પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 asterios Begin game manual High Five ♻ Servers L2 ARK x1 Gujarati Classic PTS

હવે તમારી પાસે ડાઉનલોડ કરેલી રમત ફાઇલો અને નોંધાયેલ ખાતું કંઈપણ તમને આરપીજી-ક્લબ `રશિયા` માં રમવાથી રોકી શકે નહીં !:

 • રમત શરૂ કરો;
 • નોંધણી દરમ્યાન પ્રાપ્ત લ loginગિન અને પાસવર્ડ દાખલ કરો;
 • «દાખલ કરો» બટન દબાવો

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб L2 RPG Begin game manual High Five ♻ Servers L2 ARK x1 Gujarati Classic PTS Pts high five

RPG

ખેલાડીઓ:
 • 01 GoingToHell
 • 02 WillRol
 • 03 Lelick
 • 04 Espion
 • 05 Figure09
 • 06 TonyStark
 • 07 S7stemD0wn
 • 08 DeGardo
 • 09 YouNext
 • 10 Morrigan

Ssq:
પરો.   100%
સાંજ   0%
દિવસ