عنوان صفحه: Lineage 2 quests HighFive 🚬 Servers L2 Federation x15 Persian Classic PTS

قبیله - SKYxLEGION.
نام از زمان استفاده کنید آخرین ورود کلاس  
1 isi1337 206D. 14H. 2021-Jun-14 Dominator -
2 Einhasada 180D. 22H. 2021-Jun-12 Dominator -
3 SilentFaith 608D. 11H. 2021-Jun-15 Spectral Master -
4 Kenturion 227D. 5H. 2021-Jun-08 Archmage -
5 Stix 123D. 16H. 2021-Jun-13 Sword Muse -
6 CC1eaner 101D. 4H. 2021-Jun-12 Cardinal -
7 Over4me 70D. 11H. 2021-Jun-15 Dominator -
8 PLANchesko 135D. 1H. 2021-Jun-14 Spectral Dancer -
9 Diaboliq 115D. 16H. 2021-Jun-12 Titan -
10 Murielle 163D. 17H. 2021-Jun-15 Titan -
11 SVHax 74D. 23H. 2021-Jun-14 Sword Muse -
12 baltazap 119D. 8H. 2021-Jun-15 Spectral Dancer -
13 Celestial 150D. 3H. 2021-Jun-07 Cardinal -
14 SecondL1fe 103D. 2H. 2021-Jun-12 Evas Saint -
15 Sellix 72D. 11H. 2021-Jun-13 Ghost Hunter -
16 lSR8 242D. 16H. 2021-Jun-05 Grand Khavatari -
17 Kvilena 94D. 23H. 2021-Jun-13 Spectral Dancer -
18 IDF 561D. 4H. 2021-Jun-15 Titan -
19 R1ba 847D. 22H. 2021-Jun-04 Dominator -
20 Renamed795539 100D. 1H. 2021-Jun-15 Evas Saint -
21 IMaxKaI 256D. 2H. 2021-May-30 Storm Screamer -
22 iCarelessAngel 94D. 22H. 2021-Jun-14 Cardinal -
23 FOGiii 102D. 0H. 2021-Jun-14 Titan -
24 NeveNero 180D. 16H. 2021-Jun-15 Dominator -
25 NeoNew 112D. 20H. 2021-Jun-12 Mystic Muse -
26 MaJly 96D. 2H. 2021-Jun-13 Elemental Master -
27 MRipli 41D. 17H. 2021-Jun-15 Dreadnought -
28 4i44OJIiNA 189D. 22H. 2021-Jun-15 Spectral Dancer -
29 Ferara 63D. 12H. 2021-Jun-10 Titan -
30 Mile 60D. 11H. 2021-Jun-08 Soultaker -
31 Zyll 55D. 16H. 2021-Jun-13 Elemental Master -
32 HEVEN1 109D. 15H. 2021-Jun-15 Titan -
33 MrA1ph 42D. 0H. 2021-Jun-13 Cardinal -
34 SwampLord 59D. 17H. 2021-May-23 Titan -
35 Exez 181D. 13H. 2021-Jun-13 Soultaker -
36 1llI 187D. 23H. 2021-Jun-12 Titan -
37 zn11 85D. 13H. 2021-Jun-12 Titan -
38 ExoTrela 198D. 14H. 2021-Jun-15 Elemental Master -
39 lMyDream 271D. 11H. 2021-Jun-15 Evas Saint -
40 Lichifet 71D. 12H. 2021-Jun-08 Archmage -
41 DarkPeper 122D. 14H. 2021-Jun-13 Shillien Templar -
42 VkComLEGIONsu 9D. 18H. 2021-Jun-12 Hell Knight -
43 MainMan 198D. 0H. 2021-Jun-14 Evas Saint -
44 WhiteVVolf 47D. 19H. 2021-Jun-13 Cardinal -
45 MM4eg 79D. 14H. 2021-Jun-13 Mystic Muse -
46 RomkiEE 17D. 12H. 2021-Jun-13 Evas Saint -
47 Bumm 221D. 16H. 2021-Jun-15 Spectral Master +
