New server 2020 VOTE!
Account: Guest Login as user
Clan - nothingness.
Name Use time Last Login Class  
1 semelli 148d. 5h. 2020-Oct-12 Spectral Dancer -
2 Dasco 176d. 23h. 2020-Oct-22 Doomcryer -
3 GorkiListx3 32d. 17h. 2020-Oct-13 Doomcryer -
4 BaRryWh1tE 97d. 4h. 2020-Oct-08 Sword Muse -
5 Pr1ncEsSoFD0om 6d. 0h. 2020-Oct-06 Soultaker -
6 deamon2 25d. 6h. 2020-Oct-14 Evas Saint -
7 TnPoulo 54d. 0h. 2020-Oct-23 Doomcryer -
8 Drooly 24d. 13h. 2020-Oct-08 Shillien Templar -
9 Bourekaki 17d. 6h. 2020-Oct-22 Titan -
10 Ticktack 16d. 15h. 2020-Oct-20 Fortune Seeker -
11 Vroolx 19d. 16h. 2020-Oct-18 Doomcryer -
12 ccboy 93d. 10h. 2020-Oct-23 Hierophant -
13 Toffycat 52d. 19h. 2020-Oct-15 Arcana Lord -
14 Aytakia 6d. 19h. 2020-Oct-06 Sword Muse -
15 Naytaki 23d. 5h. 2020-Oct-06 Sword Muse -
16 Top5Dances 21d. 7h. 2020-Oct-06 Spectral Dancer -
17 NoHealPls 8d. 22h. 2020-Oct-13 Cardinal -
18 T0ffica 11d. 21h. 2020-Oct-13 Hierophant -
19 Babesk 10d. 4h. 2020-Oct-06 Shillien Templar -
20 Badedance 6d. 16h. 2020-Oct-06 Spectral Dancer -
21 Babeboom 8d. 6h. 2020-Oct-17 Titan -
22 YoBoy 3d. 3h. 2020-Oct-18 Cardinal -
23 oheal 9d. 16h. 2020-Oct-14 Cardinal -
24 skbabe 29d. 13h. 2020-Oct-23 Shillien Templar -
25 matsupitsu 11d. 11h. 2020-Oct-22 Shillien Saint -
26 Kas1ja 12d. 6h. 2020-Oct-13 Sword Muse -
27 yoSing 4d. 13h. 2020-Oct-06 Sword Muse -
28 yoBDance 4d. 13h. 2020-Oct-06 Spectral Dancer -
29 yoDoom 4d. 18h. 2020-Oct-06 Soultaker -
30 Trianon 3d. 22h. 2020-Oct-06 Titan -
31 Trianus 4d. 1h. 2020-Oct-24 Titan -
32 Truna 2d. 17h. 2020-Oct-22 Doomcryer -
33 iSpoilLikeATruck 1d. 21h. 2020-Jan-27 Fortune Seeker -
34 ZodiacBuff 55d. 4h. 2020-Oct-25 Doomcryer -
35 ZodiacSE 34d. 17h. 2020-Oct-25 Shillien Saint -
36 ZodiacCat 28d. 20h. 2020-Oct-25 Arcana Lord -
37 ZodiacP 21d. 17h. 2020-Oct-25 Hierophant -
38 Toffica 12d. 14h. 2020-Oct-22 Spectral Dancer -
39 B1rDLanD 22d. 4h. 2020-Oct-14 Soultaker -
40 ledod 7d. 5h. 2020-Oct-22 Soultaker -
41 babesing 26d. 22h. 2020-Oct-23 Sword Muse -
42 Babedance 27d. 2h. 2020-Oct-23 Spectral Dancer -
43 Dascox7 62d. 0h. 2020-Oct-25 Doomcryer +
44 Picipoco 66d. 11h. 2020-Oct-22 Arcana Lord -
45 dadoom 6d. 4h. 2020-Oct-14 Soultaker -
46 StoneBerry 21d. 9h. 2020-Oct-22 Shillien Templar -
47 DeathBaron 95d. 4h. 2020-Oct-18 Duelist -
48 yoSK 2d. 15h. 2020-Oct-06 Shillien Templar -
49 odoom 2d. 21h. 2020-Oct-06 Soultaker -
50 Dayl1ght 21d. 1h. 2020-Oct-20 Wind Rider -
51 y0Sk 2d. 2h. 2020-Oct-06 Shillien Templar -
52 doomya 2d. 16h. 2020-Oct-14 Soultaker -
53 SexualHealing 3d. 5h. 2020-Oct-14 Cardinal -
54 St0pka 28d. 3h. 2020-Oct-25 Shillien Templar -
55 oblade 2d. 6h. 2020-Oct-06 Bladedancer -
56 osing 2d. 1h. 2020-Oct-06 Swordsinger -
57 patsupitsu 9d. 12h. 2020-Oct-22 Hierophant -
58 os1ng 1d. 10h. 2020-Oct-25 Swordsinger -
59 ob1ade 1d. 12h. 2020-Oct-06 Bladedancer -
60 BonF1llet 2d. 5h. 2020-Oct-17 Judicator -
61 Goratrix 3d. 23h. 2020-Oct-08 Titan -
62 SpeedyJones 20d. 12h. 2020-Oct-25 Grand Khavatari -
63 DreadMeNoT 3d. 22h. 2020-Oct-14 Dreadnought -
64 xGaja 7d. 19h. 2020-Oct-14 Titan -
65 Murdher 0d. 8h. 2020-Apr-20 Berserker -
66 Unicorn2020 0d. 3h. 2020-Oct-25 Bladedancer -
67 Dedie2 0d. 3h. 2020-Oct-25 Swordsinger -
68 ZodiacDance 48d. 5h. 2020-Oct-25 Dark Avenger -
69 ZodiacSong 46d. 11h. 2020-Oct-25 Elder -
70 QueenQueen 0d. 2h. 2020-Sep-26 Assassin -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Nothingness Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 server

RPG Lineage 2 m gameplay l2 high five installer

Players:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 iOm
  • 03 isi1337
  • 04 Elicottero
  • 05 LilouZ
  • 06 Demokrit
  • 07 WeiDeR
  • 08 ExoTrela
  • 09 Astettyq
  • 10 Heal100k

Ssq:
Dawn   100%
Dusk   0%
Day