ಪುಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: L2 high five trickster guide High Five 🍕 la2 h5 ARK x1 Kannada Classic PTS

ಕುಲ - NIRVANA.
ಹೆಸರು ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೊನೆಯ ಲಾಗಿನ್ ವರ್ಗ  
1 HyPuK 45D. 8H. 2021-Jan-20 Elemental Master -
2 iDazz 36D. 14H. 2021-Jan-20 Evas Saint +
3 Even 60D. 22H. 2021-Jan-20 Doomcryer +
4 BadCat 47D. 5H. 2021-Jan-19 Arcana Lord -
5 EvilMoon 27D. 22H. 2021-Jan-17 Archmage -
6 TheDuma 37D. 0H. 2021-Jan-21 Doomcryer +
7 Excellence 54D. 1H. 2021-Jan-20 Sword Muse +
8 BsexD 29D. 3H. 2021-Jan-20 Spectral Dancer -
9 Mnemonika 38D. 11H. 2021-Jan-21 Spectral Master +
10 Domini 38D. 0H. 2021-Jan-19 Spectral Master -
11 OldPol 58D. 4H. 2021-Jan-16 Sword Muse -
12 FlyLighty 54D. 18H. 2021-Jan-20 Shillien Saint +
13 KoIIIaK 60D. 19H. 2021-Jan-20 Arcana Lord +
14 BJ 44D. 3H. 2021-Jan-18 Archmage -
15 Antaras 40D. 9H. 2021-Jan-21 Titan +
16 Moory 61D. 7H. 2021-Jan-20 Sword Muse +
17 Moriell 59D. 0H. 2021-Jan-20 Spectral Dancer +
18 Line 58D. 2H. 2021-Jan-20 trickster +
19 GranD 43D. 3H. 2021-Jan-20 Cardinal +
20 Diaz 29D. 3H. 2021-Jan-21 Sword Muse -
21 vadzimka 37D. 3H. 2021-Jan-20 Spectral Dancer -
22 Kodaline 25D. 18H. 2021-Jan-20 Elemental Master +
23 Klinskoe 59D. 8H. 2021-Jan-20 trickster +
24 LineQ 62D. 5H. 2021-Jan-21 Titan +
25 First 33D. 3H. 2021-Jan-20 Shillien Templar -
26 HardWell 40D. 10H. 2021-Jan-11 Sword Muse -
27 Hooliganka 47D. 17H. 2021-Jan-20 Spectral Master +
28 Vzw 18D. 17H. 2021-Jan-18 Elemental Master -
29 BloodyBunny 31D. 11H. 2021-Jan-20 Evas Saint +
30 Amanit 52D. 3H. 2021-Jan-20 Doombringer +
31 Frim 22D. 9H. 2021-Jan-18 Arcana Lord -
32 Einstein 27D. 22H. 2021-Jan-21 Shillien Saint +
33 Ca6ep 25D. 8H. 2021-Jan-21 Shillien Templar -
34 WhiteShow 14D. 10H. 2021-Jan-18 Elemental Master -
35 KOJIOTYWKA 23D. 15H. 2021-Jan-19 Titan -
36 Zu 56D. 2H. 2021-Jan-20 Shillien Saint +
37 Amistad 57D. 4H. 2021-Jan-20 Grand Khavatari +
38 Gato 37D. 16H. 2021-Jan-20 Titan +
39 OBEP 25D. 8H. 2021-Jan-20 Dominator -
40 Nicoleta 37D. 10H. 2021-Jan-20 Shillien Templar +
41 Wertelka 54D. 19H. 2021-Jan-20 Sword Muse +
42 MurChenoK 9D. 3H. 2021-Jan-20 Fortune Seeker -
43 DrLivsy 56D. 18H. 2021-Jan-20 Cardinal -
44 Sebasa 39D. 6H. 2021-Jan-18 trickster -
45 FreeDoom 43D. 11H. 2021-Jan-21 Doomcryer +
46 Sllliwka 10D. 18H. 2021-Jan-21 Shillien Saint -
47 Kate 45D. 23H. 2021-Jan-21 Spectral Dancer +
48 Homelander 42D. 6H. 2021-Jan-20 Sagittarius +
49 Luelin 37D. 1H. 2021-Jan-20 Sagittarius +
50 Linux 22D. 12H. 2021-Jan-03 Sword Muse -
51 Sheboogu 41D. 7H. 2021-Jan-20 Sagittarius +
52 Plagiat 57D. 13H. 2021-Jan-21 Titan +
53 Struchok 51D. 3H. 2021-Jan-21 Shillien Templar +
54 Excentrik 42D. 8H. 2021-Jan-21 Sword Muse +
55 sugarfree 8D. 9H. 2021-Jan-20 Adventurer -
56 Laeriel 28D. 19H. 2021-Jan-21 Wind Rider -
57 Solver 19D. 8H. 2021-Jan-20 Hierophant -
