ಪುಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: Lineage 2 50 lvl exp High Five 🚑 Server L2 ARK x1 Kannada Classic PTS

ಕುಲ - BarminVan.
ಹೆಸರು ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೊನೆಯ ಲಾಗಿನ್ ವರ್ಗ  
1 Monamie 59D. 23H. 2021-Jan-20 Cardinal +
2 Acme 47D. 10H. 2021-Jan-21 Duelist +
3 Tokpa 53D. 5H. 2021-Jan-20 Archmage +
4 shizik 62D. 6H. 2021-Jan-20 Evas Saint +
5 DramaTyrg 60D. 5H. 2021-Jan-20 Archmage +
6 Gendal 61D. 3H. 2021-Jan-20 Dominator +
7 M1stika 59D. 7H. 2021-Jan-19 Sword Muse +
8 Saibot 59D. 7H. 2021-Jan-20 Spectral Master +
9 Linksme 56D. 23H. 2021-Jan-19 Spectral Dancer +
10 7ದಿನs 59D. 8H. 2021-Jan-20 Mystic Muse +
11 MaDaM 54D. 5H. 2021-Jan-18 Ghost Hunter -
12 SVSo4ka 35D. 12H. 2021-Jan-20 Sword Muse +
13 lKaterinal 59D. 2H. 2021-Jan-20 Shillien Saint +
14 Granion 25D. 14H. 2021-Jan-19 Soultaker -
15 Heinz 48D. 8H. 2021-Jan-20 Elemental Master -
16 Macallan 44D. 7H. 2021-Jan-20 Duelist -
17 BarminVan 58D. 8H. 2021-Jan-20 Doombringer +
18 GadskiyMedoed 42D. 20H. 2021-Jan-15 Elemental Master -
19 Pirotess 56D. 3H. 2021-Jan-20 Shillien Saint -
20 LivingDeadBeat 54D. 9H. 2021-Jan-21 Grand Khavatari +
21 Elmanso 38D. 7H. 2021-Jan-20 Hierophant +
22 Avt0rutet 22D. 1H. 2021-Jan-21 Shillien Saint +
23 BornInUSSR 48D. 16H. 2021-Jan-20 Fortune Seeker +
24 Demik 45D. 22H. 2021-Jan-20 Sword Muse +
25 CAHTEXHuK 8D. 14H. 2021-Jan-20 Cardinal +
26 Raven 38D. 17H. 2021-Jan-20 Soul hound -
27 Stelet 36D. 4H. 2021-Jan-20 Shillien Templar +
28 ChelyabaStyle 58D. 5H. 2021-Jan-20 Spectral Dancer +
29 HiTech 37D. 0H. 2021-Jan-21 Mystic Muse +
30 Gloriousದಿನs 28D. 17H. 2020-Dec-23 Mystic Muse -
31 Hatter 18D. 21H. 2021-Jan-20 Duelist -
32 RedLine 18D. 3H. 2021-Jan-20 Cardinal +
33 Hilyao 56D. 20H. 2021-Jan-20 Elemental Master +
34 SB 52D. 14H. 2021-Jan-18 Soul hound -
35 VIKLINE 52D. 20H. 2021-Jan-20 Doomcryer +
36 MaHu9 23D. 13H. 2021-Jan-18 Shillien Saint -
37 Gallo 51D. 21H. 2021-Jan-20 Mystic Muse +
38 ffdpfan 7D. 12H. 2021-Jan-18 Storm Screamer -
39 OldSchool 8D. 12H. 2021-Jan-15 Duelist -
40 xFLAMERx 59D. 12H. 2021-Jan-20 Swordsinger +
41 zbokk 26D. 2H. 2021-Jan-20 Spellsinger +
42 NPR1ne 35D. 1H. 2021-Jan-20 Soul breaker +
43 Zonka 52D. 9H. 2021-Jan-20 Elemental Summoner +
44 Shelby 58D. 13H. 2021-Jan-20 Warcryer +
45 PIAFF 59D. 20H. 2021-Jan-20 Paladin +
46 Cam6yka 57D. 20H. 2021-Jan-20 Warlock +
47 warmachine 33D. 19H. 2021-Jan-20 Elemental Summoner -
48 lalaleylo 0D. 6H. 2021-Jan-15 Scavenger -
49 KiritoSenpai 1D. 3H. 2020-Dec-31 Elven Scout -
50 WomboCombo 0D. 18H. 2021-Jan-15 Orc Shaman -
51 Gorynych 0D. 23H. 2021-Jan-15 Orc Raider -
52 Alexandra 0D. 19H. 2021-Jan-10 Cleric -
53 NiuhaS 16D. 19H. 2021-Jan-08 Trooper -
54 Kiria 5D. 12H. 2021-Jan-20 Elven Scout +
55 gliushke 2D. 10H. 2020-Dec-23 Wizard -
56 TEXHOBuKuHr2 1D. 7H. 2020-Dec-27 Scavenger -
57 ffdp 0D. 2H. 2021-Jan-09 Fighter -
58 GnomDyrdom 0D. 3H. 2021-Jan-14 Dwarven Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб BarminVan Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2

RPG L2 drop spoil lineage 2 3rd class skills

ಆಟಗಾರರು:
  • 01 WillRol
  • 02 GoingToHell
  • 03 Lelick
  • 04 Espion
  • 05 TonyStark
  • 06 Figure09
  • 07 S7stemD0wn
  • 08 DeGardo
  • 09 YouNext
  • 10 Morrigan

Ssq:
ಡಾನ್   96.39%
ಮುಸ್ಸಂಜೆ   3.61%
ದಿನ