Page Title: L2 interlude adventurer guide HighFive l2 server Federation x15

Account: Guest Login as user
Clan - RequiemForADream.
Name Use time Last Login Class  
1 Malathalion 30d. 21h. 2020-Jun-28 Sword Muse -
2 Azaghall 104d. 20h. 2020-Jun-29 Doomcryer -
3 DonnaDristilla 98d. 14h. 2020-Jul-01 Duelist -
4 Zodiac 47d. 15h. 2020-May-09 Doomcryer -
5 TheBodyGuard 30d. 16h. 2020-Jun-27 Spectral Dancer -
6 Malorf 45d. 9h. 2020-Jun-28 Shillien Templar -
7 OrionJ 70d. 17h. 2020-May-17 Adventurer -
8 Tianir 22d. 23h. 2020-May-09 Storm Screamer -
9 OmriAltman 59d. 18h. 2020-Jun-28 Doombringer -
10 Nuutguul 10d. 0h. 2019-Jan-20 Titan -
11 Tianin 8d. 1h. 2020-May-09 Soul hound -
12 Dansku 14d. 6h. 2020-Feb-13 Doomcryer -
13 Harja 7d. 8h. 2020-Apr-05 Sagittarius -
14 Nymphiel 32d. 19h. 2018-Mar-10 Ghost Hunter -
15 Dristilla 78d. 3h. 2020-Jun-27 Duelist -
16 Tiahar 28d. 22h. 2020-May-09 Spectral Dancer -
17 Simetra 39d. 7h. 2020-Jun-08 Fortune Seeker -
18 TheMalorf 31d. 6h. 2020-Jun-27 Storm Screamer -
19 FaeranduilOlorie 30d. 6h. 2020-Jun-28 Evas Saint -
20 DanceraS 35d. 4h. 2020-Mar-07 Spectral Dancer -
21 BrarasUrthuddor 4d. 16h. 2020-Apr-05 Grand Khavatari -
22 EaglJr 7d. 13h. 2020-Apr-05 Wind Rider -
23 OklGreenbleeder 118d. 11h. 2020-May-17 Dominator -
24 johnnyF 16d. 17h. 2020-May-09 Cardinal -
25 Lumenor 5d. 11h. 2020-Apr-05 Moonlight Sentinel -
26 AimerHerdan 8d. 15h. 2020-Jun-12 Wind Rider -
27 Dristillax7 30d. 4h. 2020-Jun-27 Duelist -
28 KelsiMonroe 6d. 8h. 2020-Apr-09 Shillien Saint -
29 NeddStark 2d. 5h. 2020-Apr-05 Dreadnought -
30 Lostariel 16d. 13h. 2020-May-09 Evas Saint -
31 Katsaplias 7d. 21h. 2020-Jun-24 Evas Templar -
32 DavkasHawklight 40d. 11h. 2020-Apr-16 Dominator -
33 Kouvanos 30d. 4h. 2020-May-27 Maestro -
34 Yperiwn 54d. 10h. 2020-Jun-27 Doomcryer -
35 GrangerLeTorneau 1d. 20h. 2020-Jun-28 Soul hound -
36 DieHard1 41d. 21h. 2020-May-18 Fortune Seeker -
37 GandalfVII 32d. 17h. 2020-Apr-06 Archmage -
38 CharoumII 8d. 8h. 2020-Jun-05 Hierophant -
39 Kyrkhx5 19d. 0h. 2020-Jan-27 Mystic Muse -
40 IapetuSx1 26d. 2h. 2020-Jun-28 Doomcryer -
41 panos2 3d. 13h. 2020-Jul-03 Duelist -
42 JamesF 28d. 13h. 2019-Jan-27 Adventurer -
43 Giantborn 15d. 17h. 2020-Jun-29 Fortune Seeker -
44 Rosavera 1d. 14h. 2020-Apr-06 Elemental Master -
45 Er3buS 4d. 18h. 2020-Apr-25 Soultaker -
46 Dristilla1 21d. 11h. 2020-Jun-27 Duelist -
47 L0ris 20d. 6h. 2020-Jan-27 Evas Saint -
