Account: Guest Login as user
Clan - neWoxS.
โ„– Name Use time Last Login Class  
1 Awareness 74d. 5h. 2020-Oct-28 Shillien Saint -
2 DefenceShield 51d. 7h. 2020-Oct-27 Shillien Templar -
3 StrongShield 42d. 21h. 2020-Oct-27 Shillien Templar -
4 DanceChaChaCha 47d. 8h. 2020-Oct-27 Spectral Dancer -
5 notBuzovaSongs 51d. 13h. 2020-Oct-27 Sword Muse -
6 Arrr 25d. 22h. 2020-Oct-31 Titan +
7 DODstyle3 0d. 21h. 2020-Oct-17 Soultaker -
8 DODstyle2 0d. 21h. 2020-Oct-17 Soultaker -
9 IhaveMeow 26d. 18h. 2020-Oct-27 Arcana Lord -
10 WarcCanBuff 53d. 20h. 2020-Nov-01 Doomcryer -
11 DODstyle1 1d. 1h. 2020-Oct-17 Soultaker -
12 LuckyOne 81d. 2h. 2020-Nov-01 Fortune Seeker -
13 DODstyle 6d. 15h. 2020-Oct-17 Soultaker -
14 myCC 45d. 4h. 2020-Oct-27 Hierophant -
15 HideMe 4d. 4h. 2020-Oct-29 Adventurer -
16 FullOfMana 34d. 17h. 2020-Oct-23 Evas Saint -
17 Maranessa 63d. 1h. 2020-Oct-27 Maestro -
18 KittyKitty 15d. 5h. 2020-Sep-08 Arcana Lord -
19 KnowAboutMana 15d. 8h. 2020-Jul-19 Evas Saint -
20 MakeSweeper 16d. 23h. 2020-Oct-21 Fortune Seeker -
21 LikeDancing 15d. 6h. 2020-Jul-19 Spectral Dancer -
22 ExellentBuff 16d. 10h. 2020-Oct-28 Doomcryer -
23 MakeItems 16d. 11h. 2020-Sep-04 Maestro -
24 RBeasyFarmer 16d. 0h. 2020-Sep-21 Titan -
25 DarkShield 15d. 15h. 2020-Sep-10 Shillien Templar -
26 KamaBroz 9d. 16h. 2020-Oct-19 Judicator -
27 zxs22 0d. 1h. 2020-Sep-08 Elder -
28 zxs13 0d. 2h. 2020-Sep-28 Elder -
29 zxs14 0d. 2h. 2020-Sep-28 Elder -
30 zxs15 0d. 2h. 2020-Sep-28 Elder -
31 zxs16 0d. 2h. 2020-Sep-28 Elder -
32 zxs17 0d. 2h. 2020-Sep-28 Elder -
33 zxs18 0d. 2h. 2020-Sep-28 Elder -
34 zxs19 0d. 2h. 2020-Sep-28 Elder -
35 zxs11 0d. 2h. 2020-Sep-28 Elder -
36 zxs49 0d. 1h. 2020-Sep-08 Bishop -
37 zxs33 0d. 1h. 2020-Sep-08 Elder -
38 zxs34 0d. 1h. 2020-Sep-08 Elder -
39 zxs35 0d. 1h. 2020-Sep-08 Elder -
40 zxs36 0d. 1h. 2020-Sep-08 Elder -
41 zxs31 0d. 1h. 2020-Sep-08 Elder -
42 zxs38 0d. 1h. 2020-Sep-08 Elder -
43 zxs32 0d. 1h. 2020-Sep-08 Elder -
44 zxs48 0d. 1h. 2020-Sep-08 Elder -
45 zxs41 0d. 1h. 2020-Sep-08 Elder -
46 zxs42 0d. 0h. 2020-Sep-08 Elder -
47 zxs43 0d. 1h. 2020-Sep-08 Elder -
48 zxs44 0d. 1h. 2020-Sep-08 Elder -
49 zxs45 0d. 1h. 2020-Sep-08 Elder -
50 zxs46 0d. 1h. 2020-Sep-08 Elder -
51 zxs47 0d. 1h. 2020-Sep-08 Elder -
52 zxs12 0d. 1h. 2020-Sep-28 Elder -
53 zxs5 0d. 2h. 2020-Sep-08 Elder -
54 zxs1 0d. 1h. 2020-Sep-28 Elder -
55 zxs2 0d. 1h. 2020-Sep-08 Elder -
56 zxs3 0d. 2h. 2020-Sep-08 Elder -
57 zxs4 0d. 2h. 2020-Sep-08 Elder -
58 zxs6 0d. 2h. 2020-Sep-14 Elder -
59 zxs21 0d. 1h. 2020-Sep-08 Elder -
60 zxs24 0d. 1h. 2020-Sep-08 Elder -
61 zxs25 0d. 1h. 2020-Sep-08 Elder -
62 zxs26 0d. 1h. 2020-Sep-08 Elder -
63 zxs27 0d. 1h. 2020-Sep-08 Elder -
64 zxs28 0d. 1h. 2020-Sep-08 Elder -
65 zxs29 0d. 1h. 2020-Sep-08 Bishop -
66 zxs23 0d. 1h. 2020-Sep-08 Elder -
67 zxs39 0d. 1h. 2020-Sep-08 Bishop -
68 zxs37 0d. 1h. 2020-Sep-08 Prophet -
69 LikeManagement 0d. 23h. 2020-Aug-25 Bounty Hunter -
70 acaz1 0d. 0h. 2020-Sep-08 Elder -
71 acaz2 0d. 0h. 2020-Sep-08 Elder -
72 acaz3 0d. 0h. 2020-Sep-08 Elder -
73 acaz4 0d. 0h. 2020-Sep-08 Elder -
74 acaz5 0d. 0h. 2020-Sep-08 Elder -
75 acaz6 0d. 0h. 2020-Sep-08 Elder -
76 acaz7 0d. 0h. 2020-Sep-08 Elder -
77 acaz8 0d. 0h. 2020-Sep-08 Elder -
78 acaz9 0d. 0h. 2020-Sep-08 Bishop -

ะ ะŸะ“ ะšะปัƒะฑ

ะ›ะฐะนัะนะดะถ2 ะ ะŸะ“ะšะปัƒะฑ NeWoxS Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. L2 server

RPG Lineage 2 yul archer build lineage 2 judicator

Players:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 IToffy
  • 04 iOm
  • 05 isi1337
  • 06 Wiedzmin
  • 07 Demokrit
  • 08 Ozix
  • 09 ExoTrela
  • 10 st1cs

Ssq:
Dawn   100%
Dusk   0%
Day  13