48 ZzJokerzZ 50D. 15H. 2021-Jun-13 Doomcryer -
49 iMnemic 19D. 8H. 2021-Jun-15 Grand Khavatari -
50 Niobefd 16D. 11H. 2021-Jun-01 Elemental Master -
51 Taxiellina 18D. 6H. 2021-Jun-10 Sword Muse -
52 SelfTarget 8D. 11H. 2021-Apr-18 Dreadnought -
53 x322x 84D. 15H. 2021-Jun-07 Evas Saint -
54 Kalla 82D. 23H. 2021-Jun-15 Titan -
55 BgHa3MopeTa 91D. 13H. 2021-Jun-02 Duelist -
56 Hazb1n 65D. 5H. 2021-Jun-15 Evas Saint -
57 Daeneryss 232D. 3H. 2021-Jun-13 Titan -
58 Limitos 134D. 9H. 2021-Jun-14 Titan -
59 Origen 84D. 16H. 2021-May-31 Phoenix Knight -
60 TankT92 28D. 19H. 2021-Jun-15 Hell Knight +
61 Hilios 103D. 23H. 2021-May-18 Cardinal -
62 SABIKUS 86D. 16H. 2021-Jun-13 Titan -
63 Ap6u3JIb 65D. 22H. 2021-May-15 Trickster -
64 zFakz 174D. 13H. 2021-Jun-13 Spectral Dancer -
65 Getero 149D. 21H. 2021-Jun-15 Doomcryer -
66 MMbotON 103D. 19H. 2021-May-22 Mystic Muse -
67 ImelKonya 31D. 1H. 2021-Jun-13 Elemental Master -
68 Clever 65D. 8H. 2021-May-29 Evas Saint -
69 Sa1via 141D. 1H. 2021-Jun-15 Sword Muse -
70 Hamora 77D. 23H. 2021-Jun-15 Spectral Dancer -
71 TrafalgarD 98D. 15H. 2021-Jun-14 Cardinal -
72 xTheresa 177D. 7H. 2021-Jun-13 Shillien Saint -
73 Wiedzmin 227D. 17H. 2021-Jun-13 Duelist -
74 iDemokrit 144D. 7H. 2021-Jun-14 Hell Knight -
75 SweetBoys 63D. 8H. 2021-Jun-13 Evas Saint -
76 KblX 162D. 6H. 2021-Jun-14 Phoenix Knight -
77 Raido 267D. 2H. 2021-Jun-08 Shillien Saint -
78 Generalisimus 241D. 18H. 2021-Jun-13 Doomcryer -
79 YoungXekc 94D. 4H. 2021-Feb-23 Dominator -
80 lWiedzminl 145D. 9H. 2021-May-29 Duelist -
81 KyJlbTiBaToP 316D. 0H. 2021-Jun-15 Duelist -
82 Nay1ex 307D. 20H. 2021-Jun-02 Dominator -
83 FreeWinBuff 39D. 16H. 2021-Jun-13 Doomcryer -
84 ALEX16 63D. 23H. 2021-May-30 Archmage -
85 Renamed5344 49D. 14H. 2021-Jun-13 Storm Screamer -
86 SwMus 78D. 13H. 2021-Jun-13 Sword Muse -
87 Demokrit 432D. 19H. 2021-Jun-15 Phoenix Knight -
88 PapayaPink 94D. 9H. 2021-Jun-15 Cardinal -
89 Daimon 203D. 6H. 2021-Jun-15 Dominator -
90 Sor4eg 97D. 18H. 2021-Jun-15 Archmage -
91 lllPikaR6lll 30D. 9H. 2021-Jun-13 Dreadnought -
92 lillj 12D. 14H. 2020-Nov-26 Spectral Dancer -
93 HeXuJI9ITop 33D. 12H. 2021-Jun-03 Cardinal -
94 Incognita 66D. 13H. 2021-Jun-15 Cardinal -
95 BlekTy4kA 53D. 18H. 2021-Jun-15 Cardinal -
96 Rimer 235D. 18H. 2021-May-23 Doomcryer -
97 bebetto 344D. 15H. 2021-Jun-14 Cardinal -