58 Ha3ape 18D. 4H. 2021-Jan-20 Evas Saint +
59 Batareyka 17D. 23H. 2021-Jan-19 Shillien Saint -
60 boroda4 17D. 1H. 2021-Jan-20 Swordsinger -
61 Azrael 16D. 5H. 2021-Jan-20 Shillien Knight -
62 Nedo 53D. 15H. 2021-Jan-19 Treasure Hunter +
63 Craft70 58D. 16H. 2021-Jan-20 Warsmith +
64 Guzelka 11D. 11H. 2021-Jan-20 Bladedancer -
65 RedFox 52D. 15H. 2021-Jan-21 Bounty Hunter +
66 MiroJana 23D. 2H. 2021-Jan-17 Elder -
67 Ark 12D. 4H. 2021-Jan-13 Bishop -
68 velgeforce 11D. 19H. 2021-Jan-19 Necromancer -
69 Lurk3R 25D. 10H. 2021-Jan-12 Sorcerer -
70 GRANj 27D. 0H. 2021-Jan-03 Destroyer -
71 Gaarvin 13D. 23H. 2021-Jan-20 Necromancer +
72 rwc 38D. 17H. 2021-Jan-20 Warcryer +
73 iFruit 50D. 3H. 2021-Jan-20 Warlord -
74 zhu4ka 38D. 4H. 2021-Jan-20 Bounty Hunter -
75 Palka 55D. 10H. 2021-Jan-20 Tyrant +
76 T1na 25D. 15H. 2021-Jan-12 Tyrant -
77 AmaruAtmos 59D. 1H. 2021-Jan-20 Warlord +
78 hellG 6D. 21H. 2021-Jan-20 Treasure Hunter +
79 Sane4kaMoshniy 55D. 11H. 2021-Jan-19 Destroyer +
80 Keara 39D. 4H. 2021-Jan-20 Phantom Summoner +
81 ESp 38D. 5H. 2021-Jan-21 Bounty Hunter +
82 GRiX 56D. 9H. 2021-Jan-20 Soul breaker +
83 ZaliyuVsmert 3D. 14H. 2021-Jan-20 Elder -
84 Stardust 8D. 11H. 2021-Jan-06 Bishop -
85 IDI 7D. 8H. 2021-Jan-20 Shillien Knight +
86 jnet 17D. 19H. 2021-Jan-20 Destroyer -
87 BigAnnie 41D. 3H. 2021-Jan-20 Warlord +
88 WBUman 12D. 11H. 2021-Jan-20 Spellsinger -
89 Lug 24D. 9H. 2021-Jan-20 Warlord +
90 Inoumir 34D. 0H. 2021-Jan-20 Bishop -
91 Zhigulist 41D. 20H. 2021-Jan-20 Shillien Elder -
92 KoHb 52D. 22H. 2021-Jan-20 Tyrant +
93 Vekas 57D. 2H. 2021-Jan-20 Warcryer +
94 Reverenc 36D. 22H. 2021-Jan-20 Gladiator +
95 Magilan 57D. 7H. 2021-Jan-20 Elemental Summoner +
96 Reya 44D. 22H. 2021-Jan-20 Elemental Summoner +
97 Antik 1D. 21H. 2021-Jan-17 Sorcerer -
98 Dod70 1D. 16H. 2021-Jan-20 Necromancer -
99 StrawBerryMojito 1D. 4H. 2021-Jan-19 Soul breaker -
100 Asg1laD 41D. 17H. 2021-Jan-19 Swordsinger +
101 Inara 0D. 11H. 2021-Jan-18 Warrior -
102 ESrc 1D. 6H. 2021-Jan-20 Wizard -
103 AhsokaTano 0D. 9H. 2021-Jan-18 Warrior -
104 Silencer 0D. 19H. 2021-Jan-20 Cleric -
105 Et0k 0D. 9H. 2021-Jan-17 Orc Shaman -
106 BlackPrince 0D. 6H. 2021-Jan-14 Palus Knight -
107 Gaya 0D. 9H. 2021-Jan-20 Orc Shaman -
108 Wispy 0D. 3H. 2021-Jan-21 Orc Raider +
109 Wendla 0D. 8H. 2021-Jan-20 Knight -
110 Vex 0D. 16H. 2021-Jan-09 Scavenger -
111 PushTheTempo 0D. 4H. 2021-Jan-14 Scavenger -
112 dkdod3 0D. 3H. 2021-Jan-20 Mage -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб NIRVANA Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Pts high five

RPG Lineage 2 gamecoast ertheia lore

ಆಟಗಾರರು:
  • 01 WillRol
  • 02 GoingToHell
  • 03 Lelick
  • 04 Espion
  • 05 TonyStark
  • 06 Figure09
  • 07 S7stemD0wn
  • 08 DeGardo
  • 09 YouNext
  • 10 Morrigan

Ssq:
ಡಾನ್   96.39%
ಮುಸ್ಸಂಜೆ   3.61%
ದಿನ