Account: Guest Login as user
Clan - Kamelot.
Name Use time Last Login Class  
1 IamTiger 119d. 4h. 2017-Jul-12 Grand Khavatari -
2 xxxExxx 40d. 23h. 2016-Jan-18 Grand Khavatari -
3 Merged014512 93d. 1h. 2016-Apr-06 Evas Saint -
4 FireR0ck 178d. 2h. 2021-Jan-25 Grand Khavatari -
5 FireSE 213d. 14h. 2021-Jan-12 Shillien Saint -
6 BlackDiablo 50d. 19h. 2016-Jan-18 Grand Khavatari -
7 Merged068427 44d. 4h. 2021-Jan-31 Fortune Seeker -
8 xFireBD 119d. 20h. 2021-Jan-12 Spectral Dancer -
9 Mey1 31d. 20h. 2020-Mar-26 Cardinal -
10 kkklana1 171d. 21h. 2021-Jan-12 Hierophant -
11 firedod 112d. 4h. 2021-Jan-11 Soultaker -
12 Firebyff 162d. 10h. 2021-Jan-12 Doomcryer -
13 Deadsouls 29d. 14h. 2020-Sep-08 Shillien Templar -
14 itenevoi 70d. 7h. 2021-Jan-12 Ghost Hunter -
15 kyzamla 45d. 9h. 2021-Jan-12 Maestro -
16 Incediary 26d. 6h. 2021-Jan-11 Shillien Saint -
17 TaTakoe 28d. 10h. 2020-Sep-08 Shillien Saint -
18 BlackDestrr 49d. 15h. 2021-Jan-10 Titan -
19 Renamed491517 34d. 8h. 2020-Sep-08 Shillien Templar -
20 AdeptOfDarkness 45d. 7h. 2020-Sep-08 Doomcryer -
21 Frakenchtein 41d. 21h. 2021-Jan-11 Dreadnought -
22 Fraerock 40d. 20h. 2021-Jan-11 Grand Khavatari -
23 xFireSex 29d. 6h. 2021-Jan-11 Shillien Saint -
24 up0o8 17d. 12h. 2021-Jan-11 Phoenix Knight -
25 CBCsina 23d. 16h. 2021-Jan-31 Sword Muse -
26 firesvs 13d. 19h. 2021-Jan-31 Sword Muse -
27 BlackesFire 11d. 13h. 2020-Sep-08 Spectral Master -
28 yrjy 8d. 22h. 2021-Jan-09 Spectral Dancer -
29 ujtk 8d. 4h. 2021-Jan-09 Shillien Saint -
30 jkltu 10d. 13h. 2020-Sep-08 Grand Khavatari -
31 Tyr 31d. 22h. 2020-Nov-15 Grand Khavatari -
32 Nekromant 7d. 7h. 2020-Sep-08 Soultaker -
33 lightangell 28d. 7h. 2016-Mar-03 Evas Saint -
34 Merged01929 68d. 17h. 2016-Jan-01 Doombringer -
35 Merged03661 59d. 12h. 2018-Oct-19 Phoenix Knight -
36 BDsan 15d. 2h. 2021-Jan-11 Spectral Dancer -
37 Vivian 78d. 19h. 2020-Aug-10 Shillien Saint -
38 trypodel 7d. 15h. 2021-Jan-10 Sagittarius -
39 tjhljkh 7d. 11h. 2020-Sep-08 Ghost Hunter -
40 Merged061749 76d. 1h. 2016-May-24 Evas Saint -
41 LaylaEEx 57d. 4h. 2021-Apr-10 Evas Saint -
42 Merged08863 40d. 16h. 2019-Oct-09 Spectral Dancer -
43 JustPaul 22d. 12h. 2016-Oct-17 Adventurer -
44 Merged040449 38d. 20h. 2018-Nov-21 Spectral Dancer -
45 Merged03269 22d. 22h. 2019-Apr-16 Elemental Master -
46 serfik 37d. 16h. 2016-Oct-31 Ghost Hunter -
47 Renameda86417 34d. 4h. 2016-Feb-04 Arcana Lord -
48 CoolNekr 17d. 22h. 2020-Jul-30 Soultaker -
49 Ololosha 8d. 22h. 2020-Sep-08 Evas Saint -
50 Renamedi35205 48d. 12h. 2020-Nov-15 Doomcryer -
51 MissNata 52d. 12h. 2021-Mar-23 Cardinal -
52 Merged0241541 24d. 3h. 2016-Dec-20 Hell Knight -
53 Merged0154422 15d. 5h. 2020-Nov-15 Cardinal -
54 Merged014313 46d. 13h. 2015-Nov-04 Evas Saint -
55 Narkomant 25d. 22h. 2020-Jul-30 Soultaker -
56 ShilenTanche 26d. 18h. 2020-Jul-13 Shillien Templar -
57 Bathos 26d. 15h. 2020-Sep-08 Spectral Dancer -
58 Renamed349674 7d. 10h. 2020-Sep-08 Fortune Seeker -
59 Sjawa 39d. 15h. 2020-Sep-08 Judicator -
60 NyboBaf 12d. 10h. 2021-Jan-09 Doomcryer -
61 Renamed103862 6d. 9h. 2021-Jan-10 Grand Khavatari -
62 Renamed102657 12d. 0h. 2021-Jan-09 Shillien Saint -
63 xKkklanax 4d. 1h. 2020-Sep-08 Prophet -
64 ManForBuff 3d. 19h. 2020-Sep-08 Prophet -
65 KlasterPony 0d. 0h. 2018-Jul-25 Elven Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Kamelot Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 interlude

RPG Lineage am lineage 2 new server

Players:
  • 01 IlIlseren1tyIllI
  • 02 KingMast3r
  • 03 iOm
  • 04 iDemokrit
  • 05 DaqpHa
  • 06 K1ngMaster
  • 07 Elicottero
  • 08 lMyDream
  • 09 Demokrit
  • 10 Astettyq

Ssq:
Dawn   100%
Dusk   0%
Day