98 McBurningMan 64D. 5H. 2021-Jun-14 Archmage -
99 Rif 81D. 7H. 2021-Jun-15 Cardinal -
100 Bluz 348D. 1H. 2021-Jun-15 Sword Muse -
101 Disraptor 151D. 1H. 2021-Jun-15 Sword Muse -
102 Rebecka 43D. 9H. 2021-Jun-13 Storm Screamer -
103 AyeShnaya 231D. 0H. 2021-Jun-13 Duelist -
104 CapitoshkA 297D. 17H. 2021-Jun-13 Mystic Muse -
105 MALIIK 132D. 16H. 2021-Jun-15 Soultaker -
106 Kleriona 16D. 21H. 2021-Jun-12 Evas Saint -
107 4qua 88D. 18H. 2021-Jun-11 Mystic Muse -
108 Juden 59D. 21H. 2021-May-30 Archmage -
109 Silvani 8D. 15H. 2021-Apr-09 Dominator -
110 ISR8 374D. 18H. 2021-Jun-14 Grand Khavatari -
111 III0K0JIADKA 12D. 5H. 2021-May-06 Spectral Dancer -
112 Kometka 391D. 9H. 2021-Jun-13 Evas Saint -
113 Olaala 145D. 2H. 2021-Jun-15 Soul hound -
114 Sarcasm 43D. 9H. 2021-May-30 Evas Saint -
115 Renamedx462431 193D. 23H. 2021-May-22 Sword Muse -
116 Tyngpa 126D. 20H. 2021-Jun-13 Titan -
117 Eskimo 84D. 0H. 2021-Jun-15 Storm Screamer -
118 xUltraviolett 78D. 12H. 2021-Jun-08 Soul hound -
119 Beladrielith 205D. 8H. 2021-Jun-14 Evas Saint -
120 Galadriell 119D. 22H. 2021-Jun-13 Mystic Muse -
121 XX 65D. 22H. 2021-Jan-31 Sword Muse -
122 iEFW 75D. 16H. 2021-May-06 Evas Saint -
123 Elynnea 63D. 12H. 2021-Jun-13 Storm Screamer -
124 SABIK 98D. 5H. 2021-Jun-15 Titan -
125 MsElissa 51D. 23H. 2021-May-07 Evas Saint -
126 xHateBastardsx 55D. 0H. 2021-Jun-13 Dominator -
127 LifeForce 46D. 21H. 2021-Jun-13 Cardinal -
128 Curculio 48D. 23H. 2021-Jun-13 Cardinal -
129 GreenEvolution 151D. 23H. 2021-Apr-12 Archmage -
130 AgeHT 110D. 15H. 2021-Jun-06 Sword Muse -
131 IIeIIeJlaLL 26D. 13H. 2021-Jun-15 Dominator -
132 HealMeMore 21D. 18H. 2021-Jun-06 Cardinal -
133 CkaI7lLuK 65D. 20H. 2021-Jun-13 Elemental Master -
134 Madonnako 18D. 2H. 2021-Jun-14 Soul hound -
135 KATARIDA 27D. 10H. 2021-Jun-05 Spectral Dancer -
136 GangsterOrk 21D. 6H. 2021-May-29 Grand Khavatari -
137 BezMozgOFF 39D. 13H. 2021-Jun-09 Evas Saint -
138 xTatarstaNx 60D. 20H. 2021-Jun-12 Dominator -
139 IIIEIIKA 200D. 19H. 2021-Jun-15 Shillien Templar -
140 AnyCost 196D. 6H. 2021-Jun-15 Cardinal -
141 GidroPonyka 33D. 18H. 2021-Jun-12 Elemental Master -
142 RQU 36D. 15H. 2021-Jun-15 Titan -
143 SpB 70D. 11H. 2021-Jun-15 Mystic Muse -
144 HardBasS 158D. 11H. 2021-Apr-18 Spectral Dancer -
145 HubbaBuba 37D. 6H. 2021-Feb-01 Shillien Saint -
