Account: Guest Login as user
Clan - RequiemForADream.
Name Use time Last Login Class  
1 Malathalion 30d. 23h. 2021-Jun-05 Sword Muse -
2 Azaghall 108d. 19h. 2021-May-31 Doomcryer -
3 DanceraS 35d. 10h. 2021-Jun-02 Spectral Dancer -
4 DonnaDristilla 101d. 13h. 2021-Jun-19 Duelist -
5 Zodiac 47d. 18h. 2021-Feb-20 Doomcryer -
6 Malorf 45d. 12h. 2021-May-31 Shillien Templar -
7 OrionJ 71d. 19h. 2021-Jun-02 Adventurer -
8 Tianir 22d. 23h. 2020-Dec-09 Storm Screamer -
9 Nuutguul 10d. 3h. 2021-Feb-27 Titan -
10 Tianin 8d. 2h. 2021-Feb-20 Soul hound -
11 panos2 11d. 23h. 2021-Jun-12 Duelist -
12 Dansku 14d. 6h. 2021-Jun-09 Doomcryer -
13 Harja 7d. 8h. 2021-Jun-09 Sagittarius -
14 Nymphiel 32d. 19h. 2018-Mar-10 Ghost Hunter -
15 Dristilla 78d. 8h. 2021-Jun-24 Duelist -
16 TheBodyGuard 32d. 10h. 2021-Jun-24 Spectral Dancer -
17 Tiahar 28d. 22h. 2021-Feb-20 Spectral Dancer -
18 Simetra 39d. 11h. 2021-Jun-03 Fortune Seeker -
19 FaeranduilOlorie 31d. 23h. 2021-Feb-24 Evas Saint -
20 TheMalorf 31d. 7h. 2021-May-31 Storm Screamer -
21 BrarasUrthuddor 4d. 16h. 2021-May-31 Grand Khavatari -
22 EaglJr 7d. 13h. 2021-Jun-09 Wind Rider -
23 OklGreenbleeder 128d. 4h. 2021-Jun-21 Dominator -
24 KingThistle 3d. 7h. 2021-Jun-16 Dreadnought -
25 johnnyF 17d. 12h. 2021-Mar-04 Cardinal -
26 Lumenor 5d. 11h. 2021-May-31 Moonlight Sentinel -
27 Rosavera 2d. 20h. 2021-Apr-02 Elemental Master -
28 AimerHerdan 9d. 0h. 2021-May-18 Wind Rider -
29 Dristillax7 30d. 21h. 2021-May-31 Duelist -
30 Yperiwn 55d. 13h. 2021-May-31 Doomcryer -
31 KelsiMonroe 6d. 11h. 2021-May-29 Shillien Saint -
32 NeddStark 2d. 5h. 2021-Jun-02 Dreadnought -
33 Lostariel 16d. 13h. 2020-Dec-09 Evas Saint -
34 DavkasHawklight 43d. 8h. 2021-May-31 Dominator -
35 Katsaplias 7d. 22h. 2021-Jun-25 Evas Templar -
36 Kouvanos 30d. 7h. 2021-Jun-16 Maestro -
37 DieHard1 42d. 0h. 2021-Jun-21 Fortune Seeker -
38 GandalfVII 32d. 17h. 2021-Jun-02 Archmage -
39 CharoumII 8d. 8h. 2021-May-18 Hierophant -
40 Kyrkhx5 19d. 0h. 2020-Jan-27 Mystic Muse -
41 IapetuSx1 26d. 6h. 2021-Jun-20 Doomcryer -
42 AzuagGoblndor 18d. 13h. 2021-May-31 Doomcryer -
43 Romfaia1 16d. 22h. 2021-Jun-25 Fortune Seeker -
44 Kolessa2 20d. 2h. 2021-Jun-24 Fortune Seeker -
45 JamesF 28d. 13h. 2021-Jun-02 Adventurer -
46 Mastraloudas 3d. 12h. 2021-Jun-25 Titan -
47 Charoumx5 19d. 5h. 2021-May-18 Doomcryer -
48 Exforce1 9d. 3h. 2021-Jun-25 Phoenix Knight -
49 Giantborn 15d. 20h. 2021-Jun-25 Fortune Seeker -