48 Drunkmoon1 41d. 0h. 2020-Apr-05 Duelist -
49 Oresund 5d. 6h. 2020-Jun-27 Doomcryer -
50 Iapetus 62d. 19h. 2020-Jun-29 Doomcryer -
51 DavkasHawklightx5 40d. 15h. 2020-Jun-08 Doomcryer -
52 Lossandra 45d. 4h. 2020-Apr-05 Doomcryer -
53 BillEliot 3d. 15h. 2020-Jun-01 Spectral Dancer -
54 Bellmagus 6d. 7h. 2020-Jun-16 Storm Screamer -
55 IanoS 18d. 11h. 2020-Jun-22 Doomcryer -
56 KallistoS 37d. 4h. 2020-Jun-08 Doomcryer -
57 Kolessa2 16d. 16h. 2020-Jun-28 Fortune Seeker -
58 Romfaia1 13d. 12h. 2020-Jul-01 Fortune Seeker -
59 Mastraloudas 3d. 4h. 2020-Jun-08 Titan -
60 Gallandir 11d. 17h. 2020-May-10 Evas Saint -
61 DoDctor 1d. 0h. 2019-Nov-15 Soultaker -
62 HellHamer 30d. 2h. 2020-Apr-05 Doomcryer -
63 Theofanw 86d. 2h. 2020-May-29 Hierophant -
64 Dristillax3 41d. 22h. 2020-Apr-05 Duelist -
65 RorsenNightarm 9d. 16h. 2020-Jun-30 Shillien Templar -
66 Exforce1 8d. 16h. 2020-Jun-28 Phoenix Knight -
67 cubaneiros 24d. 16h. 2020-Apr-05 Evas Saint -
68 Simetra1 29d. 1h. 2020-Jun-28 Fortune Seeker -
69 Misirlou 20d. 7h. 2020-Jul-02 Shillien Saint -
70 Aiantas 5d. 10h. 2020-Jun-27 Doomcryer -
71 Malorf1 20d. 0h. 2020-Jun-28 Ghost Sentinel -
72 lilithel 10d. 13h. 2020-Jun-28 Cardinal -
73 Megistos 4d. 21h. 2020-May-22 Storm Screamer -
74 Simetrax7 13d. 11h. 2020-Jun-28 Fortune Seeker -
75 Simetrax3 38d. 12h. 2020-Jun-28 Fortune Seeker -
76 Missirlou 30d. 7h. 2020-Jun-29 Shillien Saint -
77 DainLiren 6d. 16h. 2020-Jun-28 Sword Muse -
78 Milmdris 35d. 14h. 2020-Mar-07 Spectral Dancer -
79 Zholkogh 28d. 18h. 2020-Jun-23 Doomcryer -
80 Thewfanw 66d. 3h. 2020-Jun-24 Hierophant -
81 Sakiskoukkos 17d. 14h. 2020-May-23 Hierophant -
82 Isgalnordis 5d. 15h. 2020-Apr-05 Wind Rider -
83 MalDira 4d. 7h. 2020-Apr-05 Sword Muse -
84 Maldir 9d. 14h. 2020-Jun-27 Mystic Muse -
85 Gkomenaki 2d. 4h. 2020-Jul-02 Cardinal -
86 SakkiskoukoS 18d. 22h. 2020-Jun-29 Hierophant -
87 AzuagGoblndor 14d. 2h. 2020-May-29 Doomcryer -
88 DavkasHawklightx7 5d. 18h. 2020-May-28 Doomcryer -
89 Charoumx5 16d. 12h. 2020-Jun-05 Doomcryer -
90 TheiaMilia 4d. 1h. 2020-Apr-05 Mystic Muse -
91 Plaputas 13d. 1h. 2020-Apr-05 Phoenix Knight -
92 Simetra4 16d. 21h. 2020-Jun-28 Fortune Seeker -
93 Vickoulina 14d. 4h. 2020-Jun-28 Bounty Hunter -
94 Theofanwx1 1d. 1h. 2020-Apr-06 Necromancer -
95 Braignir 18d. 10h. 2020-Jun-27 Elder -
96 Annaion 0d. 23h. 2020-May-04 Bounty Hunter -
97 Lapithian 3d. 12h. 2020-Jun-27 Spellhowler -