146 Kristiy 244D. 14H. 2021-Jun-15 Mystic Muse -
147 iBlakcHeart 175D. 10H. 2021-Jun-15 Cardinal -
148 JBI 1D. 23H. 2021-Jun-15 Titan -
149 Offi 17D. 14H. 2021-Jun-15 Archmage -
150 xElizabethx 175D. 9H. 2021-May-29 Storm Screamer -
151 WoWTresh 25D. 21H. 2021-Jun-02 Cardinal -
152 Monna 84D. 7H. 2021-Apr-18 Dominator -
153 Dislikee 32D. 22H. 2021-Jun-15 Wind Rider -
154 Xeena 187D. 4H. 2021-Jun-13 Spectral Dancer -
155 JKj 42D. 12H. 2021-Jun-15 Sagittarius -
156 Viloma 54D. 6H. 2021-May-29 Spectral Dancer -
157 Salindel 174D. 22H. 2021-Jun-15 Evas Saint -
158 KarpOFF 13D. 5H. 2021-Jun-09 Sword Muse -
159 BiZaRkA 206D. 22H. 2021-Jun-15 Cardinal -
160 WestGold 26D. 19H. 2021-Jun-13 Dominator -
161 pokipsi 43D. 19H. 2021-May-16 Shillien Templar -
162 Ned 53D. 15H. 2021-Jun-01 Cardinal -
163 LethalMaster 141D. 17H. 2021-Jun-15 Ghost Hunter -
164 y3De4Ka 61D. 7H. 2021-Jun-15 Elemental Master -
165 Renamed1866511 2D. 21H. 2021-Jun-03 Soul hound -
166 Bigako 43D. 9H. 2021-May-30 Cardinal -
167 DiZaR 33D. 0H. 2021-Jun-13 Archmage -
168 superslab 45D. 13H. 2021-Jun-13 Sagittarius -
169 Renamed615 121D. 11H. 2021-May-22 Trickster -
170 CrazySquirrelx15 164D. 13H. 2021-Jun-13 Trickster -
171 AntiMaidan 71D. 8H. 2021-Jun-15 Elemental Master -
172 PeaJIucT 2D. 12H. 2021-Jan-27 Trickster -
173 HiTech2 41D. 8H. 2021-Jun-13 Sagittarius -
174 Throess 205D. 7H. 2021-May-30 Mystic Muse -
175 lllHiTechlll 53D. 22H. 2021-Jun-13 Mystic Muse -
176 Prosvik 144D. 15H. 2021-Jun-12 Trickster -
177 Sp0rt1k 31D. 4H. 2021-Jun-08 Adventurer -
178 HabbaHan 26D. 10H. 2021-Jun-08 Soultaker -
179 SnipeStyle 19D. 2H. 2021-May-16 Sagittarius -
180 TXlllN1K 11D. 5H. 2021-Jun-12 Adventurer -
181 Bengosu 15D. 7H. 2021-Jun-13 Sword Muse -
182 Cukorfalat 76D. 7H. 2021-Jun-12 Titan -
183 Djeko 22D. 20H. 2021-Jun-14 Judicator -
184 X 66D. 21H. 2021-May-31 Judicator -
185 Sirre 42D. 21H. 2021-Jun-14 Judicator -
186 PyiPur 78D. 17H. 2021-Jun-13 Judicator -
187 xDx 49D. 22H. 2021-May-23 Judicator -
188 WEht 0D. 0H. 2020-Dec-06 Dwarven Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб SKYxLEGION Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage

RPG

بازیکنان:
  • 01 bebetto
  • 02 xTheresa
  • 03 KingMast3r
  • 04 iDemokrit
  • 05 isi1337
  • 06 DaqpHa
  • 07 K1ngMaster
  • 08 Elicottero
  • 09 lMyDream
  • 10 Demokrit

Ssq:
سحر   100%
غروب   0%
روز