عنوان صفحه: Lineage 2 server top game chats HighFive ⚜ la2 h5 Federation x15 Persian Classic PTS

2021/01/18 05:35:29 RussingGOo:  со.си - не отвлекайся
2021/01/18 05:34:49 teniVpm: пнх
2021/01/18 05:34:30 RussingGOo:  прЮвет банда
2021/01/18 04:42:54 Davi31: hay gente
2021/01/18 04:17:12 Davi31: que tal el server ?
2021/01/18 03:54:22 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/18 03:54:21 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/18 03:54:20 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/18 03:45:45 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/18 03:45:44 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/18 03:45:43 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/18 03:38:36 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/18 03:38:35 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/18 03:38:34 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/18 03:31:44 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/18 03:31:43 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/18 03:31:42 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/18 02:33:43 Renamedz926: WTT EPIC+6+adena--> +7+8+9+
2021/01/18 02:33:42 Renamedz926: WTT ELEGIA L --> ELEGIA HEAVY SET
2021/01/18 02:33:41 Renamedz926: WTS\T ELEGIA L \ R SET
2021/01/18 02:26:10 Ozix: nab'
2021/01/18 02:10:56 Ellisabeth: 
2021/01/18 02:10:48 Ellisabeth:  >>WTB Mamba Edge. 20B. mail<
2021/01/18 02:10:47 Ellisabeth: 
2021/01/18 01:47:35 Ellisabeth: 
2021/01/18 01:47:28 Ellisabeth:  >>WTB Mamba Edge. 20B. mail<
2021/01/18 01:47:28 Ellisabeth: 
2021/01/18 01:39:35 Ellisabeth: 
2021/01/18 01:39:27 Ellisabeth:  >>WTB Mamba Edge. 20B. mail<
2021/01/18 01:39:27 Ellisabeth: 
2021/01/18 01:28:02 Sorkazy: wtb mambu
2021/01/18 01:23:50 Sorkazy: WTV MAMBU
2021/01/18 01:19:59 DOLF1US: WTB DOOM MW/REC/KEY
2021/01/18 01:19:48 DOLF1US: WTS Горшок
2021/01/18 01:19:44 DOLF1US: WTS Еловая Ветка
2021/01/18 01:19:23 Renamedl41677: wts Mamba Edge+10
2021/01/18 01:18:58 Renamedl41677: wts Vesper Fighter+15
2021/01/18 01:18:51 Renamedl41677: wts Vesper Slasher+15
2021/01/18 01:12:25 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/18 01:12:24 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/18 01:12:22 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/18 01:10:04 Renamed1927491: wts Skull Carnium Bow
2021/01/18 01:09:07 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/18 01:09:06 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/18 01:07:47 Ellisabeth: 
2021/01/18 01:07:39 Ellisabeth:  >>WTB Mamba Edge. 20B. mail<
2021/01/18 01:07:38 Ellisabeth: 
2021/01/18 01:03:06 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/18 01:03:05 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/18 01:03:04 Cudenko: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/18 00:56:18 Renamed1927491: wts Skull Carnium Bow
2021/01/18 00:54:37 TrueCartel: WTS Fir Tree Branch
2021/01/18 00:50:00 Kalla: wtb a grade weapon +12
2021/01/18 00:48:25 Krupp: wtb SA 12
2021/01/18 00:43:15 CIBC:  pm me
2021/01/18 00:28:50 hroshi: S Eternal Core Dual Sword+4
2021/01/18 00:25:15 dotka4: wtb CA12
2021/01/18 00:22:31 dotka4: wtb CA12
2021/01/18 00:21:28 dotka4: wtb CA 12
2021/01/18 00:13:48 YaHeTypay: хей
2021/01/17 23:57:03 N1cky: wtb weapon S enchant stone
2021/01/17 23:51:27 Desktope: куплю лепестки
2021/01/17 23:48:10 N1cky: wtb weapon S enchant stone wts tezza+&
2021/01/17 23:45:01 SilentFaith: Kwstaki agori mou kati aderfares san esena tis pnigoume sti lekani na xa8ei i ratsa mlk gamia tis o8onis
2021/01/17 23:44:47 N1cky: wtb weapon S enchant stone
2021/01/17 23:42:13 Elicottero: kansuki mitze abu sherbu acke iuoe stematu klok
2021/01/17 23:41:26 SilentFaith: klapse ligaki re Kwstaki ame se kamia vaftisi na deis kana mouni
2021/01/17 23:39:02 CIBC:  rdy
2021/01/17 23:37:15 GoVegaslMonkl: Купон Обмена на Особого Питомца - Ивентгде это менять
2021/01/17 23:30:28 Bumm: wts vesp dual +8 300 earth
2021/01/17 23:30:21 Bumm: ANY Vesp mag wep sa 0-150-300 att
2021/01/17 23:30:14 Bumm: rising+4 300 sa/rising +3 300 sa
2021/01/17 23:29:56 ShoppingHouse: wts Elegia leather legging 19b

RPG-CLUB.com

10 پرونده آخرین پیام:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/minichats2.htm

100 پرونده آخرین پیام:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/chats2.htm

Style CSS:

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG La2 game chats HighFive ⚜ la2 h5 Federation x15 Persian Classic PTS Lineage

RPG Lineage 2 razas y clases lineage 2 bot 2017

بازیکنان:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 isi1337
  • 04 Limita
  • 05 Elicottero
  • 06 SilentFaith
  • 07 Wiedzmin
  • 08 Demokrit
  • 09 StarsWill
  • 10 ExoTrela

Ssq:
سحر   49.08%
غروب   50.92%
روز