50 Iapetus 64d. 4h. 2021-May-31 Doomcryer -
51 KallistoS 40d. 5h. 2021-Jun-25 Doomcryer -
52 Zholkogh 34d. 9h. 2021-Jun-23 Doomcryer -
53 Er3buS 4d. 18h. 2020-Apr-25 Soultaker -
54 Dristilla1 21d. 13h. 2021-Jun-24 Duelist -
55 L0ris 20d. 6h. 2020-Jan-27 Evas Saint -
56 Aiantas 7d. 6h. 2021-Jun-24 Doomcryer -
57 Lossandra 45d. 16h. 2021-May-31 Doomcryer -
58 Oresund 5d. 16h. 2021-Jun-20 Doomcryer -
59 Simetrax7 16d. 6h. 2021-Jun-24 Fortune Seeker -
60 Simetra1 31d. 12h. 2021-Jun-22 Fortune Seeker -
61 Missirlou 42d. 14h. 2021-Jun-25 Shillien Saint -
62 IanoS 23d. 22h. 2021-Jun-05 Doomcryer -
63 BillEliot 3d. 17h. 2021-Jun-21 Spectral Dancer -
64 Drunkmoon1 41d. 0h. 2021-Jun-14 Duelist -
65 DavkasHawklightx5 41d. 3h. 2021-Jun-22 Doomcryer -
66 Simetra4 19d. 22h. 2021-Jun-25 Fortune Seeker -
67 Bellmagus 6d. 14h. 2021-Jun-25 Storm Screamer -
68 Misirlou 24d. 17h. 2021-Jun-25 Shillien Saint -
69 DavkasHawklightx7 10d. 8h. 2021-Jun-14 Doomcryer -
70 Simetrax3 40d. 4h. 2021-Jun-25 Fortune Seeker -
71 OmriAltman 78d. 13h. 2021-Jun-18 Judicator -
72 Milmdris 35d. 22h. 2021-Jun-02 Spectral Dancer -
73 DoDctor 1d. 2h. 2021-Mar-25 Soultaker -
74 Gallandir 12d. 22h. 2021-Jun-18 Evas Saint -
75 DainLiren 6d. 20h. 2021-Jun-25 Sword Muse -
76 HellHamer 30d. 7h. 2021-Jun-24 Doomcryer -
77 Theofanw 86d. 10h. 2021-Jun-19 Hierophant -
78 Dristillax3 42d. 3h. 2021-Jun-13 Duelist -
79 RorsenNightarm 9d. 17h. 2021-May-31 Shillien Templar -
80 cubaneiros 24d. 17h. 2021-Jun-15 Evas Saint -
81 Malorf1 20d. 1h. 2021-May-31 Ghost Sentinel -
82 lilithel 10d. 13h. 2021-Jun-06 Cardinal -
83 Megistos 4d. 22h. 2021-Jun-22 Storm Screamer -
84 Thewfanw 66d. 7h. 2021-Jun-25 Hierophant -
85 Sakiskoukkos 17d. 17h. 2021-Jun-18 Hierophant -
86 MalDira 4d. 11h. 2021-Jun-02 Sword Muse -
87 Gkomenaki 2d. 12h. 2021-May-31 Cardinal -
88 Maldir 9d. 15h. 2021-Jun-24 Mystic Muse -
89 SakkiskoukoS 19d. 2h. 2021-Jun-04 Hierophant -
90 TheiaMilia 4d. 2h. 2021-May-31 Mystic Muse -
91 Plaputas 13d. 2h. 2021-Jun-14 Phoenix Knight -
92 Theofanwx1 1d. 3h. 2021-Jun-20 Necromancer -
93 Cattmann 0d. 6h. 2021-Mar-09 Warlock -
94 Vickoulina 14d. 12h. 2021-Jun-24 Bounty Hunter -
95 Braignir 19d. 1h. 2021-Jun-19 Elder -
96 Annaion 1d. 3h. 2021-Mar-30 Bounty Hunter -
97 Orcarina 6d. 14h. 2021-Jun-19 Overlord -
98 Lapithian 3d. 14h. 2021-Jun-24 Spellhowler -
99 Lucinta 9d. 2h. 2021-Jun-07 Spellhowler -
100 Zghozgho 7d. 6h. 2021-Jun-23 Overlord -
