saint -
169 pokipsi 43D. 10H. 2021-Jan-27 Shillien Templar -
170 JKj 25D. 3H. 2021-Jan-25 Sagittarius +
171 lllHiTechlll 34D. 4H. 2021-Jan-24 Mystic Muse -
172 DiZaR 31D. 21H. 2021-Jan-24 Archmage -
173 Cast1el 43D. 23H. 2021-Jan-19 Doombringer -
174 HiTech2 40D. 20H. 2021-Jan-24 Sagittarius -
175 SwMus 75D. 15H. 2021-Jan-24 Sword Muse -
176 AntiMaidan 59D. 14H. 2021-Jan-24 Elemental Master -
177 Renamed615 121D. 6H. 2020-Dec-25 Trickster -
178 CrazySquirrelx15 162D. 23H. 2021-Jan-25 Trickster -
179 PeaJIucT 2D. 12H. 2021-Jan-27 Trickster -
180 Throess 204D. 18H. 2021-Jan-19 Mystic Muse -
181 superslab 36D. 23H. 2021-Jan-25 Sagittarius -
182 Prosvik 140D. 17H. 2021-Jan-24 Trickster -
183 ottO 19D. 20H. 2021-Jan-25 Ghost Sentinel -
184 HabbaHan 25D. 15H. 2021-Jan-24 Soultaker -
185 SnipeStyle 18D. 6H. 2021-Jan-11 Sagittarius -
186 Djeko 22D. 9H. 2021-Jan-07 Trickster -
187 iCoon 24D. 21H. 2021-Jan-25 Dominator +
188 TXlllN1K 10D. 10H. 2021-Jan-18 Adventurer -
189 Overlordblet 0D. 19H. 2021-Jan-07 Dominator -
190 BlackDancer 5D. 3H. 2021-Jan-15 Spectral Dancer -
191 PyiPur 46D. 14H. 2021-Jan-26 Judicator +
192 X 66D. 21H. 2021-Jan-02 Judicator -
193 Madonnako 16D. 1H. 2021-Jan-24 Judicator -
194 Cukorfalat 72D. 23H. 2021-Jan-26 Titan -
195 xDx 49D. 22H. 2021-Jan-10 Judicator -
196 Glirin 71D. 6H. 2021-Jan-10 Judicator -
197 Trj 51D. 1H. 2021-Jan-24 Judicator -
198 WEht 0D. 0H. 2020-Dec-06 Dwarven Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб SKYxLEGION Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage

RPG

بازیکنان:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 isi1337
  • 04 Limita
  • 05 Elicottero
  • 06 SilentFaith
  • 07 Wiedzmin
  • 08 Demokrit
  • 09 StarsWill
  • 10 ExoTrela

Ssq:
سحر   100%
غروب   0%
روز