98 Zghozgho 7d. 3h. 2020-Apr-05 Overlord -
99 KrarasUrthuddor 13d. 20h. 2020-Jul-02 Overlord -
100 Lucinta 8d. 23h. 2020-Jun-27 Spellhowler -
101 Trumparifas 1d. 18h. 2020-Apr-05 Temple Knight -
102 lluis 1d. 0h. 2020-Apr-05 Warlord -
103 Drunkmoon 30d. 8h. 2020-Jun-23 Warsmith -
104 Tatianeli 364d. 15h. 2020-May-09 Bounty Hunter -
105 Galladir 10d. 15h. 2020-May-10 Elder -
106 Magkipas 6d. 10h. 2020-Jun-27 Bladedancer -
107 Koliessa 15d. 23h. 2020-Jun-28 Bounty Hunter -
108 Plapoutas 3d. 14h. 2020-Jun-21 Gladiator -
109 Beriketti 1d. 2h. 2020-Apr-05 Swordsinger -
110 BlueBlack 0d. 22h. 2020-Apr-05 Gladiator -
111 Hrakleitos 1d. 8h. 2020-Apr-05 Bladedancer -
112 Orcarina 6d. 9h. 2020-Jun-24 Overlord -
113 RobinOfSerwood 5d. 18h. 2020-Apr-05 Silver Ranger -
114 Cosmosfactory 0d. 22h. 2020-Jul-02 Bounty Hunter -
115 Loucinta 1d. 16h. 2020-Jun-28 Elemental Summoner -
116 Amarthandir 13d. 3h. 2020-Apr-05 Abyss Walker -
117 Fullmoon1 18d. 16h. 2020-Apr-05 Warsmith -
118 BlueBlacky 1d. 16h. 2020-Jun-28 Gladiator -
119 Ovraio 7d. 23h. 2020-Jun-28 Bounty Hunter -
120 Exforce2 6d. 22h. 2020-Jun-28 Paladin -
121 Snowhood 25d. 19h. 2020-Jun-29 Warsmith -
122 Cauliflower 0d. 14h. 2020-Mar-01 Bounty Hunter -
123 Debrita 10d. 10h. 2020-Jul-02 Bounty Hunter -
124 ShadeOfGreen 0d. 22h. 2020-Jun-23 Overlord -
125 Nanaki 18d. 9h. 2020-Jul-01 Bounty Hunter -
126 Simetra2 16d. 23h. 2020-Jun-26 Bounty Hunter -
127 JumboDwarf 1d. 9h. 2020-Jun-28 Bounty Hunter -
128 Waterpump 0d. 13h. 2020-Apr-05 Spellsinger -
129 Ovraio1 3d. 5h. 2020-Jun-28 Bounty Hunter -
130 Axebrand 55d. 0h. 2020-Jun-27 Warsmith -
131 Malliotsa 220d. 4h. 2020-Jun-28 Bounty Hunter -
132 LaSoultana 32d. 21h. 2020-Jul-02 Bounty Hunter -
133 Anatoup 0d. 9h. 2020-Jun-21 Dark Avenger -
134 Savraki 7d. 22h. 2020-Jun-28 Bounty Hunter -
135 Mothercare 391d. 4h. 2020-Jun-24 Bounty Hunter -
136 Erevus 0d. 5h. 2020-May-02 Shillien Knight -
137 Mpoumpoulina 0d. 9h. 2020-May-17 Bounty Hunter -
138 GreenorcaS 0d. 11h. 2020-Apr-05 Tyrant -
139 Revythi 0d. 11h. 2020-Jun-28 Bounty Hunter -
140 Mousouckletta 0d. 6h. 2019-Nov-30 Bounty Hunter -
141 Renamed1497766 0d. 3h. 2020-Mar-01 Shillien Elder -

RPG

Players:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 IToffy
  • 04 HeavyMetaL
  • 05 iOm
  • 06 Divine
  • 07 Demokrit
  • 08 XDemonicXD
  • 09 Ozix
  • 10 Astettyq

Ssq:
Dawn   100%
Dusk   0%
Day