101 KrarasUrthuddor 13d. 21h. 2021-Jun-23 Overlord -
102 Trumparifas 1d. 18h. 2021-Jun-14 Temple Knight -
103 Isgalnordis 5d. 22h. 2021-Jun-18 Swordsinger -
104 lluis 1d. 0h. 2021-Jun-15 Warlord -
105 Drunkmoon 35d. 8h. 2021-Jun-25 Warsmith -
106 Tatianeli 364d. 16h. 2021-Feb-20 Bounty Hunter -
107 Galladir 10d. 16h. 2021-Jun-17 Elder -
108 Anatoup 0d. 19h. 2021-Jun-25 Dark Avenger -
109 Magkipas 6d. 12h. 2021-Jun-25 Bladedancer -
110 Loucinta 2d. 4h. 2021-Jun-24 Elemental Summoner -
111 Koliessa 16d. 1h. 2021-Jun-24 Bounty Hunter -
112 Plapoutas 3d. 17h. 2021-Jun-25 Gladiator -
113 Beriketti 1d. 2h. 2021-Jun-02 Swordsinger -
114 BlueBlack 0d. 23h. 2021-Jun-18 Gladiator -
115 Hrakleitos 1d. 10h. 2021-Jun-02 Bladedancer -
116 RobinOfSerwood 5d. 18h. 2021-Jun-15 Silver Ranger -
117 Cosmosfactory 29d. 3h. 2021-Jun-25 Bounty Hunter -
118 Amarthandir 13d. 4h. 2021-Jun-14 Abyss Walker -
119 Exforce2 7d. 2h. 2021-Jun-14 Paladin -
120 Fullmoon1 18d. 16h. 2021-Jun-12 Warsmith -
121 BlueBlacky 1d. 16h. 2021-Jun-20 Gladiator -
122 Ovraio 7d. 23h. 2021-Jun-24 Bounty Hunter -
123 Snowhood 25d. 20h. 2021-Jun-07 Warsmith -
124 Cauliflower 0d. 15h. 2021-Jun-10 Bounty Hunter -
125 Debrita 10d. 15h. 2021-Jun-24 Bounty Hunter -
126 JumboDwarf 29d. 23h. 2021-Jun-16 Bounty Hunter -
127 Nanaki 27d. 15h. 2021-Jun-21 Bounty Hunter -
128 ShadeOfGreen 0d. 23h. 2021-Jun-23 Overlord -
129 Simetra2 17d. 13h. 2021-Jun-04 Bounty Hunter -
130 Waterpump 0d. 14h. 2021-Jun-13 Spellsinger -
131 Ovraio1 3d. 5h. 2021-Jun-05 Bounty Hunter -
132 Axebrand 55d. 1h. 2021-Jun-02 Warsmith -
133 Malliotsa 220d. 6h. 2021-Jun-24 Bounty Hunter -
134 LaSoultana 37d. 21h. 2021-Jun-24 Bounty Hunter -
135 Savraki 8d. 0h. 2021-Jun-24 Bounty Hunter -
136 Mothercare 391d. 6h. 2021-Jun-19 Bounty Hunter -
137 Erevus 0d. 5h. 2021-Jan-17 Shillien Knight -
138 Mpoumpoulina 0d. 9h. 2021-Apr-09 Bounty Hunter -
139 GreenorcaS 0d. 11h. 2021-May-31 Tyrant -
140 Revythi 0d. 19h. 2021-Jun-07 Bounty Hunter -
141 Mousouckletta 0d. 9h. 2021-Jun-14 Bounty Hunter -
142 Renamed1497766 0d. 3h. 2020-Mar-01 Shillien Elder -
143 KunkZ 0d. 1h. 2021-Apr-17 Wizard -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RequiemForADream Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Mmorpg

RPG

Players:
  • 01 bebetto
  • 02 xTheresa
  • 03 KingMast3r
  • 04 iDemokrit
  • 05 isi1337
  • 06 DaqpHa
  • 07 K1ngMaster
  • 08 Elicottero
  • 09 lMyDream
  • 10 Demokrit

Ssq:
Dawn   100%
Dusk   0%
Day  11